7 Adevăruri esențiale referitoare la sistemul Tantra Yoga Ezoterică asupra cărora e binevenit să medităm

 

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

„Nimeni nu poate atinge desăvârşirea spirituală doar prin tehnici sterile, formale și complicate.
Dimpotrivă, desăvârşirea spirituală este cu uşurinţă obținută prin experimentarea atentă, lucidă și controlată a aspiraţiilor eminamente benefice care provoacă stări de beatitudine în fiinţă.” – Kularnava Tantra

Articolul acesta își propune să fie o scurtă introducere, cu scopul de a demistifica Tantra Yoga Ezoterică și de a aduce acest sistem milenar mai aproape de cei cu adevărat pregătiţi şi interesaţi.

Termenul tantra desemnează, printre altele, o cale spirituală autentică de o mare eficacitate. Reprezintă un sistem ce a revenit recent în atenţia culturii contemporane și care, adesea, este prezentat superficial – de aici rezultatele catastrofale la care ajung cei care aspiră nu doar la anumite distracții spiritual-exotice, ci la descoperirea unor metode eficiente de a trăi fericiţi în tumultul vieţii de zi cu zi.

Cuvântul sanscrit „tantra” are numeroase semnificaţii intercorelate, la fel ca „yoga”. Propriu-zis înseamnă „reţea”. Etimologic, provine din rădăcina verbală „tan”, care înseamnă „a expansiona, a extinde”.

Este profund semnificativ că sistemul Tantra Yoga Ezoterică reînvie în zilele noastre, când una dintre teoriile cele mai importante ale civilizaţiei umane susţine necesitatea înţelegerii conştiente a interconectivității, cu toate efectele sale benefice sau nefaste.

Urmărind o definiţie succintă, putem spune că Tantra Yoga Ezoterică este un sistem de metode care generează o expansiune gradată și lipsită de pericole a conştiinţei dincolo de limitele personale până când devine una cu Conștiința Universală.

Deşi continuă să fie, chiar şi în zilele noastre, mai mult celebru decât cunoscut, acest sistem nu încetează să incite imaginaţia curioşilor şi să atragă atenţia aspiranţilor entuziaşti, care sunt pregătiți să-i descifreze misterele.

De unde această fascinaţie irezistibilă către tantra?

Un aspect este cert: Tantra Yoga Ezoterică este unul dintre cele mai adecvate sisteme spirituale aplicabile epocii moderne, epocă în care valorile spirituale sunt adesea înlocuite datorită ignoranţei şi a orientării puternic materialiste.

Este un sistem spiritual care se bazează pe aceleaşi principii fundamentale ca ştiinţa contemporană, diferenţa constând în faptul că reuşeşte să le integreze armonios şi coerent alături de cele mal înalte idealuri spirituale.

Tantra Yoga Ezoterică este, de asemenea, o filosofie de viaţă în care experienţa directă şi conştientizarea validează întotdeauna teoria, formând astfel împreună o combinaţie eficientă şi profund transformatoare.

1. Tantra Yoga Ezoterică recomandă de mii de ani integrarea conștientă a tuturor aspectelor benefice în mod dumnezeiesc integrate ale vieții și sugerează înlocuirea gradată a tabuurilor prostești, a dogmelor osificate cu o înţelegere plină de înţelepciune ce apare în mod gradat prin experiență directă.

În lumea de azi, suntem obişnuiţi să trăim o viaţă plină de experienţe diverse (ce pun în mişcare o gamă largă de stimuli senzoriali) menite să ne astâmpere foamea insaţiabilă de nou şi varietate. În aparenţă, această atitudine duce la exteriorizare şi la crearea unui conflict în ceea ce priveşte îndeplinirea ţelurilor spirituale.

Anumite sisteme şi căi spirituale au oferit adesea următoarea soluţie: retragerea din tumultul năucitor al experienţelor zilnice între zidurile unor mănăstiri, ashramuri sau comunităţi spirituale și renunţarea totală la tentaţiile lumeşti.

