Av. Elena Radu: Cum se acoperă ilegalitățile puterii executive de până acum prin inițierea de proiecte de lege? + Identitatea digitală a elevului

În legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului există articolul 118 care se referă la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și Serviciile publice de asistență socială organizate la nivelul municipiilor și orașelor și la consiliile locale.

Ce a făcut Guvernul?

Invocând art. 118 alin 3 a dat un HG (nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea): https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171051

În acest HG, Guvernul a introdus, de la el putere, ce criterii a vrut, fără ca respectivele criterii să se regăsească în lege.

În anexa nr 2 ‒ Metodologie. Guvernul a introdus, de la el putere, numeroase criterii, adică taman criterii pe care vrea să le legifereze acum prin PLX nr. 145/2023 sub pretextul prevenției, PLX care a generat revolta în societate.

Aceste criterii nu vizează numai copii cu părinți plecați în străinătate, ci ORICE copil.

Dacă Guvernul ar fi avut temei de drept în vreo lege ca să poată să instituie asemenea criterii, nu ar mai fi propus acum un proiect de lege care să conțină astfel de criterii (care ar fi existat deja într-o lege).

Cum a făcut proiect de lege pentru aceasta, înseamnă că ce e în HG-ul în vigoare din 2015 nu avea temei de drept în vreo lege să facă aceasta, nu avea ce lege să pună în aplicare prin HG.

De altfel, așa cum am arătat anterior, a invocat art. 118 alin 3 din Legea nr 272/2004, articol care nu prevede nimic în acest sens.

Ce a mai introdus Guvernul în Metodologia din HG?

art. 9 lit d)

Articolul 9

Pentru desfășurarea activității de identificare a situațiilor de risc și planificarea intervențiilor serviciul public de asistență socială are obligația de a realiza o listă a resurselor existente la nivel local care să cuprindă:

d) INFORMAȚII cu privire la instituțiile și organizațiile care pot furniza asistență și consiliere la nivel județean: direcția generală de asistență socială și protecția copilului, agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, centrul județean de resurse și asistență educațională, INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN etc., precum și organizațiile neguvernamentale acreditate.

Aceasta în condițiile în care în legea nr 272/2004 nu se prevedeau asemenea obligații pentru inspectoratele școlare:

„- art. 52 – inspectoratele școlare aveau obligația să ia măsuri de sprijinire, educație etc., iar cadrele didactice erau obligate ca în privința CAZURILOR de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului SĂ SEMNALEZE serviciului public de asistență socială sau, după caz, direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aceste cazuri.

– art. 91 (3) În situațiile în care copiii de vârstă școlară SE SUSTRAG procesului de învățământ, desfășurând munci cu nerespectarea legii, unitățile de învățământ sunt obligate SĂ SESIZEZE de îndată serviciul public de asistență socială. În cazul unor asemenea constatări, serviciul public de asistență socială împreună cu inspectoratele școlare județene și cu celelalte instituții publice competente sunt obligate să ia măsuri în vederea reintegrării școlare a copilului.”

Ce a făcut Guvernul, prin HG?

A creat criterii care nu erau prevăzute în lege și a dispus la art. 9 lit d) să se colecteze date despre toți copii pe criteriile stabilite de el, care nu au nicio treabă cu ce scria în lege.

Ce s-a petrecut?

S-au creat baze de date prin obligarea profesorilor să introducă în bazele de date toate datele personale ale copiilor, s-au folosit criterii, se stabilesc scoruri pentru diverse, inclusiv abandon școlar, care nu au treabă cu realitatea.

Toate aceste baze de date create sunt ILEGAL constituite, nu există temei în vreo lege pentru constituirea lor.

Dreptul la viața privată al tuturor le-a fost încălcat, dar pe de altă parte ne povestesc de legislația pe GDPR.

Mai mult, pe lângă acel PLX 145/2023 prin care se urmărește să se adauge în lege ceea ce au făcut deja faptic, în mod ilegal, în proiectul de lege privind învățământul preuniversitar s-a introdus următorul articol:

Art. 81. (1) Începând cu învățământul primar, elevii primesc CARDUL NAȚIONAL DE ELEV.

(2) Cardul Național de Elev este nominal și atestă că titularul cardului are calitatea de beneficiar al tuturor facilităților prevăzute în prezenta lege sau al altor facilități adresate elevilor cuprinse în legi speciale.

(3) În baza Cardului Național de Elev, operatorii economici pot oferi facilități elevilor.

(4) Cardul Național de Elev se distribuie gratuit elevilor, prin unitățile de învățământ, la începutul fiecărui ciclu de învățământ.

(5) METODOLOGIA de funcționare, utilizare și APROBARE A FORMATULUI Cardului Național de Elev se stabilesc prin hotărârea Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Ce va scrie Guvernul în Metodologia cu formatul cardului de elev? Văzură-ți mai sus ce se practică: va scrie în el ce va vrea și va colecta orice informație despre copil și familia lui, ceea ce deja se petrece faptic.

Ce e cardul asta de elev, de fapt?
Identitatea digitală a elevului!

Autor: Avocat Elena Radu

Citiți și:
Era totalitarismului digital. Ministrul digitalizării: „Până la mijlocul anului viitor, cel mai târziu, vom avea o identitate digitală și un nou mod prin care să-i identificăm pe cetățeni prin recunoaștere digitală”
„Portofelul de identitate digitală” european, un coșmar totalitar

 

yogaesoteric
8 iunie 2023

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More