Părintele Elpidie Vaianakis: Antihristul va fi slăvit ca omul-dumnezeu suprem și salvator al întregii lumi

Întrebare: S-a vorbit mult în ultimul timp despre Antihrist și lucrările sale. Cine este Antihristul și ce intenționează să facă atunci când vine?

Răspuns: Pentru a înțelege, copilul meu, rolul și lucrarea lui Antihrist, este necesar ca mai întâi să aflăm de ce este numit Antihrist fiul lui Lucifer, fiul lui Satana. Doar cel care va înțelege adevăratul rol a lui Lucifer în raport cu oamenii, va putea înțelege pe deplin rolul și lucrările Antihristului de pe pământ.

Deci, pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine ceea vă voi spune mai jos, mai întâi vă voi vorbi despre Lucifer. Cine este el, ce a fost la începutul Creației lui Dumnezeu și cum a căzut mai târziu, pentru a deveni conducătorul spiritelor întunericului, adică a demonilor.

Dumnezeu, copilul meu, înainte de a crea această minunată lume materială pe care o vedem, precum cerul, pământul și apoi pe noi, oamenii, a creat mai întâi o altă lume imaterială și spirituală. O numim lumea spirituală, invizibilă, deoarece nu este materială, deci nu o putem vedea cu ochii noștri umani. În această lume spirituală sunt îngerii lui Dumnezeu.

Îngerii sunt cele mai frumoase și mai fericite creații ale lui Dumnezeu. Ei trăiesc în cea mai minunată împărăție din lume, Împărăția Cerească a lui Dumnezeu. Existența lor este inundată de Lumina și Iubirea Duhului lui Dumnezeu, de aceea strălucesc de o frumusețe cerească rafinată. Îl iubesc pe Dumnezeu Tatăl și pe singurul Său Fiu născut cu ascultare deplină și devotament.

Dumnezeu le-a dat multe daruri și marele dar al alegerii libere, astfel încât să poată decide liberi între bine și rău. Dumnezeu vrea ca toate creaturile Sale, prin propria lor alegere, să-L iubească și să-i urmeze poruncile Sale dumnezeiești. Îngerii, conform lucrării date lor de Dumnezeu, sunt împărțiți în 9 cete mari, cele 9 cete îngerești.

La început existau 10 cete. Conducătorul celei de-a zecea cete a fost un arhanghel glorios, Lucifer. Lucifer la un moment dat a invidiat slava Fiului lui Dumnezeu și a decis să-i ia locul și tronul într-un mod înșelător. A vrut să devină și el Dumnezeu și să conducă asupra întregii creații a lui Dumnezeu. Așa că a încercat să convingă mulți îngeri să-l creadă și să-l urmeze în alegerea sa satanică.

În acel moment, însă, un alt arhanghel, Mihail, a ajutat mulțimea de îngeri să înțeleagă viclenia lui Lucifer și să nu fie ademeniți de el. Lui Dumnezeu i-a părut foarte rău de egoismul și ignoranța lui Lucifer și a îngerilor care l-au urmat. El a fost și mai trist pentru că, deși știau că ceea ce făceau este greșit și L-au jignit pe Dumnezeul lor, nu s-au pocăit și nu și-au cerut iertare pentru greșeala lor.

Dumnezeu, pentru a nu murdări sfințenia Împărăției cerești, a scos din ea pe Lucifer și pe îngerii săi apostați. Așa că Lucifer și toți îngerii din a zecea ceată, în care era conducător, l-au urmat, au căzut din Împărăția cerească în adâncurile iadului și, mai exact, în iadul cumplit. Harul Duhului Sfânt, care până în acel moment le-a inundat existența, a plecat și s-a pierdut lumina cu care străluceau.

Din frumoși au devenit atât de urâți încât nu-i mai poate vedea nimeni fără să îi fie frică și să fie înspăimântat de forma lor satanică. Virtuțile și darurile pe care le aveau până atunci s-au pierdut. Existența lor s-a umplut de ură și răutate față de Dumnezeu și creația Sa. Sarcina lor acum era să facă răul și să distrugă. Vai de cei care i-ar fi crezut. I-ar fi făcut și pe aceștia nefericiți, așa cum erau ei!

