Orientul dezvăluie harta energetică a creierului


de Ioana Plaviţu

Yoga descrie structura subtilă umană, bazată pe sitemul NADI-urilor, care permite o înţelegere profundă a existenţei umane în integralitatea ei şi furnizează tehnicile prin care ne putem transforma lăuntric, generând echilibrul lăuntric, sănătatea perfectă, luciditate mentală.

NADI-urile sunt arterele corpului energetic

NADI-urile reprezintă canalele subtile foarte fine prin care circulă fluxuri de energie prin fiecare parte a corpului nostru energetic, fiind contrapartea subtilă a unor trasee fizice, precum sistemul nervos sau sistemul vaselor sanguine. Din punctul de vedere al naturii energiei care circulă prin ele, toate cele câteva mii de NADI-uri din corpul uman derivă din IDA-NADI şi PINGALA-NADI. Ele reprezintă principalele două moduri de funcţionare polare care stau la baza tuturor proceselor mentale, psihice şi fizice. SUSHUMNA NADI, canalul central din mijlocul coloanei vertebrale în jurul căruia se împletesc cele două NADI-uri, este calea regală ce ne poate conduce către o conştiinţă superioară şi care poate transforma prin dinamizarea sa adecvată, într-un mod creator şi spiritual funcţiile lui IDA şi PINGALA NADI.

Fiecare celulă a corpului nostru, fiecare organ, creierul şi mintea, absolut toate elementele din fiinţa noastră sunt polarizate şi interconectate la nivel fizic şi subtil, ceea ce ne permite să gândim, să vorbim, să acţionăm şi să existăm într-o manieră echilibrată, coerentă şi sincronă, fiecare parte acţionând inclusiv în folosul celorlalte părţi. În interiorul corpului nostru există două sisteme energetice de bază care controlează acest proces. Ele sunt dezvoltate în jurul lui IDA NADI şi respectiv PINGALA NADI, iar dacă stimulăm un singur element component al ansamblului, vom activa astfel, prin polarizare şi rezonanţă, întregul sistem energetic.

Cercetătorul Arthur Deikman de la Departamentul de Psihiatrie al Universităţii „Colorado Medical Center”, SUA, prezintă cele două moduri existenţiale principale ale fiinţei umane (dinamizată preponderent YIN (receptiv, -) sau YANG (emisiv, +)), din perspectiva psihologie moderne. Practic, el descrie NADI-urile IDA şi PINGALA într-un limbaj psihofiziologic modern. Iată ce afirmă el: „Dacă privim fiinţa umană ca fiind o „organizaţie” alcătuită din mai multe componente cu dimensiuni sau „coordonate” biologice şi psihologice, putem vorbi despre un mod de manifestare „receptiv”. Modul activ, dinamic, reprezintă o stare organizată specific în vederea operării asupra mediului înconjurător. Sistemul muşchilor striaţi şi sistemul nervos simpatic sunt principalele formaţiuni fiziologice care operează în acest mod. Principalele manifestări psihice ale acestei stări sunt: atenţia focalizată, logica bazată pe analiza obiectelor, percepţia spaţială şi dominanta caracteristicilor formale asupra celor senzoriale. Modul activ exprimă o stare a dorinţei, orientată către împlinirea unor scopuri personale, care merg de la nevoia de hrană, până la tendinţa de apărare şi protecţie, precum şi către obţinerea unor realizări sociale, la care se adaugă o întreagă varietate de plăceri simbolice sau senzuale, precum şi tendinţa evitării unei varietăţi la fel de mari de neplăceri şi dureri.”

Deikman descrie starea „IDA”, modul receptiv, ca fiind o stare organizată specific, mai degrabă în vederea contemplării mediului, decât a operării asupra acestuia. În această stare predomină sistemul senzorial perceptiv şi funcţia parasimpatică. Electroencefalograma tinde să indice în acest caz preponderenţa undelor alpha (care sunt expresia unei stări de destindere şi relaxare), tensiunea musculară descreşte, atenţia devine difuză, formele îşi pierd conturul. Ea ar putea fi definită drept starea de non-acţiune.

Deşi IDA şi PINGALA, precum şi modurile lor de funcţionare energetică par a fi în aparenţă opuse, ele sunt în realitate complementare şi tocmai de aceea aceste două tendinţe trebuie echilibrate pentru a putea obţine astfel o stare de sănătate perfectă şi o pace mentală profundă. Mai mult chiar, echilibrul interior deschide poarta către transcendenţă şi către un nou mod de funcţionare în care contrariile polare sunt armonizate şi unificate.

