MATANGI – Marea putere cosmică a artelor

de profesor YOGA Dan BozaruTradiţia tantrică hindusă menţionează că cea de-a noua Mare Putere Cosmică este MATANGI, Divina Mamă care adeseori este înfăţişată în culoarea verde închis, precum cea a smaraldului; totodată, ea este reprezentată acordând graţia şi binecuvântările ei din preafericita şi profunda stare de extaz divin pe care ea o trăieşte în mod continuu.

Te inspiră să creezi capodopere

Din punct de vedere etimologic, MATA înseamnă „un gând” sau „o opinie”. Prin urmare, MATANGI este Marea Putere Cosmică ce pătrunde în gând sau în minte. De fapt, o redare mai nuanţată a principalului aspect pe care ea îl reprezintă se referă la „cuvânt”, care nu reprezintă altceva decât un fel de „întrupare” sau obiectivare a gândului. Deoarece în mod evident guvernează actul vorbirii, MATANGI mai este corelată atât cu organul de de simţ care este urechea, cât şi cu abilitatea noastră de a asculta, aspect care constituie, de fapt, originea procesului de înţelegere şi învăţare, care la rândul lui naşte gânduri puternice şi profunde.

Astfel, Marea Putere Cosmică MATANGI acordă acelora care o adoră cu sinceritate, care sunt pregătiţi şi suficient de maturi din punct de vedere spiritual şi care în plus fac dovada unui anumit rafinament estetic, puterea cunoaşterii profunde a simbolurilor şi arhetipurilor, le conferă mari talente artistice şi îi ajută să obţină perfecţiunea în realizarea unor astfel de opere. Aşadar, ea este însăşi Marea Zeiţă a „cuvântului rostit” şi a oricărui alt tip de manifestare exterioară a cunoaşterii interioare, incluzând aici toate formele de artă, muzica şi dansul. Din această perspectivă, MATANGI este una dintre cele trei Mari Puteri Cosmice care sunt corelate cu Logosul Divin, celelalte două fiind TARA şi TRIPURA BHAIRAVI.

Ca şi TARA, MATANGI este şi ea o Mare Putere Cosmică ce exprimă puterea de învăţare şi elocvenţa în dezbateri şi discuţii. Totuşi, în timp ce TARA se referă la Logosul Divin Superior (PASHYANTI), care conţine totul într-o formă implicită, MATANGI reprezintă Logosul Divin Inferior (VAIKHARI), aşa-numitul „cuvânt rostit”, adică acel nivel al Logosului Divin în care acesta ajunge până la nivelul cel mai de jos al diferenţierii sale, care este nivelul obiectivat al vorbirii (rostirii) efective a cuvintelor. Prin raport la TARA şi MATANGI şi privind lucrurile din aceeaşi perspectivă (adică aceea a exprimării Logosului Divin), TRIPURA BHARAVI reprezintă Marea Putere Cosmică a Logosului Divin Transcendent şi Nemanifestat (PARAVAK).

Totuşi, MATANGI reprezintă şi nivelul intermediar, de mijloc (MADHYAMA) al Logosului Divin, nivel care guvernează ideile ce devin mai apoi cuvintele pe care noi le exprimăm, adică altfel spus care guvernează însuşi procesul gândirii. La nivelul cel mai elevat, MATANGI este PARA-VAIKHARI, adică Logosul Suprem care se manifestă prin intermediul vorbirii efective (audibile).

Descoperă misterul sacru al artei iniţiatice

Un aspect interesant pe care trebuie să-l menţionăm este acela că Marea Putere Cosmică MATANGI este strâns corelată în tradiţia spirituală a Indiei cu SARASVATI, care după cum ştim este însăşi zeiţa înţelepciunii şi totodată consoarta marelui zeu BRAHMA (Creatorul Macrocosmosului din trinitatea (TRIMURTI) hindusă (care se referă la zeii BRAHMA, VISHNU şi SHIVA (RUDRA)). Ca şi SARASVATI, MATANGI este înfăţişată cântând la instrumentul sacru hindus (care este VINA), ceea ce are ca principală semnificaţie faptul că ea îşi extinde sfera de influenţă şi guvernează asupra domeniului muzicii şi al sunetului audibil, în general, şi nu doar asupra domeniului reprezentat de cuvântul rostit. De aceea, MATANGI este adeseori redată ca fiind însăşi forma manifestată a cântecului sau melodiei. Ea este simbolizată (întocmai precum SARASVATI) de norii de furtună şi de fulgerele acesteia, cât şi de râurile care se varsă în mare sau în ocean. Totodată, MATANGI reprezintă chiar rezonanţa vibratorie sau NADA a sunetului subtil, care se manifestă pe diferite niveluri de subtilitate în întreaga structură subtilă de NADI-uri a fiinţei noastre.