Din îngeri fuseseră preschimbați în demoni și ca locuință a lor aveau acum iadul cumplit. Dumnezeu, după căderea lui Lucifer și a îngerilor săi, a decis să le înlocuiască ceata lor. Astfel, El a făcut cea mai desăvârșită creație a sa, omul, astfel încât acei omeni care ar trăi pe pământ în mod corespunzător, precum îngerii, conform sfintei Sale voințe, să fie noua ceată, a zecea, în Împărăția Sa Cerească!

Lucifer și demonii săi ne-au invidiat pe noi, oamenii, pentru că noi le vom lua locul lor în Împărăția Cerească. Ne urăsc foarte mult și ne luptă cu multă viclenie și rău, astfel încât să nu trăim în conformitate cu Voia lui Dumnezeu. Vor să ne facă răi și vicleni, așa cum sunt ei, astfel încât să nu mergem în Rai și să luăm locul pe care l-au avut ei în Împărăția Cerească.

Astfel, de-a lungul anilor, au reușit cu înșelăciune și viclenie să-l facă pe om să se îndepărteze de Dumnezeu și să trăiască după dorințele lor satanice. Dumnezeu, pentru a nu-și pierde complet creatura, a trimis atunci pe însuși Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, să vină pe pământ ca Mesia, adică ca Mântuitor, ca să ne mântuiască. Hristos, cu învățătura Sa dumnezeiască și Jertfa Sa prin Răstignire, a deschis ușile Raiului pentru toți oamenii.

Prin învățătura Sa dumnezeiască, El ne-a arătat calea întoarcerii la adevăratul drum al lui Dumnezeu și prin jertfa Sa pe cruce ne-a eliberat de robia și puterea lui Satana. Venirea lui Hristos a fost cel mai mare act de compasiune a lui Dumnezeu pentru a-l salva pe om de tirania lui Satana! Satana a suferit o înfrângere zdrobitoare. Acest fapt, însă, nu l-a descurajat și a pregătit un nou plan mai satanic împotriva poporului, cu care să-i înșele pe oameni.

Î: Care este noul plan al lui Satana cu care îi va înșela pe oameni?

R: Noul plan al lui Lucifer se referă la trimiterea pe pământ a propriului său fiu, Antihrist. Lucifer își trimite propriul fiu pe pământ, pentru a se naște ca ființă umană și pentru a deveni într-o bună zi marele lider mondial în viața politică și religioasă a întregii lumi. Pentru a deveni regele satanic „mesia”, care îl va înlocui pe Hristos și toată învățătura creștină a Evangheliei despre dragoste și moralitate în sufletele oamenilor. În acest fel va deveni fiul lui Lucifer, adevăratul „Antihrist”.

Țelul și scopul final al Antihristului va fi să îi înșele pe oameni și să-i convingă că, dacă vor să fie cu adevărat fericiți, este necesar să se lepede de Hristos și de poruncile solicitante ale Evangheliei și să-l urmeze în calea ușoară a alegerilor sale satanice. Adică să-l urmăm, în decadența imorală a plăcerilor carnale incontrolabile, violenței, războaielor, magiei și, în general, a oricărei dorințe satanice.

În acest fel, ar anula rapid și constant rezultatele jertfei Crucii a Domnului nostru Iisus și va readuce omul la legăturile sale satanice. Planul lui Lucifer este perfect și foarte înșelător. Dacă reușește să-i convingă pe oameni că este adevăratul „mesia”, care îi va conduce către fericirea perfectă alegând să se bucure de toate plăcerile efemere, succesul său va fi absolut.

Pentru a asigura succesul complet al planului său, pentru a domina complet fiecare ființă umană de pe pământ, a implementat două planuri satanice. Primul privește trupul ființei umane și al doilea, sufletul acesteia. În ceea ce privește trupul uman, acesta va încerca cu ajutorul științei și inteligenței artificiale să-l modifice, astfel încât, în loc să acționeze pe baza inteligenței dumnezeiești așa cum l-a creat Dumnezeu, va acționa pe baza poruncilor inteligenței artificiale, pe care el și subordonații săi satanici o vor conduce.