Totuşi, această recomandare este adesea o utopie pentru oamenii zilelor noastre, dat fiind faptul că majoritatea nu au tăria de caracter, puterea şi fermitatea să facă un pas atât de radical şi decisiv şi, în plus nu au nici înţelegerea profundă a beneficiilor. Mulţi intuiesc, în adâncul Inimii, că refuzul de a trăi viaţa în deplinătatea ei nu reprezintă o soluţie spirituală completă.

Tantra Yoga Ezoterică propune o altă rezolvare a acestei dileme străvechi: să nu refuzăm sau să negăm experienţele senzoriale, nici să nu le clasificăm în benefice sau malefice. Prin antrenament adecvat, un aspirant poate atinge acel nivel în care aprofundarea înalt lucidă a dorinţelor înlocuieşte toate dogmele şi înţelegerile limitatoare. Amplificând luciditatea şi puterea de conştientizare, Tantra Yoga Ezoterică conduce direct la starea de libertate, fără a mai exista nevoia unor dogme intermediare care să fie apoi eliminate după ce şi-au îndeplinit scopul.

Rolul conştientizării în crearea realităţii noastre este un factor esenţial, iar sistemul Tantra Yoga Ezoterică oferă instrumentele necesare pentru a ne amplifica puterea lăuntrică de conştientizare. Aici este important să subliniem corelaţia extraordinară dintre Tantra Yoga Ezoterică şi fizica modernă, în special fizica cuantică. Rolul pe care îl are conştiinţa în desfăşurarea fiecărui fenomen este o intersecţie fundamentală între aceste două sisteme ale cunoaşterii umane.

2. Esenţa sistemului Tantra Yoga Ezoterică  este un sui generis cocteil ce apare prin combinarea energiei subtile sublime nesfârşite a erosului pur cu energia subtilă sublimă universală fundamentală a iubirii.

Toate tehnicile şi metodele specifice acestui sistem se bazează pe legea rezonanţei oculte şi pe înţelegerea faptului că întreaga Creaţie este alcătuită din vibraţie (spanda).

Energia Iubirii există pretutindeni în Macrocosmos şi are o frecvenţă de vibraţie constantă şi extrem de elevată care este întotdeauna aceeaşi în timp şi spaţiu. Este energia care ține laolaltă Creația și care face legătura între Creator și Creația Sa.

Știința milenară tantra revelează faptul că iubirea este una dintre energiile universale fundamentale, care se află în miezul întregii Creații. Din perspectiva tantrică, esența interconectivității constă în Legea rezonanței oculte și energia iubirii.

Toate tehnicile și metodele de evoluție oferite de sistemul Tantra Yoga Ezoterică urmăresc trezirea energiei sublime a iubirii (într-un mod specific) și integrarea ei în viața noastră. Pentru aspiranţii care urmează această cale cu atenție si luciditate, energia iubirii devine firul care-i ajută să scape din labirintul mintii egotice si să revină la esenţa Sinelui, în lăcaşul tainic al Inimii spirituale.

Cel care practică Tantra Yoga Ezoterică învaţă să-şi stăpânească gândurile prin antrenament și să-şi elibereze Inima spirituală prin Iubire Activă. Toate tentaţiile  inferioare pot fi astfel cu uşurinţă transcense.

3. Tantra Yoga Ezoterică este de mii de ani știința și arta evoluţiei spirituale accelerate.

Acest sistem oferă o deschidere autentică faţă de spiritualitate tuturor celor care se apropie îndeajuns de el, care nu se lasă păcăliţi de prezentările superficiale ale unor așa-zise școli de tantra moderne.

Încurajând o abordare conştientă si practică a experienţelor spirituale, Tantra Yoga Ezoterică prezintă metode de validare imediată a tuturor conceptelor pe care le putem întâlni în acest sistem.

În plus, acestea sunt însoţite de explicaţii ale mecanismelor conştiinţei şi de tehnici practice de integrare în viaţa de zi cu zi a cunoştinţelor acumulate. Toate aspectele vieţii sunt integrate cu rigurozitate într-o viziune coerentă şi completă asupra Realităţii: nimic nu este fără rost sau fără sens. Acesta este motivul pentru care, de exemplu, în Tantra Yoga Ezoterică, manifestarea grației dumnezeiești (subiect profund metafizic) este abordată în aceeaşi manieră sistematică, integrală, conştientă ca intimitatea, iubirea sau forţa erotică.

