Renumite institute de cercetare sunt instrumente docile pentru artizanii Noii Ordini Mondiale

Prin studii, expertize şi consultanţa oferită, acestea influenţează deciziile

politico-economice şi militare majore la nivel mondial

 
de George Preda
 


În planurile oculte de stăpânire a lumii, organizaţii precum Consiliul de Relaţii Externe, Comisia Trilaterală sau gruparea Bilderberg nu acţionează niciodată direct, ci prin intermediul unui plan foarte elaborat, deşi în esenţă simplu. Ca parte a acestui plan, “elita” a creat Institute de Studii şi Cercetare care să le ofere un cadru “ştiinţific” şi o  motivaţie consistentă şi  bine justificată pentru acţiunile lor. Nu întâmplător toate aceste organizaţii oculte finanţează institute de cercetare în domenii precum politică, studii strategice, conflicte militare, economie etc. Mai mult, membrii acestor organizaţii (Consiliul pentru Relaţii Externe, Comisia Trilaterală, Gruparea Bilderberg) se regăsesc atât în Consiliile Directoare ale acestor Institute, cât şi la catedrele didactice ale Facultăţilor în care sunt pregătiţi viitori membri care vor ocupa poziţii cheie în guverne şi în organizaţiile globaliste. Multe astfel de institute sunt prezentate ca fiind totodată şi organizaţii de caritate, pentru a scăpa astfel de taxe şi pentru a-şi masca activităţile şi interesele reale. Vă prezentăm în acest articol pentru început cinci astfel de Institute.

 

Institutul pentru Economie Internaţională
The Institute for International Economics (IIE)

 

Este o organizaţie cheie, una dintre cele în care îi putem identifica pe membrii importanţi ai “elitei”. Fondat în 1981, acest institut are doar 60 de angajaţi şi un buget anual de 7 milioane dolari. Potrivit propriei pagini de web, Institutul pentru Economie Internaţională este un institut de cercetare privat, nonprofit, independent dedicat studiului politicii economice internaţionale. Din 1981 şi până în prezent, institutul a oferit studii de actualitate, analize obiective şi soluţii concrete la problemele esenţiale ale economiei internaţionale. Insitutul încearcă să anticipeze problemele şi chestiunile de interes care apar şi să fie pregătit să ofere idei practice, să informeze şi să modeleze dezbaterile publice. Audienţa Institutului include oficiali guvernamentali, legislatori, oameni de afaceri, lideri sindicali, manageri şi angajaţi ai organizaţiilor internaţionale, profesori universitari, studenţi, alte institute de cercetare şi organizaţii neguvernamentale, mass-media şi publicul larg, atât în SUA cât şi în restul lumii.
 
Aceste scopuri ne apar însă în cu totul altă lumină dacă examinăm consiliul director al IIE. Peter G. Peterson (foto), membru în Comisia Trilaterală încă de la formarea sa, este Chairmanul consiliului. Anthony M. Solomon, Consultant al Comisiei Trilaterale din 1973, este preşedinte onorific al comitetului executiv. Solomon a mai fost Preşedinte şi Director executiv al Băncii de Rezervă Federală din New York şi Secretar al Trezoreriei.
 
Alţi 12 membri ai Comisiei Trilaterale, inclusiv David Rochefeller, fac parte din comitetul director al IIE! Nu întâmplător, printre indeile promovate de IIE, un loc important îl ocupă globalizarea. Zeci de lucrări, articole şi cărţi au fost publicate de membrii acestui Institut pentru a oferi “suport ştiinţific” planurilor de globalizare ale Noii Ordini Mondiale.
 

Insitutul Internaţional pentru Studii Strategice

The International Institute for Strategic Studies (IISS)
 

Acest Institut a fost fondat în Londra în 1958, iar ulterior s-au înfiinţat încă două institute IISS, în Singapore şi SUA. Conform declaraţiilor de pe propriul website, IISS are pretenţia că este “principala autoritate mondială în domeniul conflictelor politico-militare.” Scopul declarat al fondării acestui institut este menţinerea relaţiilor internaţionale “civilizate” în epoca nucleară, iar în primii ani s-a focalizat atât pe controlul deţinerii armelor nucleare, cât şi asupra “managementului Războiului Rece.”
 
Insititutul s-a dezvoltat foarte mult în anii ’80 şi ’90, începând să se preocupe din ce în ce mai mult de indentificarea potenţialelor conflicte care pot avea un substrat militar. Astfel că s-a trecut la analize intensive ale aspectelor politice şi militare pretutindeni pe glob, punând la dispoziţie politicienilor, analiştilor, oamenilor de afaceri şi militarilor informaţii în domeniu şi formulând tendinţe strategice în domeniile relaţiilor internaţionale şi securităţii internaţionale. La ora actuală, IISS are aproximativ 2500 de membri individuali şi 450 de membrii din alte instituţii şi corporaţii; publică rapoarte anuale, reviste de specialitate, monografii şi studii de referinţă în domeniu.
 
