26.000 de părinţi care şi-au apărat copiii din calea educaţiei homosexuale au fost judecați de CNCD

 

Organizaţia părinţilor din judeţul Vrancea, care are nu mai puţin de 26.000 de membri, un inspector şcolar din acelaşi judeţ, un ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, decanul baroului Vrancea şi purtătorul de cuvânt al Coaliţiei pentru Familie au fost chemaţi în toamna anului 2018 la judecata Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Toţi aceştia au fost reclamaţi la CNCD de către un transgender (care a vorbit, în februarie 2018, în fața a 300 de elevi din Vrancea susținând că identitatea de gen şi orientarea sexuală sunt două aspecte diferite), şi de către ACCEPT, un ONG care promovează activ drepturile persoanelor LGBT (Lesbiene, Gay, Bisexuali, Transgender) din România.

De remarcat că ACCEPT este partener oficial CNCD într-un proiect amplu de combatere a discursului religios în ţara noastră, ceea ce l-a făcut pe Mihai Gheorghiu, liderul Coaliţiei pentru Familie, să afirme într-o conferinţă de presă că se îndoiește că cei de la Combaterea Discriminării vor fi judecători neutri.

Toate acestea au avut loc în paralel cu pregătirile pentru organizarea referendumului pentru familie şi pe fondul adoptării în vara anului 2018 a Hotărârii de Guvern 365/2018, care dispune introducerea în manualele şcolare a ideologiei de gen – fără dezbatere publică, fără ca părinţii să fi fost întrebaţi şi fără ca cineva să-şi pună problema încălcării interesului superior al copilului prin manipularea lui la o vârstă la care nu are discernământul necesar pentru a putea decide singur.

O Hotărâre de Guvern scandaloasă

Concret, HG 365/2018 prevede includerea în programa școlară a unor noțiuni privind violența de gen și egalitatea de gen, integrarea și egalitatea de gen, integrarea perspectivei de gen în manualele școlare, combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor. Acestea vor conduce, atât timp cât cadrul legislativ există, la organizarea unor campanii de sensibilizare și promovare a rolului și importanței dezvoltării abilităților non-cognitive la adolescenți cu accent pe eliminarea stereotipurilor. Mai mult, prin legile 174/2018 și 178/2018, ambele promulgate deja încă din luna iulie 2018, s-a definitivat în România normativizarea ideologiei de gen care anihilează feminitatea, masculinitatea, tradiția, educația în sensul mentalității românești și a transmiterii valorilor legate de familie și educație. Aceste două acte normative, intitulate „pentru prevenirea și combaterea violenței în familie”, respectiv „egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați”, au în conținutul lor definiții juridice şi noțiuni noi precum roluri de gen şi stereotipuri de gen.

Politica de stat pro-LGBT

„Ideologia de gen a devenit în România politică de stat. Legi, hotărâri de Guvern trasează direcţii de acţiune, direcţii de dezvoltare a pedagogiei, a sistemului de învăţământ românesc. Deja intruziunea ideologiei de gen în manuale există, manualele se tipăresc, sunt predate la clasă. Pas cu pas de zece ani, această ideologie pătrunde în şcoli fără a fi supusă discuţiei publice, fără ca nimeni să fie informat că acest fapt se petrece. Întregul nostru sistem, chiar dacă acum nu este vizibil, se va schimba pe aceste coordonate. Copiii de la clasa zero până la clasa a XII-a vor avea de învăţat un nou vocabular, o nouă realitate antropologică, vor învăţa ceva care le va contrazice tot ceea ce învaţă în mediul familial. Pare un proces firav, dar adevărul este că procesul este masiv, este politică de stat şi va afecta generaţii la rând”, a declarat Mihai Gheorghiu. El a dat ca exemplu un curs al Fundaţiei ACCEPT care se numeşte Curs pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România, care în opinia sa este un curs pentru educaţie pro homosexuală. Gheorghiu susţine că introducerea acestui gen de cursuri se face prin protocoale semnate direct cu conducerea liceului – ocolind inspectoratul şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Un manual de clasa a III-a promovează ideologia de gen

