Mesaje transmise umanităţii de către extratereştrii benefici prin intermediul psihografiilor lui Solari Parravicini

 

Redactarea finală a acestui articol a fost realizată

de profesor yoga Gregorian Bivolaru

 

 

Într-un articol publicat anterior pe site-ul yogaesoteric a fost prezentată şi comentată o psihografie profetică realizată în stare de transă inspiratoare de către pictorul argentinian Benjamin Solari Parravicini şi care se referă la un posibil atentat criminal la Jocurile Olimpice de la Londra din acest an şi la pericolul declanşării unei conflagraţii mondiale devastatoare. În acest articol vă oferim anumite informaţii clarificatoare şi edificatoare despre sursa inspiraţiilor lui Parravicini.

 

Atenţie!!! Psihografiile realizate de către Solari Parravicini sunt în realitate mesaje adresate umanităţii de către o civilizaţie extraterestră benefică superioară.

 


 

 

Fiind caracterizat de o simplitate şi umilinţă remarcabile, Benjamin Solari Parravicini a afirmat cu fiecare ocazie că psihografiile sale sunt, de fapt, mesaje care sunt transmise prin intermediul său de către extratereştrii benefici cu care el s-a aflat în contact în mod constant. 

 

Solari Parravicini relatează următoarele:

 

„Într-o noapte veneam către casă împreună cu un prieten pictor, Generoso Ruiz Idarraga. La un moment dat, am zărit în faţa noastră doi bărbaţi foarte înalţi, blonzi, cu ochii de culoare albastră, aproape albi, cu o vestimentaţie neobişnuită, strălucitoare. Ne-am grăbit să intrăm în casă, întâlnirea petrecându-se în apropierea casei, iar apoi am simţit amândoi stări deosebite şi senzaţii stranii. La cincisprezece zile după acest episod, mă plimbam pe strada Venezuela (o stradă principală a oraşului) şi brusc m-am simţit obosit şi m-am aşezat pe o bancă din părculeţul din apropiere. Deodată, două fiinţe asemănătoare cu cele pe care le văzusem cu două săptămâni înainte s-au apropiat de mine şi, în acelaşi timp, o lumină foarte puternică ne-a învăluit.

M-am simţit transportat într-un loc care era un fel de «sală de maşini» mare, în care se aflau fiinţe cu o îmbrăcăminte strălucitoare şi stranie. Lucrau într-o linişte desăvârşită şi reconfortantă şi se simţea o stare euforică. În acea sală se aflau mai multe panouri luminoase, iar în centrul sălii se aflau aproximativ zece indivizi, în jurul unui tub cu diametrul de aproximativ un metru. Nimeni nu vorbea, dar am perceput că mi s-a transmis în mod telepatic să privesc prin hublou şi am observat suprafaţa Terrei, văzută de sus. Vedeam în mod distinct continentele. Fiinţa care îmi transmisese telepatic să privesc Terra mi-a mai transmis că este necesar ca oamenii să cultive iubire, pentru că Universul este armonie, însă faptele oamenilor sunt foarte periculoase. Ei ne ţin sub observaţie în permanenţă şi i-au ales deja pe mulţi dintre noi. În curând vor reveni. Deodată am simţit o senzaţie de frig şi apoi mi-am dat seama că mă aflu din nou aşezat pe bancă. Era acum ora şase dimineaţa, deci trecuseră trei ore.”

 

În anii care au urmat, Solari Parravicini s-a simţit de nenumărate ori în contact telepatic cu aceste fiinţe „supranaturale”. El relata că intra în mod spontan în stări de transă sau semitransă şi atunci transcria în formă grafică mesajele care îi erau transmise şi tot astfel scria şi frazele care erau asociate acelei psihografii, fraze care de asemenea îi erau transmise în mod telepatic. Uneori, aceste contacte telepatice apăreau în timp ce dormea, iar atunci el se trezea, realiza psihografia respectivă, iar după un timp adormea din nou.

 

Parravicini avea o mare sensibilitate artistică şi se dedica în acelaşi timp atât desenului şi picturii, cât şi muzicii. Prietenii săi afirmă că avea trezită capacitatea supranaturală de telekinezie, care îi permitea să deplaseze lucruri într-o manieră paranormală.

 

Despre fiinţele extraterestre benefice, Solari Parravicini afirma că se ocupă în mod direct de evoluţia speciei umane şi că vor interveni la momentul potrivit pentru a ne proteja şi susţine, în calitate de fiinţe cu un nivel de evoluţie a conştiinţei net superior comparativ cu conştiinţa noastră. Tocmai din acest motiv, prin intermediul lui Solari Parravicini ni s-au transmis o serie de mesaje profetice care s-au dovedit de o exactitate uluitoare.