Cu toate acestea, între cele două mari zeiţe (MATANGI şi SARASVATI) există şi deosebiri. Astfel, MATANGI  reprezintă mai ales acea formă a lui SARASVATI care implică cunoaşterea interioară, lăuntrică. Cu alte cuvinte, ea este forma mistică, ocultată şi totuşi extatică a lui SARASVATI şi acest aspect ne apare cu atât mai evident, cu cât SARASVATI este cunoscută în special ca zeiţa cunoaşterii obişnuite, a artei şi a culturii. Prin antiteză, Marea Putere Cosmică MATANGI guvernează asupra domeniului tainic extraordinar al cunoaşterii divine, care prin însuşi specificul lui ne conduce dincolo de limitele convenţionalului. Urmărind să evidenţiem comparativ acest aspect, putem afirma că MATANGI reprezintă, de fapt, acea faţetă a lui SARASVATI care este corelată cu energia transformatoare a Marii Puteri Cosmice KALI.

Îi susţine pe cei care răspândesc adevărata cunoaştere

Un alt aspect evident în legătură cu MATANGI este acela că ea se exprimă în cele mai elevate forme ale sale prin intermediul Ghidului spiritual care îşi oferă învăţătura aspiranţilor, mai ales prin intermediul cuvântului rostit. Prin urmare, putem afirma că MATANGI reprezintă învăţăturile Ghidului spiritual şi tradiţia spirituală pe care acesta o îmbrăţişează. La un nivel mai general, MATANGI reprezintă chiar continuitatea tradiţiilor spirituale în lume, tradiţii care sunt marcate de linealogiile marilor maeştri spirituali care le-au însufleţit şi le-au făcut să fie cunoscute de-a lungul timpului. De aceea, adorarea lui MATANGI constituie într-o anumită măsură chiar adorarea Ghidului spiritual. Cei care urmăresc să-i înveţe pe alţii şi mai ales cei care doresc să propage învăţăturile spirituale unor mari mulţimi de oameni sunt în mod special binecuvântaţi şi ajutaţi de graţia divină a lui MATANGI, dacă bineînţeles ei acţionează în mod just şi sunt integraţi divin în acele conjucturi.

Te ajută să obţii succesul în orice acţiune benefică

Dintr-o altă perspectivă etimologică, MATA mai înseamnă şi „sălbatic” sau „pasional”. Prin urmare, MATANGI este cea care este ageră şi pasională în mişcările trupului. În limba sanscrită, MATANGI înseamnă, de asemenea, şi o femelă elefant. Pe de altă parte, în mitologia hindusă elefantul este simbolul principal al zeului GANESHA, care este primul născut al zeiţei PARVATI din iubirea sa cu marele SHIVA. Aşa după cum se ştie, GANESHA mai este cunoscut ca zeul cu cap de elefant. Printre alte atribute ale lui GANESHA este şi cel prin care acesta reprezintă Stăpânul Cuvântului Rostit şi pe cel al Cunoaşterii, asigurând asfel victoria şi succesul în dezbateri sau în orice alte acţiuni care vizează planul material. Din această perspectivă, el este adorat ca Cel care îndepărtează obstacolelor din calea acţiunilor pe care le întreprindem. În India, de exemplu, adorarea lui GANESHA este aproape obligatorie înaintea oricărui proces de predare a unor cunoştinţe (mai ales de natură spirituală), cât şi înaintea unor activităţi mondene mai importante, cum ar fi căsătoria, călătoriile sau întâlnirile de afaceri.

