Atingeţi Suprema Fericire prin practica YOGA

 

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Să căutăm fericirea în afara noastră, sau, dimpotrivă, adevărata fericire se află în mod surprinzător pentru unii în noi înşine? Care este, aşadar adevărata fericire a unei fiinţe umane? Vom urmări să vă prezentăm răspunsul unic, deşi spus de-a lungul timpului sub forme diferite, răspuns la care au ajuns mulţi căutători ai Adevărului, majoritatea personalităţi recunoscute ale istoriei umanităţii.

„A fi numai cu EL (ABSOLUTUL): iată suprema fericire. Din momentul în care sufletul se aprinde de iubire frenetică pentru EL (ABSOLUTUL), nu poate să nu-L simtă cât mai des şi să nu fie cu EL (ABSOLUTUL), chiar dacă va continua să se ocupe cu altceva. Nu trebuie să păstreze nimic pentru el, nici bine, nici rău, pentru a-l primi numai pe EL (ABSOLUTUL) în fiinţa sa. Să presupunem că sufletul are şansa de a simţi apărând în el, sau mai curând să-i simtă prezenţa când nu-l mai interesează bucuriile prezente şi când s-a pregătit, elevându-se şi făcându-se mai frumos şi mai asemănător LUI (ABSOLUTULUI), atunci el îl simte dintr-o dată apărând în fiinţă. Nimic altceva între EL (ABSOLUTUL) şi el. Nu mai sunt doi, ci unul singur. NU mai este posibilă nici o distincţie atâta timp cât EL (ABSOLUTUL) este acolo (înlăuntrul fiinţei). Nu-şi mai simte trupul acum, pentru că este în EL (ABSOLUT). Sufletul îl caută, merge în întâmpinarea LUI (ABSOLUTULUI) când apare şi nu-l mai trăieşte decât pe EL (ABSOLUTUL). Cine este el ca să simtă? Nu mai are timp să se gândească la aceasta.Nu l-ar schimba pentru nimic în lume şi este gata să ofere cerul întreg pentru că este convins că nu există nimic mai bun pe lume. Mai sus de atât nu se poate urca, iar celelalte lucruri sau fiinţe l-ar forţa să coboare. Unde se găseşte mai mult adevăr decât în Adevărul Suprem? Ceea ce spune există, deci, şi o spune în linişte. Bucuria pe care o încearcă nu este falsă, nu este o iluzie. Sufletul dispreţuieşte tot ceea ce-i făcuse plăcere până atunci, totul în comparaţie cu acesta (ABSOLUTUL) este minuscul şi nesemnificativ. Recunoaşte ca autentică doar fericirea aceasta (a ABSOLUTULUI). Ar recunoaşte-o dacă ar întâlni ceva mai bun? Nu se teme de nici un rău atât timp cât este cu EL (ABSOLUTUL). Şi îl simte.Dacă ar fi să dispară totul în jurul lui, ar consimţi cu bucurie pentru a putea fi numai cu EL (ABSOLUTUL). Iată suprema Fericire!”- Plotin, „Enneades”

Marele yoghin eliberat RAMANA MAHARISHI scrie despre sublimele sale revelaţii privitoare la perceperea Sinelui Suprem Individual (ATMAN) în fiinţă, deschizând prin această introspecţie gradată o cale de cunoaştere spirituală ATMA VYDIA (cunoaşterea de sine).
„Cunoaşterea de sine este un lucru uşor, cel mai uşor lucru care există. Sinele este cel mai real lucru, chiar şi pentru omul cel mai comun. S-ar putea spune că apa din căuşul mâinii este o iluzie în comparaţie cu EL (SINELE). Sinele care străluceşte ca un soare înlăuntrul inimii este real şi atotcuprinzător. El se revelează de la sine de îndată ce falsa gândire este distrusă, nemairămânând nici o urmă din ea. Căci această gândire este cauza apariţiei formelor false, corpul şi lumea, care par a fi obiecte reale în dauna Sinelui care rămâne ferm: EL care nu se schimbă, diamantin ca însuşi adevărul.Când soarele străluceşte tenebrele se risipesc. Suferinţa încetează şi nu rămâne decât Beatitudinea. Gândul că „eu sunt corpul” este firul pe care sunt înfăşurate diverse gânduri precum perlele. Deci, adâncindu-se profund în căutarea răspunsului la întrebările fundamentale „cine sunt eu?” şi „de unde vin?”, gândurile dispar. Atunci conştiinţa de Sine străluceşte ca sublimul Eu-Absolut înlăuntrul cavităţii inimii (ANAHATA CHAKRA) oricărui aspirant. În aceasta este Cerul, Tăcerea, reşedinţa Beatitudinii. La ce bun să cunoşti totul în afară de Sinele Absolut (ATMAN). Ce-i mai rămâne cuiva de cunoscut atunci când Sinele este cunoscut? Realizând Sinele în propria fiinţă – EL care este singurul luminând prin EL însuşi în miliarde de fiinţe – lumina Sinelui va străluci clar în interiorul nostru. Fără îndoială, aceasta este adevărata manifestare a graţiei, moartea egoului şi manifestarea supremei Beatitudini. Pentru ca legăturile destinului şi toate ramificaţiile lor să poată fi în sfârşit dezlegate şi pentru a putea fi eliberaţi de teribilul ciclu al naşterii şi morţii, această cale este mai necesară ca oricare alta. Fiţi deci liniştiţi, apoi faceţi să tacă limba, mentalul şi corpul. Atunci LUMINA autocreată (ATMAN) se va trezi înlăuntru. Aceasta este experienţa supremă. Atunci teama va înceta. Aceasta este zarea fără limite a perfectei Beatitudini.”

