Simbolismul yantrelor

 

un articol de Ioana Caragheorgheopol

Cuvântul “yantra” desemnează în limba sanscrită mai multe aspecte ale realităţii. El provine de la rădăcina “yam”, care înseamnă “a susţine” sau “a reţine”, “a conţine”, “a păstra esenţa unui obiect, a unui gând sau a unui concept”. Silaba “tra” provine din “trana”, care înseamnă “eliberarea de înlănţuiri”. Prin urmare, yantra este „ceea ce păstrează esenţa şi eliberează”. La modul mai general, acest cuvânt înseamnă unealtă, instrument. Dacă luăm în consideraţie sensul simbolic al cuvântului “Yam” (Yama este Zeul Morţii), atunci yantra este cea care oferă eliberarea de moarte (ciclul renaşterilor succesive), ceea ce conduce la eliberarea finală, moksha.

Prima definiţie a yantra-ei face din ea un simbol. Simbolurile sunt mijloace de expresie precise şi cristalizate, corespunzând în esenţă vieţii interioare. Yantra reprezintă astfel o reflexie a Divinului.

Ca instrument, yantra este folosită pentru a sustrage conştiinţa de la lumea exterioară şi a o orienta către cea interioară, ajutând astfel aspirantul să depăşească cadrul obişnuit al gândirii discursive pentru a avea acces la starea de conştiinţă supramentală, samadhi.

Forme arhetipale ale tuturor fenomenelor

Yantra-ele sunt structurări simbolice ale tiparului energetic al unei zeităţi, aşa cum este el perceput de clarvăzătorii tantrici. În “Kularnava Tantra” se spune: “Zeitatea impregnează atât yantra, cât şi mantra. Yantra este corpul sau forma zeităţii, în timp ce mantra este mintea, conştiinţa, spiritul sau numele.”

În alte scrieri tradiţionale se mai spune că, aşa cum uleiul este drag lămpii, tot astfel este şi corpul drag spiritului şi yantra zeităţii, pentru că yantra este expresia vizuală exterioară prin care ea poate fi adorată.

Atunci când o yantra este aleasă pentru adorare şi este invocată în ea energia zeităţii respective, devine o reprezentare simbolică a acestei zeităţi şi, de fapt, devine chiar zeitatea însăşi din clipa în care aspirantul o adoră plin de transfigurare. O yantra este mai puternică decât orice reprezentare iconografică (idoli sau picturi) pentru că un idol este un aspect personal, în vreme ce o yantra este universală, fiind compusă din forme arhetipale comune tuturor fenomenelor existente.

„Gramatica” yantrei

În general, o yantra este compusă dintr-un pătrat exterior, având pe fiecare latură câte o extensie în formă de T, cercuri, lotuşi şi forme triunghiulare în interiorul lotusului. Uneori apar două triunghiuri suprapuse, formând o stea cu 6 colţuri; alteori sunt suprapuse mai multe triunghiuri, într-o formă piramidală, iar în mijlocul tuturor acestor forme uneori este figurat un punct.

Bindu – simbol al nemanifestatului

Punctul este numit în tantrism bindu. El deţine un loc foarte semnificativ în spaţiul yantra-ei, şi anume cel central. Întregul desen devine astfel o extensie a sa. Punctul semnifică unitatea, originea, principiul manifestării, al emanaţiei şi totodată al resorbţiei. În unele reprezentări yantra-ice, punctul nu este figurat în mod concret, iar în altele apare ca un punct central.

Acest punct este primul pas în procesul de aducere în câmpul conştiinţei a abstractului, a ceea ce este dincolo de formă. El este originea şi sursa oricărei reprezentări simbolice şi totodată simbolul fundamental al Conştiinţei energizate. În “Upanishade” se afirmă:

„Dumnezeu, fiind mişcătorul cel nemişcat,
Aflat în spatele tuturor manifestărilor cosmice
Este punctul imobil în jurul căruia totul gravitează.”

Acest punct, întruchipare a păcii şi iubirii, este nucleul yantra-ei cosmice a lumii fenomenale, formată dintr-o combinaţie de modele aflate în evoluţie continuă, datorită dansului etern al Naturii primordiale. Acest punct este sursa de unde totul ia naştere şi în care totul, până la urmă, se dizolvă. El este simbolul Conştiinţei Supreme. Atunci când aceasta se proiectează pe sine însăşi, ea creează lumea numelor şi a formelor, le uneşte într-un unic curent şi serveşte drept forţă de legătură şi coeziune.
Meditaţia sau concentrarea asupra acestui punct are un efect unificator asupra conştiinţei şi orientează mintea către aspectele abstracte, conducând în cele din urmă, prin practică perseverentă, la realizarea de Sine.
Bindu mai simbolizează, de asemenea, sperma sau energia masculină. El reprezintă energia statică, precum şi fuziunea dintre principiul masculin şi cel feminin sau dintre fiinţa aspirantului şi Dumnezeu.


