MEDITAŢII şi CONJUNCTURI ASTROLOGICE FAVORABILE din luna NOIEMBRIE 2008

Motto: ”Uneori oamenii se împiedică de adevăr,
dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe”

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU,  vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund  MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.

Profesor yoga Gregorian Bivolaru
 
 


Marţi, 4 noiembrie, între orele 07:15-08:00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Pluto. Efecte:
Trezeşte şi conferă apariţia unei gândiri rafinate şi a puterii de pătrundere mentală. Reprezintă o şansă de a descoperi unele modalităţi de depăşire a mentalului prin cultivarea stării de abandon în faţa Voinţei lui DUMNEZEU TATĂL. Moment net favorabil învingerii obstacolelor de tot felul, acest aspect dinamizează rapiditatea în gândire asociind-o cu forţa de pătrundere mentală, trezeşte voinţa individuală, trezeşte şi dinamizează forţa de sublimare a energiilor la nivel mental. Conferă o mare forţă mentală, face să apară starea de fermitate în convingerile spirituale, trezeşte capacitatea de a călători la voinţă în lumile astrale.

Miercuri, 5 noiembrie, între orele 14:40-15:25 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Neptun. Efecte: Permite înţelegerea amplă şi profundă prin empatie a sentimentelor şi a trăirilor lăuntrice ale celorlalţi oameni, face posibilă expansiunea euforică a fiinţei în sfera afectivă macrocosmică, permite trezirea stărilor ample de compasiune, de umilinţă, şi facilitează apariţia unor stări de iubire detaşată şi de dăruire necondiţionată către DUMNEZEU. Trezeşte şi totodată amplifică starea de detaşare şi puterea de transfigurare a fiinţelor pe care le iubim. Trezeşte inspiraţia, creativitatea artistică, sensibilitatea şi rafinamentul estetic, intuiţia, favorizează apariţia iubirilor romantice, face posibilă comuniunea subtilă, telepatică, cu tărâmurile astrale superioare şi permite să intrăm conştient în legătură cu entităţile angelice. Creează posibilitatea de a ne elimina ataşamentele şi de a transfigura în mod exemplar fiinţa iubită.

Sâmbătă, 8 noiembrie, între orele 17:00-17:45 – Meditaţie de comuniune cu SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL şi GAVRIIL.

Sâmbătă, 8 noiembrie – CONFERINŢA DE DESCHIDERE A CURSULUI DE AYURVEDA din Bucureşti, la sala Obor, de la ora 17:00. Primul curs pentru anul I de Ayurveda se va desfăşura marţi, 11 noiembrie, de la ora 18:00, la sala Obor (subsol). 
 
Duminică, 9 noiembrie – Selecţia pentru cursanţii din BUCUREŞTI la TABĂRA DE MEDITAŢIE PENTRU REVELAREA SINELUI, de la ora 18:00, la sala Pipera.

Luni, 10 noiembrie, între orele 10:40-11:25 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Jupiter. Efecte: Acest aspect amplifică starea de expansiune interioară, generozitatea, demnitatea şi bunăvoinţa. Face să se manifeste dragostea de adevăr şi frumos, optimismul, bucuria de a trăi. Trezeşte simţul didactic, favorizează exprimarea calităţilor oratorice, identificarea profundă cu ghidul spiritual. Oferă şansa de a trezi în fiinţa noastră starea de dăruire conştientă faţă de idealul spiritual, favorizează trezirea sufletului şi capacitatea de a lua decizii pline de înţelepciune.

Luni, 10 noiembrie, între orele 23:05-23:50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Uranus. Efecte: Face să apară o stare de originalitate, inventivitate, trezeşte spiritul inovator, dinamizează înclinaţiile către activităţi creatoare care sunt desfăşurate într-un grup spiritual, trezeşte starea de detaşare, intensifică dinamismul lăuntric, facilitează depăşirea prejudecăţilor închistatoare.

Marţi, 11 noiembrie – TRIPURA SUNDARI. Între orele 11:25-12:10, meditaţie de comuniune cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu este între orele 06:30-18:30. Momentul de maximă influenţă benefică: marţi, 11 noiembrie, la ora 11:39.

