Yoga pentru fiecare, yoga pentru toţi (I)

În această perioadă critică a omenirii, fiinţa umană se confruntă cu mari probleme existenţiale, care îi afectează performanțele în toate domeniile de activitate.

Pe plan social ea este nevoie să facă față numeroaselor obligații familiale şi de integrare în sistem, unde locul de muncă şi cariera sunt considerate a fi foarte importante. Pe plan economic, cei mai mulți dintre oameni se confruntă cu o acută lipsă de bani, astfel încât puterea lor de cumpărare a scăzut vertiginos. Nici planul sentimental nu este scutit de neajunsuri, deoarece grijile cotidiene tind să înăsprească sufletul şi să denatureze percepţiile lui delicate. Omul găseşte tot mai putin timp pentru a citi, pentru a se documenta, pentru a fi atent şi afectuos cu cei dragi; pe scurt, el tinde să urmeze în această perioadă tulbure o curbă descendentă periculoasă, iar perspectivele sale sunt în general sumbre.

Nu este de mirare că în aceste condiţii dimensiunea spirituală îşi găseşte loc destul de greu în societatea contemporană. Dar, dacă în celelalte direcții sau planuri menţionate putem găsi puncte de convergenţă care să conducă la rezolvarea problemelor – o persoană poate ajunge, de pildă, să se îmbogățească sau cel puțin să-şi asigure un trai decent prin muncă, afaceri sau alte acţiuni –, în ceea ce priveşte planul spiritual situaţia îmbracă o altă realitate. Aici este util să facem o analogie cu bunurile pe care le folosim zilnic. Să considerăm, de pildă, exemplul unei maşini sau al casei în care cineva locuieşte. Aproape fără nicio excepție, nimeni nu se gândeşte la îndelungatul proces care a dus la finalizarea automobilului sau casei respective; totuşi, oamenii folosesc acele bunuri într-un mod personal, lipsit de orice grijă. Dacă nu ar fi existat proiectul inițial al inginerilor, designerilor sau arhitecților, nici automobilul şi nici casa nu ar fi existat vreodată. Extrapolând acum acest exemplu analogic la o realitate mult mai vastă, vom înțelege imediat că tot ceea ce trăim şi simţim, toate aspectele şi evenimentele din viaţa noastră au o unică sursă generatoare, a cărei înţelepciune şi conştiinţă este infinită.

Această sursă supremă şi inepuizabilă, care cuprinde în îmbrăţişarea ei fără sfârşit toate lucrurile şi ființele din univers poartă felurite nume, dar în ansamblu ea este înțeleasă ca fiind Supremul Absolut, Dumnezeu, Cel care a Creat Totul. În această creație omul, ca individualitate, se integrează în funcţie de nivelul lui de înţelegere sau, altfel spus, în funcţie de nivelul său de conştiinţă. Fiinţa umană caută astfel, mai mult sau mai puțin conştient, să ajungă la o stare şi la o condiţie superioară. Este însă evident că cea mai bună şi totodată cea mai înaltă treaptă a acestor stări, nivele sau planuri de conştiinţă o reprezintă chiar Sursa Supremă, care este Perfectă şi Atotcuprinzătoare.

În mod paradoxal, cei mai mulți dintre oameni – deşi caută mai binele – nu sesizează totuşi în mod corect care este acesta. Cauzele sunt complexe şi nuanţate, însă cele mai multe dintre ele implică afecţiunile trupului şi cele din sfera conştiinţei. În realitate, boala – de orice natură ar fi ea – nu este decât expresia repartiţiei neuniforme a energiei vitale în structura fizică şi subtilă a omului. Atunci când curenții vitali se află în dezechilibru şi nu circulă armonios prin trup, sănătatea este afectată şi organismul uman se îmbolnăveşte, însă atunci când energia vitală se distribuie în mod armonios şi circulă liber în fiinţă, echilibrul se restabileşte, iar tandemul trup-conştiinţă îşi redobândeşte armonia și starea de sănătate perfectă.

Actualmente, chiar şi medicina modernă alopată recunoaşte că prevenirea şi vindecarea maladiilor este necesar să înceapă nu de la nivelul fizic, ci de la nivelul conştiinţei. Într-adevăr, să previi este cu mult mai bine şi mai uşor decât să vindeci. Problema este cum putem dobândi controlul conştiinţei asupra funcţiilor organice, deoarece se ştie că mişcările şi activităţile trupului sunt comandate de la nivelul conştiinţei. În această direcţie, una dintre metodele infailibile este YOGA.

