Marele Ghid spiritual tibetan Padma-Sambhava (I)

 
de profesor yoga Lăcrămioara Visterneanu

„M-am hotărât să urmez calea Adevărului…”

Marele ghid spiritual PADMA-SAMBHAVA (în tibetană PADMA-BYUN-GNAS), cunoscut şi sub numele de GURU RIMPOCHE (Ghidul spiritual cel nespus de preţios) sau PADMAKARA (cel născut din lotus), este una dintre cele mai renumite şi mai venerate figuri ale spiritualităţii tibetane. Sub influenţa sa budismul tantric a căpătat o importanţă covârşitoare în Tibet (comparativ cu vechea tradiţie şamanică BON-PO, care era dominantă în „Ţinutul zăpezilor” înaintea apariţiei învăţăturii budiste).

Acesta este doar unul dintre motivele pentru care maestrului tibetan PADMA-SAMBHAVA i s-au atribuit o serie de nume simbolice, cum ar fi: „Adevăratul Protector Divin”, „Lumina cea Etern Neschimbătoare”, „Roata Inepuizabilă a Frumuseţii Perpetue”, „Lotusul care Conţine Totul”.

A ajutat mii de fiinţe să atingă eliberarea spirituală

PADMA-SAMBHAVA a fost întemeietorul primei mănăstiri budiste din Tibet, mănăstirea SAMYE, iar discipolii săi au format o şcoală de budism, care există şi în prezent, numită „RNYING MA PA” sau altfel spus, „Bonetele roşii”.
 
Membrii acestei şcoli spirituale afirmă că PADMA-SAMBHAVA împreună cu alţi ghizi spirituali au îngropat unele texte sacre (în tibetană, GTER-MA) în locuri tainice, urmând ca acestea să fie găsite de către „descoperitorii de comori spirituale” (în tibetană, GTER-STON) atunci când va veni timpul ca învăţăturile cuprinse în aceste texte sacre să fie revelate spre binele spiritual al omenirii planetare. Un asemenea „descoperitor de comori” este întotdeauna o fiinţă dăruită, cu cele mai înalte aptitudini spirituale, fiind de fapt o încarnare divină care se manifestă într-un anumit moment istoric. PADMA-SAMBHAVA a influenţat în bine destinul spiritual al miilor de fiinţe, prin intermediul învăţăturilor VAJRAYANA (tradiţia tibetană VAJRAYANA implică drumul foarte rapid, ca un fulger, către Dumnezeu, ea fiind legată de Graţia Supremă, copleşitoare pe care CHINNAMASTA, ipostaziată aici sub forma Supremei DAKINI, o oferă practic instantaneu, ca un „fulger”), şi în special, prin informaţiile extraordinare conţinute în textele sale sacre, TERMA-ele.

Aşa cum afirmă tradiţia tibetană, acest mare ghid spiritual a fost o emanaţie a lui DHYANI BUDDHA AMITABHA (care este, pentru cei familiarizaţi cu aceste noţiuni, conform aceleiaşi tradiţii VAJRAYANA, Suveranul divin al Familiei de energii divine PADMA), care s-a manifestat astfel pentru a ghida, plin de compasiune infinită, fiinţele umane să atingă starea de supremă eliberare spirituală.

S-a născut într-o floare de lotus

 
Tot despre PADMA-SAMBHAVA, discipolii săi, care i-au fost apropiaţi prin credinţa lor, prin profunda aspiraţie spirituală şi prin uluitoarele puteri yoghine pe care ei le-au dobândit, afirmă că PADMA-SAMBHAVA luminează 50 de lumi cu lumina emanată de învăţăturile SUTRA-elor şi TANTRA-elor, el manifestându-se astfel sub forma a opt manifestări Divine pentru a ghida spiritual fiinţele din diferitele părţi ale lumii. În această direcţie, YESHE TSOGYEL, cea care a fost iubita lui PADMA-SAMBHAVA şi una dintre cele mai deosebite femei spirituale ale TIBETULUI, relatează despre o viziune spirituală a sa în care ea a perceput o manifestare cosmică a Ghidului său spiritual PADMA-SAMBHAVA numită „Imensul Ocean (al Conştiinţei Divine) VAJRA.

Cu toate că există o biografie a lui PADMA-SAMBHAVA relatată în unele cărţi contemporane, din ea se pot spicui relativ puţine lucruri referitoare la faptele care ţin de istoricul existenţei sale, o mare parte a conţinutului acestei biografii fiind constituit din mit, legendă sau alegorie de natură simbolică, spirituală.

