Încotro ne îndreptăm sau şansa evoluţiei spirituale în KALI YUGA

de Monica Dascălu

Perioada frământată în care trăim, unanim considerată în tradiţia înţelepciunii planetare o epocă a decăderii umanităţii, oferă totodată multe oportunităţi, deseori nebănuite, pentru aspiranţii spirituali. Dincolo de capcanele şi testele specifice acestei epoci, şansele şi graţia divină se manifestă cu atât mai puternic pentru cei care cer ajutorul şi ghidarea lui Dumnezeu. Este firesc să fie aşa – în această conjunctură planetară excepţională, Dumnezeu ne oferă şansa de a ne transforma lăuntric radical, cu repeziciune. Dacă suficient de mulţi oameni vor face un salt spiritual interior, aceasta va genera o veritabilă „revoluţie” spirituală planetară, ceea ce va permite revenirea umanităţii la o „vârstă de aur”. În acest mod trebuie să înţelegem ciclicitatea epocilor de dezvoltare a umanităţii, care afirmă că, după epoca decăderii spirituale maxime (KALI YUGA) urmează o epocă de înflorire şi dezvoltare spirituală (SATYA YUGA). Această transformare fundamentală nu se petrece de la sine, ci necesită un efort din partea fiinţelor umane care au şansa să trăiască aici şi acum, pe Pământ.

O situaţie dezastruoasă

Pentru fiinţele înzestrate cu luciditate şi bun simţ, este evident faptul că în societatea contemporană se produc anumite schimbări rapide: măsurile din ce în ce mai accentuate de „securitate”, globalizarea, manifestarea unor boli infecţioase foarte periculoase etc. Aceste fenomene nu sunt deloc întâmplătoare. Ne îndreptăm, aparent inevitabil, într-un ritm galopant, către instaurarea unui stat fascist planetar, în care oamenii vor fi controlaţi, înlănţuiţi, decimaţi, secătuiţi de energie vitală, robotizaţi.
Hrana pe care o mâncăm este otrăvitoare, afectându-ne sănătatea trupească şi psihică. Aşa-zisele medicamente cu care sperăm să ne curarisim afecţiunile ne otrăvesc la rândul lor, provocând diverse alte boli şi tulburări. Viaţa noastră privată este invadată, supravegheată şi controlată. Nu avem nicio putere de decizie la nivel social. Suntem asaltaţi de mesaje subliminale şi sugestii negative. Ni se fură timpul, tinereţea, aspiraţiile, în goana după realizare socială, materială sau în simplul efort de supravieţuire. Muzica „modernă” este stridentă şi dizarmonioasă şi ne induce stări proaste. Filmele sunt din ce în ce mai violente şi agresive. Frumuseţea a fost înlocuită de hidoşenie. Iubirea a fost ridiculizată şi pervertită, redusă la sex. Suntem „intoxicaţi” astfel  pe diferite căi şi am devenit dependenţi, prin obişnuinţă, de toate lucrurile care ne fac rău. Nu avem timp. Nu avem idealuri. Nu avem eroi.
Gradul de anormalitate, nefirescul uzanţelor din societatea contemporană este îngrijorător. Dar cel mai alarmant este modul în care aceste obişnuinţe dăunătoare se substituie celor benefice şi armonioase. Mai simplu spus, oamenii sunt „educaţi”,  manipulaţi şi condiţionaţi să accepte ca fiind normale diferite aberaţii şi perversiuni. De exemplu, mulţi oameni ajung să creadă că anumite defecte de caracter (precum ambiţia, gelozia şi mândria) sunt normale, iar anumite virtuţi (cum ar fi bunătatea, răbdarea şi umilinţa) sunt slăbiciuni.