Practica acestui veritabil sistem spiritual se impune din ce în ce mai mult în zilele noastre, aproape ca o necesitate, deoarece decadenţa vieţii contemporane determină în mod necesar o acțiune de contrabalansare, fără de care ființa umană şi-ar ruina viața. Unul dintre atuurile extraordinare ale sistemului yoga este acela că el îmbină obţinerea perfecţiunii trupului sau măcar a bunăstării lui cu realizările de natură spirituală ale ființei, alcătuind astfel un tot unitar la nivelul conştiinţei. Astfel, purificarea, cizelarea şi elevarea fiinţei umane au loc simultan în trei planuri existenţiale ale acesteia: planul fizic, planul conştiinţei şi planul spiritual.

În cazul fiinţei umane, Natura a desăvârşit structura ei fizică astfel încât s-a ajuns la deplina dezvoltare şi maturitate a acesteia. Armonia dintre materia fizică din care este alcătuit trupul şi energia vitală care îl animă a ajuns la perfecțiune, dar această condiție foarte specială este necesar să fie conştientizată plenar. Omul nu trăieşte doar pentru a-şi satisface necesitățile vitale, precum animalele, deoarece el are la dispoziție toate elementele necesare pentru a duce o viaţă superioară. Cu toate acestea, inerţia care afectează de multe ori trupul uman, precum şi modul haotic în care energiile subtile circulă prin acesta constituie obstacole în dezvoltarea şi manifestarea potenţialităților sale latente.

La un nivel superior trupului din carne şi oase se află mintea, care reprezintă adevărata ,,unealtă” de care se poate servi omul în vederea evoluției lui spirituale. Cu toate acestea, în prezent cei mai mulți oameni nu folosesc decât într-o mică măsură forța gigantică pe care o poate oferi o minte controlată. Doar în cazuri excepționale sunt obținute rezultate mai bune.

Ignoranța care persistă în conştiinţa umană este principalul obstacol în calea evoluției. Aici intervine yoga, revelându-ne misterele naturii şi conducându-ne către o viață cu adevărat spirituală. Prin viață spirituală nu se înțelege însă negarea celorlalte atribuţii şi îndatoriri sociale. A duce o viață spirituală nu înseamnă, de pildă, a renunţa la studii, a ne îndepărta de prieteni sau de rude, ori a ne refugia în singurătate. Atât serviciul, familia, veniturile, prietenii, copiii, cât şi stările spirituale inefabile ne sunt date de aceeaşi Sursă Supremă, care este Dumnezeu. A nega una sau alta dintre acestea înseamnă, implicit, a nega o anumită parte din Sursa Primordială. Prin urmare, adevărata artă de a trăi o viață perfectă constă în a îmbina corect şi eficient viața în planul material cu viața spirituală.

Celor dezamăgiți de concepţia materialistă asupra vieții, celor care se simt prinşi într-un labirint complicat de probleme, yoga le conferă speranță şi încredere în forțele proprii. Ea pune în lumină valoarea spirituală şi psihologică a problemelor vieţii, constituind o metodă unică de a dezvolta şi rafina personalitatea. Acest sistem spiritual ne învață totodată să trăim rațional pentru a nu ne risipi energiile în acțiuni lipsite de importanţă şi ne arată totodată cum să ne formăm o atitudine optimistă față de viață. Astfel, yoga ne ajută să descoperim iubirea universală, căci prin iubire vom putea avea acces la dimensiunile spirituale supreme.

Privind însă dintr-o altă perspectivă, o mare parte dintre cei care manifestă interes față de yoga sunt impulsionați de simplă curiozitate, fiind atraşi de ineditul ei. Mereu în căutare de senzații noi sau dorind să atingă peste noapte puteri paranormale, ei fac din yoga o simplă modă. Tocmai de aceea, mulți oameni mai au încă idei false cu privire la această ştiință milenară a vieții, însă alții au înțeles deja adevărata ei importanţă.

Practica yoga se cuvine să fie integrată ca un mijloc extrem de eficient pentru a atinge o stare perfectă de sănătate şi armonie a trupului, ceea ce conduce de asemenea la controlul deplin asupra conştiinţei. Transcenderea minţii va deveni ţelul final; yoghinul pătrunde atunci în starea de supraconştiinţă şi comuniune deplină cu Dumnezeu.