 

Iată câteva dintre ele (notă – împreună cu imaginile psihografiilor prezentăm anumite fotografii realizate la datele calendaristice ale înfăptuirii respectivelor psihografii profetice):

 

 

Mesajul asociat este: „Va cădea în beznă inima lumii, în anul 40. Va cădea astfel şi va fi germană până în anul 44.” (psihografie realizată în anul 1938; în respectivul desen se vede steagul Franţei).

 
 
 

 

Mesajul asociat este:
Hitler şi Musolini. „Atunci când te îndrepţi spre acelaşi obiectiv, până la urmă vei avea acelaşi sfârşit.” (psihografie realizată în anul 1938).

 
 

 


Mesajul asociat este: „Va sosi atomul (n.n. era atomică) şi apoi va domni.” (psihografie realizată în anul 1939, cu şase ani înainte de prima explozie atomică experimentală)

 
 

 

 


Mesajul asociat este: „Câinele va fi primul zburător (n.n. în cosmos).” (psihografie realizată în anul 1938; căţeluşa Laika a fost prima fiinţă vie care a fost trimisă în cosmos, cu racheta rusească Sputnik 2, în anul 1957).

 

 

 

Mesajul asociat este: „Se va realiza! Va apărea un nou sistem de comunicaţii în Lume, cu ajutorul planetelor artificiale.” (psihografie realizată în anul 1938).

 
 

 
 


Mesajul asociat este: „Oameni zburători (n.n. în cosmos) vor apărea în anii 60-70.” (psihografie realizată în anul 1938; Yuri Gagarin a fost primul om care a ieşit din atmosfera terestră, la bordul rachetei Vostok 1 în anul 1961, la 23 de ani după profeţia lui Solari Parravicini).

 
 

 

Mesajul asociat este: „Viziune domestică! Prin micul ecran se vor putea vedea la domiciliul propriu multe dintre evenimentele externe.” (psihografie realizată în anul 1938; comercializarea în masă a televizorului a început abia în decada anilor ’50). „Lumea va fi apoi mult denaturată prin puterea nebănuită a «ecranului domestic». Influenţa sa negativă va fi difuzată cu viclenie şi brutalitate în toate casele şi ea va fi impusă prin comerţul publicitar care le va fi impus maselor de oameni. Masele de oameni vor fi din ce în ce mai des dominate de ordinele ce le vor fi date în mod manipulator şi se vor lăsa amagiţi de paradisuri artificiale. Ei vor privi din ce în ce mai mult prostia şi imoralitatea ca pe nişte valori.” (profeţie ce a fost de asemenea transmisă în anul 1938).

 
 

 

Revenind la epoca actuală, prezentăm două psihografii transmise prin intermediul lui Solari Parravicini despre două dezastre recente: cutremurele din Haiti şi din Japonia. Aceste psihografii realizate cu mult timp în urmă (1938 şi 1939) i-au uluit într-o mare măsură pe anumiţi experţi, deoarece ele nu numai că prezintă cu multă exactitate locul desfăşurării lor, ci demască şi faptul că respectivele dezastre nu au fost deloc naturale, ci au fost realizate în mod criminal prin intermediul instalaţiilor HAARP!!!

 
 

 

Mesajul asociat este: „Zgomot de zgomote…. Înălţimile. Bomba F”

În această psihografie realizată în anul 1939 (!) este scris foarte clar cuvântul Japonia, iar conturul „fiinţei” care se vede în plan orizontal este surprinzător de similar cu acela al Japoniei. În partea dreaptă a imaginii se observă o spirală ce este desenată la o anumită înălţime faţă de suprafaţa „personajului care reprezintă insula”, iar de la această spirală porneşte o rază clară care determină un şoc la nivelul insulei, respectivul şoc difuzându-se apoi în mod concentric. Mai mult decât atât, cuvintele Bomba F ne duc cu gândul atât la denumirea centralei atomice Fukushima, cât şi la scala de măsură a dezastrelor folosită de către japonezi şi care este numită Fujita.

