Ministerul Educației este somat oficial să retragă proiectul de lege anticonstituțional „România Educată” ‒ un atac la interesul superior al copilului prin subminarea autorității părintești până la anularea acesteia

Asociația Juriștilor pentru apărarea drepturilor și libertăților
București, str. Dimitrie Marinescu nr. 1, sector 2, cod 021931
CIF 45823040
Tel. 004-0744.369.973;
email:asociatia.jadl@gmail.com

Alianța Părinților
Str. Liniștei nr.80-82, etj. 1, apt. 9, Sector 1, București
CIF36718541
tel: 004-0722.316.896
email:contact@aliantaparintilor.ro

Către,

Ministerul Educației
str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, București
e-mail: registratura@edu.gov.ro; consultare.legieducatie@edu.gov.ro
Tel. 021/405.62.00; 021/405.63.00.

Subscrisele:

Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților (JADL), persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, cu caracter autonom, neguvernamental și apolitic, cu sediul în București, sector 2, strada Dimitrie Marinescu nr.1, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Sector 1 București la nr.33/16.03.2016, având CIF45823040, email:asociatia.jadl@gmail.com, telefon 0744369973, prin reprezentantul său legal, Președinte ‒ Avocat Marina-Ioana Alexandru,

și

Asociația Alianța Părinților (AP), persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, cu caracter autonom, neguvernamental și apolitic, cu sediul în București, sector 1, str. Liniștei nr. 80-82, et. 1, apt. 9, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Sector 1 București la nr.139/25.10.2016, având CIF36718541/2016 email: contact@aliantaparintilor.ro, tel. 004-0722.316.896, prin Președinte ‒ Cristian Filip,

în temeiul dispozițiilor dreptului la petiționare, a transparenței decizionale și a dreptului la informare, precum și în temeiul dispozițiilor art.7 pct.1 din Legea nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu interesul superior al copilului raportat la autoritatea părintească, în termen legal formulăm:

Somație, Notificare și Plângere prealabilă împotriva

Proiectului de lege a învățământului „România Educată”, reținând următoarele:

  1. Retragerea de îndată a proiectului de lege contestat, acesta fiind pe de o parte un atac la interesul superior al copilului prin subminarea autorității părintești până la anularea acesteia, iar pe de altă parte fiind anticonstituțional prin încălcarea în mod flagrant a drepturilor și libertăților cetățenești garantate și ocrotite prin Constituția României (art.16; art.22; art.48 pct.1 teza II.; art.49 pct.1 și 3). art.26; art.29 pct.1, 2 și 6; art.30; art.32; art.33; art.34 pct.1;

Menționăm că studiind în amănunt acest proiect de lege a învățământului, împreună cu specialiști autentici din domeniul juridic, învățământ, medicină, psihologie, etc., am urmărit să ne aducem aportul la îmbunătățirea lui, dar am constatat cu stupoare că nu avem ce îmbunătăți, deoarece ar fi o pierdere imensă de timp și resurse.

Proiectul Ministerului Educației este în totalitate nociv și un pericol real pentru educația, creșterea, dezvoltarea și pregătirea pentru viață a copiilor noștri, în eventualitatea adoptării acestuia în forma prezentată.

Acest proiect de lege este imperios necesar a fi refăcut integral în condiții de transparență, etică, moralitate și profesionalism autentic.

Dumneavoastră ați ales să eludați procedura de elaborare și dezbatere transparentă, mimând punerea în discuție publică. Dovada indubitabilă a susținerilor noastre sunt însăși faptele dumneavoastră, superficialitatea, dezinteresul, bătaia de joc și sfidarea de care ați dat dovadă față de poporul român și copiii României în cadrul acelui simulacru numit „dezbatere publică” pe tema proiectului, astfel încât să puteți bifa că ați pus în discuție proiectul de lege.

  1. Renunțarea de îndată la impunerea de legi și acte normative neconstituționale dictate de interese externe, ceea ce reprezintă un act de înaltă trădare față de interesul național și valorile fundamentale ale neamului românesc, față de siguranța națională și securitatea vieții, țara noastră și națiunea fiind supuse unei decimări fără precedent în istorie, din toate punctele de vedere. Totul desfășurându-se sub egida falsă a grijii față de om și a așa-zisei ocrotiri a populației României.

În cauza de față miza este de o valoare inestimabilă, fiind vorba de copiii României, copiii de astăzi care vor fi adulții de mâine.

  1. Raportat la dispozițiile imperative ale Codului Civil cu privire la autoritatea părintească, Art. 483, Art.487-488 și la Legea 272/2004 – Protecția copilului Art.2

(2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socioafectiv și la viața de familie.

(3) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile și obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.

