BRIHASPATI sau Jupiter în astrologia vedică

de Rodica Purniche
 

Importanţă

 

BRIHASPATI este zeitatea guvernatoare a planetei Jupiter; pe numele lui vedic înseamnă „protectorul” sau „cel mare”. Altfel spus, „marele ocrotitor”, calitate derivată din numele său iniţial care înseamnă „cea mai mare dintre toate planetele”. Aspectul său fizic masiv (greu) i-a atras şi numele de GURU, „cel desăvârşit în morală şi spiritualitate”, deoarece, aşa cum planeta este foarte grea, tot astfel un GURU (Ghid spiritual), are „greutate spirituală” sau este stabil în desăvârşirea sa, în unitatea sa spirituală eternă cu DUMNEZEU. GURU, în limba sanscrită, nu înseamnă doar „greu”, ci şi „acela care împrăştie întunericul şi aduce Lumina Divină”, calităţi de asemenea specifice călăuzelor spirituale autentice.

În afară de faptul că este cea mai mare planetă a sistemului solar, Jupiter este totodată singura planetă care radiază mai multă energie decât primeşte de la Soare. Asocierea entităţii sale guvernatoare cu Ghizii spirituali autentici este încă o dată subliniată, deoarece un Ghid spiritual adevărat, care a atins cu adevărat desăvârşirea spirituală, radiază nu doar cunoaşterea spirituală, ci şi o iubire infinită pentru absolut toţi discipolii săi, indiferent cât de mult sau cât de puţin îl preţuiesc ei; chiar şi atunci când se îndoiesc de el, chiar şi atunci când unii dintre discipoli se întorc împotriva lui sau îl contestă, Ghidul spiritual autentic îi învăluie şi-i păstrează în iubirea sa compasivă, necondiţionată, pură, veghindu-i neştiut chiar şi acolo, pe drumurile mai puţin bune pe care ei au ales să meargă singuri.

Datorită poziţiei sale înalte printre înţelepţi, el mai este numit „cel respectat”. Datorită marii sale înţelepciuni şi profundei sale cunoaşteri, el este cel mai competent să sfătuiască fiinţa umană, fiind de aceea numit şi „sfătuitorul”. Acţiunea sa vizează progresul spiritual, expansiunea conştiinţei, amplificarea puterii de cunoaştere, acţiunea benefică divin integrată. În Rig Veda este descris ca îndrumător al oamenilor pe care nimeni nu-l poate înşela, şi este cunoscut ca zeitate care personifică adorarea zeilor. El reprezintă materializarea Graţiei Divine, prin intermediul ritualurilor şi al ceremonialurilor ca forme de adorare exoterică.

Adeseori BRIHASPATI este numit şi VACHASPATI, denumire care provine de de la „VACHA, VAK” („cuvântul exprimat”) şi de la „PATHI” („stăpân”). Aşadar, el este „stăpânul rostirii”, al vorbirii, cel plin de elocvenţă, cel care acordă cunoaşterea şi inspiră oficianţiilor textele sacre, ritualice, de adorare a Divinului în toate formele şi ipostazele sale. În baza acestei calităţi, lui i se atribuie un important manual de legi şi de politică, Brihaspati Samhita, astăzi pierdut. Dacă înţelegem acest amănunt în varianta sa simbolică, deducem cu uşurinţă faptul că în zilele noastre Legea Divină este profund ignorată şi totodată ocultată, şi că regăsirea şi/sau respectarea ei devine un act de eroism spiritual.

În timpul unei POOJA sau al ritualului de adorare a celor 9 planete, preoţii hinduşi recită următorul text pentru această zeitate guvernatoare: „O, BRIHASPATI!, tu eşti cel amabil, cel curat şi cel ce ne conduci drept înainte, către cele mai cuvenite acţiuni (aflate în plină devenire)… Eşti cel mai înalt dintre oamenii care fac fapte pentru binele public. Eşti cunoscut pentru puterea ta morală. Eşti ultima creaţie a Conştiinţei Legilor cosmice eterne. Eşti caracterizat de legile controlului de Sine. Rădăcina ta se află în măreţie. Tu eşti idealul tuturor celor generoşi. Fie ca BRIHASPATI să ne stabilizeze în bogăţiile de toate felurile!”