Profeţiile şi KARMA

Oare câţi dintre oamenii secolului XIX – destul de decadent, de altfel – ar fi putut să-şi imagineze gradul de prăbuşire în care a ajuns, după două secole, umanitatea? Cu siguranţă, extrem de puţini ar fi putut prevedea că se va ajunge la această cufundare aparent inexorabilă în non-sens, absurd, dezordine, violenţă şi urâţenie… Este cu atât mai uluitor faptul că există profeţii vechi de sute sau chiar mii de ani care descriu cu o acurateţe şocantă epoca noastră. Aceste profeţii  prezic, printre altele, fenomene precum ateismul, sectarismul, numărul crescut de cataclisme, secătuirea resurselor naturale, degradarea religiilor, apariţia satanismului, legalizarea şi creşterea numărului de avorturi, războaiele distrugătoare, promovarea unor false valori, ştiinţa orientată numai către materialism, pervertirea în plan sexual… Privind în jurul nostru, este evident că toate acestea se petrec în lumea contemporană, şi mai mult chiar, sunt considerate „normale”.

Una dintre cele mai uluitoare previziuni, care ar trebui să ne pună serios pe gânduri şi să reprezinte un semnal de alarmă, este celebra previziune din Apocalipsa lui Ioan, privind implementarea cipurilor sub piele – aşa-zisul „semn al fiarei”, asociat numărului fatidic 666. În România, de exemplu, guvernanţii se grăbesc cu  o inconştienţă criminală să adopte legi prin care impun actele biometrice şi implantarea cipurilor. Astfel vom putea fi controlaţi, manipulaţi, supravegheaţi într-o manieră care este deopotrivă degradantă moral şi periculoasă pentru sănătatea noastră. Să fie oare aceasta o remarcabilă „coincidenţă”, sau un avertisment divin pentru ca să putem să evităm acest destin dezastruos?
Sensul destinului aparent tragic al umanităţii nu este dificil de descifrat. Dificultăţile, dezastrele şi nefericirile care lovesc oamenii în această epocă nu reprezintă nicidecum o întâmplare sau o pedeapsă absurdă pe care un Dumnezeu justiţiar a pus-o pe umerii noştri. În lumina legii divine a cauzei şi a efectului, (legea KARMA-ei), fiecare fiinţă umană trece rând pe rând prin reîncarnări succesive, în care tot ceea ce i se petrece este în mod tainic o consecinţă a faptelor sale anterioare. În ansamblul ei, lumea în care trăim este de fapt o scenă în care sunt create conjuncturile necesare pentru manifestarea tuturor acestor evenimente necesare (consecinţe KARMA-ice) pentru fiecare fiinţă umană în parte şi pentru toate împreună. Privind lucrurile în acest fel, începem să intuim că această situaţie dezastruoasă la nivel planetar se datorează unei acumulări de KARMA negativă.

De exemplu, cataclismele şi dezastrele, al căror număr, deloc întâmplător, a crescut spectaculos în ultimele decenii, nu se datorează niciodată unei pedepse arbitrare. Cutremure, alunecări de teren, incendii, inundaţii, tsunami-uri, fac sute de mii de victime. Dar aproape întotdeauna, indiferent de gravitatea unei astfel de situaţii catastrofice, există şi supravieţuitori, persoane care sunt salvate în mod miraculos. Analizând astfel de situaţii putem intui anumite aspecte legate de legea KARMA-ei şi vom ajunge să acceptăm cu înţelepciune faptul că aceste tragedii sunt un mod radical de manifestare a justiţiei divine, care îi loveşte implacabil pe cei care merită să fie pedepsiţi şi îi cruţă pe cei care merită să fie salvaţi, datorită faptelor lor bune anterioare.

Fiecare dintre noi, cei care trăim în această perioadă, merităm să ne aflăm aici şi acum, să ne confruntăm cu toate aceste situaţii dificile, pentru a compensa astfel anumite greşeli anterioare pe care le-am făcut. Mai presus de toate,  fiecare dintre noi trebuie să facem, în această epocă, anumite alegeri fundamentale şi, prin aceste alegeri, să ne exprimăm continuu opţiunea pentru direcţia ascendentă, pentru lumină, pentru Dumnezeu. Viitorul sumbru prezis de diferiţi înţelepţi din vechime poate şi trebuie să fie evitat. Depinde de fiecare dintre noi.

