Aspecte urgente importante referitoare la TIPURI DE PROFILAXIE a bolilor corelate cu unele exemple practice… (I)

… care pot fi aplicate preventiv cu succes în situația epidemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Profilaxie – Definiţie 

Acest termen provine din două cuvinte grecești. Primul cuvânt este „pro” care în traducere românească înseamnă pentru, cel de-al doilea cuvânt este „phylaxis” care în traducere românească înseamnă apărare.

La modul general, profilaxia cuprinde totalitatea metodelor, a mijloacelor și a procedeelor prin care se acţionează în moduri adecvate pentru menţinerea stării de sănătate a unui grup de fiinţe umane. În plus, profilaxia operează prin modalități potrivite, inclusiv pentru înlăturarea complicaţiilor și a consecinţelor grave ale bolii respective.

O fundamentală idee-forţă în profilaxie este următoarea: „Este de sute de ori mai bine să previi prin toate căile adecvate o boală, decât să o vindeci”. De altfel, în folclor există un dicton care sună astfel: „Este mult mai bine să previi decât să vindeci”. Chiar și unii medici, să spunem așa, destupați în sfera conştiinţei lor, spun pe bună dreptate: „Cea mai eficientă metodă în cazul unei eventuale îmbolnăviri este prevenţia”.

Din nefericire, în vremurile apocaliptice în care trăim, profilaxia este ignorată cu desăvârșire. Acest aspect este foarte grav, căci în felul acesta foarte multe fiinţe umane se scufundă în stări de frică iraționale, abisale. Datorită prostiei în care se complac, marea majoritate a oamenilor nici măcar nu bănuiesc că există modalități profilactice certe, eficiente, care ne ajută, atunci când sunt aplicate într-un mod atent, sistematic și perseverent, să nu ne îmbolnăvim, să nu contactăm o anumită boală sau să nu ne infectăm cu un anumit virus.

Obiectivul fundamental al unei profilaxii adecvate este să ne menţinem și să rămânem în continuare sănătoși. Multe fiinţe umane s-au obişnuit să meargă la doctor în momentul în care se simt rău. Indiferent ce am spune, este clar că, atunci când privim într-un mod lucid şi inteligent această obişnuinţă, descoperim că trăim într-un sistem straniu care promovează boala şi nu sănătatea.

Privind ceea ce se petrece, din acest punct de vedere, se poate spune pe bună dreptate că mulți oameni ajung să se îmbolnăvească și apoi se confruntă cu suferinţele corespondente acelei boli în ciuda faptului că ar fi putut face ceva adecvat pentru ei și pentru sănătatea lor spre a evita îmbolnăvirea.

În actuala conjunctură în care deja s-a declanşat o isterie bizară, tâmpă, referitoare la acest virus numit prescurtat SARS-CoV-2 (care provocă boala COVID-19), chiar şi atunci când sunt izolate forţat la domiciliu, ființele umane aşteaptă într-o stare de letargie criminală să descopere dacă s-au îmbolnăvit sau nu. Starea de prostie crasă combinată cu starea de panică, de isterie, a atins culmi uimitoare.

Este însă esențial să reținem că pentru fiecare boală în parte, fără nicio excepție, există modalități profilactice perfect naturale, eficiente, care atunci când sunt aplicate într-un mod atent, sistematic şi perseverent fac să apară rezultate corespondente.

Este chiar foarte important să ne dăm seama că, atunci când utilizăm zi de zi o anumită metodă profilactică ce face posibilă evitarea unei contaminări ce este cu putinţă să apară, aceasta ne ajută enorm să prevenim îmbolnăvirea. Este necesar să ne dăm seama că o astfel de modalitate înseamnă cu mult mai mult decât a nu face nimic, rămânând să vegetăm în faţa televizorului.

Multe concepte de tratament, inclusiv profilactic, pornesc de la aspecte simple, uzuale, cum ar fi, spre exemplu, hrana noastră de zi cu zi şi stilul general de viaţă. Este necesar să ştiţi că o profilaxie adecvată, eficientă, ce se bazează pe pulberi valabile din plante medicinale potrivite pentru a lupta împotriva unei îmbolnăviri, poate să facă să apară o stare de sănătate înfloritoare, ce atestă invulnerabilitatea noastră în fața acelei eventuale boli. Spre exemplu, tratamentul ayurvedic adecvat nu începe cu simptomele, ci cu regularizarea echilibrului trupesc, intern, prin purificare şi epurare.

