Importanța adeseori nebănuită a eforturilor benefice adecvate (I)

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Este necesar să aveți în vedere că fiecare mini conferință de acest fel pe care v-o dăruim include, totodată, şi unele sfaturi pline de înţelepciune care, dacă vor fi puse în aplicare, vă vor ajuta să fiți fericiţi sau, altfel spus, vă vor ajuta să declanşaţi în universul vostru lăuntric un proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a Atributului Dumnezeiesc al Fericirii Dumnezeieşti.

Este necesar să ştiţi că această energie subtilă sublimă provine totdeauna de la Dumnezeu şi este caracterizată de o frecvență de vibrație care nu se modifică niciodată. Această energie dumnezeiască este nesfârşită, iar atunci când este captată şi acumulată din abundență în universul nostru lăuntric, contribuie la îndumnezeirea noastră, provocând, de asemenea, în ființa noastră, unele efecte benefice, ce sunt specifice.

EFORT – definire

Spre a înțelege cât mai bine conţinutul acestei mini conferințe, vom defini în cele ce urmează termenul „efort”.

Termenul „efort” defineşte desfăşurarea voluntară fie a unei forţe fizice, fie a unei forţe intelectuale, fie a unei forţe psihice, fie a unei forţe morale. În viziunea lui Maine de Biran (care a trăit între anii 1766-1824), efortul este o experiență lăuntrică primordială. Efortul dezvăluie apercepția imediată a gândirii, a libertăţii şi a voinţei în cadrul căruia se rezumă, ca să spunem aşa, sentimentul de a exista. Efortul este relaţia cauzală între forţa hiperorganică şi rezistenţa organică, de unde apare sentimentul personal de a exista.

Maine de Biran distinge două moduri de exercitare a efortului. Este vorba despre modul imanent şi continuu, ce presupune efortul neintenționat ce constituie efectul durabil al eului, ce se manifestă independent de orice impresie, fie externă, fie internă. Există, de asemenea, modul punctual şi actual, care se înscrie în această durată prin acţiuni intenţionate şi care sunt constituite în timp. Continuitatea duratei şi discontinuitatea actelor intenţionate sunt cele două fețe ale efortului.

Un efort presupune mobilizarea fie a unei forţe fizice, fie a unei forţe intelectuale, fie a unei forţe psihice pentru a învinge o rezistență, pentru a depăşi o dificultate, pentru a atinge un anumit obiectiv. Prin urmare, se poate spune că efortul este activitatea unei ființe conştiente care își mobilizează toate forţele de care dispune sau pe care le captează prin intermediul unui proces de rezonanță ocultă pentru a rezista sau pentru a învinge o rezistență fie exterioară, fie lăuntrică. Tocmai de aceea se vorbeşte fie despre un efort fizic, fie despre un efort muscular.

Sentimentul clar, evident al efortului este fundamentul conştiinţei de sine, în conformitate cu punctul de vedere al lui Maine de Biran. În cazul unui efort intelectual se vorbeşte despre o tensiune a conştiinţei ce urmăreşte să rezolve, să depăşească o dificultate. În limbajul curent se vorbeşte adeseori fie despre un efort al voinţei, fie despre un efort al imaginaţiei.

Atunci când o ființă umană afirmă că face eforturi susţinute, aceasta arată că ea face tot posibilul. Atunci când unei fiinţe umane i se solicită un ultim efort, aceasta indică faptul că este îndemnată să aibă curaj, să-şi manifeste o stare de bunăvoinţă. Atunci când spunem că ceva anume se realizează fără efort, mărturisim în felul acesta că acel ceva se realizează fără dificultate, cu uşurinţă.

Fiecare efort adecvat presupune o sui generis încordare, fie a puterii fizice, fie a puterii intelectuale, fie a puterii psihice, în vederea realizării a ceva anume. Fiecare efort potrivit implică desfăşurarea unei activităţi susţinute pentru a realiza ceva. Există chiar un principiu ce este cunoscut sub numele de Principiul efortului minim. Acest principiu a fost enunțat de către R. Avenarius (care a trăit între anii 1843-1896). În conformitate cu punctul de vedere al lui Avenarius, Principiul efortului minim este principiul regulator al tuturor fenomenelor fizice sau psihice şi, în fond, este un principiu al economiei.