O radiografie lucidă a societăţii contemporane

Mediul în care trăim ne asaltează cu promisiuni şi ne exaltă dorinţele pentru lucruri care nu ne vor face fericiţi, dar pentru obţinerea cărora suntem dispuşi să ne irosim timpul şi energia, în ultimă instanţă chiar viaţa. Societatea ne oferă din ce în ce mai puţin, din punct de vedere al securităţii, sănătăţii, educaţiei, spiritualităţii etc. Suntem agresaţi continuu, secătuiţi de energie, controlaţi şi manipulaţi.

Haideţi să analizăm câteva dintre faţetele vieţii contemporane şi ale epocii în care trăim. Merită să medităm un pic asupra acestor idei (chiar credeţi că aceste lucruri înseamnă progres şi civilizaţie?!), pentru a nu ne lăsa acaparaţi de modelele aberante impuse de societate, păcăliţi de declaraţiile sforăitoare ale celor care „ne vor binele” sau manipulaţi de diferitele curente de opinie şi mesaje propagandistice care ne intoxică puterea de judecată.

Modelul contemporan al omului de succes, carierist, materialist şi superficial, este oare un ideal demn de urmat? Sacrificarea vieţii de familie şi a preocupărilor spirituale, printre altele, în favoarea succesului profesional, are oare vreo finalitate pentru noi? Să nu uităm că, atunci când părăsim definitiv această lume, nu vom lua cu noi nici poziţia socială, nici succesul profesional, nici lucrurile pe care le-am acumulat, ci doar realizările interioare de natură spirituală. Lipsa de cultură şi educaţie ne face să credem că „nu trăim decât o dată” şi atunci ceea ce facem (precum şi şansele pe care le ratăm sau eforturile spirituale pe care le refuzăm) nu va avea consecinţe ulterioare pentru noi.

Una dintre capcanele insidioase în care cad mulţi dintre noi este aceea de a ne irosi timpul şi energia vitală, ceea ce e cu atât mai regretabil mai ales în perioada tinereţii. Vrăjiţi de mirajul unei cariere sau constrânşi de aparenta necesitate de a ne plia unor standarde sociale, devenim pe nesimţite sclavii sistemului, cerşind câteva ore libere sau un spor la salariu. Modelul mult popularizat al persoanei dedicate succesului profesional exclude însă adevărata dezvoltare personală, adevărata transformare interioară.
Pentru a compensa frustrările inerente unei cariere epuizante, societatea actuală promovează cultul „distracţiei” – urmărind să ne răpească timpul rămas după orele de serviciu şi să ne distragă de la preocupările de natură spirituală, cărora ar trebui să le acordăm un loc important în viaţa noastră. Pentru ca nu cumva să rămânem singuri cu noi înşine şi să începem să ne punem întrebări profunde despre sensul vieţii, sunt promovate sporturile, concertele, petrecerile, sărbătorile inventate. Toate converg în acelaşi sens, al irosirii timpului şi energiei. Majoritatea acestor activităţi distractive, dacă sunt analizate cu atenţie şi luciditate, se dovedesc a fi absolut hilare şi jalnice, dar totuşi imensa majoritate a oamenilor aderă la ele fără rezerve! Să ne gândim numai la reala manie a „shopping-ului” – cumpărăturile – ce ridicol este să alegi să te „distrezi” în acest fel, cheltuind banii câştigaţi cu greu sau înglodându-te în datorii doar pentru satisfacţia de extrem de scurtă durată de a avea ceva nou, care se pliază modei!