Yoga reglează circuitele subtile ale fiinţei

Importante cercetări recente ale neuroştiinţei au demonstrat că creierul se integrează în modelul dual al NADI-urilor polare, descris de yoghini, conferind astfel specificităţile personalităţii umane. Într-o tentativă radicală de tratare a unor forme severe de epilepsie, Roger Sperry şi asistenţii săi au făcut unora dintre pacienţii lor operaţii pe creier, pe linia mediană care face legătura dintre cele două emisfere cerebrale, acolo unde se află aşa-numitul corpus callosum. Spre surpriza lor, crizele epilepticilor nu numai că au încetat, dar au ieşit la iveală o serie de descoperiri care modifică radical înţelegerea neurofiziologică a modului în care operează creierul, revoluţionând întreaga concepţie medicală şi ştiinţifică despre om.
Se ştie că partea dreaptă a creierului controlează partea stângă a corpului, şi invers. Deşi aflate încă într-o fază incipientă şi parţială, cercetările lui Sperry au demonstrat deja faptul că fiecare parte a creierului controlează şi coordonează un profil comportamental opus, dar complementar celuilalt. Această descoperire este extrem de importantă şi confirmă afirmaţiile străvechi ale yoghinilor.

Deşi se folosesc de un aparat conceptual şi de metode experimentale diferite, yoghinii şi oameni de ştiinţă au ajuns la concluzii similare, potrivit cărora omul este caracterizat de două moduri principale de manifestare.  Circuitele cerebrale sunt coordonate la nivel subtil de energiile care trec prin IDA NADI şi PINGALA NADI, şi care au fost asociate cu conştiinţa sau cunoaşterea şi respectiv cu energia acţiunii (sau forţa fizică). Influenţele subtile ale energiilor care trec prin IDA NADI şi PINGALA NADI pot fi regăsite pe toate cele trei niveluri principale ale sistemului nervos:

1. Sistemul nervos motor senzorial (SNMS): întreaga activitate bioelectrică din interiorul corpului se deplasează într-una dintre cele două direcţii posibile, către creier (aferentă, asociată lui IDA NADI) şi de la creier (eferentă, asociată lui PINGALA NADI). Aceste NADI-uri subtile, precum şi nervi aferenţi lor din planul fizic controlează în fiinţa umană capacitatea de a acţiona în exterior (în lume).

2. Sistemul nervos autonom (SNA): sistemul nervos autonom este divizat în:

– sistemul nervos simpatic orientat către exterior, operând în condiţii de stres, care utilizează sau consumă energia fiinţei noastre şi este, prin urmare, o manifestare de tip PINGALA;

– sistemul nervos parasimpatic, orientat către interior, operând în condiţii de odihnă, care conservă şi acumulează energia fiinţei umane şi este, prin urmare, o manifestare de tip IDA.

Cele două sisteme controlează şi reglează toate procesele automate din corp: bătăile inimii, tensiunea sângelui, respiraţia, digestia, activitate rinichilor şi a ficatului etc.

3. Sistemul nervos central (SNC), cuprinde creierul şi măduva spinării şi controlează SNMS şi SNA. Activităţile creierului sunt însă complexe, căci el este precum un computer uriaş, care înmagazinează şi integrează informaţii, luând decizii într-o manieră perfect sincronizată şi orchestrată. Funcţionarea lui de tip sinergic presupune mult mai mult decât simpla funcţionare a părţilor sale. În circuitele infinite din creier rezidă un potenţial cu mult mai mare decât cel pe care l-ar putea utiliza o fiinţă umană obişnuită în decursul unei singure vieţi. Tehnicile de yoga au rolul de a purifica aceste circuite energetice asociate unor funcţii precise, printr-o practică sistematică.

Ştiinţa a descoperit, în acord cu sistemul yoga, faptul că circuitele subtile ale NADI-urilor şi CHAKRA-elor sunt controlate de NADI-urile asociate sistemului nervos central şi creierului. Dacă prin intermediul tehnicilor de PRANAYAMA reuşim să purificăm şi să reconectăm aceste circuite subtile, ne putem transforma fiinţa în totalitate. Eficienţa tehnicilor yoghine se bazează pe faptul că în plan subtil există un sistem de NADI-uri, care este reprezentat la nivel fizic de suma totală a semnalelor de intrare şi ieşire (a input-urilor şi output-urilor) din diferitele secţiuni ale sistemului nervos şi ale acelor părţi ale corpului care sunt conectate la el. Acest complex corp-minte funcţionează pe baza a trei tipuri  principale de energie: energia YIN, receptivă, lunară, din IDA NADI, energia YANG, activă, solară, din PINGALA NADI şi energia neutră din punct de vedere polar, din SUSHUMNA NADI. Putem înţelege acum şi mai bine de ce atât de multe tehnici yoghine vizează echilibrarea fluxului energetic din IDA NADI şi PINGALA NADI.