Acest principiu exclude dualitatea subiect-obiect, gândire-realitate ce este postulată de metafizica tradițională, cât şi a legii lui Spencer, ce presupune o diferențiere crescândă. În conformitate cu perspectiva lui Avenarius, toate fenomenele tind în mod invers către simplificare şi către o reducere la ceva omogen.

Este necesar să reţinem că în cadrul tradiţiei budiste se vorbeşte adeseori despre cele patru eforturi perfecte. În limba sanscrită există chiar termenul sanscrit samyaka prahanani. În realitate, cele patru eforturi perfecte implică un anumit exercițiu de meditație budistă ce corespunde celui de-al şaselea stadiu al Nobilei Cărări, ce este alcătuită din opt stadii. Respectivul exerciţiu special de meditație budistă cuprinde efortul:

  1. de a stăpâni sau, altfel spus, de a elimina în mod gradat, dar în totalitate, tot ceea ce este rău, nefast în universul lăuntric al aspirantului;
  2. implică, de asemenea, depăşirea completă a tot şi toate cele care sunt funeste, malefice;
  3. trezirea şi dezvoltarea, prin punerea în aplicare a Legii dăruirii oculte, a feluritelor calităţi benefice, mai ales a acelora ce favorizează iluminarea spirituală şi
  4. conservarea şi dinamizarea constantă, ba chiar optimă, a acelor calități ce sunt eminamente benefice.

Dincolo de aparente, fiecare efort benefic ce este realizat atrage după sine declanşarea unui proces de rezonanță ocultă cu o anumită energie subtilă, favorabilă, ce este captată din Macrocosmos şi, prin acumulare, contribuie la desfăşurarea voluntară a unei anumite forţe, inclusiv a unei forţe subtile.

Marea majoritate a ființelor umane normale aspiră să trăiască stări de fericire, stări ce presupun declanşarea unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a Atributului Dumnezeiesc al Fericirii Dumnezeieşti. Imensa majoritate a fiinţelor umane normale aspiră să trăiască stări de fericire şi îşi organizează fie într-un mod conştient, fie într-un mod inconştient viața pentru a duce la maxim stările de fericire pe care le resimt.

Chiar dacă, la modul general vorbind, marea majoritate a ființelor umane normale au toate acelaşi țel, ele adoptă strategii ce sunt diferite pentru a ajunge să experimenteze în felurite moduri astfel de stări de fericire benefică.

La modul general vorbind, pot fi distinse două moduri de abordare. Unul dintre aceste moduri constă în căutarea senzaţiilor intense de plăcere benefică, iar atunci fiinţele umane îşi organizează viața pentru a cunoaște astfel de momente de plăcere intensă, benefică.

Problema ce apare însă în cazul unei astfel de abordări este că, în cele din urmă, astfel de ființe umane devin la un moment dat conştiente că, dacă ele nu caută fericirea decât în astfel de momente, restul vieţii lor devine până la urmă ceva fad şi penibil care se dezvăluie ca fiind o sui generis paranteză mai mult sau mai puțin dureroasă între două momente fugitive, trecătoare de plăcere intensă.

Există însă şi un alt mod, net superior, de abordare ce implică ca fiinţele umane să-şi organizeze viața astfel încât fericirea pe care o trăiesc să se instaleze, să dureze şi să nu le părăsească.

Pentru a înţelege cât mai bine aspectele şi ideile pe care le vom expune, ne vom folosi de un exemplu semnificativ care, totodată, poate fi considerat ca fiind o analogie. Ne vom referi prin urmare la exemplul unui act sexual. Aşa cum veți putea constata, exemplul respectiv vă poate ajuta să înțelegeți perspectiva din care vă vorbim.

Un tânăr oarecare, ignorant, superficial, poate să fie lesne fascinat de momentele scurte de plăcere pe care le descoperă în momentul orgasmului genital fizic, ce este însoţit de fiecare dată de ejaculare, iar pentru el va apare ca fiind ceva natural să aibă dorinţa, chiar acaparatoare în unele cazuri, de a reproduce din nou și din nou un astfel de moment. Un astfel de tânăr va putea fi chiar tentat să se dedea unor excese, ejaculând de mai multe ori la rând pe parcursul unor asemenea experienţe.