În yoga, la fel ca şi în toate celelalte domenii ale vieții, modul de a gândi are o importanță crucială. Cercetările medicale şi psihologice au demonstrat că gândurile nefaste sunt periculoase, ducând în decursul timpului la îmbolnăvirea trupului. Totodată, ele reprezintă atât cauza directă, cât şi cea indirectă a crizelor cardiace şi ale altor boli, mai ales dacă acumularea de tensiuni durează un timp îndelungat. Din nefericire, unii oameni cred că se pot elibera temporar de gândurile negre care îi macină recurgând la alcool sau la tranchilizante, dar aceste aşa-zise ,,remedii” sunt chiar mai distructive decât tensiunea psihică pe care ei vor să o combată, deoarece accelerează foarte mult procesul îmbătrânirii, conduc la depresii nervoase, iar în final la boli grave şi la dependență.

În cea mai mare parte a timpului oamenii sunt frământaţi de nenumărate griji, de stres şi tensiune şi această ,,condiţie” a devenit pentru ei aproape un viciu al gândirii. În viziunea lor, cauza pentru toate problemele şi suferinţele cu care se confruntă este situaţia materială precară. Tocmai de aceea ei duc o viaţă agitată şi nesănătoasă, refuzând să admită că bolile lor imaginare îşi au sursa chiar în conştiinţa lor. Astfel de persoane se văd mereu ruinate, se simt mai mereu bolnave şi le e teamă de singurătate şi de bătrâneţe. Cercetările ştiinţifice au demonstrat că grijile şi suferinţele prelungite duc la formarea de calculi biliari sau renali, iar frustrările și surmenajul conduc către epuizarea nervoasă. Alcoolul, tutunul, hrana prea grasă sau prea sărată provoacă adeseori hipertensiune. Dorințele nesatisfăcute, descurajarea şi decepțiile produc aciditate în stomac, ducând în final la apariţia ulcerului. O spaimă puternică poate provoca diaree, iar o agitaţie continuă favorizează apariţia bolilor de inimă şi a varicelor. De asemenea, o stare de anxietate prelungită poate fi cauza unei pareze intestinale. Toate acestea arată cu claritate că, dacă vom continua să utilizăm forţa conştiinţei în sens nefast, mai devreme sau mai târziu ne vom îmbolnăvi grav.

Dimpotrivă, dacă ne vom orienta gândurile în sens benefic vom ajunge gradat să ne transformăm în totalitate modul de a vedea realitatea, dobândind obiceiul de a gândi mereu benefic. Credinţa şi atitudinea stenică, binefăcătoare a conştiinţei vor îndepărta ca prin minune toate obstacolele şi ne vor da forţa de a le depăşi. Aceasta demonstrează că în realitate conştiinţa este destul de puternică pentru a influenţa trupul, indiferent de metoda folosită. Niciun antrenament fizic nu va da însă rezultatele scontate dacă nu va fi susținut de un control permanent al gândurilor. Oare putem spera vreodată să ne bucurăm de o stare perfectă de sănătate, de un sistem nervos rezistent sau de o bună funcţionare a glandelor endocrine, dacă vom permite mereu gândurilor noastre să hoinărească în toate direcţiile? Cum să mai aspirăm la pacea spirituală şi fericirea eternă, pe care fiecare dintre noi şi le doreşte, dacă celulele creierului nostru sunt uzate de neîncetatele preocupări mărunte, adeseori meschine, care ne fură timpul şi ne consumă energia?

Mulți oameni fac greşeala să-şi imagineze că viața „oropsită” pe care ei o trăiesc este cel mai important aspect pe acest pământ. Justificarea lor este penibilă: „Cum să mă gândesc la fericirea paradisiacă ori la filosofia şi practica yoga, când eu abia reuşesc să trăiesc de azi pe mâine?”. Deşi în unele cazuri problemele lor sunt dificile, totuşi modul în care aceşti oameni gândesc este eronat. Greşeala constă în faptul că ei îşi imaginează rezolvarea situației doar prin forțele lor proprii, fără credința sufletului şi fără o conştientizare adecvată.

Prin urmare, este nevoie de luciditate pentru a alege o cale viabilă, sănătoasă, integratoare, aşa cum este yoga. Acest sistem spiritual este universal; este o cale pe care se pot angrena toți cei care posedă un dram de voinţă, indiferent de vârstă, de condiția socială sau de credința lor religioasă.

Citiţi a doua parte a articolului

Fragment din cartea Yoga pentru fiecare, yoga pentru toţi, de Dan Bozaru

Citiţi şi:
Ce este adevărat și ce este fals despre yoga
YOGA: un mod de viaţă, o ştiinţă milenară, o tradiţie practică universal valabilă

 

yogaesoteric
21 aprilie 2021

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More