Sunt prezente în acest text absolut toate calităţile pe care planeta Jupiter le deţine astrologic: impulsionarea spirituală, caritatea, împlinirea socială, corectitudinea, respectarea legii, manifestarea Graţiei, bunăstarea.
De asemenea, calitatea de „mare/mult” în tot ceea ce este bun şi benefic pentru progresul nostru material, moral şi spiritual, sau „măreţia” divină din noi este reprezentată de această planetă benefică ce ne pune în rezonanţă cu focarul macrocosmic al generozităţii şi al plenitudinii. Probabil că pe aceste aspecte se bazează atribuirea bunăstării lui Jupiter, al cărei semnificator el şi este. Tocmai de aceea, atunci când judecăm o nativitate din punctul de vedere al bunăstării, Jupiter trebuie studiat cu o foarte mare atenţie.

Simbol

Influenţa lui Jupiter este semnificată de către reprezentarea sa geometrică: crucea cu arcul curbat spre partea dreaptă, întoarsă cu spatele faţă de braţul ei stâng. Ea revelează caracterul fundamental al planetei – acela de a opri manifestarea şi de a genera energia spirituală. Există o mare asemănare între simbolul lui Jupiter şi cel al lui Saturn. Ambele sunt legate de aspectul de structură a vieţii. Crucea este forma centrală în jurul căreia sunt alcătuite ambele simboluri. Saturn este o cruce a cărei linie verticală este unită cu un arc în partea ei de jos, în vreme ce Jupiter este o cruce în care linia orizontală are un arc în partea ei de sus.

Crucea de la capătul liniei verticale, ca şi în cazul lui Saturn, pune capăt tiraniei materiei şi începe procesul de transformare mentală. Linia orizontală este legată de aspectul de formă al manifestării şi reprezintă Natura. Arcul ataşat ei exprimă spiritualizarea materiei. Impactul lui Jupiter este acela de a oferi satisfacţie religioasă, mulţumire, iar sentimentului de împlinirie ca existenţă fizică îi este dat un fel de înflăcărare misionară. Sub impulsul jupiterian, fiinţa doreşte să trăiască, să aibă activităţi sociale, să vorbească şi să-şi asume activităţi în numele Adevărurilor divine sau al lui DUMNEZEU. O astfel de fiinţă reuşeşte să-şi spiritualizeze viaţa şi componentele materiale ale existenţei sale se transformă treptat.

Cea mai înaltă formă de spiritualitate ca urmare a acestei atitudini este perceperea Divinului în orice om şi în orice loc. Împlinirea vieţii, conform influenţei jupiteriene, este aceea de a lucra pentru societate şi, în general, în folosul umanităţii.

Braţul stâng al crucii are o relaţie intimă cu Vidul Creator. Arcul se ridică din începutul braţului. Curbura arcului exprimă mişcarea impulsului divin din stratul cel mai de jos al materialităţii către vârful ei, unde este eliberat în spirit. Sub impulsul jupiterian, fiinţa nu neagă complet implicarea materială. Jupiter, în energia lui de bază, se referă la nevoia de a transforma materialitatea în spiritualitate, folosind bunurile materiale ale fiinţei pentru obiective umanitare. Astfel de persoane caută să câştige – şi în cele din urmă majoritatea dintre ele reușesc – un statut atât în lumea materială, cât şi în cea spirituală.

Mitologie şi alegorie

BRIHASPATI este un zeu foarte des întâlnit în scrierile sacre hinduse, care îl prezintă ca pe un zeu puternic şi strălucitor călărind un elefant alb (simbol al maiestuozităţii şi puterii), purtând în trei dintre cele patru mâini ale sale un sul de manuscrise (cunoaşterea spirituală a textelor sacre), discul lui VISHNU (arma care retează de la rădăcină iluzia) şi scoica (simbol al puterii MANTRA-elor). Cu cea de-a patra mână el binecuvântează. Este nobil, demn, optimist, jovial, fertil, vioi, plin de viaţă.
Taittirya Upanishad îl numeşte „intelectul şi vorbirea Omului Cosmic (VIRATPURUSHA)”.

Mitologia îl consideră drept stăpânul sau chiar tatăl zeilor şi al îngerilor, dar şi al tuturor sufletelor evoluate. Preot al zeilor şi patron al ritualurilor sacrificiale, el este fiul lui SVADHA şi al lui ANGIRAS, cel ce a compus imnul dedicat lui AGNI, prezent în Rig Veda.

Rig Veda spune că el s-a născut în Ceruri şi că are 7 feţe, care, din punct de vedere simbolic, corespund celor 7 Raze tainice ale iniţierii spirituale. BRIHASPATI este totodată clarvăzătorul care a perceput subtil şi a transcris imnul 10.72 din Rig Veda.

Skanda Purana relatează că BRIHASPATI l-a adorat timp de o mie de ani pe SHIVA, care l-a răsplătit apoi pentru TAPAS-ul său, dăruindu-i planeta Jupiter drept corp sau vehicul de manifestare în lumea fizică.