Marţi, 11 noiembrie, între orele 16:10-16:55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Saturn. Efecte: Face să apară o stare de maturizare spirituală, facilitează conştientizarea priorităţilor esenţiale ale vieţii care ni se revelează dintr-un punct de vedere spiritual, oferindu-ne totodată şansa de a ne desprinde de diferite preocupări lipsite de valoare şi de obişnuinţe rele. Amplifică totodată simţul valorii, respectul de sine, nobleţea, aspiraţia spirituală. Favorizează depăşirea orgoliului şi permite atingerea unor experienţe spirituale inedite şi profunde. Trezeşte şi amplifică tenacitatea, cumpătarea, face să se manifeste înţelepciunea practică, trezeşte capacităţile organizatorice, precizia, iscusinţa în tot ceea ce ţine de aspectele practice ale vieţii.


Miercuri, 12 noiembrie, între orele 07:40-08:25 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în conjuncţie cu Pluto. Efecte:
Favorizează trezirea şi rafinarea sentimentelor binefăcătoare, trezeşte inspiraţia creatoare, face să crească starea de devoţiune. Trezeşte şi amplifică atât trăirile pasionale elevate cât şi cele emoţionale benefice, facilitează procesele de transmutare a potenţialului creator şi accelerează sublimarea energiilor din etajele inferioare ale fiinţei în sfera afectivă. Elevează trăirile erotice. Favorizează apariţia unei stări de dăruire inspirată şi abandon în faţa Voinţei Divine prin iubire. Trezeşte calităţile artistice care se află în stare latentă în unele fiinţe umane, face cu putinţă apariţia spontană a stărilor de transă benefică.

Joi, 13 noiembrie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe miercuri, 12 noiembrie, la ora 14:17 şi se încheie vineri, 14 noiembrie, la ora 02:17. Momentul de maximă influenţă a Lunii Pline este joi, 13 noiembrie, la ora 08:17.

Sâmbătă, 15 noiembrie – Selecţia pentru cursanţii din PROVINCIE la TABĂRA DE MEDITAŢIE PENTRU REVELAREA SINELUI, de la ora 18:00, la sala Pipera 1.

Duminică, 16 noiembrie, între orele 08:10-08:55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Uranus. Efecte: Trezeşte şi dinamizează comunicarea telepatică, inventivitatea, favorizează eliberarea de prejudecăţile închistatoare, trezeşte şi dinamizează originalitatea.

Duminică, 16 noiembrie, între orele 17:45-18:30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Jupiter. Efecte: Facilitează exprimarea clară a trăirilor binefăcătoare şi a emoţiilor afective, amplifică răbdarea, perseverenţa şi continuitatea în exprimarea sentimentelor pure şi elevate. Trezeşte capacitatea de cunoaştere profundă, trezeşte şi amplifică respectul faţă de ceilalţi, simţul practic în relaţiile interumane. Favorizează colaborarea rodnică şi armonioasă cu celelalte fiinţe, atât în sfera materială cât şi în cea spirituală. Trezeşte aspiraţia către cunoaşterea spirituală, dinamizează discernământul şi capacităţile mentale superioare. Este un moment tainic favorabil pentru a descoperi adevărul spiritual, pentru a ne debarasa printr-o stare de detaşare lucidă de teatralitate precum şi de personalităţile noastre false. Facilitează apariţia stării de expansiune mentală, permite comunicarea pe o cale paranormală cu fiinţele foarte evoluate spiritual, uşurează intuirea şi înţelegerea profundă a legilor spirituale.

Luni, 17 noiembrie, între orele 02:15-03:00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Saturn. Efecte: Facilitează atingerea stării de linişte şi calm la nivel mental, trezeşte şi susţine echilibrul dintre interior şi exterior, dintre esenţă şi aparenţă, fiind totodată o oportunitate pentru a înţelege priorităţile vieţii noastre atât în sfera spirituală, cât şi în sfera materială. Ajută la depăşirea rapidă a stărilor de împrăştiere şi defocalizare mentală, amplifică puterea de concentrare mentală, favorizează gândirea practică, trezeşte obiectivitatea şi punctualitatea.

Miercuri, 19 noiembrie – ÎNTÂLNIREA CU INSTRUCTORII, la sala Pipera 1, începând cu ora 12:00. Program administrativ: între orele 10:00-12:00. Tot în cadrul întâlnirii cu instructorii se va realiza selecţia pentru INSTRUCTORI la TABĂRA DE MEDITAŢIE PENTRU REVELAREA SINELUI (ora şi locul desfăşurării selecţiei vor fi anunţate ulterior).