Astfel, această biografie de sorginte tibetană, descrie naşterea miraculoasă a marelui Ghid spiritual PADMA-SAMBHAVA: „În ţinutul ORGYEN (după toate estimările, ţinutul ar corespunde acum zonei unde se găseşte GAZNI, la N-V de KASHMIR, n.n.), pe lacul DANAKOSHA, se găsea o insulă pe care a apărut o floare multicoloră de lotus.
 
Din înălţimile celeste ale paradisului său SUKHAVATI, BUDHA- AMITABHA a trimis din inima Sa spirituală, strălucind de lumina Înţelepciunii Divine, un vajra cu 5 vârfuri (instrument ritualic folosit în ceremoniile tantrice, simbolul Conştiinţei Trancendente şi al Căii spirituale, n.n.) care a căzut chiar în centrul florii de lotus. În mijlocul acestui lotus a apărut în mod miraculos un minunat prunc, având cam un an. O aură de lumină intens strălucitoare îi înconjura fiinţa angelică şi el avea toate semnele majore şi cele minore ale unei fiinţe eliberate spiritual”.

A renunţat să fie rege

     
Urmăm firul legendar al biografiei marelui Ghid spiritual. În acea vreme, Indrabodhi, regele acelei ţări nu avea copii. El îşi golise deja visteria, dăruind ofrande zeităţilor budiste şi făcând pomeni celor sărmani. Ca o ultimă încercare de a-şi scăpa ţara de foamete şi sărăcie, el a pornit, împreună cu ministrul său Krishnadara, într-o călătorie pe marele lac Danakosha spre a obţine de la NAGA-şi („regii şerpilor”) o nestemată magică ce îndeplinea orice dorinţă (regăsim aici din nou o trimitere la simbolistica tibetană a lotusului – PADMA, ca simbol al înţelepciunii de deasupra tuturor dorinţelor gregare). La întoarcere, Krishnadara şi apoi regele Indrabodhi l-au întâlnit, în mijlocul unui lotus complet înflorit, pe copilul cel minunat. Regele l-a considerat ca răspuns la rugăciunile sale de a avea un fiu şi ca urmare, l-a luat la palat unde i s-a dat numele PADMAKARA, „Cel-Născut-din-Lotus”.

Prinţul a crescut, învăţând cu uşurinţă deprinderile regale, devenind un fin şi apreciat cunoscător al poeziei, muzicii şi filosofiei; de asemenea, la lupte şi la alte sporturi regale nimeni nu îl egala. El s-a căsătorit cu prinţesa Bhasadhara („Păstrătoarea luminii”) şi a condus regatul Orgyen-ului, în conformitate cu preceptele DHARMA-ei (învăţăturii budiste). În acel moment, aflat pe culmile puterii lumeşti şi cunoscând din plin deliciile plăcerilor simţurilor, Cel-Născut-din-Lotus a realizat, în urma apariţiei unor viziuni divine, natura iluzorie şi mereu schimbătoare a tuturor lucrurilor lumeşti; totodată, el şi-a dat seama că nu va putea să trezească spiritual şi alte fiinţe din postura de rege al ţării, aşa că i-a cerut tatălui său adoptiv, Indrabodhi, permisiunea de a renunţa definitiv la tron, permisiune ce nu i-a fost acordată. Dar necesitatea divină a făcut ca, în scurt timp, la curtea palatului său să se deruleze o serie de evenimente în urma cărora prinţul PADMAKARA a fost acuzat pe nedrept de moartea fiului unuia dintre miniştri. Astfel abdicarea sa de la tron devine inevitabilă.
 
„Viaţa este precum roua ierbii”

La plecare, legenda afirmă că Cel-Născut-din-Lotus s-ar fi adresat astfel mulţimii de oameni întristaţi, care-l conduceau: „Această viaţă este efemeră, iar despărţirea de ea este inevitabilă. Viaţa se desfăşoară asemenea spectacolului dintr-o mare piaţă: aici fiinţele umane se adună, petrecându-şi timpul împreună, apoi, după un timp, ele se separă (datorită morţii).
De ce atunci vă faceţi atâtea probleme legate de această separare temporară? Aceasta este Roata Lumii. Să renunţăm deci la durerea separării şi să ne fixăm gândurile doar asupra atingerii stării de eliberare spirituală.
M-am hotărât să urmez calea Adevărului şi vă promit că voi pregăti calea şi pentru propria voastră salvare din oceanul plin de iluzii al acestei lumi, în aşa fel încât să puteţi să vă alăturaţi mie mai târziu, pe calea spirituală.
Până atunci, gândiţi-vă la faptul că trupul fizic nu este permanent; el este asemeni unei prăpăstii.
Gândiţi-vă, de asemenea, că nici respiraţia nu este permanentă, ea fiind asemeni unui nor. Mintea nu este nici ea permanentă, ci este asemeni fulgerului. Viaţa nu este permanentă, ea este precum roua iernii.”