Spirala de deasupra reprezintă, după cum deja ştim cu toţii, impactul asupra ionosferei ce este realizat de către curentul electric de mare voltaj emis de către instalaţia HAARP, aşa cum se explică şi în următorul videoclip ce a fost prezentat de către Benjamin Fulford. Acest impact dezastruos şi brutal asupra ionosferei se transmite apoi şi în spaţiul cosmic sub forma unor energii ce implică unde generatoare de rezonanţă malefică şi este probabil că se resimt în mod perturbator şi pe alte planete locuite, aflate la distanţă (motiv pentru care civilizaţia noastră actuală este considerată deja periculoasă, aşa cum i-au transmis extratereştrii benefici lui Solari Parravicini; la aceasta se adaugă şi exploziile atomice ce sunt provocate de către pământeni atât în interiorul Pământului, cât şi în oceane şi chiar în spaţiul cosmic).

 
 

 
 
 

Iată în continuare şi o a doua psihografie a lui Solari Parravicini unde apare în mod suficient de explicit pentru cunoscători efectul dezastruos al utilizării instalaţiei HAARP:

 
 

 

Mesajul profetic asociat este: „Obscuritate totală. După haosul din Caribe, un singur ochi va vedea toate acestea de la unicul palmier şi va face să apară cu totul altfel lumina sudului. Schimbări totale în axa pământească, dar cu toate acestea Sudul va rămâne întotdeauna Sud.”

Această profeţie realizată în anul 1938 (!) vorbeşte despre schimbarea poziţiei axului planetei (în urma cutremurelor ce au fost provocate în Haiti şi apoi, mai la sud, în Chile, NASA a anunţat după aceea că axa Pământului s-a deplasat). Faptul că această psihografie profetică se referă la cutremurul ce a fost provocat în Haiti este practic elucidată dacă observăm cu atenţie emblema acestei ţări (unde se poate vedea „unicul palmier” din textul scris de catre Solari Parravicini):

 
 

 

Ne oprim acum aici cu această expunere ce are drept scop prezentarea psihografiilor ce au fost transmise prin intermediul lui Solari Parravicini şi care se referă la evenimente petrecute şi care sunt de o acurateţe şi de o precizie, am putea spune… nepământeană (vom continua însă aceste dezvăluiri într-un articol viitor), pentru a ilustra în continuare mesajele ce au fost transmise prin intermediul său despre viitoare (dar apropiate acum pentru noi) întâlniri cu această civilizaţie superioară benefică extraterestră, care este evident că l-a inspirat pe Benjamin Solari Parravicini pentru a transmite mesaje profetice întregii umanităţi.

 

Prezentăm acum douăsprezece dintre aceste psihografii cu totul excepţionale şi mesajele lor asociate, pentru a fi contemplate şi descoperite de către noi toţi:
 
 

 

Mesajul asociat este: „Vor apărea zburând în înălţimi cercuri materializate de lumini ce vor aduce fiinţe deosebite ce vin de pe alte planete. Da, ei vor fi cei care au venit să populeze Pământul – aşa se va spune şi se va spune corect aşa. Da! Ei vor fi cei care s-au numit cândva îngeri în Vechiul Testament, sau chiar vor face să răsune vocea lui Iehova şi din nou ei vor fi văzuţi şi vor fi priviţi; şi vor fi auziţi.” (profeţie ce a fost transmisă în anul 1938).

 
  
 

Mesajul asociat este: „Transformarea va începe pentru voi la ora 10! Mai mult decât atât, luaţi aminte că aceasta va fi pentru voi transformarea ce apare în cadrul transformării – la ora 12. Acesta va fi un nou început! Va fi Iisus!” (profeţie ce a fost transmisă în anul 1972 şi care se referă la faptul (regăsit ulterior şi prin intermediul Codului Bibliei) că începând cu anul 2010, destinul umanităţii şi al planetei PĂMÂNT va fi întors către o mare transformare divină; în acest sens subliniem încă o dată faptul că anul 2010 este anul în care au început să se realizeze, în cadrul Şcolii de yoga MISA, rugăciunile colective către Dumnezeu Tatăl.

 
 

 

Mesajul profetic adiacent ce este asociat este: „Zgomote! Zgomote semnificative în interiorul Pământului. Zgomote la suprafaţă. Zgomote în oameni. Pentru că este ora 10. În cazul pedepsei!” (profeţie ce a fost realizată în anul 1972 şi care se referă la deja binecunoscutele zgomote stranii ce au apărut în ambianţa Pământului şi au fost apoi înregistrate în multe locuri de pe glob; este foarte probabil ca, totodată, aceste zgomote ce proveneau din interiorul pământului să reprezinte anunţarea pedepsei divine şi distrugerea acelor baze militare subterane secrete care au fost anihilate – după cum ştim – la data de 23 august 2011).