Majoritatea terapiilor alternative profilactice trag un necesar semnal de alarmă că din cauza modului nostru de viață dizarmonios, necorespunzător, apariția simptomelor este inevitabilă și în felul acesta este confirmată îmbolnăvirea noastră.

Tocmai de aceea, dacă urmărim să fim atenți în permanenţă, dacă integrăm modalități profilactice puternice și dacă veghem la păstrarea unui echilibru nu numai fizic, ci și în sfera conştiinţei noastre, atunci putem fi siguri cu anticipație că, în ciuda problemelor zilnice cu care ne putem confrunta, dacă în plus recurgem la îngurgitarea atentă, conştientă a unor amestecuri adecvate de plante medicinale, multe simptome şi boli nici măcar nu vor mai apărea.

Cu privire la profilaxia pe bază de plante medicinale adecvate pe care le vom îngurgita într-un mod conştient şi sistematic de patru ori pe zi, acţionând în felul acesta descoperim un adevăr plin de înțelepciune ce figurează în Biblie, în Geneză, unde ni se spune: „Bunul Dumnezeu a creat și a lăsat să existe plantele tămăduitoare, iar omul înţelept le foloseşte”.

Este necesar să știți că în fitoterapie (adică în cadrul terapiei ce se bazează pe utilizarea plantelor medicinale adecvate), despre unele plante medicinale se spune că sunt profilactice în anumite boli sau tulburări. În felul acesta se recunoaște acţiunea preventivă, certă a unor astfel de plante.

În medicină se mai vorbește uneori, pe ici, pe colo, despre profilaxie. Unele lucrări mai vechi de medicină, care promovau modalități inteligente de vindecare, definesc profilaxia ca fiind acea parte a terapeuticii ce are drept obiect prevenirea apariției și dezvoltării bolilor.

Menţionăm în treacăt că în unele tratate de medicină ce sunt pline de bun-simț se face referire la o profilaxie cauzală veritabilă, la o profilaxie clinică, la o profilaxie etiologică, la o profilaxie fitoterapeutică (altfel spus, se recunoaşte profilaxia ce se bazează pe anumite plante medicinale a căror eficienţă a fost deja constatată chiar prin intermediul unor cercetări riguroase realizate în laborator).

Din nefericire, în această stare de isterie ce a cuprins imensa majoritate a oamenilor care se scufundă în stări abisale de frică, în sutele de articole ce apar pe internet referirile la modalități profilactice certe, rapide sunt aproape inexistente.

Având în vedere această tragică situație, vă rugăm să citiţi cu multă atenţie tot ceea ce vă expunem şi, mai mult decât atât, este urgent necesar să recurgeți în special la modalitățile profilactice bazate pe pulberi din plante medicinale, care atunci când sunt îngurgitate într-un mod atent, sistematic şi perseverent vă ajută să preveniți îmbolnăvirea. Este un aspect sută la sută cert.

Mama Natură are la dispoziție o multitudine de modalităţi şi mijloace care ne pot ajuta să evităm îmbolnăvirea sau, in extremis, ne pot ajuta chiar şi atunci când ne-am îmbolnăvit sau ne-am contaminat (mai ales în faza de început a unei îmbolnăviri sau a unei contaminări), să ne tratăm prompt cu anumite combinații administrate sub formă de pulbere, care operează sinergic, susţinându-ne să ne îmbunătățim starea lăuntrică, să ne ameliorăm sănătatea şi chiar să ne vindecăm cu ajutorul lor.

Este necesar să vă dați seama că nu este o întâmplare că în unele tratate de medicină alternativă se face în mod semnificativ referire la fitoprofilaxie. Aceasta este definită ca fiind utilizarea preventivă a anumitor plante medicinale combinate ce sunt potrivite şi care sunt folosite în scopul de a împiedica apariţia unei boli, inclusiv a manifestărilor clinice ale acesteia.

Este binevenit să ştiţi că în medicină chiar există domeniul medicinii preventive primare, care cuprinde ansamblul măsurilor ce sunt destinate să evite apariţia bolilor, şi domeniul medicinii preventive secundare, care cuprinde ansamblul de măsuri ce sunt destinate să evite agravarea bolilor. Mai există, de asemenea, o altă formă de medicină preventivă, ce este numită medicină preventivă terţiară, care urmărește să limiteze sechelele ce apar în urma unor boli.