Pentru a-și atinge scopul, va face doi pași importanți. În primul rând, va face trupul uman o componentă (piesă) numerotată care poate fi controlată cu ușurință și, în al doilea rând, ne va preface trupul într-un computer aparte cu un „sistem de operare”, care va fi programat și actualizat constant. Astfel, trupul uman va fi complet controlat de el prin inteligență artificială.

În acest fel, el dorește să-și realizeze eternul vis satanic. Adică să preschimbe creatura lui Dumnezeu, omul, într-un om satanic care va fi după chipul și asemănarea diavolului și a lucrărilor sale satanice. Pentru a realiza toate cele relatate mai sus, va introduce în trupurile umane în diferite moduri mici mecanisme robotice de înaltă nanotehnologie, care vor lucra pe ADN-ul uman și îl vor preface treptat într-o piesă numerotată a inteligenței artificiale.

Aceste mecanisme robotice vor fi, de asemenea, cele care vor conecta trupul uman mutant, ca o piesă numerotată, la orice formă de aplicație digitală vizibilă, care va fi conectată prin inteligență artificială la „supercomputerul” central, „Fiara”, al statului lui Anticrist. Așadar, acest prim plan satanic, cu care ar avea loc mutația trupului uman, în combinație cu cel de-al doilea plan satanic al acestuia, care ar privi sufletul, ar completa planurile pentru înșelarea și subjugarea completă a omului de legăturile luciferice.

Î: Care este al doilea plan, prin care Lucifer va fi capabil să-l înșele complet pe om?

R: Acesta privește planul grandios al lui Lucifer de a convinge toți oamenii că el este adevăratul dumnezeu, căruia toți oamenii i se vor supune și îi vor urma poruncile, prin evanghelia satanică pe care fiul său, Antihristul, o va predica! Desigur, știe foarte bine că acest fapt nu este atât de ușor de realizat.

De aceea, el va urmări cu mare înșelăciune să se opună, bazându-se pe profețiile Vechiului Testament, aproape în întregul spectru al lucrării dumnezeiești răscumpărătoare a lui Hristos, adică de la Învățăturile și până la minunile Sale, de la Nașterea miraculoasă a lui Hristos până la Patimi și Sfânta Sa Înviere, pentru a demonstra că acesta este „mesia” așteptat al profeților!

Lucifer va încerca, cu diferite fapte false și plauzibile, să demonstreze că fiul său, Antihristul, este adevăratul „mesia”, care va salva oamenii de la asuprirea poruncilor distructive ale lui Iisus despre iubire, pentru mântuirea lor. Va proclama superioritatea propriei sale evanghelii satanice și va invita toți oamenii să trăiască și să se bucure, pe de o parte, de supunerea la toate formele de plăceri imorale ale lumii și, pe de altă parte, să accepte propunerea sa satanică conform căreia fiecare ființă umană este un dumnezeu, cu dreptul de a face orice vrea și orice îi place.

Acestea două sunt învățături de bază a evangheliei sale satanice, cu care Lucifer își propune să anuleze rezultatele Jertfei de răstignire a Domnului nostru Iisus.

Î: Prin ce fapte va demonstra Antihristul prin sfânta scriptură că este mesia cel așteptat?

R: Există patru puncte principale pe care se va baza pentru a dovedi acest aspect. Nașterea, patimile, învierea și minunile sale. Felul în care s-a născut Domnul nostru Iisus a fost minunat, din moment ce întruparea Sa în pântecele Fecioarei Maria nu avea nimic de-a face cu modul obișnuit în care se concepe fiecare ființă umană. Sfânta Scriptură ne spune clar că întruparea Sa sfântă a avut loc prin Duhul Sfânt.

Dumnezeu a vrut ca Fiul Său să se nască nu ca urmare a sămânței umane, care să aducă imperfecțiunea și slăbiciunea umană, ci prin Duhul Sfânt, astfel încât Domnul nostru Iisus Hristos să fie un Dumnezeu perfect și un om perfect. Acest aspect l-a făcut gelos pe Lucifer și a dorit ca propriul său fiu să fie Satana, cu spiritul lui Lucifer în el, dar și un bărbat, întrucât, în calitate de om, ar înșela oamenii să-l urmeze. Desigur, ca o creatură care este, el nu poate crea omul, deoarece Creatorul este numai Dumnezeu.