 Datorită acestor tipuri de rezonanţe între MATANGI şi GANESHA, Marea Zeiţă este adorată chiar ca fiind consoarta lui GANESHA (la un anumit nivel). La modul general vorbind, cele două consoarte ale lui GANESHA sunt BUDDHI (inteligenţa sclipitoare) şi SIDDHI (succesul şi împlinirea efectivă a dorinţelor). Aceleaşi puteri sunt însă asimilabile şi lui MATANGI şi de aceea ea este adeseori invocată atât pentru îndepărtarea obstacolelor din calea unei anumite acţiuni şi de a-i conferi acesteia succesul deplin, cât şi pentru a dobândi o cunoaştere profundă a adevărurilor esenţiale ale Creaţiei.

Descoperă ce se ascunde dincolo de cuvinte

Un alt aspect în ceea ce priveşte Marea Putere Cosmică MATANGI este acela că ea este uneori descrisă ca fiind „impură”. La un anumit nivel, această particularitate se explică prin însăşi natura cuvântului rostit, care este inerent limitat în ceea ce poate el să exprime. Numai dacă vom reuşi să percepem adevărata putere şi influenţă subtilă a lui MATANGI, care se află dincolo de „zidul” cuvintelor care sunt rostite, vom putea să eliminăm acest gen de impuritate. La nivelul maximei obiectivări, cuvântul rostit face lucrurile să devină oarecum profane, deoarece însuşi denumirea unui obiect, de pildă determină o înţelegere relativ greşită a acelui obiect, şi prin aceasta, un fel de „devalorizare” a lui. Tocmai de aceea, numerele, descrierile, explicaţiile etc. devin practic adevărate „bariere” în calea percepţiilor noastre elevate asupra naturii reale a lucrurilor care ne înconjoară. MATANGI reprezintă însă Marea Putere Cosmică ce guvernează acest nivel al manifestării, oferindu-ne posibilitatea să-l folosim în mod corect şi să trecem dincolo de semnificaţiile lui gregare.

Îţi revelează cea mai înaltă cunoaştere din această lume

Există un nivel care poate fi corelat cu aşa-zisa „impuritate” care este atribuită în mod simbolic lui MATANGI. Sinele Suprem (ATMAN), în calitate de natură divină esenţială a fiinţei noastre, transcende toate legile Naturii, aflându-se în eternitate dincolo de bine şi de rău. Atâta timp cât rămânem într-un fel sau altul „ataşaţi” de impurităţile (MALA) lumii manifestate, noi ne vom confrunta cu aceste „reziduuri” ale dualităţii, fără să putem accede la transcendenţa divină imaculată şi perfect non-duală. Din această perspectivă, Marea Putere Cosmică MATANGI ne poate oferi un ajutor preţios, deoarece ea reprezintă, printre altele, atributul Cunoaşterii care ne poate conduce la Adevăr.
Astfel, prin graţia ei, adoratorul sincer şi devotat este ajutat să transceandă limitările şi convenţiile „impure” ale lumii  manifestate. Acesta reprezintă deci un alt aspect esenţial al lui MATANGI, care se referă la revelarea extatică, în chiar lumea manifestată (care, prin raport la nemanifestare (transcendenţă divină) este considerată „impură”), a celei mai înalte cunoaşteri metafizice. Am putea spune chiar că MATANGI  reprezintă prima dintre Marile Puteri Cosmice (precum şi dintre celelalte zeităţi) care permite cunoaşterea marilor ei puteri şi perfecţiuni prin revelarea lor directă aspiranţilor care sunt sinceri şi devotaţi în căutarea spirituală.

Dacă ne vom raporta acum la doctrina upanishadică, esenţa exprimării umane este vobirea sau, cu alte cuvinte, ceea ce rostim prin viu grai. Marii înţelepţi care au scris textele upanishadelor afirmă, deci, că ceea ce noi exprimăm prin vorbire nu reprezintă altceva decât „produsul” final a tot ceea ce noi preluăm, la nivel de concepţie şi experienţă, în viaţa noastră. Acest „reziduu” final şi totodată reprezentare a ceea ce suntem noi prin intermediul vorbirii este, de fapt, manifestarea Marii Puteri Cosmice MATANGI. Totuşi, aici trebuie să specificăm faptul că această ultimă „sinteză” a fiinţei noastre nu este vorbirea obişnuită, ci mai curând ea constituie expresia cea mai profundă a inimii noastre lăuntrice, adică a sufletului nostru.