Cu toate acestea, mai devreme sau mai târziu, dacă un astfel de tânăr va fi suficient de lucid, suficient de atent, suficient de sensibil referitor la fenomenele ce apar în universul său lăuntric, el îşi va da seama că, deşi aceste momente pot fi chiar foarte frecvente, energia sa vitală scade. El se va simți chiar vlăguit, iar intensitatea iubirii, inclusiv intensitatea atracției, dar și a bucuriei de a trăi care apare în viața sa şi care se manifestă pentru iubita sa, încep să scadă. Iar o astfel de stare va conduce în cele din urmă, într-o manieră inevitabilă, la diminuarea iubirii, la estomparea atracției erotice și, în final, respectivul tânăr va înclina, va alege să facă o schimbare şi va da vina pe iubita sa. Iar apoi va alege să se despartă. Iar după aceea se va angrena într-o nouă relație sexuală şi apoi, cu mici diferențe, scenariul pe care l-am descris aici se va repeta.

Din contră, la celălalt pol, ființa umană care a dobândit o anumită maturitate, care a descoperit şi apoi a pus în mod atent şi sistematic în practică ceea ce noi numim continență erotică amoroasă, bazată pe iubire reciprocă, bazată pe transfigurarea neîncetată a fiinţei de sex opus pe care o iubeşte, bazată pe atracţie erotică, bazată pe consacrarea prealabilă a roadelor lui Dumnezeu, o astfel de fiinţă umană matură din punct de vedere spiritual va descoperi că fuziunile amoroase bazate pe energie erotică sublimă, pură, ce se acumulează apoi din abundenţă în fiinţa sa, bazate pe continență erotică amoroasă deplină, ce sunt apoi urmate de sublimarea sistematică a energiei oculte globale (ojas) în etajele superioare ale ființei, vor determina integrarea armonioasă în viața sa a unei relații împlinitoare, frumoase, fericite. Dar pentru aceasta este evident că o asemenea fiinţă umană este în prealabil necesar să reușească să nu fie şi să nu rămână sclava fascinației pentru scurtul moment de plăcere al orgasmului genital fizic, orgasm ce este însoţit de fiecare dată de ejaculare.

Iar pentru aceasta, ființa umană are nevoie să devină capabilă să experimenteze cu totul altfel, într-o perspectivă plină de înţelepciune eminamente benefică şi în mod dumnezeiesc integrată viaţa amoroasă, transformându-se totodată lăuntric, acumulând chiar trăiri amoroase copleșitoare, fiind în stare de salturi spirituale ce apar. Toate acestea fiindu-i accesibile cu o singură condiţie, şi anume să ştie şi chiar să devină capabilă să nu cedeze tentației de a ejacula de fiecare dată când angrenează o experiență intimă, inclusiv atunci când o astfel de experiență se bazează pe iubire reciprocă şi chiar pe atracţie erotică.

Aşa cum, de altfel, ştim mulți dintre noi, o astfel de reuşită ce implică o considerabilă maturitate lăuntrică, mai ales din partea bărbatului, este foarte uşoară în cazul femeilor, care sunt în mod nativ înzestrate să practice continenţa erotică amoroasă, cu excepția acelora care au făcut excese de un anumit fel masturbându-se şi care şi-au dereglat, ca să spunem aşa, mecanismul nativ ce face cu putinţă în cazul celorlalte femei să integreze cu o uşurinţă uimitoare continența erotică amoroasă cu eforturi minime, iar în cazul unora (a femeilor) continenţa erotică amoroasă se realizează spontan chiar şi atunci când ele nu ştiu nimic despre aceasta.

Iată că în cazul unor asemenea bărbați care au ales să îmbrățișeze cu entuziasm şi perseverenţă continenţa erotică amoroasă, astfel de bărbați vor dobândi implicit o anumită stare de maturitate care îi va ajuta enorm să facă în continuare paşi siguri şi rapizi pe calea spirituală pe care s-au angrenat. Desigur, pentru unii bărbați, abordarea şi apoi aprofundarea fuziunilor amoroase bazate pe continenţă erotică amoroasă deplină le va apărea ca implicând un efort constant, un efort considerabil, mai ales la început.