Purtătorul de cuvânt al Coaliţiei pentru Familie, Ana Corina Săcrieru a dat ca exemplu un manual auxiliar de clasa a III-a, în care o fetiţă este îndemnată să se creadă băiat. „În această vară s-a dispus introducerea în manualele şcolare a unor noţiuni de ideologie de gen, mai concret s-a dispus introducerea combaterii eliminării rolurilor stereotipe de gen. Ce se înţelege prin roluri stereotipe de gen? Legea defineşte rolurile stereotipe de gen ca fiind sistemul de credinţe, concepţii, convingeri, pe care noi le arogăm atribuţiilor pe care le îndeplineşte femeia şi bărbatul. Dacă noi credem că femeia trebuie să facă mâncare, acesta este o gândire şi un rol stereotip de gen. Stereotipurile de gen pot fi generatoare de atitudini care determină prejudecăţi, care nu sunt bune, dar prin introducerea în bloc a acestui concept – combaterea stereotipiilor de gen – se poate ajunge la situaţia descoperită într-un manual de clasa a III-a. În manual era afirmat de exemplu că o fetiţă poate să se numească Matei, chiar dacă este fetiţă. În lecţia respectivă fetiţa era încurajată că poate avea şi nume de băiat chiar dacă ea îşi susţinea punctul de vedere că se numeşte Laura”, a explicat Săcrieru.

Egalitatea de gen, promovată elevilor prin manualele şcolare

Strategia Naţională privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 365/2018, publicată în Monitorul Oficial în data de 6 iunie 2018. În nota de fundamentare scrie că în cadrul strategiei „sunt identificate acțiuni în domenii prioritare: educație, sănătate, piața muncii și participare echilibrată la procesul la decizie, introducerea perspectivei de gen în politicile naționale”. Cel mai şocant punct îl găsim la capitolele care se referă la educaţie, autorităţile propunându-şi prin această lege să combată stereotipurile de gen în rândul tinerilor. Cum? La capitolul VII al Hotărârii de Guvern scrie că obiectivul va fi atins prin „integrarea perspectivelor de gen în manualele şcolare” şi prin „includerea în programa şcolară a unor noţiuni privind violenţa de gen şi egalitatea de gen”.

Actul normativ îşi mai propune „introducerea perspectivei de gen în politicile naţionale” prin „elaborarea unei metodologii unitare privind abordarea integratoare de gen în politicile şi programele naţionale”, „formarea unei reţele naţionale de experţi în domeniul egalităţii de şanse” şi prin „capacitarea ONG-urilor de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern în domeniul bugetării de gen”.

Copiii este necesar să înveţe legea de pe băncile şcolii

Aceeaşi Hotărâre de Guvern mai anunţă că prin ordin al ministrului Educaţiei se vor introduce în programa şcolară noţiuni privind „egalitatea de gen”, dar şi că vor fi elaboraţi „termeni de referinţă privind perspectiva de gen în procesul de elaborare a manualelor şcolare”. Documentul prevede şi care sunt rezultatele aşteptate: „includerea în programa şcolară a unor noţiuni privind egalitatea de gen” şi „creşterea gradului de conştientizare a copiilor şi tinerilor cu privire la prevederile legale din domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi”.

Ultima formulare sugerează, practic, că tinerii vor fi educaţi mai degrabă prin ameninţarea urmărilor legale în cazul nerespectării reglementărilor privind egalitatea de gen.

În organismele de supraveghere intră cine este necesar

La finalul lunii iulie 2018, în Monitorul Oficial a fost publicată, după adoptarea de către Parlament, Legea nr. 178/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Legea reglementează în sine regimul „ocupaţiei de expert în egalitatea de şanse”. Legea stabileşte chiar şi apariţia unor organisme naţionale şi locale care să monitorizeze implementarea egalităţii de gen, dar ceea ce atrage atenţia este categoria persoanelor care nu au voie să facă parte din aceste organisme. Este vorba de oameni care au fost sancţionaţi „pentru fapte de discriminare de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării”. Practic dacă un om a fost sancţionat de către CNCD pentru că, spre exemplu, a refuzat să îşi lase copiii să meargă la conferinţele de promovare a minorităţilor sexuale, nu va avea nicio şansă să facă parte din organismul local care monitorizează implementarea păcii între sexe. Practic componenţa acestor organisme poate fi controlată prin plângeri multiple la CNCD împotriva unor oameni care, să zicem, au viziuni diferite de linia corectitudinii politice.

Experimentul Focşani

Asociația părinţilor din Vrancea a fost chemată la judecata CNCD fiindcă a protestat după ce, pe 24 februarie 2018, elevilor de liceu din Focşani le-a vorbit un transsexual care le-a spus că „identitatea de gen și orientarea sexuală sunt două aspecte diferite, care se pot combina în orice fel posibil”.