Moda contemporană este un alt instrument prin care oamenii sunt uniformizaţi şi chiar ridiculizaţi. Moda femeilor slabe, scheletice, nu are nimic de-a face cu frumuseţea. Deseori moda impune costumaţii ridicole, penibile şi groteşti. Dar lumea se pliază cerinţelor ei şi asta, deseori, în ciuda faptului că nu le avantajează pe marea majoritate a femeilor. Oare nu este aceasta prostie? Cât timp irosesc femeile cu aceste preocupări frivole, câţi bani cheltuiesc deseori pentru a se desfigura şi a arăta mult mai rău decât ar arăta în mod natural, dacă ar face minime eforturi să se armonizeze corporal şi să îşi cultive frumuseţea interioară…
Cotropitor, urâtul care ne înconjoară este prezent nu doar în modă, ci pretutindeni în mediul urban. Oraşele cenuşii, blocurile murdare, străzile întunecate. Artificialul betonului şi clădirile de sticlă ne îndepărtează de natură, ne robotizează, ne fac să pierdem legătura atât cu anumite resurse energetice naturale, cât şi cu hrana cea tainică a sufletului, care este prezentă pretutindeni în natură. Îndepărtarea de natură este şi ea o boală contemporană şi ne face să nu mai beneficiem de puterea tainică a naturii de a trezi sufletul uman.

Arta contemporană reflectă fidel decadenţa societăţii contemporane. Pentru aceasta, „decadenţă” este chiar un cuvânt mult prea blând – am fi îndreptăţiţi să vorbim de o reală „putrefacţie”. Urâtul, absurdul, grotescul, violenţa înlocuiesc, în aşa-zisa artă contemporană, frumuseţea autentică. La modul tradiţional o modalitate de expresie a frumuseţii divine, având rolul de a declanşa trăiri spirituale, arta a devenit o modalitate de pervertire a sufletului şi de întreţinere a rezonanţelor cu lumile infernale. Dejecţiile, mizeria, moartea, satanismul sunt permanent prezente în aşa-zisele opere artistice care sunt promovate în perioada actuală. De exemplu, în fiecare an, la Paris se desfăşoară cu mare pompă FIAC (Târgul Internaţional al Artei Contemporane), care este un veritabil muzeu al ororilor, unde se pot „contempla” fel de fel de „opere”: cârpe de şters pe jos aruncate într-o găleată, părţi umane congelate etc. În 2007, artistul Guillermo Vargas Habakkuk a legat de peretele unei galerii de artă un câine. Vizitatorii au „admirat” alături de tablouri cum bietul animal era lăsat să moară de foame şi de sete. Niciunul dintre ei nu a făcut nimic pentru a-l salva. Mai mult, asociaţia Biennale Centroamericana di Arte care găzduia expoziţia a hotărât că această barbarie este artă şi a propus repetarea ei în 2008.

Muzica, dintr-o anumită perspectivă cea mai completă dintre arte, deoarece poate induce experienţele spirituale ample şi complexe, este şi ea exploatată în sensul pervertirii şi distrugerii sufletului uman. Există tot mai multe mărturii din mediul show-biz care confirmă faptul că manifestarea rezonanţelor satanice nu este deloc o pură întâmplare în acest domeniu, anumite ritualuri satanice fiind incluse chiar în procesul de producţie, de exemplu, în cazul unor case de discuri sau filme.

O situaţie foarte dificil de soluţionat, insidioasă şi periculoasă pentru fiecare dintre noi, se datorează faptului că alimentele pe care le consumăm sunt atât lipsite de principii vitale, cât şi, la modul cel mai propriu, otrăvite. Anumite substanţe (ne referim în special la aditivii alimentari) conţinute în produsele comercializate generează diferite afecţiuni grave (care în timp sunt letale), ne reduc imunitatea, ne alterează capacităţile psiho-mentale, făcându-ne labili şi dependenţi. Acestea ne induc stări proaste, ne înceţoşează mintea, ne diminuează discernământul şi liberul arbitru şi provoacă boli pentru tratarea cărora cheltuim sume imense – cum ar fi banalul exemplu al problemelor stomatologice. Este oare firesc să nu putem găsi alimente naturale şi sănătoase? Campania concertată împotriva micilor producători alimentari va face în timp aproape imposibil accesul populaţiei la hrană naturală. Suntem obligaţi să consumăm hrană care ne otrăveşte – pe multe dintre alimentele pe care le consumăm ar putea să scrie la fel de bine, ca pe pachetele de ţigări, că respectivele alimente sunt cancerigene sau ucid, pentru că exact acesta este efectul aditivilor alimentari toxici!