Astfel, ar recurge din nou la înșelăciunea obișnuită. Această răutate și înșelăciune manifestată a descoperit-o de multe ori multor oameni, atât sfinți, cât și păcătoși. Sânt cunoscute aparițiile sale diferiților sfinți sub diferite forme, fie ca animal, fie ca ființă umană, pentru a înfricoșa credincioșii sau pentru a scandaliza asceții. Multe vieți ale asceților și martirilor au astfel de descrieri.

Voi da două exemple pentru a înțelege viclenia lui Satana. În viața Sfintei Marina a apărut ca un balaur cu coarne pentru a o ucide. Sfânta Marina l-a apucat de coarne și cu un ciocan a început să-l bată tare. Demonul nu a putut să reacționeze și să plece. Îl durea, țipa și a început să se facă mai mic, micșorându-se de la lovituri, până când a dispărut.

În viața Sfântului Antonie din nou, deranjat de viața sfântă a ascetului, Satana a apărut ca o fată goală care a cochetat cu niște tineri și a făcut cu ei acte trupești, pentru a-l scandaliza pe sfântul nostru. Ceva asemănător va face în cel mai important eveniment din calea sa istorică satanică, care este chiar nașterea fiului său satanic, Antihristul.

Lucifer, pentru a demonstra lumii că profetul Isaia se referea de fapt la nașterea propriului său fiu când a vorbit despre nașterea din fecioară a lui „mesia” și nu la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, va folosi o femeie dedicată lui, o fecioară falsă. Astfel, în timpul unei ceremonii satanice, va avea loc întruparea fiului lui Lucifer, Antihristul, după o ceremonie ocultă, de întrunire spirituală, cu elemente evidente ale actului trupesc, între o femeie și Lucifer.

Duhul lui Lucifer va intra în trupul și spiritul acestei femei pseudo-virgine, astfel încât ceea ce se va naște va fi o existență demonică ciudată a pseudo-omului care va fi numit Antihrist. Pruncul satanic se va naște, va crește și va fi educat într-o bogăție unică, ca un prinț. De la concepția lui Antihrist până la nașterea și majoratul său, vor avea loc cele mai terifiante evenimente satanice. Forțele satanice invizibile îl vor păzi și proteja.

În secret va înlocui un alt bebeluș, după naștere, ca adevăratul fiu al unui om bogat, cu o putere teribilă seculară și economică. Va crește într-o bogăție uluitoare și va fi educat cu cea mai perfectă cunoaștere posibilă a tot. Calități de ghicire a viitorului, posibilități de vindecare, sugestii, decizii ingenioase și rele în diferite probleme sociale și geopolitice și multe altele, pe care le va face cu ajutorul tatălui său Lucifer, îl vor face treptat viitorul lider mondial, pe care toată lumea îl va asculta și i se va supune.

Va fi perfect informat despre metodele psihologice de suprimare a oricărei reacții a dușmanilor săi și destul de convingător în expunerea opiniilor sale. Va avea spiritul vicleniei și al înșelăciunii depline pe care îl are tatăl său Lucifer, de aceea va înșela oamenii într-un mod unic. Se va preface că iubește oamenii și toată creația materială a lui Dumnezeu, dar în practică va face exact opusul.

Toți oamenii vor fi supravegheați complet în fiecare minut de către poliția sa. Chiar aparatele pe care omul le va folosi pentru diferitele sale nevoi din casă vor fi cele prin care va fi monitorizat zi și noapte. Presupusele dispozitive inteligente și utile vor deveni coșmarul și închisoarea informală a oamenilor înspăimântați. Nu va fi nimic ascuns lui și statului său satanic.

Cu multă viclenie și pe timp de pace, va extermina milioane de oameni din întreaga lume cu o varietate de pandemii fabricate. Va fi prezentat de către mass-media ca protejând sănătatea umană, dar va acționa înșelător pentru a asigura exterminarea persoanelor cu diferite presupuse medicamente, care vor fi promovate de companiile farmaceutice controlate de aceasta.