Brihat Parasara Hora Shastra (III-27) îl descrie astfel: „El are un corp mare, părul şi ochii închişi la culoare, este flegmatic (de predominaţă KAPHA DOSHA), inteligent şi cunoscător al Scripturilor”.
În textul budist Sarvadurgalipariwsodhana Tantra, în descrierea MANDALA-ei celor 8 mari Planete, se spune: „La Sud se află PHUR BU (BRIHASPATI), de culoare aurie şi aşezat pe un lotus. În mâna dreaptă el ţine o săgeată de fier şi o ghirlandă de flori, iar în mâna stângă un arc făcut din tulpina unui lotus.”

În tratatul tantric secret Mantramahodadhi (XV, 9) se spune: „Mă înclin până la pământ în faţa Învăţătorului tuturor zeilor, care străluceşte orbitor precum aurul. În mâna stângă el ţine o mulţime de pietre preţioase, aur şi veşminte scumpe, pe care le împarte tuturor cu mâna dreaptă. El este îmbrăcat în galben, iar florile şi uleiurile aromate cu care este împodobit şi înmiresmat au aceeeaşi culoare. El poartă tot felul de ornamente şi este un Desăvârşit în toate artele şi ştiinţele.”

Această ipostază arată clar capacitatea specială a lui BRIHASPATI de a recepta Graţia Divină şi de a o revărsa asupra practicanţilor spirituali perseverenţi şi umili. Partea sa stângă, partea de polaritate YIN, receptivă (mâna stângă), este cea care aduce din planurile divine toate darurile Tatălui Ceresc („pietre preţioase, aur”) sau chiar desăvârşirea spirituală care schimbă complet învelişul auric al fiinţei realizate („veşminte scumpe”), pe care apoi „le împarte tuturor cu mâna dreaptă”, partea dreaptă fiind partea YANG, emisivă, care direcţionează energia în afara noastră. Culoarea galbenă are un simbolism extrem de complex în spiritualitatea hindusă şi în HATHA YOGA, simbolizând deopotrivă voinţa personală abandonată voinţei divine, dar şi cunoaşterea spirituală de inspiraţie divină. Ornamentele sale sunt tot atâtea simboluri ale calităţilor sale cu care adoratorul poate intra oricând în rezonanţă graţie aspiraţiei frenetice de a se maturiza spiritual.

Din toate citatele menţionate reiese caracterul stabil, puternic, benefic, dătător de prosperitate materială şi de bogăţie şi plenitudine spirituală al zeităţii guvernatoare a planetei Jupiter, BRIHASPATI fiind asociat simbolic cu SARASWATI, care, ca şi el, oferă adoratorului cunoaşterea celor 64 de arte.
Mahanirvana Tantra (III, 83-86) afirmă: „Guru va fi contemplat ca purtând cordonul sacru (al castei Brahminilor), având într-o mână o carte şi în alta un rozariu făcut din RUDRAKSHA”. Pe durata adorării şi contemplării lui, oficiantul se va concentra în mod special asupra celor şase focare secrete ale zeului, dătătoare de energie şi forţă, care sunt: inima (HRIDAYA), fruntea (SHIRA), creştetul capului (SHIKHA), armura de protecţie (KAVACA), cei trei ochi (NETRATRAYA) şi arma (ASTRA).

Astrologie

Cuvântul „BRIHASPATHI” este un cuvânt compus din două cuvinte:
– cuvântul „BRIHAT”, care înseamnă „mare” – cu referire la calitatea de cea mai mare planetă a sistemului nostru solar
– cuvântul „PATHI” sau protectorul soţiei şi, de aceea, indicatorul soţului într-o temă feminină.
Înţelesul deplin al numelui acestei zeităţi guvernatoare a planetei Jupiter face ca Jupiter să guverneze într-o temă natală comportamentul, caracterul, căsnicia fericită, durata vieţii, credinţa, călătoriile de lungă durată (prin analogie cu călătoria spirituală care se poate întinde pe vieţi întregi până la atingerea destinaţiei finale) şi exploratorii, temerarii, cei ce îndrăznesc să se aventureze în orizonturile necunoscute ale lumii forţând şi în cele din urmă reuşind să atingă cunoaşterea superioară.