(4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acțiunile și măsurile privitoare la copil și să sprijine îngrijirea, creșterea și formarea, dezvoltarea și educarea acestuia în cadrul familiei,

vă notificăm următoarele:

– autoritatea părintească reprezintă puterea și dreptul părinților (mama și tata), de a emite dispoziții și de a impune ascultare cu privire la instruirea, îngrijirea și protejarea vieții, integrității și demnității propriilor copii, sub toate aspectele existențiale, în primul rând, precum și în orice alte chestiuni legate de aceștia;

– copiii sunt ființe umane vii, născute libere și suverane prin dat dumnezeiesc, nu printr-o favoare instituțională;

– copiii nu sunt obiecte negociabile, nu sunt bunuri inventariate instituțional astfel încât vreo instituție administrativă (indiferent care ar fi aceea) să poată pretinde vreun drept de proprietate asupra acestora;

– școala – instituție de învățământ, este doar un complementar subordonat autorității părintești în vederea instruirii și pregătirii profesionale a copiilor, NU instituție de tip dictatorial și de corecție, care execută ordinele unor interese politice de grup sub egida „ocrotirii și a grijii față de copii”.

– în calitate de cetățeni liberi, titulari naturali și de drept ai puterii politice, conform dispozițiilor imperative ale art.2 pct.1 din Constituția României, NU ne dăm consimțământul și vă este interzis să vă substituiți autorității părintești folosind mijloace dolosive (viclene), pentru dezintegrarea nucleului societății – familia.

– „În România, demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic, reprezintă valori supreme, în spiritual tradițiilor democratice ale poporului român… și sunt garantate”. (art.1(3) Constituție).

– în calitate de reprezentanți ai României și funcționari publici ‒ salariați plătiți de către noi, poporul român, aveți obligația să apărați drepturile, libertățile și interesele țării și ale neamului românesc, ale copiilor, respectând și aplicând dispozițiile imperative ale Legii Suverane a Statului român – Constituția României.

  1. Elaborarea unui nou proiect de lege a învățământului cu participare amplă de specialiști din rândul societății civile autentice, asigurându-se transparența decizională prin dezbateri ample, informare corectă, completă, etică și morală, în condiții de neutralitate și imparțialitate, fără discriminări.

Pe cale de consecință, pentru toate motivele mai sus învederate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă solicităm retragerea acestui proiect de lege ce face obiectul prezentului document și elaborarea unui nou proiect astfel încât rolul școlii, al cadrelor didactice și al tuturor persoanelor implicate în actul de învățământ, precum și actul de învățământ în sine, să asigure cu adevărat educația socială și culturală optimă pentru copii și o dezvoltate echilibrată și armonioasă a acestora din punct de vedere biologic, psihologic, emoțional-afectiv în solidar cu familia.

Vă cerem imperativ să respectați integral, în litera și spiritul ei, Legea Fundamentală a României ‒ Constituția pe care ați încălcat-o, sens în care înțelegem să facem uz de toate căile prevăzute de lege pentru reglementarea de urgență a acestei situații.

Vă solicităm să rețineți că „suveranitatea națională aparține poporului român”, conform dispozițiilor art.2 pct.1 din Constituția României, fapt pentru care în orice problemă de interes național, cum este și legea învățământului prin care se asigură educația, cultura și pregătirea pentru viață a copiilor noștri, aveți obligația indiscutabilă să ne cereți părerea și consimțământul neviciat.

În cazul în care veți ignora această notificare, vom considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca, în mod flagrant atât Legea fundamentală a țării – Constituția României, precum și legile subsecvente care reglementează în mod imperativ exercitarea libertății și a dreptului persoanei de a dispune de ea însăși, interesul superior al copilului, autoritatea părintească, precum și a tuturor celorlalte drepturi cetățenești.

Astfel ne forțați, contrar voinței noastre să facem uz de toate procedurile legale pentru demiterea dumneavoastră, precum și împotriva oricărei persoane și/sau instituții de stat sau private care se fac vinovate de această situație.

Prezenta notificare și plângere prealabilă reprezintă înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu privire la proiectul de lege a învățământului pe care doriți să-l impuneți societății românești, la situația de fapt creată, precum și la prejudiciul iminent ce poate fi generat asupra securității vieții copiilor, astfel încât să nu puteți să spuneți că nu aveți cunoștință de situația învederată.

Solicităm înregistrarea prezentei notificări și comunicarea oficială, de îndată, a numărului de înregistrare alocat.

Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților
prin Președinte ‒ Avocat Marina-Ioana Alexandru
Asociația Alianța Părinților
prin Președinte ‒ Cristian Filip

Citiți și:
Strategia de educație parentală nu își propune altceva decât un proces de re-educare, așa cum făceau comuniștii
Ministrul Educaţiei din Norvegia: «Credinţa că părinţii sunt cei mai potriviţi pentru a-şi creşte copiii este greşită»

 

yogaesoteric
19 septembrie 2022

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More