Cercul sau manifestările ciclice

Cercul se obţine prin expansiunea unui punct. Această expansiune reprezintă pe de o parte o lărgire a domeniului punctului, o expansiune în manifestare, pe de altă parte însă ea limitează punctul la o unitate individuală, restrângând conştiinţa cosmică. Cercul este un element dinamic şi un simbol al manifestărilor ciclice. Punctul este situat în afara spaţiului şi este sămânţa din care iau naştere toate formele. Un cerc posedă un spaţiu interior, care depinde de raza sa. Raza dorinţelor este cea care imprimă punctului static o mişcare dinamică în jurul său şi creează o distanţă între centru şi periferie.

Acesta este începutul tuturor formelor şi le conţine într-un mod potenţial. Punctul reprezintă aspectul calitativ, iar cercul pe cel cantitativ. Din punct de vedere numerologic cercul reprezintă cifra 0. El conţine esenţializate în el toate formele, reprezentate în numerologie prin cifrele de la 1 la 9. După fiecare ciclu de 9 devine esenţial să-l combinăm pe 0 cu celelalte cifre pentru a începe o nouă serie. Acest proces nu se sfârşeşte niciodată. Cercul reprezintă deci întreaga lume fenomenală, oul cosmic, Brahmanda, infinitul, spaţiul care înconjoară totul. În ceea ce priveşte tattva-ele, cercul corespunde elementului aer.

Triunghiul – energia masculină sau feminină

Triunghiul este cea mai simplă formă după punct şi cerc. Este compus din trei linii, care reprezintă minimul necesar pentru a crea o formă. Triunghiul este în legătură cu cifra 3 şi cu ideea de trinitate sau triadă. El reprezintă, în general, energia subtilă a focului. O linie orizontală reprezintă inactivitatea şi stabilitatea. Aceasta este baza triunghiului. Liniile verticale reprezintă mişcarea şi sunt cel mai puţin percepute ca stimuli de către ochi. Liniile oblice stimulează ochii mai mult decât cele orizontale. Un triunghi, fiind compus dintr-o linie orizontală şi două linii oblice este o figură în acelaşi timp dinamică şi atrăgătoare. Triunghiurile cu baza mai mare induc o stare de stabilitate, în timp ce triunghiurile cu baza mai mică decât înălţimea sugerează o mişcare ascensională. Ambele tipuri de triunghiuri au fost folosite în arhitectură.

Triunghiurile folosite pentru construcţia yantra-elor pot fi cu vârful în sus sau în jos. Triunghiurile cu vârful în sus sunt un simbol al energiei masculine, al ascensiunii spre planurile spirituale. Triunghiurile cu vârful în jos reprezintă energia feminină, manifestarea.

Pătratul – Suportul imaginii şi porţile lui

Pătratul reprezintă cel mai practic mod de folosire a spaţiului. El simbolizează o atitudine materialistă, stabilitate, soliditate, inerţie, fiind în legătură cu energia subtilă a pământului. Liniile orizontale reprezintă stabilitatea, iar cele verticale mişcarea. Pătratul, obţinut prin combinarea a două linii verticale şi două orizontale, este prin urmare o figură cu un caracter echilibrat, care nu impresionează prea mult vederea, şi de aceea este potrivit pentru a fi folosit drept cadru sau suport pentru imaginea yantra-ică.

În acest caz, pe fiecare latură a pătratului se adaugă o formă de T, reprezentând “porţile” yantra-ei. Ele sunt orientate către cele 4 puncte cardinale principale, care sunt dispuse diferit faţă de cazul hărţilor obişnuite, şi anume: estul sus, vestul jos, sudul la dreapta şi nordul la stânga. Fiecare dintre cele opt direcţii ale spaţiului este guvernată de zei şi zeiţe, simbolurile acestor energii fiind figurate în afara cadrului pătratic.
Atunci când pătratul este rotit, el capătă valenţe dinamice.

Armonia întregului în steaua cu 6 colţuri

Steaua cu 6 colţuri, cunoscută în Occident ca Steaua lui David, este obţinută prin suprapunerea unui triunghi cu vârful în jos şi a unuia cu vârful în sus. Triunghiul cu vârful în jos reprezintă aspectul feminin, manifestarea, Pământul, iar cel cu vârful în sus reprezintă aspectul masculin, energiile cosmice, spirituale, Cerul. Steaua cu 6 colţuri reprezintă  o stare de echilibru între aceste aspecte polar opuse, unirea a “ceea ce este sus” cu “ceea ce este jos”, armonia Cerului cu Pământul, a planului spiritual cu cel material.