4. Tantra Yoga Ezoterică este înainte de toate un sistem spiritual fundamentat pe legile dumnezeiești și pe anumite principii universale pline de înțelepciune.

Aceste principii și legi spirituale se structurează într-o rețea, într-o țesătură complexă. Se susțin între ele și se potențează reciproc, constituind o fundație solidă de la care conștiința umană trează devine capabilă să cuprindă Întreaga Realitate.

Tantra Yoga autentică ia ca punct de plecare întotdeauna legi și principii fundamentale care permit o înțelegere universală, mereu aceeași în orice epocă, în orice civilizație, în orice context. De aceea urme ale acestui sistem se găsesc în aproape toate regiunile globului, sub nume diferite.

În cadrul sistemului Tantra Yoga Ezoterică, practicantul trece de la experiențele conștiente la înțelegerea legilor și a principiilor care se află dincolo de ele, căpătând astfel gradat controlul asupra tuturor aspectelor vieții.

Nu sunt necesare dogme sau credințe oarbe, deoarece practicantul le înlocuiește cu certitudinea de nezdruncinat a experienței. Acesta este unicul motiv pentru care tantricii elimină tabuurile și ideile preconcepute, nu ca o formă de anarhie spirituală – așa cum se consideră adesea, ci ca un efect secundar al unei asemenea abordări a evoluției care permite înțelegerea profundă a legilor și principiilor universale.

Tantra Yoga Ezoterică reprezintă, astfel, calea sistematică și obiectivă ce duce la desăvârșire și libertate.

5. Tantra Yoga Ezoterică este totodată un sistem ce face cu putință o transformare graduală eficientă, ce se realizează mai ales prin intermediul unei complexe alchimii lăuntrice.

Călătoria spirituală tantrică poate fi descrisă ca o continuă stare de trezire, ce conduce în mod natural, firesc, la expansiunea conştiinţei, prin transformarea alchimică lăuntrică a tot ceea ce este inferior.

Cel care practică Tantra Yoga Ezoterică îşi dezvoltă curajul de a privi fiecare experienţă a vieţii exact aşa cum este, fără a căuta să o ajusteze conform intereselor sale. Aptitudinea esenţială de a fi şi a rămâne perfect lucid şi conştient în timpul celor mai intense experienţe este „piatra filosofală” ce declanşează profunde transformări alchimice interioare, care duc la o transformare gradată a întregii fiinţe a practicantului.

Tantra Yoga Ezoterică nu consideră că transformarea se petrece brusc în anumite condiţii privilegiate, ci că ea se obţine gradat, succesiv, din aproape în aproape, prin practică adecvată.

Țelul în tantra este să devenim stăpânii alegerilor noastre, independent de circumstanţele exterioare. De exemplu, cineva poate fi fericit în anumite condiţii, dar practica încununată de succes a sistemului Tantra Yoga Ezoterică ne va învăţa să fim fericiţi în orice condiţii. Şi asta este cu putinţă când descoperim că natura noastră esenţială este fericire.

Această caracteristică a tantrei o face foarte greu ele descris, pentru că transformarea alchimică începe întotdeauna din interior și merge către exterior. Realitatea exterioară nu este decât o oglindite a realizărilor noastre lăuntrice, cel care practică Tantra Yoga Ezoterică o foloseşte doar pentru a se obiectiva, pentru a învăţa despre sine.

Aceasta este de asemenea, o atitudine cu profunde implicații morale, care ar soluționa în mod natural crizele cu care se confruntă societatea modernă.

6. Tantra Yoga Ezoterică este, de asemenea, calea regală a transformării profunde, rapide, eficiente a tuturor aspectelor eminamente benefice ale vieții noastre.

Sistemul Tantra Yoga facilitează o spiritualizare gradată a vieții noastre, atât în ceea ce privește latura erotică, intimă, cât și toate celelalte domenii. Faptul că ne influențează viața în întregul ei, abordând inclusiv aspectele pe care majoritatea religiilor refuză să le integreze, tratându-le adesea într-un mod copilăresc, face ca în zilele noastre Tantra Yoga Ezoterică să fie celebră din motive greşite.