Nu întâmplător au apărut în ultima vreme tot felul de afecţiuni ciudate, oamenii sunt tot mai bolnavi, mulţi copii se nasc cu malformaţii congenitale sau suferă încă de la cea mai fragedă vârstă de boli grave. Medicina alopată nu ne ajută prea mult. La origini o ştiinţă aflată în slujba oamenilor, medicina este acum închinată şi ea banului, mai ales prin intermediul industriei farmaceutice. Medicamentele pe care ni le impune medicina alopată (susţinută şi de legislaţia care defavorizează din ce în ce mai mult medicina naturistă) sunt, în cel mai bun caz, doar ineficiente. Imensa majoritate a medicamentelor au însă efecte secundare foarte periculoase, induc alte boli sau agresează organismul, subordonându-ne acestui ciclu fatidic boală-medicaţie-boală. Mai mult chiar, există dovezi incontestabile că anumite virusuri sunt create în mod artificial, diferite epidemii fiind de fapt nişte acţiuni criminale care vizează reducerea populaţiei planetei. Vaccinurile obligatorii sunt, în mod paradoxal şi criminal, printre mijloacele cele mai eficiente de îmbolnăvire a populaţiei.

Trecând acum pe un nivel superior al analizei noastre, oare mai putem vorbi de virtute şi morală în societatea contemporană? Discreditarea valorilor autentice, printre care frumuseţea, nobleţea, generozitatea, patriotismul, naţionalismul, maternitatea, fraternitatea, loialitatea, umilinţa, spiritualitatea, face ca marea majoritate a oamenilor să le considere – în cel mai bun caz – desuete şi anacronice. Printr-o stranie şi aproape neverosimilă răsturnare a reperelor, altele sunt „valorile” epocii contemporane: distracţia, materialismul, banul, foamea de putere, libertinajul, superficialitatea, duritatea, aroganţa, ambiţia, şmecheria, violenţa, fanatismul etc.
Iubirea, care ar putea fi pentru multe fiinţe umane colacul de salvare, care să le scoată în mod miraculos din sclavia unei vieţi terne şi degradante, este la rândul ei ţinta atacurilor furibunde ale manipulării şi promovării de false valori şi modele. Propaganda deşănţată pentru sexualitatea pervertită, lipsită de iubire, ridiculizarea  romantismului, a dragostei, ştergerea artificială a diferenţelor naturale, minunate, dintre bărbaţi şi femei, le răpesc multor oameni şansa de a se bucura de frumuseţea şi deliciile iubirii împărtăşite. Ei sunt mult prea condiţionaţi mental de această propagandă, fiind sugestionaţi negativ şi pervertiţi la nivel instinctual, pentru a mai recunoaşte ceea ce este pur şi preţios.
Educaţia contemporană este o caricatură a ceea ce ar trebui să fie un adevărat sistem educaţional. Copiii sunt formaţi de mici pentru a fi supuşi normelor societăţii contemporane, sunt intoxicaţi cu false valori, îndepărtaţi de familie şi de tradiţie. Sub o aparentă flexibilitate a sistemului care permite foarte multe deviaţii (dar numai în sens negativ), încurajând superficialitatea, incultura, libertinajul, sunt blamate de fapt curajul de a fi diferit, de a fi tu însuţi, libertatea de gândire.
Ni se oferă acum vreo alternativă spirituală viabilă? Religia contemporană este caracterizată de fanatism şi sectarism, iar grupările cu o orientare spirituală autentică sunt catalogate în mod abuziv ca fiind „secte”. La nivel programatic, legislativ, libertatea fiinţei umane în plan spiritual este tot mai mult îngrădită de legi aberante, sub pretextul protejării noastre de abuzurile sectare!