Iată pasaje din ce le-a spus conferenţiarul transsexual celor 300 de elevi, adunaţi sub pretextul unei dezbateri despre discriminarea femeilor şi violenţa domestică: „Cred că este extraordinar de recompensator să facem exercițiul să gândim dincolo de binaritatea masculin-feminin, pentru că fiecare avem în noi, fie că e 0,1%, fie că e 70%-80%, din genul pe care îl/se consideră celălalt; și la fel de bine, și la fel de valabil, sunt acele identități care se numesc non-binare, care nu aparțin nici genului masculin, nici genului feminin, s-ar putea să aparțină amândurora în proporții diferite și variabile sau niciunele”.

„Identitatea de gen și orientarea sexuală sunt două aspecte diferite, care se pot combina în orice fel posibil. Eu acum mă identific ca un bărbat trans, hetero, sacro, romantic și pan-sexual. Nu mă întrebați ce înseamnă, vreau să vă faceți voi exercițiile!”

„Am avut relații de lungă durată cu femei pe care le-am considerat heterosexuale, pentru că eu – și asta vreau să fac mențiunea pentru că persoanele trans s-au săturat să fie reduse la trupul lor, la organele lor genitale; nu vrem să fim reduși la asta. Genul este aici (arată spre propriul cap). Dar există persoane trans care sunt heterosexuale, care pot fi homosexuale și care sunt homosexuale.”

Prea corectul politic Klaus Iohannis

Într-un comunicat de presă din 3 mai 2018, Comitetul de inițiativă cetățenească privind revizuirea art. 48 alin. 1 din Constituția României şi Platforma civică Împreună arătau că „au luat act de cea de-a treia jignire gravă pe care Președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, a adresat-o milioanelor de români care au promovat și susținut cea mai importantă inițiativă cetățenească a poporului român, aceea privind definirea constituțională a Căsătoriei, o inițiativă democratică cu un obiectiv susținut de 90% din populația României, care, în opinia domnului K.W. Iohannis, «inflamează societatea». Este ca și cum ai spune că a afirma că 2 + 2 fac 4 inflamează societatea. Astfel, după ce anul trecut a asociat această acţiune civică cu «fanatismul», iar in luna aprilie ne-a spus despre luna mai că nu este o lună bună pentru referendum, recent domnul K.W. Iohannis a declarat că inițiativa semnată de trei milioane de români «inflamează spiritele» în societate și încurajează intoleranța față de comunitatea LGBT (Lesbiene, Gay, Bisexuali, Transsexuali). Aceasta în condițiile în care, în ultimii ani, am asistat la nu mai puțin de şase inițiative ale unor organizații de lobby LGBT de a introduce parteneriate civile asimilabile căsătoriei între cuplurile de același sex.”

Bulgaria a declarat neconstituţionale prevederile Convenției de la Istanbul

Recent, Curtea Constituțională a Bulgariei a considerat drept contrare Constituției prevederile Convenției de la Istanbul, prin care s-a introdus pe ascuns ideologia de gen. Principalul argument al constituționaliștilor bulgari era legat tocmai de definirea genului drept construct social: „În Convenție, prin definirea genului ca fiind un construct social, granițele de gen dintre bărbați și femei sunt relativizate și, dacă societatea își pierde abilitatea de a distinge între femeie și bărbat, lupta împotriva violenței exercitate asupra femeii devine ceva formal, un angajament neîmplinit.”

În fapt, susţine activistul pentru familia creştină Anghel Buturugă, constituționaliștii bulgari s-au raportat la o contradicție inerentă evidentă a ideologiilor radicale de gen. Acestea pornesc de la premisa fundamentală că nu există o natură umană obiectivă, premisă din care decurg, cu necesitate, o serie de consecințe. Una dintre cele mai importante: negarea binarității și „naturaleței” genului. Astfel, femininul și masculinul nu mai sunt categorii ale naturii umane, ci sunt constructe sociale, produse ale unor procese socio-culturale. Cu alte cuvinte, femininul și masculinul sunt artificiale, nicidecum naturale. Din acest motiv, ideologiile de gen se mai pot numi și constructiviste.

Citiți și:

Ideologia drepturilor copiilor – instrument de distrugere a familiei (I)

Grădinițele «de gen neutru» din Suedia îi învață pe băieței să poarte rochii

 

yogaesoteric
9 ianuarie 2020

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More