Zen-ul cunoaşte secretul emisferelor cerebrale

Studiile ştiinţifice referitoare la emisferele cerebrale, efectuate de cercetători precum Sperry, Myers, Gazzaniga, Bogen şi alţii au demonstrat că partea stângă a creierului controlează, de obicei, vorbirea, logica, analiza, funcţia temporală şi liniară, în timp ce  partea dreaptă a creierului are o funcţie intuitivă, senzitivă, spaţială şi holistică şi nu foloseşte o cunoaştere de tip liniar, analitic sau structural deşi, vorbind drept, modul propriu-zis în care se obţine această formă de cunoaştere rămâne un mister. Thomas Hoover, un cercetător care a comparat concepţiile japoneze zen cu ultimele descoperiri din neurologie, a sintetizat într-un mod foarte sugestiv această relaţie: „Emisfera care vorbeşte nu cunoaşte, iar emisfera care cunoaşte nu vorbeşte”.

Deşi cele două emisfere lucrează într-o manieră integrată, modurile lor funcţionale au fost definite în funcţie de o serie de cuvinte-cheie:

 

Emisfera stângă coordonată la nivel subtil de PINGALA NADI

Emisfera stângă coordonată la nivel subtil de IDA NADI

 

analiză

parţial

explicit

argument

intelect

logică

gândire

activ

lumină

solar

pozitiv

matematică

raţional

obiectiv

conştient

 

înţelegere

holistic

implicit

experienţă

intuiţie

emoţie

simţire

pasiv

întuneric

lunar

negativ

poezie

mistic

subiectiv

subconştient

 

La dreapta – pesimismul, la stânga – optimismul

Anumite cercetări efectuate de Marcel Kinsbourne, neurobiolog şi neurofiziolog, director al Departamentului de Neurologie Comportamentală de la Eunice Kennedy Shriver Center din Waltham, Massachussets, au demonstrat că funcţionării creierului îi sunt caracteristice, de asemenea două moduri principale de activitate emoţională. El a descoperit că cele două jumătăţi ale creierului controlează stări emoţionale complet diferite.

Astfel, emisfera stângă controlează în special fericirea şi sentimentele pozitive, în timp ce emisfera dreaptă controlează tristeţea, nostalgia, melancolia. În anumite situaţii anormale, pacienţii cărora le-a fost afectată emisfera dreaptă sunt adesea vicioşi, exaltaţi şi complet indiferenţi faţă de situaţia anormală în care se găsesc. Afectarea emisferei stângi conduce în schimb la o viziune întunecată asupra vieţii şi la stări nejustificate de mânie, vinovăţie sau disperare. Cei mai mulţi oameni fluctuează de la o stare la alta chiar şi în situaţi normale, fără să atingă totuşi extremele manifestate de subiecţii cu creierul afectat. Însăşi experienţa fluctuaţiei poate fi extrem de obositoare dacă nu suntem suficient de echilibraţi sau de sănătoşi.

Conform unei teorii a lui Kingsbourne, asocierea emisferei cerebrale stângi cu gândurile vesele şi optimiste şi a emisferei cerebrale drepte cu gândurile triste şi pesimiste ne duce la concluzia că această acţiune duală a creierului a fost special concepută pentru a controla preferinţele (PINGALA) şi aversiunile (IDA) noastre. Lucrurile care ne plac sunt coordonate de emisfera stângă, care mai întâi se focalizează asupra obiectului sau situaţiei respective, după care le abordează, ceea ce corespunde modului activ, adică lui PINGALA NADI, care este orientată către exterior. În schimb, noi încercăm să ne retragem faţă de lucrurile ce ne displac, situaţie în care avem tendinţa să privim tabloul în ansamblul fără să ne mai focalizăm asupra neplăcut în sine). Această funcţie este controlată de emisfera dreaptă şi corespunzătoare modului receptiv, introvertit, adică IDA NADI.

Einstein a ales calea de mijloc

Cei mai mulţi oameni fluctuează în funcţie de ritmurile lor biologice între emisfera dreaptă şi cea stângă, între respiraţia pe nara stângă şi cea pe nara dreaptă, între modul receptiv şi cel emisiv. Aceste ritmuri biologice au fost cercetate, deşi rolul şi semnificaţia lor nu sunt încă bine înţelese de către ştiinţa contemporană.