Privind cu multă atenție la sutele de articole despre epidemia COVID-19, constatăm că astfel de referiri la medicina preventivă sunt inexistente. În plus, datorită imbecilității crase ce îi caracterizează pe cei care cenzurează într-un mod criminal anumite informații pe internet, chiar dacă uneori apar referiri inteligente, pertinente la anumite modalități profilactice eficiente, valoroase, acestea sunt șterse imediat pe motivul cretin cum că știința nu a confirmat încă validitatea acestor metode.

Procedând în felul acesta, se alege într-o manieră dementă, tâmpă ca fiinţele umane să sufere, ba chiar să moară, fără a avea posibilitatea să cunoască şi apoi să pună în aplicare astfel de modalități profilactice sau chiar curative care în prealabil au fost totuşi verificate de fiinţele umane care le-au descoperit cândva prin experiență proprie.

Toate acestea sunt nişte dovezi indirecte, dar totuşi grăitoare, ale vremurilor apocaliptice pe care le trăim.

Este necesar să știți că pe baza studiilor și a cercetărilor noastre atente, riguroase au fost elaborate deja două astfel de remedii terapeutice bazate pe plante medicinale. Unul dintre acestea are certe efecte profilactice spre a vă ajuta să nu fiți contaminaţi de virusul COVID-19, iar celălalt este un amestec din plante medicinale adecvate ce a fost intitulat amestec fitoterapeutic fulger, ce poate fi utilizat în prima etapă a unei contaminări cu virusul COVID-19.

Ţinem să precizăm că aceste două remedii profilactice se bazează în exclusivitate doar pe anumite plante medicinale și fiecare remediu de acest fel operează sinergic. Aceste remedii vor putea fi utilizate cu succes pentru a asigura în felul acesta modalități profilactice sigure atât pentru cursanții, cât și pentru simpatizanţii școlii ezoterice de yoga integrală M.I.S.A.

Aceste remedii vor fi oferite în mod gratuit, în limita stocurilor disponibile, tuturor cursanților care le solicită, ce frecventează atât cursurile noastre de yoga din România, cât şi cursurile noastre de yoga din diferite ţări din străinătate. 

Efectele benefice ale acestor remedii vor fi resimţite în mod direct de cei care le vor solicita, care în felul acesta se vor convinge prin experiență directă că toate acestea sunt și rămân cu mult mai mult decât nimic.

Tipuri de profilaxie 

1.
Profilaxia activă este o metodă de ridicare şi de menţinere a rezistenţei specifice a unui grup ce este receptiv faţă de o serie de boli infecţioase prin imunizare activă, inclusiv cu unele plante medicinale eficiente, metodă care se dovedeşte a fi fructuoasă inclusiv în epidemii declanşate. Un remediu ce a fost elaborat de noi pe bază de plante medicinale adecvate va avea un rol chiar foarte mare în această profilaxie activă.

2. Există, de asemenea, profilaxia colectivă. Aceasta se adresează unei colectivități sau unui grup. O astfel de profilaxie este mai mult sau mai puţin extinsă şi reprezintă, de fapt, domeniul esențial al adevăratei profilaxii. În cazul acestui grup de practicanți yoga, am ales să punem la dispoziție în mod gratuit un remediu profilactic care îi va ajuta pe membrii săi să nu fie infectați de virusul COVID-19.

3. Există, de asemenea, profilaxia dispozițională. Acest tip de profilaxie cuprinde măsuri reglementate prin dispoziții ale organelor sanitare, ce urmăresc anihilarea unor factori cu rol epidemiologic. Utilizarea în cadrul acestui grup de practicanți yoga a acestui remediu profilactic alcătuit din plante medicinale adecvate se înscrie cu succes în măsurile de profilaxie ce sunt reglementate prin dispoziţii ale organelor sanitare, căci utilizarea acestui remediu profilactic alcătuit din plante medicinale adecvate contribuie activ la anihilarea unor factori cu rol epidemiologic. 

4. Există, de asemenea, profilaxia expozițională. Această formă de profilaxie cuprinde totalitatea măsurilor prin care se urmăreşte limitarea expunerii la infecție a fiinţei umane, dar mai cu seamă a unei colectivități. În cadrul acestei măsuri sunt incluse izolarea, carantinarea etc. Dacă printre cursanţii şcolii noastre de yoga vor apare eventual cazuri în care va fi necesară izolarea, li se vor putea pune la dispoziție de către colegii lor remediul fulger pentru a se preîntâmpina sau chiar pentru a fi stopată în faşă contaminarea cu virusul COVID-19.