Mesajul asociat este: „Ora 10 (n. de fapt anul 2010) aduce pentru această planetă începutul sfârşitului. La ora 11 va începe sfârşitul care, deocamdată, este fără sfârşit. La ora 12 (de fapt în anul 2012) vom asista cu toţii la sfârşitul sfârşitului. La scurt timp după aceea, planeta Pământ se va afla într-un nou început!” (profeţie ce a fost transmisă în anul 1971).

ATENŢIE! Această uluitoare profeţie prevesteşte deja că aşa-zişii „ILUMINAŢI” vor fi înfrânţi (anul acesta – 2012), iar satanica lor „NOUĂ ORDINE MONDIALĂ” va fi anihilată pentru totdeauna pe această planetă şi va fi aruncată la lada de gunoi a istoriei.
 
 

Mesajul profetic asociat este: „Planetele îi vor spune în mod deschis omului despre rasa non-umanoidă (extraterestră benefică) ce este de o mare frumuseţe morală, estetică şi care este caracterizată de o mare putere mentală benefică. În felul acesta, umanitatea primeşte un imbold puternic, superior!” (profeţie ce a fost transmisă în anul 1971).
 
 

Mesajul profetic asociat este: „Nave extraterestre interplanetare vin către Terra cu un mesaj de Pace.” (profeţie ce a fost transmisă în anul 1960).

Mesajul profetic asociat este: „Călătoresc deja spre Terra nave (extraterestre) interplanetare ce sunt deocamdată invizibile ochiului uman. Aceste fiinţe ce sunt invizibile ochiului uman convieţuiesc deja pe planeta noastră dintotdeauna şi ele îşi au sălaşul în temple şi în anumite mănăstiri, pentru că sunt nişte fiinţe mistice şi, înainte de toate, ele urmăresc să trezească în noi credinţa în Dumnezeu.” (profeţie ce a fost transmisă în anul 1960)

 
 

 

Mesajul profetic asociat este: „Ultimele veşti anunţă sosirea pe această planetă a fiinţelor elevate, invizibile care vin aici în masă.” (profeţie realizată în anul 1939).


Mesajul profetic asociat este: Civilizaţia pământeană deţine în străfundurile ei o civilizaţie extraterestră pierdută. Aceasta a fost mult superioară celor care i-au urmat. Omul din acele timpuri a fost de fapt «adaptat» atât la marea caldură pământească, cât şi la marele frig ce a existat cândva la origine. El a fost electromagnetic şi a ştiut să se orienteze conform matematicilor înalte şi a ştiinţei secrete a astrelor. Acest om magnetic încă mai sălăşluieşte în îngheţatul Pluton, pentru că aşa cum s-a spus, el este adaptabil.” (profeţie ce a fost transmisă în anul 1960).


Mesajul profetic asociat este: „Nava amfibie extraterestră, interplanetară ne va arăta existenţa sălaşurilor secrete (cum ar fi SHAMBALA), precum şi a canalelor locuibile ce sunt în interiorul Terrei. Ea se va scufunda pe la Polul Sud şi apoi va apărea la Polul Nord. Ea va reuşi aceasta în doar cateva secunde!” (profeţie ce a fost transmisă în anul 1960).

Mesajul profetic asociat este: „Acolo va fi un laborator ce este amplasat pe un satelit extraterestru unde se lucrează pentru umanitate. Acolo se fac culturi de germeni nocivi de pe Pământ pentru a descoperi modul de exterminare a lor. Acolo se caută modalităţi noi şi eficiente pentru a pune capăt atât bolilor care creează epidemii, cât şi pentru a curăţi toxinele şi relele care intoxică spaţiul nostru (n. atmosfera) şi apele. Se cercetează acolo cum poate fi făcut sânge artificial de diferite tipuri, precum şi descoperirea diferitelor moduri de vindecare, pentru a veni către noi în ajutor după «haosul final»!” (profeţie ce a fost transmisă în anul 1940).


Mesajul profetic asociat este: „Copilul cel nou îşi va manifesta conştiinţa încă de la naştere, va avea o viziune superioară despre Lume la momentul său; pentru că va cunoaşte pe Dumnezeu chiar din ziua concepţiei sale – şi va aduce cu el certitudinea misiunii sale şi a rostului său divin care este de a ghida!” (profeţie transmisă în anul 1972 şi care cel mai probabil se referă la naşterea copiilor „indigo” şi „de cristal”).

 
 


( va urma)

 

Citiţi şi:Alte informaţii revelatoare în legătură cu un posibil atentat în timpul Jocurilor Olimpice de la Londra de anul acesta

 Uimitoarele profeţii despre România ale yoghinului indian Gupta Swami

 

yogaesoteric

27 iulie 2012

 
 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More