Yoga pentru fiecare, yoga pentru toţi (2)

Citiţi prima parte a articolului

În ea însăși, yoga nu are nimic misterios, fiind accesibilă tuturor. Tinerii, adulții, persoanele în vârstă, chiar şi bolnavii sau infirmii pot obţine rezultate remarcabile în yoga printr-o practică susținută. Singur, studiul teoretic nu duce la rezultate în yoga, nici faptul de a citi sau de a comenta textele sacre. ,,Doar practica neîntreruptă şi intensă este secretul reuşitei depline”, spun textele sacre.

Ştiinţa se bazează pe o sumă de cunoştinţe care se confirmă şi se îmbogățesc prin analize de laborator şi prin studii îndelungate, necesitând aparate sofisticate şi teorii complexe, în timp ce yoga se bazează doar pe experienţe şi percepții directe, fiind o modalitate extrem de simplă şi la îndemâna oricui de a dezvolta şi perfecționa posibilităţile latente ale fiinţei. Prin yoga omul poate evolua mult mai repede decât ar fi avut nevoie natura pentru a-l aduce în acelaşi punct.

Ştiinţa modernă lucrează pentru a ne face viața mai uşoară, ne asigură confortul şi ne oferă tipuri de plăceri, dar nu ne poate conferi calmul lăuntric şi pacea spirituală fără de care nimic nu are valoare. Se cunosc multe exemple de oameni care au tot ceea ce le este necesar din punct de vedere material şi chiar cu mult în plus, dar cu toate acestea ei sunt nefericiți, agitaţi şi neîmpliniţi.

Unii consideră că yoga este un fel de filosofie sau religie care predică focalizarea egoistă asupra eului propriu şi neglijarea îndatoririlor faţă de familie şi societate. Pentru a clarifica cât mai bine aceste aspecte, putem spune că yoga este o filosofie de viaţă bazată pe realități psihologice, al cărei ţel este echilibrarea perfectă a trupului şi a spiritului pentru a ajunge astfel la armonia perfectă dintre om şi cosmos şi, prin aceasta, pentru a realiza comuniunea deplină cu Dumnezeu.

Sunt şi persoane care confundă yoga cu fachirismul, cu spiritismul sau cu alte practici de acest gen, rămânând uimiţi doar în faţa puterilor paranormale şi a pozițiilor ,,stranii” ale yoghinilor. Adeseori am fost întrebat dacă este adevărat că yoghinii sunt capabili să facă fel de fel de vrăjitorii, să-şi contorsioneze trupul într-un mod ciudat, să-şi oprească la voinţă bătăile inimii, să-şi înțepe limba cu ace ascuțite, să doarmă pe un pat de cuie, să stea mai multe săptămâni îngropați în pământ, să meargă pe foc sau pe apă, să devină invizibili etc. Iar dacă toate acestea sunt adevărate, atunci eram şi eu invitat să fac la fel! În trecut, în India puteai întâlni destul de des fachiri sau magicieni, care făceau dovada în plină stradă a anumitor puteri dobândite prin stăpânirea şi controlul conştiinţei şi al trupului, câştigând astfel sume modice de bani. Însă aceste aşa-zise „reuşite” nu înseamnă mai nimic din punct de vedere spiritual, deoarece ele nu ne apropie mai mult de Dumnezeu. În general vorbind, nivelul spiritual al fachirului rămâne cam acelaşi care era înainte ca el să obțină acele puteri.

Există însă şi alt gen de ambițioşi, care urmăresc să-şi dezvolte prin practica yoga puterea de concentrare, pentru a o folosi mai apoi în interes personal şi egoist. Chiar dacă aceştia nu dau ,,spectacole” în mijlocul străzii, totuşi ei folosesc puterile lăuntrice pe care le-au dobândit pentru a obține anumite avantaje personale, de cele mai multe ori de natură materială.

Puterile paranormale nu sunt utile nici din punct de vedere terapeutic, nici spiritual. Cei care se simt atraşi de puterile paranormale şi practică unele tehnici pentru a le obține sunt în cele mai multe cazuri fiinţe umane cu o personalitate slabă, lipsite de aspirație spirituală. Astfel de tehnici fachirice nu pot fi numite yoga, iar cei care le practică nu trebuie confundați cu yoghinii autentici.