Cu toate acestea, dacă ei vor reuşi să stăpânească din ce în ce mai bine potențialul substanțial procreator, folosind inclusiv unele metode eficiente ce sunt caracteristice sistemului Hatha Yoga, cum ar fi: mula bandha, ashvini mudra, shaktichalana mudra, uddiyana bandha, nauli kriya, yoni mudra şi chiar maha mudra, efortul adecvat, dar sistematic, de a realiza aceste modalităţi, vizând descoperirea şi aprofundarea continenței erotice amoroase depline, îi va ajuta apoi să dobândească o excelentă continență erotică amoroasă. Aceasta şi în măsura în care vor urmări să fie de fiecare dată foarte atenți când angrenează fuziuni amoroase, urmărind să nu se lase tentaţi de anumite ritmuri pasionale care i-ar putea face să-şi piardă controlul şi să ejaculeze. Acţionând de fiecare dată astfel, ei vor reuşi să se transforme, să se maturizeze lăuntric, vor dobândi experienţa necesară, iar dacă aceste eforturi adecvate, sistematice, perseverente, atente vor fi dublate de frecventarea unui Grup de Vira în cadrul căruia vor urmări să-şi trezească şi să îşi dinamizeze puterea cea tainică a lingam-ului, toate aceste eforturi benefice, constructive îi vor ajuta să dobândească o excelentă continenţă erotică amoroasă.

Desigur, toate acestea vor părea a fi nişte eforturi considerabile, dar în fond benefice, creatoare, mai ales la început. Dar dacă ei vor reuşi să persevereze şi să stăpânească chiar foarte bine potențialul substanțial procreator şi vor ajunge să realizeze transmutaţia biologică a acestui potenţial în energie imensă, la un moment dat ei vor descoperi că acest potențial substanțial procreator care nu este niciodată pierdut, care nu este niciodată risipit, le asigură trăiri amoroase extraordinar de intense şi ulterior face cu putință atingerea stărilor de orgasm aşa-zis uscat, fără ejaculare. Mai mult decât atât, vor descoperi că respectivul potențial substanțial procreator poate fi transformat în mod gradat în energie imensă, energie care este acumulată în universul lor lăuntric, energie care le expansionează aura de fiecare dată, energie care poate fi dăruită iubitei pentru a o polariza, pentru a o impulsiona să atingă stări de fericire şi de împlinire amoroasă copleșitoare.

Procedând în felul acesta, pe baza unor astfel de eforturi adecvate, ei vor descoperi că acest potențial substanțial procreator rămâne în trupul lor şi atunci când sunt realizate noi fuziuni erotice amoroase, întocmai precum benzina din rezervorul unei maşini ce funcţionează impecabil în ceea ce priveşte motorul, respectiva benzină, care în exemplul nostru este sămânța, sperma, se transformă în energie imensă ce le permite să continue ore în şir actul amoros, experimentând cu acea ocazie, dacă au atins un anumit nivel erotic, o mulțime de stări de orgasm care niciodată nu sunt însoţite de descărcare, de ejacularea spermei.

Un asemenea mod matur de a aborda trăirile amoroase, ce se bazează în mare măsură pe iubire, pe energia subtilă sublimă erotică pură, va provoca o veritabilă revoluţie lăuntrică, le va pune la dispoziție o energie uriaşă care va putea fi sublimată în etajele superioare ale ființei și le va accelera apoi transformarea spirituală, iar în unele cazuri va face în mod spontan cu putinţă apariţia unor salturi spirituale evidente.

În plus, energia subtilă ce rezultă în felul acesta, energie care în cele din urmă va deveni imensă, va putea fi canalizată, va putea fi sublimată cu succes în etajele superioare ale ființei, activând cu uşurinţă, într-un mod plăcut şi armonios, centrii subtili de forţă care deocamdată erau mai puțini dinamizaţi; iar aceasta va contribui la o transformare spirituală rapidă, eminamente benefică şi uimitor de eficientă.

În plus, în măsura în care va avea la dispoziție această energie imensă (ne referim aici la energia ce rezultă în urma transmutaţiei potențialului procreator substanțial în energie), atunci când respectiva energie va fi sublimată în mod atent şi sistematic în etajele superioare ale fiinţei, cum ar fi, spre exemplu, la nivelul centrului subtil de forţă anahata chakra, centrului subtil de forţă vishuddha chakra, centrului esențial subtil, spiritual, de forţă, sahasrara padma, transferul prin sublimare al acestei energii imense va începe să hrănească iubirea oceanică şi constantă, atracţia erotică neîncetată şi chiar apariţia unei stări euforice de nesaț pe care un astfel de bărbat plin de iubire o va simți pentru iubita sa.