La nivel universal, Logosul Divin manifestă o serie de atribute esenţiale, cum ar fi putere, sentiment şi pasiune, care sunt identificate cu însăşi Beatitudinea Divină Nesfârşită (ANANDA) şi nu doar cu emoţiile relativ limitate în gama lor de expresie. Prin urmare, Logosul Divin nu este doar o afirmaţie sau un aspect teoretic şi practic, ci în egală măsură el este şi o exprimare vie şi efervescentă de energie şi fericire extatică. Această beatitudine (ANANDA) reprezintă, de asemenea, un alt aspect al lui MATANGI, care ne apare ca fiind foarte activă, pasională şi pe deplin fericită în acest joc divin al manifestării.

Îţi dezvăluie frumuseţea orbitoare a Creaţiei

În aspectul ei de Logos divin creator care se manifestă plenar în întregul Macrocosmos, MATANGI întruchipează marile puteri ale naturii. Astfel, ea personifică frumuseţea sălbatică, atracţia şi totodată misterul şi puterea ascunsă a junglei tropicale, în care ea este vizualizată sub forma unui elefant foarte puternic şi activ, reflectând astfel ritmurile originare ale Naturii. Din această perspectivă, remarcăm faptul că formele de expresie ale lui MATANGI sunt asemănătoare cu cele ale lui TRIPURA SUNDARI. Asemănarea constă în faptul că ea reprezină, de asemenea, frumuseţea orbitoare a Creaţiei ca expresie a Sinelui esenţă, însă în timp ce la TRIPURA SUNDARI această frumuseţe se manifestă în mod special ca experienţă lăuntrică la nivel de conştiinţă, în ceea ce o priveşte pe MATANGI expresia predominantă este aceea a manifestării obiective, exterioare.

În panteonul tantric, MATANGI este asociată oarecum locului de „prim-ministru” printre celelalte zeităţi, ea fiind „consilierul” Marii Puteri Cosmice TRIPURA SUNDARI, considerată Regina Supremă a întregii Creaţii. În această ipostază, MATANGI este numită MANTRINI, având astfel puterea şi supremaţia desăvârşită asupra tuturor MANTRA-elor care există, mai ales când acestea sunt exprimate prin viu grai. Astfel, ea este cea care ne conferă  abilitatea de a „comunica” cu toate celelalte zeităţi prin intermediul MANTRA-elor.
 
De fapt, putem spune că ea guvernează asupra tuturor formelor de cunoaştere, fiind deci un nepreţuit sfătuitor şi totodată învăţător pe această cale. Prin urmare, mai ales acele fiinţe umane care urmăresc să se impună în acest domeniu al vieţii, vor trebui să o adore cu fervoare pe MATANGI, pentru a se bucura astfel de succes deplin în activitatea lor.

Te inspiră într-un mod divin

Tradiţia tantrică afirmă că sălaşul subtil al lui MATANGI (la nivelul microcosmosului fiinţei umane) se află plasat la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA, care după cum se ştie reprezintă „plexul” subtil al vorbirii. De asemenea, ea mai rezidă şi la nivelul vârfului limbii (adică acolo unde ia naştere vorbirea articulată şi unde, de asemenea, noi suntem capabili să percepem gusturile esenţiale – mai mult sau mai puţin rafinate – ale diferitelor alimente). Există chiar un canal energetic subtil în structura aurică a fiinţei umare, care pleacă de la nivelul celui de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA) şi merge până la vârful limbii. Acest canal energetic subtil (NADI) poartă numele de SARASVATI şi el se află într-o strânsă corelaţie cu manifestarea energetică a Marii Puteri Cosmice MATANGI. Practic vorbind, SARASVATI NADI este acel NADI subtil care favorizează manifestarea inspiraţiei divine la nivelul minţii prin intermediul vorbirii. MATANGI reprezintă fluxul de energie subtilă beatifică ce pătrunde pe acest NADI subtil (SARASVATI), făcându-ne să devenim astfel deosebit de inspiraţi în arta poeziei metafizice şi în cea a exprimării verbale a adevărurilor divine.