Prin urmare, am putea spune că yoga reprezintă experiența calmului spiritual perfect şi a revelării Sinelui Suprem (Atman) care se află în fiecare dintre noi. Prin practica yoga constantă se pot depăşi toate dificultăţile şi se pot elimina toate slăbiciunile. Suferința se va transforma în fericire, tristeţea în bucurie, nereuşita în reuşită şi boala în sănătate perfectă. Aceste rezultate excepţionale nu se pot obţine însă doar prin intermediul minții raţionale şi a intelectului arogant şi rece al omului contemporan. Marele fizician Albert Einstein a lansat în secolul trecut următorul apel către umanitate: ,,Este esențial să apară şi să se dezvolte la oameni un nou mod de gândire, dacă umanitatea vrea să supraviețuiască şi să acceadă la nivele superioare de conştiinţă. Eu nu am ajuns în niciun caz la cunoaşterea pe care o am acum asupra legilor fundamentale ale universului folosindu-mi mintea raţională”.

În consecinţă, transformarea atitudinii faţă de viaţă şi trecerea pe un nivel superior de conştiinţă şi de înţelegere sunt esenţiale şi aceasta se poate realiza numai prin efort personal. Totuşi, în realizarea practicii sau antrenamentului spiritual – care poate include o varietate de tehnici şi procedee yoga – pot apărea numeroase capcane care să ne abată de la ţelul eliberării spirituale supreme. De aceea, este necesar să manifestăm o deschidere largă a spiritului şi a înţelegerii noastre, dublată de o voinţă de fier pentru a depăşi toate aceste bariere şi obstacole.

Mai ales la începutul practicii yoga, starea de euforie care apare odată cu primele sclipiri ale trezirii conştiinţei aspirantului tinde să se estompeze după un timp mai scurt sau mai lung. Atunci survine un sentiment de lipsă, de diminuare a stării de grație și uneori se poate ajunge chiar până la stări de disperare. Pe parcursul antrenamentului spiritual, aproape fiecare culme este urmată de o vale abruptă. Chiar dacă procesul de evoluţie este ascendent, evoluţia spirituală nu se realizează liniar, ci ea are multe suişuri şi coborâșuri. Înţelegerea corectă a acestui aspect ne ajută să parcurgem mai uşor şi cu mai multă detaşare atât faza ascendentă, cât şi cea descendentă a practicii spirituale.

La început vom considera că antrenamentul spiritual ocupă o parte limitată a vieţii noastre, alocându-i un interval de timp bine determinat. Cu timpul vom înţelege că, în realitate, orice acţiune pe care o facem ajunge să devină o parte a practicii noastre spirituale. Marele yoghin eliberat Sri Aurobindo spunea că ,,întreaga viaţă este yoga”, iar aceasta devine o certitudine pentru aspirantul care a înţeles în profunzime misterele existenţei dumnezeieşti.

În faza iniţială a „călătoriei” noastre spirituale ne vom întreba destul de des cât timp va dura această călătorie şi dacă o vom putea duce la bun sfârşit în decursul vieţii prezente. Mai târziu, însă, vom ajunge să trăim aproape extaziați realitatea clipei, puterea lui „acum”, a fiecărui moment din viaţa noastră; astfel, toate oportunitățile care apar şi ni se pun la dispoziţie vor fi înţelese numai în termenii lui ,,aici” şi „acum”. Cu alte cuvinte, vom ajunge gradat să înţelegem că fiecare moment de timp şi spaţiu, de „acum” şi „aici”, reprezintă o conjunctură privilegiată în care noi putem simți într-o măsură mai mare sau mai mică manifestarea energiei subtile sublime a Atributului dumnezeiesc al Graţiei dumnezeieşti, cea care de altfel ne conferă realizarea spirituala ultimă. La acest nivel ne vom opri, cuprinşi de o pace profundă, euforică şi de o linişte suverană, încetând să ne mai punem întrebări despre momentul şi conjunctura în care vom atinge realizarea spirituală supremă. Atunci ne vom aduce aminte, zâmbind, de o anumită etapă a evoluţiei noastre spirituale, în care abordam practica spirituală cu rigiditate şi chiar cu îndârjire. În loc de aceasta, cultivarea unei stări tonice, de entuziasm, precum şi a unui umor debordant care este necesar să fie manifestat în toate situaţiile grele prin care trecem, reprezintă o parte importantă a călătoriei noastre spirituale şi un remediu excelent faţă de ataşamentul pentru obţinerea cât mai grabnică a rezultatelor spirituale.

Fără îndoială că în anumite faze ale evoluției spirituale vom fi confruntaţi cu unele perioade în care totul pare să stagneze. Asemenea experiențe de „platou” reprezintă borne dificile în călătoria noastră spirituală. Este însă necesar să înțelegem că, dacă vom continua să practicăm în mod corect şi perseverent tehnicile şi procedeele yoga, evoluţia noastră nu a încetat. Ea doar pare uneori că s-a oprit sau că stagnează, însă aceasta se datorează perspectivei noastre limitate asupra realității. În această situație nu avem altceva de făcut decât să continuăm ceea ce am început, cu şi mai mare tenacitate, lăsând fenomenele să se dezvolte în mod firesc şi armonios.