5. Există, de asemenea, o profilaxie generală. Această profilaxie este nespecifică, dar chiar şi în cadrul ei utilizarea de către cursanţii acestei şcoli de yoga a remediului profilactic se va dovedi de un imens folos în timp.

Suplimentar, le putem sugera tuturor acestor cursanţi să-şi facă unul celuilalt binecuvântări spre a se feri în felul acesta de o contaminare cu virusul COVID-19. O altă soluție este realizarea de autobinecuvântări. Totuşi, este necesar să precizăm că atunci când alegem să oferim binecuvântări unui coleg sau unei colege de la aceste cursuri, punem în felul acesta în acţiune într-un mod eminamente benefic, constructiv, Legea dăruirii oculte. Totodată, cel sau cea care alege să ofere binecuvântări unei alte fiinţe umane va simți că este astfel într-un mod tainic binecuvântat sau binecuvântată.

Tot pe aceeaşi linie de forţă benefică este binevenit să se realizeze minim de două ori acasă TRATAKAM atât cu YANTRA supranumită „cu steluţe” a lui SHIVA, cât şi cu YANTRA Marii Puteri Cosmice TARA. Atunci când alegem să realizăm TRATAKAM cu una dintre aceste YANTRA-e, este important să simţim în simultaneitate o stare inefabilă de comuniune spirituală supranaturală cu sfera imensă de forţă a lui SHIVA sau cu sfera macrocosmică de forţă a lui TARA.

Acei cursanți care vor alege să-i ajute şi să-i protejeze pe membrii familiei lor vor putea să le ofere binecuvântări fie de la nu contează ce distanţă, fie în imediata apropiere. Dar este necesar ca ființele umane ce urmează să fie binecuvântate să accepte în prealabil cu umilinţă, cu bunăvoinţă şi cu bun-simţ binecuvântările ce li se oferă. Vă sfătuim să nu faceți binecuvântări unor fiinţe umane ce resping cu scepticism sau cu dispreț un astfel de dar spiritual.

Toţi aceia dintre voi, dar şi toate acelea dintre voi, care aţi primit deja cadou, în decursul timpului, unele daruri ce au fost încărcate cu anumite energii subtile sublime dumnezeieşti, le puteţi utiliza în această perioadă cu succes plasându-le în mâna stângă (dacă nu sunteţi stângaci). Apoi veți urmări să simțiți într-un flux neîntrerupt energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc adecvat cu care acel dar v-a fost la origini încărcat.

Aceasta va conta; puteţi fi siguri, puteţi fi sigure că va fi cu mult mai mult decât nimic pentru a beneficia astfel de o profilaxie spirituală paranormală care vă va apăra de o eventuală contaminare cu virusul COVID-19. Mai mult decât atât, vă va ajuta să fructificaţi într-o manieră rodnică o eventuală izolare. Din punct de vedere spiritual, vă va facilita simţirea inefabilă şi aprofundarea comuniunii cu un anumit atribut dumnezeiesc adecvat ce este caracterizat de o energie subtilă sublimă nesfârşită care este atrasă și captată în aura voastră de la bunul Dumnezeu.

Puteți chiar să operați în grup atunci când atrageţi şi acumulați în aura voastră energia subtilă sublimă a unui anumit atribut dumnezeiesc. Merită să luaţi în considerare că, atunci când operați în felul acesta în grup (unde sunt mai mulți, unde sunt mai multe), puterea unei astfel de invocații creşte surprinzător, iar astfel beneficiaţi de simţirea unui fenomen de multiplicare ocultă. Este binevenit să vă dați seama că alegând să acţionaţi în felul acesta în cadrul unui grup, îmbinați utilitatea transformării spirituale accelerate cu plăcerea inefabilă a acumulării în aura voastră a energiei subtile sublime a unui anumit atribut dumnezeiesc. Procedând astfel recurgeți în mod evident la o formă binefăcătoare de profilaxie ezoterică care nu va rămâne fără urmări.

Citiţi a doua parte a articolului

Citiţi şi:

Virgiliu Gheorghe: Vitamina C sau despre cum să tratăm coronavirus Covid-19

Dr. Michael Greger – Prevenirea bolilor infecţioase prin menţinerea unui sistem imunitar sănătos

yogaesoteric

3 decembrie 2020

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More