Părticica, scânteia din ABSOLUTUL UNIVERSAL MACROCOSMIC, existente în entităţile cauzale, marile puteri cosmice, în zei, îngeri, demoni, spiritele naturii, forţele satanice, în oameni, animale, plante, minerale, asimilată, de fapt, cu ABSOLUTUL subiectiv (ABSOLUTUL OBIECTIV fiind Spiritul Infinit Macrocosmic), existent deci la nivelul oricărei manifestări individuale, are ca atribute: pura conştiinţă, pura existenţă, pura beatitudine, atotputerea, atotcunoaşterea, nemurirea, DIVINUL care prin realitatea sa nepieritoare şi perfectă depăşeşte limitările şi suferinţa existenţială.
Referitor la SINELE ABSOLUT, un străvechi text al înţelepciunii milenare BRIHADARANYKA UPANISHAD, menţionează:
„ATMAN cel plin de beatitudine depăşeşte foamea şi setea, suferinţa, tulburările minţii, bătrâneţea, neputinţa şi moartea”. Tot cu privire la ATMAN găsim unele clarificări semnificative în discuţia iniţiatică pe care o are înţeleptul VAJNA VALKYA în India cu iubita sa MAYTREYI (tipul legendar al femeii însetate de cunoaşterea Adevărului Absolut): “Într-adevăr, acest ascuns martor divin ATMAN nu piere niciodată, El e de o natură nepieritoare. EL este de neînţeles, pentru că este absolut şi misterios, e de nesurpat, pentru că nu se poate surpa, nu se priponeşte pentru că este de nepriponit, nu este legat, nu se clatină, nu îndură răul, face ca totul să fie cu putinţă.”
În anumite condiţii speciale ATMAN poate fi scos temporal din corp pentru a fi transferat în nu contează ce lume sau stare de manifestare, făcând astfel posibil un perfect transfer al conştiinţei, ce asigură experimentarea instantanee a nu contează ce condiţie, permiţând în anumite cazuri anticiparea directă printr-o sui generis „trăire efectivă” a nu contează ce ipostază din lanţul devenirii evolutive. Informaţiile acumulate atunci sunt transmise instantaneu, telepatic, devenind experienţă perceptibilă la nivelul centrilor de forţă (CHAKRA-e), direct proporţional cu gradul de conştientizare al acestora.

ATMAN (SINELE ABSOLUT) este cel mai mare mister al fiinţei. Prin revelarea efectivă a SINELUI ABSOLUT, fiinţei umane TOTUL ÎI ESTE CU PUTINŢĂ. În situaţia ignorării lui ATMAN, chiar dacă fiinţa umană poate extraordinar de mult şi deţine aparent bogăţii uriaşe sau parvine la cele mai înalte funcţii sociale, dobândind o putere temporară fără egal, toate aceste „REALIZĂRI” se dovedesc a nu fi de ajuns niciodată. Revelarea SINELUI ABSOLUT în fiinţa umană are ca efect „moartea faţă de realitatea efemeră, parţială, ternă, iluzorie şi naşterea glorioasă într-o realitate adevărată, plenară, beatifică, eternă, nemuritoare, infinită, divină.
Genialul nostru poet Mihai Eminescu are unele versuri semnificative, din care transpare în mod surprinzător revelarea Sinelui Suprem în anumite stări de inspiraţie. Cităm în acest sens două rostiri pline de inefabil care sunt greu de înţeles pentru cel care nu are „cheia” dezvăluirii lor:
„Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi
Ochii mei înălţam visători la Steaua Singurătăţii.”
„Poţi să ai totul fără a avea nimic
Şi poţi să nu ai nimic având totul”.

Citiţi şi:
YOGA: un mod de viaţă, o ştiinţă milenară, o tradiţie practică universal valabilă
AICI şi ACUM: repere fundamentale în practica yoga

yogaesoteric

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More