Iar în plus, viaţa sa va dobândi o cu totul altă conotaţie care adeseori îl va surprinde, îl va umple de uimire şi îl va face să trăiască stări îmbătătoare de minunare atunci când se va afla în natură şi va putea să admire spontan frumusețile pe care natura le include, frumuseţi care anterior, atunci când nu dispunea de o energie atât de mare, era incapabil să le descopere, să le simtă – analogic vorbind întocmai precum un aparat de radio, întocmai precum un telefon celular care avea o baterie anemică, aproape descărcată.

Toate acestea sunt cu certitudine posibile, sunt fără îndoială realizabile în cazul acelor bărbaţi care reuşesc de fiecare dată să practice într-un mod impecabil continenţa erotică amoroasă, făcând-o totodată fericită pe iubita pe care o au. Aşa cum de altfel aţi observat toți aceia dintre voi, dar şi toate acelea dintre voi, care practicați de fiecare dată cu succes continența erotică amoroasă, angrenând de fiecare dată acest fel de jocuri amoroase, plăcerea, fericirea, împlinirea, bucuria pe care o resimt din plin atât femeile, cât şi bărbaţii, sunt chiar foarte intense, sunt uneori copleșitoare şi sunt implicit prezente atunci când continenta erotică amoroasă este îmbrăţişată de fiecare dată, fără nicio excepţie. Ne referim aici la excepțiile pe care unii bărbați mediocri în ceea ce priveşte continența erotică amoroasă le invocă atunci când încă mai au orgasm cu descărcare, cu ejaculare în ciuda faptului că se află într-un an mare de curs în cadrul acestei Școli Ezoterice de Yoga Integrală. Desigur, mai ales în cazul bărbaților, toate aceste realizări în mod evident minunate devin în mod cert posibile în cazul aspiranţilor maturi lăuntrici ce practică de fiecare dată cu succes continența erotică amoroasă.

Aşa cum am punctat cu această ocazie, o astfel de reuşită ce atrage după sine o mulțime de avantaje, unele dintre ele surprinzătoare, presupune realizarea prealabilă a unor eforturi eminamente benefice adecvate. În plus, faptul că femeile sunt în mod nativ înzestrate să practice cu uşurinţă continenţa erotică amoroasă aproape fără efort este un element de natură să evidenţieze superioritatea femeii care, de cele mai multe ori, nu este bănuită şi nici conştientizată de către ele.

Iată deci care este sensul acestor eforturi benefice, adecvate şi necesare de a nu ne lăsa duşi de acel curent inferior, de a nu ne lăsa duşi sau duse întocmai precum o frunză în vânt de pornirile net inferioare, instinctuale care, mai ales pe bărbaţi, îi atrag într-o manieră compulsivă. În cazul unei orientări pline de aspiraţie, ce vizează totodată o gradată maturizare lăuntrică, astfel de eforturi benefice adecvate pe care le realizăm din nou şi din nou într-un mod neabătut ne ajută să ne orientăm către un obiectiv net superior, sublim, ideal ce este mult mai mare şi care, atunci când reuşim, ne va aduce mult mai multă fericire, mult mai multă împlinire, mult mai multă satisfacţie, mult mai multă plăcere benefică, mult mai multă energie pe care o vom avea la dispoziţie oricând în aura noastră şi care ne va ajuta prompt să realizăm cu o uimitoare uşurinţă, aproape fără efort, ceea ce alte fiinţe umane nu vor fi capabile să facă, pentru că nu au la dispoziţie o energie imensă, pentru că nu au făcut în prealabil eforturile benefice adecvate pe care noi, atunci cândva, le-am realizat şi apoi am reuşit să atingem starea de măiestrie în ceea ce priveşte descoperirea şi aprofundarea fuziunilor amoroase bazate pe continenţă erotică amoroasă deplină.

(va urma)

Citiți și:
Legea ocultă a metodei eficiente (I)
O analiză comparativă între sexualitatea brută și erotismul pur (I)

 

yogaesoteric
12 octombrie 2023

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More