Care este realitatea ascunsă în spatele acestei faţade? IISS, Institutul Internaţional de Studii Strategice, a fost fondat în urma unei decizii luate la Conferinţa Bilderberg din 1957. Ca tot ceea ce ţine de Bilderberg, informaţiile sunt foarte greu de obţinut în spatele paravanului oficial. Totuşi, este cert că fostul preşedinte al IISS E. H. van der Beugel a condus întâlnirea Bilderberg după moartea în 1960 a lui Retinger, “eminenţa cenuşie” a grupului Bilderberg, iar apoi a fost numit la conducerea IISS. Un alt fost preşedinte al IISS, Bertram Christoph (foto), reprezentant al Germaniei la întâlnirile Bilderberg, a participat la Conferinţele din ’95, 96 şi ’98.
 
Pe baza informaţiilor furnizate de IISS se modelează în mare parte politica lumii şi chiar strategiile de investiţii şi afaceri, prin urmare influenţa sa este imensă. Deşi are pretenţia că elaborează studii „independente”, IISS nu este decât un instrument al grupului Bilderberg, unul dintre intrumentele prin care acesta pune în practică hotărârile sale – care includ şi posibile conflicte armate pe glob.
 

Institutul pentru Studii Avansate de la Universitatea Princeton
Institute for Advanced Study (IAS)

 

Un alt Institut de Cercetări asociat cu gruparea Bilderberg este Institutul pentru Studii Avansate de la Universitatea Princeton, al cărui actual chairman este James Wolfensohn, un membru important al cercului interior al grupării Bilderberg, fost preşedinte al Băncii Mondiale. Deşi înfiinţat anterior acestei grupări, actualmente IAS este complet controlat, prin intermediul consiliului său director, de Bilderberg.
 
La nivelul de „faţadă oficială”, Institutul pentru Studii Avansate se auto-declară o instituţie privată, independentă, dedicată în totalitate încurajării, susţinerii şi patronării învăţării prin cercetare fundamentală, în acest scop finanţând un număr mare de burse într-un domeniu foarte vast. Fondat în 1930 de Louis Bamberger (foto) şi Caroline Bamberger Fuld pentru a oferi condiţii de lucru optime cercetătorilor ştiinţifici talentaţi, Insititutul a găzduit şi patronat mare parte din oamenii de ştiinţă celebri ai secolului XX şi XXI.
 
La ora actuală IAS constă din patru „şcoli”: Şcoala de Studii Istorice, Şcoala de Matematică, Şcoala de Ştiinţe Naturale şi Şcoala de Ştiinţe Sociale. Fiecare dintre acestea are o Facultate permanentă şi găzduieşte aproximativ 160 de vizitatori care primesc burse anuale. Aceştia vin din alte prestigioase facultăţi sau institute de cercetare din diferite ţări. Per total, peste 5000 de oameni de ştiinţă care ocupă poziţii cheie în lumea ştiinţifică actuală au trecut pe la Institutul de Studii Avansate de la Princeton, incluzându-l pe Albert Einstein, dar şi pe numeroşi laureaţi ai premiului Nobel.
 
Oficial se afirmă că acest Institut nu desfăşoară programe uzuale de cercetare pe bază de contracte de cercetare, deoarece nu este finanţat din taxe sau fonduri de cercetare. Totuşi, Institutul primeşte granturi de cercetare de la agenţii guvernamentale, fundaţii private, precum şi donaţii de la corporaţii, bănci şi instituţii. Aceste surse de finanţare ne indică totodată cine controlează atât oamenii de ştiinţă, cât şi ideile şi teoriile lansate de aceştia. Intervenindu-se în acest mod mercantil chiar în procesul de formare a cercetării ştiinţifice şi îndrumare a cercetătorilor, aceştia îşi vor juca docil şi de multe ori inconştient rolul în planul pus la cale de finanţatorii din umbră – în ultimă instanţă, în acest caz, gruparea Bilderberg.
 

Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale
Center for Strategic and International Studies (CSIS)

 

CSIS este tot o instituţie aşa-zis independentă, dedicată analizelor şi studiilor politice, fiind singura instituţie de acest gen care are experţi rezidenţi în întreaga lume. Desigur că domeniul „politic” include şi aspectele legate de finanţe şi economie, precum şi chestiunile legate de securitatea internaţională. Fondat în 1962 la Washington, Centrul are la ora actuală aproape 250 de angajaţi. El oferă analize strategice şi recomandări guvernelor naţionale şi oamenilor de afaceri. Pe de altă parte, CSIS controlează o întreagă reţea de institute de cercetare în SUA, Uniunea Europeană şi Asia, făcând ca influenţa sa să fie covârşitoare.
 