În ceea ce priveşte forma de meditaţie în care este concepută Marea Putere Cosmică MATANGI, aşa după cum am specificat, aceasta este redată într-o culoare verde-închis, precum culoarea unui smarald pur şi preţios, culoare ce semnifică profunda cunoaştere a semnificaţiilor lucrurilor în Creaţie, fiind totodată un simbol specific pentru energia esenţială a vieţii. De altfel, aşa după cum se ştie, verdele reprezintă şi culoarea planetei Mercur, care în ezoterismul occidental este planeta ce guvernează puterea inteligenţei. MATANGI trebuie să fie vizualizată cântând la RUDRA-VINA, ceea ce semnifică puterea şi inspiraţia pe care ea o poate conferi adoratorului sincer şi devotat în ceea ce priveşte muzica, precum şi asupra tuturor manifestărilor de natură vibratorie a energiei.

Meditează asupra cuvintelor pline de înţelepciune ale Ghidului spiritual

MATANGI este o zeiţă a cărei frumuseţe este orbitoare şi ea poartă multe obiecte misterioase, cu care îi fascinează şi îi atrage în mod magnetic pe adoratorii ei sinceri. Din acest punct de vedere, ea poartă aceleaşi ornamente şi obiecte ca în reprezentările iconografice ale lui TRIPURA SUNDARI. De asemenea, adeseori ea este reprezentată ţinând un papagal multicolor în mâini, care este simbolul puterii exprimării prin viu grai în Natură. Atunci când medităm, MATANGI trebuie vizualizată şezând pe un tron minunat din pietre preţioase.

 Una dintre formele cele mai răspândite de adorare a Marii Puteri Cosmice MATANGI (mai ales pe teritoriul Indiei) este aceea a intonării exacte a fonemelor alfabetului sanscrit. Acestea reprezintă sunetul subtil nemanifestat, spre deosebire de cuvintele rostite, care semnifică manifestarea diferenţiată în Creaţie a acestor energii divine esenţiale. Intonarea corectă a fonemelor alfabetului sanscrit poate fi de asemenea corelată cu petalele (sau „spiţele”) energetice ale centrilor subtili de forţă pricipali (CHAKRA) ai fiinţei, ajutând astfel la purificarea, dinamizarea şi activarea lor plenară.

Un alt mod de adorare eficientă a lui MATANGI este acela de a reflecta asupra înţelesului profund al textelor sacre ale spiritualităţii, dar mai ales asupra cuvintelor pline de înţelepciune care sunt rostite de Ghidul spiritual. Cu timpul, această practică eficientă se va transforma într-un veritabil proces de meditaţie şi chiar de contemplare asupra învăţăturilor expuse de ghidul spiritual şi asupra modului în care ele se corelează cu propria noastră experienţă de viaţă.

Te călăuzeşte, prin artă, către Adevărul Suprem

Muzica reprezintă, de asemenea, o modalitate extraordinar de eficientă de adorare a lui MATANGI. De altfel, Marea Putere Cosmică MATANGI este venerată ca zeiţa principală a muzicii şi, prin urmare, a muzicienilor. Practica zilnică a meditaţiei profunde cu BIJA-MANTRA ce corespunde sferei de forţă şi conştiinţă a lui MATANGI conferă toate puterile şi inspiraţie genială în numeroasele forme de expresie artistică şi mai ales în muzică.

Cu toate acestea, privind lucrurile de la cel mai înalt nivel, trebuie să recunoaştem, de fapt, în MATANGI tainicul înţeles al liniştii şi tăcerii perfecte a Sinelui Suprem (ATMAN), care reprezintă în realitate adevărata esenţă şi putere din spatele tuturor gândurilor şi cuvintelor noastre. Cu alte cuvinte, trebuie să ajungem să înţelegem în mod gradat că Marea Putere Cosmică MATANGI, manifestându-se în special prin intermediul vorbirii şi al artei, călăuzeşte, de fapt, în mod divin integrat lumea obiectivă, vizibilă, (SAMSARA) către domeniul sfânt şi pur al transcendenţei divine.  
 
Citiţi şi:
Dumnezeu se reflectă în 10 oglinzi
Etapele căii Maha Vidya Yoga

yogaesoteric

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More