PADMAKARA a mers mai întâi în cimitirele „Dumbrava Răcoroasă”, „Pădurea Veselă” şi „Sosaling”. Acestea sunt primele dintre cele opt cimitire ale vechii Indii în care, unul după altul, Cel-Născut-din-Lotus a practicat YOGA SOSANICA sau altfel spus, frecventarea cimitirelor – este una din cele 12 tehnici realizate de adepţii yoghini din Orient; prin această tehnică se urmăreşte ca practicantul să înţeleagă cele trei fenomene principale specifice SANGSARA-ei (oceanul iluzoriu al perpetuei deveniri cosmice) care sunt: efemeritatea manifestării, suferinţa şi vacuitatea.

A învăţat limbajul secret al DAKINI-urilor

În această perioadă el a primit împuternicirea şi binecuvântarea de la două DAKINI-uri, având numele de „Cea care Subjugă Demonii” şi „ DAKINI a Ordinii Paşnice”.
 
Marele Ghid spiritual s-a întors apoi în ţinutul Orgyen, la insula din mijlocul lacului Danakosha, unde a deprins de la DAKINI-urile de aici limbajul simbolic al lor (acesta este unul din limbajele secrete din TIBET, cunoscut astăzi doar de un foarte mic număr de înalţi iniţiaţi LAMA-şi) şi a  propovăduit apoi MAHAYANA DAKINI-urilor lacului. El şi-a continuat apoi practica spirituală în cimitirul „Pădurea cea Deasă”, unde  a avut mai multe viziuni ale lui VAJRA YOGHINI (VAJRA DAKINI). Aici el a intrat în comuniune subtilă cu lumea NAGA-şilor din lacuri, precum şi cu spiritele planetare şi, datorită curajului şi fermităţii sale spirituale, a fost investit cu numeroase puteri supranaturale de către toţi DAKA-şii (contrapărţile masculine ale DAKINI-urilor) şi toate DAKINI-urile. În felul acesta, PADMAKARA a devenit cunoscut sub numele de DORJE DRAKPO TSAL („Puterea teribilă a lui VAJRA”).

El a mers apoi să se roage la templul  sfânt din Bodh-Gaya (locul unde a atins iluminarea spirituală BUDDHA SAKYAMUNI).
Utilizând puterile magice ale materializării şi modificării la voinţă a formei corpului său fizic, PADMA-SAMBHAVA s-a manifestat aici într-un mod considerat de-a dreptul miraculos de către fiinţele obişnuite.
Oamenii l-au întrebat cine este, iar el le-a răspuns: „Eu nu am nici tată, nici mamă, nici castă, nici nume; eu sunt o emanaţie a lui BUDDHA AMITABHA, «cel născut prin voinţă Divină»”. Dar oamenii nu l-au crezut.

A atins iluminarea prin graţia unei maestre tantrice

PADMA-SAMBHAVA a înţeles că, pentru perfecţionarea învăţăturii şi practicii sale spirituale are mare nevoie de un învăţător spiritual. A mers atunci la SATOR, unde a fost primit în ordinul călugărilor de către Ghidul spiritual PRABHAHASTI („Elefantul de lumină”) şi i s-a dat numele de SHAKYA SENGE.
SHAKYA SENGE a primit astfel 18 iniţieri în TANTRA YOGA şi a avut nenumărate viziuni spirituale ale zeităţilor tantrice.
PADMA-SAMBHAVA a mers apoi la maestra tantrică KUNGAMO, care era de fapt o încarnare a înţeleptei DAKINI GUHYA JNANA.
Datorită transfigurării lui intense de către această puternică maestră spirituală, PADMA-SAMBHAVA a simţit spontan că se identifică cu MANTRA secretă a lui CHINNAMASTA, atingând în felul acesta starea de iluminare spirituală. Această iluminare obţinută prin graţia unei DAKINI a Înţelepciunii Divine a fost percepută de PADMA-SAMBHAVA ca o purificare şi spiritualizare a întregii sale fiinţe, la nivelul tuturor centrilor secreţi de forţă (CHAKRA-elor). Totuşi, cel mai puternic impact al forţei divine purificatoare manifestate prin această minunată şi fascinantă DAKINI asupra sa, a fost perceput de PADMA-SAMBHAVA la nivelul celor trei GRANTHI-uri („noduri” subtil-energetice ale fiinţei), care i-au fost atunci complet deblocate. Tradiţia tibetană afirmă că această maestră tantrică i-a conferit în secret lui PADMA-SAMBHAVA iniţierea HAYAGRIVA, care conferă celui iniţiat puterea de a domina toate entităţile malefice.
 