Petalele de lotus

Petalele de lotus dintr-o yantra sunt figurate de obicei în interiorul unui cerc, aflat la rândul său în interiorul cadrului pătratic. Reprezentările lotuşilor cu 12 petale sunt în legătură cu Soarele şi cele 12 semne zodiacale. Cei cu 16 petale simbolizează cele 16 faze lunare (nitya) sau cuante energetice (kala).

Dacă numărul de petale este 8, aceasta simbolizează fiinţa umană limitată, caracterizată prin 8 aspecte fundamentale: cele 5 elemente de bază (eter, aer, foc, apă, pământ) la care se adaugă mintea, intelectul şi ego-ul.

Cercurile concentrice

Cercurile concentrice din jurul sau din interiorul unui triunghi reprezintă cele trei tendinţe fundamentale ale naturii (guna-e): sattva (tendinţa spre echilibru), rajas (tendinţa spre acţiune), tamas (tendinţa spre inerţie).

În contextul yantra-ic cercurile mai pot simboliza cele trei aspecte ale timpului (trecutul, prezentul şi viitorul), cele trei nivele fundamentale ale manifestării, cele trei stări fundamentale de conştiinţă (starea de veghe, de vis şi de somn profund fără vise).

Modalitatea de operare cu o yantra

Vom fixa yantra la verticală pe un perete sau altă suprafaţă plană în aşa fel încât centrul ei să se afle la înălţimea ochilor atunci când stăm aşezaţi. Ne vom aşeza pe un scaun sau într-o postură de meditaţie, având grijă să ne menţinem coloana vertebrală cât mai dreaptă. Distanţa până la yantra trebuie să fie de 1-1,5 m. Ne relaxăm apoi cât mai bine, urmărind în acelaşi timp să ne sustragem mintea de la orice gânduri parazite. În continuare, vom privi întregul desen, focalizându-ne în centrul yantrei. Vom urmări să percepem desenul yantra-ei ca pe o poartă ce ne permite accesul la realitatea subtilă pe care ea o reprezintă. De exemplu, yantra unei Mari Puteri Cosmice ne pune în legătură cu energia pe care acea Mare Putere Cosmică o manifestă.


Efectele asupra fiziologiei umane

Centrarea este o necesitate umană fundamentală. Toate realizările remarcabile în domeniul cunoaşterii sunt opera unor minţi centrate şi focalizate. Pentru a obţine această stare este necesar să practicăm anumite tehnici şi să ne creăm obişnuinţa de a rămâne centraţi. Mintea, sub influenţa organelor de simţ, devine agitată şi restrictivă.

Fiziologii au descoperit că semnalele exterioare captate prin fiecare ochi sunt transmise la creier prin aproximativ 1.000.000 de fibre nervoase înmănuncheate la nivelul nervului optic. Există o încrucişare parţială a nervilor optici în chiasma optică. Astfel, cortexul stâng este în legătură cu jumătatea dreaptă a scenei vizuale, iar cel drept răspunde de jumătatea stângă.

Tocmai de aceea figurile geometrice simetrice par să fie cei mai buni stimulatori pentru ambele emisfere şi pentru cortex. Ele produc efecte similare în ambele părţi, determinând astfel o stare de centrare.

Celulele ganglionilor retinei şi celulele laterale care procură informaţii cortexului vizual au o simetrie circulară. Ele reacţionează foarte bine la forme circulare, o pată sau un punct, deoarece câmpul lor receptor este circular.

Mandala-ele şi yantra-ele corespund structurii interne a celulelor retinei. Forma lor se bazează pe cunoaşterea intuitivă a clarvăzătorilor tantrici asupra naturii minţii şi a nevoii umane pentru a recunoaşte simbolurile sacre întâlnite în existenţa sa. Ele sunt un răspuns al acestei aspiraţii umane universale, iar prin intermediul limbajului arhetipal transformă energia noastră psihică, dând un sens spiritual vieţii.
      

            

Desenele magice şi cele două emisfere cerebrale

Cercetările recente au arătat că occidentalii din vremurile noastre folosesc mai mult emisfera stângă şi au lacune în dezvoltarea emisferei drepte, ceea ce a dus la scăderea capacităţilor imaginative şi la diminuarea credinţei lor în valorile spirituale.

De asemenea, s-a constatat că intuiţia spirituală se trezeşte atunci când cele două emisfere cerebrale sunt echilibrate în fiinţă.

Yantra, ca simbol, reprezintă o energie asociată unei anumite stări de conştiinţă. De exemplu, yantra lui Kali nu este numai o reprezentare simbolică a lui Kali, ci şi o prefigurare în plan fizic a energiei pe care ea o manifestă şi o personifică.

Astfel yantra, prin caracterul ei simbolic, activează emisfera cerebrală stângă, în timp ce structura ei geometrică acţionează asupra celei drepte.

articol preluat din revista Yoga Magazin nr. 25 şi 26
yogaesoteric.net

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More