Dintre organizaţiile oculte, CSIS este direct controlat de Bohemian Grove secta satanică elitistă din SUA (la fel cum IISS este controlat de Bilderberg). Printre consilierii săi, îi regăsim pe Henry Kissinger (foto) şi Zbigniew Brzezinski. CSIS a stabilit, cu ogazia aniversării a 30 de ani de funcţionare, un comitet conducător permanent pentru următorii 30 de ani – în acest caz fiind limpede controlul exterior şi continuitatea puterii. Tinerii oameni de ştiinţă din 1992, angajaţi ai diferitor corporaţii sau alte instituţii, care se reunesc în conducerea CSIS, vor “îmbătrâni” în aceste funcţii, asigurând continuitatea strategiei de instaurare a Noii Ordini Mondiale.
 
CSIS îşi propune să eficientizeze politica şi impactul deciziilor politice, şi în acest sens Institutul consiliază şi sfătuieşte oamenii politici, de afaceri sau corporaţiile din diferite ţări. Deciziile politice care se iau se bazează întotdeauna pe o anumită analiză a situaţiei, care este comandată unor institute de cercetare ce genul CSIS. În funcţie de modul în care este prezentată situaţia şi de soluţiile sugerate, cursul evenimentelor poate fi influenţat în mod covârşitor.
 
CSIS are o activitate susţinută în domeniul publicistic şi al conferinţelor, organizând în jur de 800 de conferinţe, întâlniri, seminiarii şi workshopuri în fiecare an. Mii de articole publicate anual în ziare şi reviste, precum şi apariţii în emisiuni televizate ale experţilor CSIS, se adaugă propriilor publicaţii periodice şi cărţilor.

Şcoala de Studii Internaţionale Avansate
The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS)

 

Această facultate de Afaceri Internaţionale din Washington DC pregăteşte studenţii pentru cariere în guvernământ, afaceri, jurnalism, drept internaţional şi organizaţii non-profit. Fondată în 1943 de Paul Nitze şi Christian Herter, SAIS a fost înglobată ca departament al Universităţii Johns Hopkins din 1950. Cel care a dat numele acestei Facultăţi, Paul Nitze (foto), era membru CRE (Consiliul de Relaţii Externe – Council of Foreign Relations, CFR) şi a ocupat poziţii importante în Departamentul de Stat până în 1989, retrăgându-se apoi ca profesor la SAIS.
 
Toţi directorii de programe de studiu şi marea majoritate a profesorilor din cadrul acestei Facultăţi sunt membrii CRE. Pentru a numi doar câţiva:
Decanul acestei facultăţi este un alt membru CRE, fost preşedinte al Băncii Mondiale, Paul Wolfowitz;
Binecunoscutul Zbigniew Brzezinski, membru CRE dar totodată “ideolog” al Comisiei Trilaterale, predă aici Politică Americană Externă;
Fouad Ajami, membru CRE; este Director Programului de Studii privitoare la Orientul Mijlociu;
A. Doak Barnett, membru CRE, este profesor emerit de Studii Chinezeşti;
Frederick Brown, membru CRE, membru de asememea al Institutului de Politici Străine, este profesor în cadrul Programului de Studii privitoare la Asia de Sud-Est;
Charles Doran, membru CRE, profesor of Relaţii Internaţionale; Director Programului de Teoria Globalizării şi Istorie; Director al Centrului de Studii Canadiene;
Isaiah Frank, membru CRE, este profesor de Economie Internaţională;
Francis Fukuyama, membru CRE, Directorul Proiectului de Telecomunicaţii SAIS, este şi membru al Institutului de Politici Străine;
Christian Herter, membru CRE, profesor de Relaţii Internaţionale;
Michael Mandelbaum, membru CRE, este Director al Programului de Politică Externă Americană.
 

Citiţi şi:

Consiliul Relaţiilor Externe, organizaţia care controlează politica mondială

Comisia Trilaterală controlează din umbră economia mondială

Grupul Bilderberg – Guvernul mondial secret

 

Bibliografie:
Conspiracy encyclopedia, the encyclopdia of conspiracy theories, Chamberlain Books, 2005
Trilateral Commission: World Shadow Government http://afgen.com/trilateral.html
The Global Elite: Who are they?

http://www.augustreview.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=4

Jan van Helsing: Organizaţiile secrete şi puterea lor în secolul XX, Alma, 1997
http://www.iie.com/
http://www.ias.edu/
http://www.iiss.org/
http://www.csis.org/
http://www.sais-jhu.edu/index.html
 

yogaesoteric
4 august 2007

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More