Va interveni atât de drastic în natura și clima pământului, încât va provoca o tulburare globală în toate acele elemente ale naturii care determină creșterea lină a copacilor și a plantelor. Apele vor fi poluate și cele patru anotimpuri ale anului vor fi anulate. Toate fructele și legumele vor fi produse de propriile fabrici de alimente controlate. De aceea va monopoliza toate alimentele necesare supraviețuirii oamenilor, astfel încât nimeni să nu poată supraviețui singur. Supraviețuirea oamenilor va deveni un coșmar.

În vremea sa, proprietatea va fi un cuvânt inexistent și toată lumea va locui în apartamente oferite de statul său satanic. Astfel va controla pe deplin cazarea, mâncarea, lumina, apa, petrolul/gazul. Vor fi atât de multe evenimente nemaiauzite care se vor desfășura atunci încât nu vreau, copilul meu, să mă gândesc la ele sau să vorbesc despre ele. În zilele sale, va fi cel mai mare genocid din lume, din care va rămâne doar o treime de oameni.

Î: Ați vorbit și despre o patimă și înviere a lui Antihrist, la ce v-ați referit?

R: La un moment dat, în stăpânirea sa satanică și în timp ce va fi admirat și aplaudat de toți supușii săi, va fi asasinat. Rana lui va fi profundă și într-un fel fatală. Cu ajutorul tatălui său Lucifer și cu ajutorul celei mai evoluate inteligențe artificiale, el va fi vindecat și înviat. Acest așa-zis miracol va aduce alinare în întreaga lume a adepților săi fideli, care vor vedea învierea sa ca pe un mare miracol, precum învierea Domnului nostru Iisus, și îl vor slăvi la maxim.

Apoi, el va pretinde că este dumnezeu, dar și un conducător al vieții și al morții. La început va degrada, apoi va ridiculiza și, în cele din urmă, va anula cu îndemânare poziția fundamentală a Bisericii referitoare la păcat și la viața de apoi, precum și existența Raiului și a iadului. Va prezenta păcatul nu ca o greșeală care te îndepărtează de Dumnezeu, ci ca o alegere personală a fiecărei persoane care va fi legată de fericirea sa personală. O fericire care prin lege nu va permite nimănui să o nege.

Astfel, păcatul, chiar dacă este o încălcare flagrantă și o insultă a vieții creștine morale, va fi o alegere și un drept în viața fiecărei ființe umane și va fi protejată de legile statului său. Cuvântul „imoralitate” va fi un termen ce ține de terorism și va fi urmărit penal. Va proclama inexistența iadului, susținând că iadul este o narațiune falsă a Bisericii creștine și va convinge majoritatea oamenilor că aici pe pământ și în bucurarea de toate formele de plăceri trupești și materiale se află adevăratul rai.

După ce va respinge învățătura creștină despre învierea morților, va provoca și îi va entuziasma pe oameni cu propria sa versiune pe această temă. Va susține continuarea fiecărei vieți umane într-un mod paradoxal. Le va promite celor care cred în el și îl acceptă ca dumnezeu al lor, învierea lor din morți.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, acesta va stoca amintirile acestor oameni în minuscule creiere de înaltă nanotehnologie. Apoi le va implanta în monștri antropomorfi artificiali, asemănători morților, și cu inteligența artificială perfecționată le va oferi mișcare și viață aparentă. Astfel, mulți oameni morți vor continua să trăiască ca amintiri prin creierele robotizate minuscule de înaltă nanotehnologie implantate în monștri antropomorfi artificiali, asemănători cu morții!

Viclenia satanică și perfecțiunea inteligenței artificiale vor fi la vârful cel mai înalt al gloriei! Antihristul va fi slăvit ca omul-dumnezeu suprem și salvator al întregii lumi. Abilitățile sale supranaturale extraordinare, cu care va acționa și cu ajutorul miracolelor inexplicabile ale lui Lucifer, vor provoca uimire și vor ajuta la creșterea rapidă a popularității sale.