Vulgarizarea misterelor este o altă trăsătură care indică maxima degradare contemporană, din perspectiva spirituală. „Mărgăritarele” cunoaşterii spirituale, despre care Iisus avertiza să nu fie aruncate purceilor, sunt acum răspândite peste tot, terfelite în mocirlă. Dintr-un punct de vedere poate că aceasta este cea mai eficientă modalitate de a ascunde unele secrete iniţiatice, pentru că puţini sunt cei care le mai pot recunoaşte valoarea. Refuzul ierarhiei spirituale autentice, al ghidării spirituale şi al secretului iniţiatic sunt întreţinute prin aşa-zisa educaţie şi prin propagandă. Astfel, oamenilor le este tot mai greu să recunoască şi să aprecieze adevăratele învăţături spirituale, preferând deseori alternativa mult mai facilă a unor curente de tip New-Age.
Toate aceste aspecte au fost privite din perspectiva individuală. Dacă ne ridicăm deasupra lor şi privim lucrurile în ansamblu, situaţia este şi mai cutremurătoare. Războaiele, epidemiile, cataclismele fac mai mult ca oricând ravagii. Planurile de globalizare puse în practică fac ca popoarele să piardă legătura cu îngerii lor protectori. Destinul planetei este în mâna unui grup mic de fiinţe umane care îşi urmează numai propriile interese, folosindu-se deseori de mijloace criminale.

****

Există însă şi semne globale care, pentru cel înzestrat cu putere de pătrundere, indică faptul că o mare prefacere spirituală a umanităţii este posibilă în viitorul apropiat. Oamenii sunt mult mai frumoşi şi chiar mai inteligenţi decât în secolele trecute. Unii savanţi geniali au făcut o serie de descoperiri extrem de importante: energia tahionilor, legea intenţiei, diferite tratamente eficiente pentru maladii precum cancerul sunt doar câteva astfel de exemple, din păcate, prea puţin mediatizate şi cunoscute.
Mai ales în ultimii ani, foarte multe fiinţe umane au acces la anumite revelaţii şi iniţieri extraordinare, iar susţinerea Shambala-ei, centrul spiritual al planetei noastre, este certă în sensul acestor prefaceri pozitive.

Sfaturi spirituale

Pentru cei curajoşi şi plini de aspiraţie spirituală, a trăi în acest moment de cumpănă este o şansă extraordinară. Desigur, este nevoie să dăm dovadă de discernământ, umilinţă şi răbdare pentru a „supravieţui” din punct de vedere moral şi chiar mai mult, pentru a ne transforma spiritual, în labirintul societăţii contemporane, dar aspiraţia noastră către puritate şi îndumnezeire va fi, cu siguranţă, răsplătită.
Mai mult decât oricând, această epocă ciudată, frământată şi surprinzătoare, oferă nenumărate şanse şi oportunităţi. În esenţă, pentru a beneficia de ele trebuie să ne trezim şi să ne dezvoltăm capacitatea de a face alegerile corecte, atât în viaţa noastră de zi cu zi, cât şi în practica spirituală. Clipă de clipă, zi de zi, noi facem astfel de alegeri, chiar şi atunci când nu suntem conştienţi de aceasta. Optând întotdeauna pentru ceea ce este bun, frumos şi înălţător, urmându-ne neabătuţi, consecvent, practica spirituală, refuzând să facem orice fel de compromisuri, refuzând să ne pliem regulilor aberante şi falselor idealuri ale societăţii contemporane, refuzând să ne irosim timpul şi energia în mod prostesc, facem tot atâţia paşi înainte către o transformare reală. Mai mult ca oricând, oamenii au nevoie de ajutorul concret al unor metode practice eficiente – YOGA este un sistem spiritual complex care ne pune la dispoziţie astfel de metode care, realizate cu entuziasm şi perseverenţă, ne vor oferi o autonomie reală în vârtejul vieţii contemporane şi ne vor facilita realizarea unor veritabile salturi spirituale.