Din perspectiva yoghină, această alternare ritmică (sau aritmică, în cazul bolilor), indică faptul că noi suntem dezechilibraţi şi că fiecare din cele două moduri, respectiv fiecare din cele două laturi ale naturii noastre devine, pe rând, predominantă în defavoarea celeilalte. Noi experimentăm rareori acea stare în care ambele laturi devin egale şi echilibrate. Potrivit ştiinţei yoga, atunci când atât emisfera „tristă” cât şi cea „veselă” sunt echilibrate o perioadă mai lungă de timp, în fiinţă apare o nouă stare care unifică logica şi intuiţia, ne transformă emoţiile şi ne potenţează o mai mare activitate neuronală.

Necesitatea de a atinge echilibrul ar trebui înţeleasă de toţi oamenii, căci starea care rezultă reprezintă o experienţă mai puternică şi mai plăcută. Einstein este un exemplu de fiinţă umană care îşi folosea ambele părţi ale creierului într-un mod echilibrat. Meditând asupra unei experienţe imaginative, cum ar fi să se deplaseze pe o rază de lumină, el a avut o intuiţie bruscă, permiţându-i să pătrundă în misterele universului, ceea ce indică funcţionarea creierului drept, dar şi-a folosit imediat şi emisfera stângă, pentru a construi o teorie a conversiei energiei şi materiei ce a revoluţionat în întregime ştiinţa, înlocuind paradigma veche de sute de ani a lui Newton. Einstein a afirmat: „Adevărul constă în intuiţie. Mai întâi apare gândul, iar eu urmăresc ulterior să îl exprim în cuvinte”.

Un exemplu de gândire creativă ne-analitică este cel a lui Leonardo da Vinci, care a inventat în anul 1490 o maşină cu arc, un elicopter, precum şi multe alte lucruri care nu au putut fi folosite pe scară largă decât câteva secole mai târziu. Realizările sale s-au extins în cele mai diferite domenii şi, după cât se pare, el îşi folosea intuiţia pentru a vizualiza acele aparate, căci majoritatea lucrărilor sale apar sub formă de desene şi imagini vizuale, şi mai puţin descrise în cuvinte.

Respiraţia controlează creierul

Cei mai mulţi oameni fluctuează de la o stare la alta, de la activarea unei emisfere cerebrale la alta.
Un studiu întreprins de Raymond Klein şi Roseanne Armitage de la Departamentul de Psihologie de la Universitatea Dalhousie din Nova Scotia a demonstrat că realizarea sarcinilor care corespund emisferei stângi şi emisferei drepte oscilează la intervale de aproximativ 90 de minute. Timp de 90 de minute, subiecţii au arătat că pot realiza cu succes sarcini care corespund activităţii creierului drept, pentru ca în următoarele 90 de minute să poată realiza mai bine sarcini corespunzătoare activităţii creierului stâng.

Aceste intervale corespund întru totul fluctuaţiilor de câte 90 de minute ale respiraţiei alternative pe nara stângă sau pe nara dreaptă, ceea ce demonstrează teoria yoghină potrivit căreia există o relaţie strânsă între respiraţie şi activitatea ciclică a celor două emisfere cerebrale.

În cazurile de boală, ciclurile cerebrale pot deveni anormale din punctul de vedere al ritmului, duratei, calităţii funcţionale sau din alte perspective; întreaga noastră viaţă este afectată, situaţie în care ne regăsim mult mai des decât am putea crede. Yoghinii au diagnosticat disfuncţiile ritmului cerebral prin examinarea ritmului respiratoriu pe cele două nări.

Ei susţin că există o legătură intrinsecă nu numai între nări şi creier, ci şi între ochi şi urechi, precum şi între toate părţile organismului. Astăzi ştiinţa a confirmat şi ea aceste legături. În experienţele lor meditative, ei au simţit fluxul de energie cum trece prin creier şi prin celelalte părţi ale organismului, percepând chiar şi nivelurile mai subtile ale fiinţei, pentru care au inventat tehnici ce dezvoltă o mare sensibilitate şi putere. Aceste tehnici permit, de asemenea, controlul NADI-urilor, al creierului şi al tuturor proceselor fiziologice.

Articol preluat din Revista YOGA MAGAZIN nr. 31

Citiţi şi:

Misterele genialităţii

Purificarea Nadi-urilor conduce la obţinerea stării de sănătate perfectă

yogaesoteric

13 decembrie 2010

 
 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More