Într-adevăr, pentru a dobândi mult-râvnitele rezultate spirituale, Tantra Yoga Ezoterică oferă, printre altele, numeroase metode eficiente prin care ne putem elibera de sub tirania obsesiilor, dorinţelor şi tentaţiilor. Totuşi, modalitatea prin care face aceasta nu presupune reprimarea sau refuzul obiectelor dorinţei, ci mai degrabă alchimizarea conştientă a dorinţei. Tocmai datorită acestei abordări spirituale, Tantra Yoga Ezoterică oferă aspirantului o viziune a vieţii mult mai profundă; viaţa încetează să fie un loc al tentaţiilor periculoase pe care nu avem de ales decât să le evităm cât de mult posibil. Cel care practică Tantra Yoga Ezoterică trăieşte cu intensitate o viaţă conştientă, plină de experienţe uimitoare şi pline de sens, care reprezintă întotdeauna lecţii menite să producă o şi mai profundă stare de trezire spirituală în fiinţa sa.

În viziunea sistemului Tantra Yoga Ezoterică, fiecare aspect al Creaţiei are importanţa sa, de aceea există metode de reintegrare spirituală şi armonioasă a impulsurilor sexuale prin transformarea lor în aspiraţii superioare. Totuşi, oricine susţine că sistemul Tantra Yoga Ezoterică este un fel de yoga sexuală dovedeşte o ignoranţă crasă. în realitate, cel care practică Tantra Yoga Ezoterică învaţă să facă dragoste într-un mod sublim, transformând fuziunea amoroasă într-o experienţă spirituală uimitoare, care se adaugă celorlalte lecţii ale vieţii.

Un aspect adesea greşit înţeles de majoritatea oamenilor se referă la cât de uşor este să trăim stări elevate de conştiinţă în tumultul vieţii de zi cu zi, folosind exact acele forţe pe care altfel le-am evita. Aplicarea corectă şi sistematică a metodelor specifice sistemului Tantra Yoga Ezoterica ne permite să experimentăm stări elevate de conștiință în tumultul vieții de zi cu zi, folosind exact acele forțe pe care altfel le-am evita. Aplicarea corectă și sistematică a metodelor specifice sistemului Tantra Yoga Ezoterică ne permite să experimentăm stări de minunare, bucurie, înțelepciune, frumusețe, sacralitate chiar în acele aspecte ale vieții care pot fi pentru alții monotone și nespirituale.

7. Sistemul Tantra Yoga Ezoterică se dovedeşte a fi, mai ales pentru fiinţele umane care îl aprofundează, o cale extraordinară, autentică, ce face cu putinţă o plurivalentă evoluţie spirituală.

Deşi un faimos aforism afirmă că Tantra Yoga Ezoterică este o cale spirituală îngustă precum lama unui cuţit, această metaforă se referă la alte aspecte. Din perspectiva posibilităţilor pe care le oferă umanităţii, putem susţine că Tantra Yoga Ezoterică este cea mai accesibilă cale spirituală în această epocă a individualizării şi a diversificării.

Auzim adesea că Tantra Yoga Ezoterică se adresează doar celor puţini, care sunt pregătiţi să o practice, însă aceasta este o eroare. Datorită faptului că se fundamentează pe legi şi principii universale, este un sistem adaptabil nevoilor specifice ale fiecărui aspirant; fiecare poate descoperi şi aplica metodologia potrivită nivelului la care se află şi necesităţilor pe care le are.

Sistemul Tantra Yoga Ezoterică preia pe fiecare fiinţă umană din punctul în care se află şi îi oferă instrumentele cele mai potrivite pentru a valorifica la maxim această călătorie multidimensională.

Articol preluat din Revista Yoga Magazin nr. 103/104.

Citiți și:

Tantra Yoga, o viziune globală şi profundă a realităţii

Tantra sau Arta Extazului Amoros

 

yogaesoteric
8 octombrie 2020


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More