Sâmbătă 22 noiembrie
Exemplificare spirituală extraordinară care va fi oferită cu ocazia zilei Marii Puteri Cosmice TRIPURA BHAIRAVI, între orele 17:30–01:30.

Marţi, 25 noiembrie, între orele 18:35-19:20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Mercur. Efecte: Trezeşte şi dinamizează o stare armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, starea detaşată de competitivitate, claritatea în gândire, simţul practic, eficienţa în acţiunile benefice de natură practică, ingeniozitatea. Totodată, acest aspect amplifică memoria şi puterea intelectului. El face să se manifeste din plin curajul şi ne susţine să ducem la bun sfârşit acţiunile benefice pe care le realizăm. El facilitează manifestarea capacităţilor oratorice. Tot atunci se amplifică unele procese de purificare la nivelul plexului solar şi este susţinută aspiraţia armonioasă de autodepăşire, cât şi cea de afirmare lucidă şi detaşată. Este facilitată apariţia unei stări de armonie între sfera mentală şi sfera vitală a fiinţei şi trezeşte creativitatea. Acest aspect face să crească fermitatea în ceea ce priveşte exprimarea ideilor benefice. Îmbunătăţeşte atenţia şi puterea de conştientizare. Este un moment favorabil pentru împărtăşirea plină de responsabilitate a cunoştinţelor spirituale acumulate şi pentru studiul rodnic al lucrărilor spirituale. Generează un fenomen pregnant de solarizare în sfera mentală a fiinţei. Este un moment favorabil pentru detaşarea de ideile obsesive.


Marţi 25/Miercuri 26 noiembrie, între orele 23:30-01:00 – SHIVARATRI, meditaţie de comuniune cu SHIVA.

Vineri, 28 noiembrie, între orele 11:05-11:50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Uranus. Efecte: Acest aspect dinamizează şi amplifică percepţia stării de frumuseţe tainică a fiinţelor umane cu care venim în contact, facilitează apariţia unei stări inefabile de fascinaţie, rafinează senzualitatea, trezeşte romantismul şi originalitatea. Conferă inspiraţie genială care se poate concretiza în nemuritoare opere de artă. Mai ales în această conjunctură, dragostea manifestată plenar sub toate formele sale este impregnată de o stare copleşitoare de mister. Acest moment facilitează intrarea în stare de rezonanţă cu sfera afectivă macrocosmică, trezeşte şi totodată face să se amplifice puterea de transfigurare. Acest aspect conferă o mare creativitate, face să apară libertatea în exprimare, trezeşte şi amplifică imaginaţia erotică rafinată, facilitează manifestarea plenară a iubirii, dinamizează entuziasmul, ingeniozitatea, trezeşte capacitatea de a conştientiza idealurile colective ale umanităţii şi ne permite să intuim direcţiile novatoare ale epocii în care trăim. Face posibilă descoperirea de soluţii noi, geniale şi facilitează rezolvarea problemelor de cuplu, favorizează apariţia stărilor spontane de empatie, trezeşte sensibilitatea superioară.

Sâmbătă, 29 noiembrie, între orele 05:25-06:10 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Marte. Efecte: Trezeşte spiritul de iniţiativă, măreşte rapiditatea în gândire şi curajul de a exprima liber ideile şi opiniile binefăcătoare. Amplifică spontaneitatea în exprimare, concentrarea şi focalizarea mentală. Este un aspect care favorizează punerea în practică a ideilor şi cunoştinţelor benefice în orice domeniu.

Sâmbătă, 29 noiembrie 2008, începând cu ora 21:00, se va realiza la unison în toată ţara SPIRALA YANG pentru TREZIREA SUFLETULUI NEAMULUI ROMÂNESC.

Duminică, 30 noiembrie, între orele 06:20-07:05 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în trigon cu Saturn. Efecte: Favorizează exprimarea spontană, liberă, a trăirilor şi emoţiilor benefice, trezeşte şi amplifică continuitatea în exprimarea sentimentelor binefăcătoare. Facilitează atingerea unei stări de profunzime şi a respectului în relaţiile interumane. Face posibilă o mai bună colaborare şi înţelegere între oameni, atât în sfera socială cât şi în cea spirituală. Trezeşte şi amplifică în fiinţă discernământul, cumpătarea, responsabilitatea în relaţii, totodată trezeşte şi amplifică tactul şi diplomaţia.

Duminică, 30 noiembrie, între orele 14:00-14:45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL ANDREI.
 
 

yogaesoteric

noiembrie 2008

 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More