Din învăţăturile spirituale ale lui PADMA-SAMBHAVA

*Cel mai important lucru, înainte de a ne angrena în orice practică specifică învăţăturilor spirituale autentice constă în a amplifica BODHICHITTA, adică mintea noastră trebuie să fie fixată numai asupra supremei eliberări spirituale. Cel care şi-a amplificat în propria fiinţă starea de BODHICHITTA va cultiva în permanenţă sentimentul că toate fiinţele sunt mamele lui; va fi liber de orice prejudecată şi mărginire, scopul lui esenţial fiind acum acela de a servi toate fiinţele conştiente.

*Nu există fiinţă conştientă care să nu fi fost la un moment dat tatăl sau mama ta. Aşa că, drept răsplată pentru bunătatea tuturor fiinţelor conştiente, pune-te neîntârziat în slujba lor, urmărind să le faci cât mai mult bine spiritual.

*Cultivă bunătatea şi compasiunea pentru toate fiinţele conştiente. Tot ceea ce faci, fă pentru binele spiritual al tuturor fiinţelor conştiente. Consideră-i pe ceilalţi mai importanţi decât propria persoană.

*Nu contează cât de merituoasă este acţiunea în care eşti implicat, nu uita nicio clipă că toate fenomenele sunt asemenea viselor şi magiei.

*Nu uita nicio clipă că după o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp vei muri, aşa că nu are niciun rost să alergi, agăţându-te cu disperare de lucrurile acestei lumi. Nu uita nicio clipă că viitorul este cel care durează şi că, în consecinţă, trebuie să depui toate eforturile pentru a avea un viitor cât mai strălucit din punct de vedere spiritual. Să nu te amăgeşti cu nimic. Dacă crezi plin de orgoliu, că eşti o persoană învăţată sau de o mare nobleţe, atunci nu vei obţine niciodată niciun fel de calităţi spirituale. Aruncă aşadar cât mai departe această amăgire şi angrenează-te în practica învăţăturilor spirituale autentice, fără nici cea mai mică ezitare.

*Nu ai cum să cunoşti cu adevărat o altă fiinţă, dacă tu însuţi nu ai acces la mijloacele subtile, elevate ale cunoaşterii superioare. De aceea nu-i critica pe ceilalţi. În esenţă, toate fiinţele conştiente sunt prin însăşi natura lor fiinţe eliberate. De aceea, nu judeca tu greşelile şi neîmplinirile celorlalţi oameni. Nu mai analiza tu limitările celorlalţi. Analizează-le pe ale tale şi vezi ce poţi face pentru a le elimina. Nu mai analiza lipsurile celorlalţi ci doar pe ale tale. Cel mai mare rău este acela de a-i critica pe ceilalţi oameni pe un ton moralizator religios, dar fără să cunoşti ce este în mintea acestora. Renunţă deci la această atitudine moralizatoare ca la cea mai puternică otravă.

*„Mare YOGHIN” înseamnă pur şi simplu să fii liber de constrângeri şi de ataşamente.

*Oricum, dacă nu ai încredere în practica spirituală în care te angrenezi, atunci orice efort în acest sens este în zadar şi tot ceea ce vei face va fi fără rost, indiferent ce tehnică spirituală realizezi, este esenţial să o faci fără pic de îndoială şi neîncredere.

*Nu există alt loc de meditaţie în afara Spiritului Etern, căci adevărata învăţătură spirituală nu se află nicăieri altundeva decât în Spiritul  nemuritor… mereu şi mereu întoarce-te către Propriul Tău Sine Suprem – ATMAN.

*Toate fenomenele sunt asemenea unor reflectări într-o oglindă, fără existenţă proprie şi ele pot fi cunoscute atât timp cât nu sunt gândite într-o manieră conceptuală.

*DAKINI înseamnă în limba sanscrită „magiciană” şi se referă la puterile spirituale uluitoare pe care aceste entităţi feminine fascinante şi teribile ale panteonului tantric le trezesc, prin forţa lor spirituală, în conştiinţa aspirantului curajos, pur şi perseverent; DAKINI-urile reprezintă, în acelaşi timp, aspectul feminin al conştiinţei iluminate.

(va urma)

articol preluat din Revista Yoga Magazin nr.35

Citiţi şi:
CHINNAMASTA – Zeiţa fără cap oferă discernământul perfect
Cincisprezece strofe despre cunoaştere (Bodhapanchadashika)


 

yogaesoteric

iunie 2008

 

 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More