Cei iniţiaţi în tainele diferitelor ramuri ale sistemului milenar YOGA (de exemplu KARMA YOGA, MAHA VIDYA YOGA, HATHA YOGA, RAJA YOGA, TANTRA YOGA etc.) au la dispoziţie diverse tehnici şi modalităţi care le permit să transceandă fulgerător iluzia evenimentelor şi conjuncturilor în care ne plasează viaţa. În această epocă, graţia Marii Puteri Cosmice a timpului, KALI, ne poate îndruma într-un mod concret, real, ajutându-ne să folosim toate evenimentele, stările, conjuncturile într-un mod transformator, în conformitate cu aspiraţiile noastre reale. Ceea ce pe alţii, care nu au la dispoziţie anumite cunoştinţe spirituale şi metode practice, îi poate dărâma, va fi pentru yoghin o minunată oportunitate de a se transforma şi de a deveni mai puternic. Discernământul trezit prin graţia Marii Puteri Cosmice a timpului, KALI, ne va putea ajuta să  conştientizăm testele spirituale la care ne supune această epocă frământată, să facem alegerile juste şi astfel să transformăm toate acestea în veritabile, uluitoare şanse spirituale fructificate, care ne vor catapulta către rezultate spirituale de excepţie.
Să ne aducem aminte să fim recunoscători pentru tot ceea ce Dumnezeu ne oferă în fiecare zi. Trăind în această epocă tumultoasă şi aparent supusă inexorabil suferinţei, suntem mai mult ca oricând îmboldiţi să atingem şi să menţinem o stare de eroism spiritual, accesibilă numai celor care vor îndrăzni. Iubirea, puritatea şi umilinţa pot face miracole, scoţându-ne de sub anumite condiţionări şi înlănţuiri şi făcându-ne să devenim nişte veritabile canale de lumină pentru toţi cei din jurul nostru, ajutându-i să se desprindă la rândul lor din iluzia generatoare de suferinţă a acestei lumi şi a acestei epoci.

Diferitele texte tradiţionale profetice afirmă la unison că omenirea se află acum în epoca cea mai dificilă din cadrul unui ciclu cosmic, KALI YUGA, caracterizată de regres şi decădere spirituală. În ceea ce priveşte momentul exact în care a început această perioadă, datele variază. Totuşi, coroborând diferite surse iniţiatice, deducem că această epocă a început încă dinainte de venirea lui Iisus şi se apropie acum de final. KALI YUGA nu înseamnă epoca lui KALI, ci „epoca întunecată”, deoarece în limba sanscrită, KALI (din KALI YUGA, Epoca de Fier) şi KALI (numele Marii Puteri Cosmice KALI) sunt două cuvinte diferite. Totuşi, în evenimentele dramatice ale acestei epoci care se manifestă la nivel planetar: cataclisme, războaie, suferinţă etc., cel înţelept poate recunoaşte acţiunea tainică a aspectului teribil al forţei cosmice a timpului, Marea Putere Cosmică KALI. Acesta este şi motivul pentru care, în perioada actuală, trecerea timpului este percepută mai mult ca niciodată terifiantă, galopantă şi implacabilă. Pe de altă parte, pentru cei angrenaţi pe o cale spirituală, graţia Marii Puteri Cosmice KALI poate oferi aici şi acum şansa unei evoluţii spirituale foarte rapide.

Citiţi şi:
Ciclurile omenirii după tradiţia şivaită 
Se obişnuieşte în Kali Yuga: atacul la maestru

yogaesoteric
1 aprilie 2009

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More