Secretul pentru a ne desfăşura activitatea în cele mai bune condiții, fie că aceasta se referă la treburile cotidiene, la viața mondenă sau la antrenamentul spiritual, este să învăţăm să acţionăm întotdeauna numai cu iubire. Chiar dacă cei ce recunosc aceasta sunt destul de puţini, totuşi iubirea este cea care ne dă puteri şi tot ea este viața ce renaşte. Atunci când sentimentul iubirii nu există şi când munca este considerată doar ca un mijloc de subzistență, ca o trudă sau ca o corvoadă, banii se câştigă, dar atunci dispare bucuria, entuziasmul, fericirea; fiinţa umană devine agitată, iritată, iar sănătatea ei se alterează repede odată cu trecerea timpului.

În relaţiile lor cu ceilalți, oamenii sunt mai mereu tentați să rezolve problemele lor personale prin intermediul forţei, dar în acest mod conflictul se amplifică şi mai mult. Totul se înveninează, căci prin această atitudine ei trezesc de asemenea în ceilalți dorința de a riposta, de a ţine piept şi chiar de a fi violenţi.

Singura soluție este aceea de a da dovadă de bunătate, de iubire şi de umilinţă. Bineînțeles că situaţiile nu se vor rezolva imediat, căci dacă ne vom dovedi blânzi şi umili, cei mai mulți ne vor considera slabi şi proşti şi vor urmări să profite de pe urma noastră, căutând să ne exploateze sau să ne facă rău. Cu timpul însă, oamenii vor realiza că atitudinea noastră nu este dictată de slăbiciune ci, dimpotrivă, de o mare putere morală şi spirituală. Atunci, ei vor fi cei care vor deveni umili şi respectuoşi, iar totul se va aranja încetul cu încetul. De aceea este bine ca, începând chiar din acest moment, să urmărim să rezolvăm problemele pe care le avem cu părinții, cu prietenii sau cu cei care ne vor răul, arătându-le multă iubire şi bunătate. Acționând în acest fel, noi vom angrena o lege cosmică ce îi va obliga, mai devreme sau mai târziu, să răspundă în acelaşi fel, pentru că aceasta este o lege imuabilă în Creaţie, care face ca toți cei care ne-au pricinuit vreodată rău, să fie necesar să repare acel răul pe care ni l-au provocat.

Tot ceea ce facem, este nevoie să facem cu multă iubire sau, dacă nu, atunci mai bine renunțăm la acea acţiune. De altfel, este uşor să observăm că acţiunea realizată fără iubire ne oboseşte şi chiar ne ,,otrăveşte” fiinţa, ne face să ne simțim epuizați. În mod paradoxal, aproape toți oamenii se întreabă cum să combată oboseala. „Secretul”, însă, este foarte simplu: pentru aceasta este necesar să manifestăm iubire în tot ceea ce facem, căci iubirea este cea care trezeşte toate energiile benefice din ființa noastră.

Atunci când practica noastră spirituală yoghină va fi infuzată de această iubire detaşată, care nu are un ţel sau un obiect anume, evoluţia noastră spirituală se va accelera foarte mult. Vom înțelege atunci că yoga ne prezintă metodele cele mai adecvate prin care trupul poate fi făcut să funcționeze perfect sub controlul riguros al conştiinţei. Vârsta nu constituie un obstacol, căci nimeni nu este prea bătrân ca să practice yoga. Cei care, din motive de ordin fizic, nu pot realiza unele tehnici dificile, au la dispoziție multe alte posturi mai simple, care elasticizează şi lubrefiază articulațiile, înlesnind circulaţia sângelui şi a energiei subtile în trup.

Yoga ne învață să fim mereu binevoitori şi optimişti în gânduri, în cuvinte şi în fapte. Deviza vieţii noastre este binevenit să fie fericirea, armonia şi pacea. Urmând mereu sfaturile milenare yoghine, să ne reamintim permanent vechiul proverb al înțelepciunii orientale, care spune că: „Un început umil, dar ferm, este întotdeauna ferit de pericole”. Astfel, pentru a atinge ţelul pe care ni l-am propus, cele mai importante calități de la care nu este indicat să ne abatem vreodată sunt: detaşarea, răbdarea şi perseverența.

Fragment din cartea Yoga pentru fiecare, yoga pentru toţi, de Dan Bozaru

Citiţi şi:
Iubirea Dumnezeiască – Paramahamsa Yogananda
Farmecul spiritului YOGA tradiţional al Indiei

 

yogaesoteric
26 aprilie 2021

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More