Aparatele medicale sofisticate ale spitalelor sale, care, cu ajutorul inteligenței artificiale, vor ajuta la diagnosticarea în timp util și la recuperarea imediată a pacienților, îi vor ridica popularitatea la limita îndumnezeirii sale. Oficial și în fața unei mulțimi de oameni care îl vor aplauda, el va veni triumfător la Templul lui Dumnezeu din Ierusalim, pe care a avut grijă să-l construiască, pentru a fi acceptat și de evrei.

Acolo și în timp ce toate canalele de radio și televiziune ale lumii îi vor transmite intrarea triumfătoare în Templu, se va declara oficial omul-dumnezeu și salvatorul lumii. O uriașă hologramă a lui va apărea sus pe cer, în același timp în întreaga lume și va cere tuturor cetățenilor săi să se închine lui ca dumnezeul lor. Pentru cei care refuză să se închine lui, va avea pedepse cumplite, ca dușmani ai omenirii și ai păcii lumii.

Oamenii nu vor putea reacționa și nega acest aspect. Mecanismele robotice implantabile care le-au transformat deja în părți numerotate ale inteligenței artificiale cu numele și numărul fiarei scrise în ADN-ul trupului lor, îi vor împiedica să protesteze, provocând dureri insuportabile. Atunci vor realiza greșeala lor cumplită de a avea încredere în fiul lui Lucifer, Antihristul.

Durerea, frica, necazul și disperarea vor inunda existența lor de sclavie față de Antihrist, dar fără salvare, deoarece viața și moartea lor vor depinde acum de el. Dar atunci când ne-am aștepta ca toată lumea și toți să fie robi ai antihristului, brusc vor apărea peste tot nenumărate ființe creștine, în special tinere, care nu s-au supus niciodată antihristului și care erau ascunse.

Duhul Sfânt a ascuns aceste suflete credincioase de ochii și spionii antihristului. La fel ca nisipul mării va fi mulțimea acestei armate creștine, care cu iubirea dumnezeiască în inimile lor îi va înspăimânta pe Lucifer și pe fiul său anticrist. De atunci, cei șapte ani de conducere satanică se vor încheia tragic, cu intervenția Însuși a lui Hristos , care îl va distruge atât pe el, cât și statul său, trimițându-l pe antihrist unde locuiesc doar demonii cu conducătorul lor, Lucifer, în iadul cumplit.

Cu toate acestea, am putea preveni cu toții evenimentele din acea vreme, le-am putea opri acum, copilul meu, dacă am înțelege ce încearcă Lucifer cu fiul său satanic, Antihristul, astfel încât să-l putem respinge la timp și să rămânem neclintiți în brațele lui Dumnezeu Tatăl nostru și al iubitului nostru Mântuitor, Domnul nostru Iisus Hristos.

Totuși, o vom face? Se pare că nu toți ne-am dat seama încă ce se petrece în realitate și de aceea Lucifer își continuă netulburat, cu fiul său Antihrist, marele său plan. Voi repeta încă o dată care este principalul scop al marelui dușman al oamenilor. Scopul principal al lui Antihrist este de a promova, coordona și, prin toți liderii puterilor mondiale, care îi sunt subordonați, să realizeze planul satanic al tatălui său, Lucifer, care este apostazia completă a omului de la adevăratul Dumnezeu. Marea apostazie a început deja!

Majoritatea oamenilor au abandonat Sfânta Evanghelie și trăiesc conform dorințelor satanice ale lui Lucifer. Niciodată spiritul lui Lucifer nu a fost la fel de fericit ca acum. Planul lui înaintează și noi, din păcate, copilul meu, dormim și mai și sforăim! Singurul aspect pe care aș putea dori să-l transmit tuturor este „o bună trezire și o bună pocăință”!

Părintele Elpidie Vaianakis

Citiți și:
Părintele Elpidie – Mutația ADN-ului uman în anii Apocalipsei (I)
Profeţia părintelui Elpidie despre cipul ce va fi implantat în vremea lui Antihrist
Părintele Elpidie: Nu vă fie frică, este furtună mare, dar cârma corabiei, a vieții noastre, a planetei, o ține Dumnezeu, Tatăl nostru

 

yogaesoteric
17 iulie 2022

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More