El guvernează Casa a 9-a (Casa filosofiei, a spiritualităţii şi a Graţiei) şi Casa a 12-a (casa limitărilor KARMA-ice de tot felul dar şi Casa eliberării spirituale). El indică Ghidul spiritual şi acel domeniu de viaţă care are nevoie de intervenţia acestui Ghid spiritual ca nativul să-şi depăşească limitările şi să-şi accelereze evoluţia. Dacă la naştere el este în condiţia sa retrogradă, el atrage atenţia că nativul trebuie să continue împlinirea unui ideal superior, spiritual, început în viaţa imediat anterioară acesteia.

Dintre toate planetele, Jupiter este cel care ne înzestrează cu  corectitudine, ordine şi conduită morală. Influenţa lui asupra Casei a 10-a, Casa KARMA-ei sau a acţiunii, susţine angrenarea filantropică în acţiuni de utilitate publică. Influenţa lui Jupiter în plan moral este atât de mare, încât în absenţa ei inclusiv naşterea devine invalidă sau imorală iar nativul poate fi un bastard. De aceea, a spune că Jupiter este strălucitor în capacitatea sa de a conferi putere morală nu este deloc o exagerare. Un Jupiter care aspectează ceva în tema natală este o sursă de putere oriunde, indiferent despre ce domeniu de viaţă este vorba.

Fiecare planetă poate fi slăbită în anumite circumstanţe, dar dacă este bine aspectată de către Jupiter, ea va da rezultate bune. Aşadar, influenţa benefică a lui Jupiter va întoarce lucrurile în favoarea nativului.
Ca semnificator al urmaşilor, el reprezintă fiul. Ca întâiul născut, el reprezintă fratele mai mare. Ca partener de viaţă, el reprezintă soţul într-o nativitate feminină. Influenţa sa asupra urmaşilor, fraţilor şi mariajului îl fac „masculin”.

Jupiter şi Venus sunt considerate planetele-BRAHMAN. Când ele influenţează LAGNA (ascendentul) şi lordul său, prin asociere sau aspect direct, nativul născut este BRAHMAN prin castă în societatea hindusă. Oriunde ar fi, el aparţine celei mai înalte caste a societăţii.

Influenţa sa asupra Casei a 4-a şi asupra lordului ei asigură confortul pe toată durata vieţii, dar şi pacea minţii. Este, de asemenea, semnificatorul experinţei practice (PAURUSHA JNANA), care se opune cunoaşterii teoretice (BAUDHA JNANA).

Adeseori oficianţii i se adresează lui Jupiter cu sintagma de „supraveghetor al Legilor cosmice şi eterne”, ceea ce face ca el să fie semnificator al LEGII în domeniul practicii şi cunoaşterii juridice. Cel a cărui Casă a 2-a şi lord al acesteia sunt sub directa influenţă a lui Jupiter (şi Venus, altă planetă „juridică”) sigur va studia Legile, fie ele terestre şi cereşti. Virtutea lui Jupiter de a supraveghea Legea cosmică şi eternă se referă atât la societate (Jupiter fiind generatorul ideii de CORECT şi DREPT) cât şi la fiinţa umană individuală (Jupiter fiind cel ce o susţine în împlinirea LEGII, a DHARMA-ei, a rostului ei). Pentru a fi capabili să împlinim Legea Divină atât colectiv, cât şi personal trebuie să manifestăm calităţile jupiteriene care sunt ordinea, curăţenia (deopotrivă interioară şi exterioară), mulţumirea, TAPAS-ul (sacrificiul conştient asumat şi direcţionat către un ideal sau obiectiv spiritual benefic atât nouă, cât şi celorlalţi), cunoaşterea şi autocunoaşterea, cunoaşterea umană şi cunoaşterea lui DUMNEZEU. Cu alte cuvinte, Jupiter are calitatea de excelenţă a calităţilor morale şi spirituale.

Sinteză

Ca sfătuitor şi cunoscător al tuturor legilor, Jupiter este capabil să dea sfaturi în guvern. De aceea, toate oficilităţile a căror datorie este să sfătuiască guvernul sunt reprezentate de către Jupiter.
El reprezintă confortul şi bunăstarea în viaţă, dar şi spiritualitatea.

Culoarea sa este culoarea topazului (PUSHPA RAG). Când în tema natală calităţile şi aspectele lui Jupiter suferă de pe urma unei afectări, purtarea unui topaz galben le va întări şi Jupiter va redeveni puternic pentru acel nativ, datorită concentrării razelor galbene asupra sa.

Jupiter reprezintă factorul masculin, ori de câte ori este vorba despre sex.
Jupiter este foarte bine dotat pentru toate domeniile cunoaşterii. Aspectul lui puternic faţă de Casa a 2-a (Casa educaţiei în astrologia vedică) şi guvernatorul ei conferă o înaltă educaţie şi pregătire, în general, de natură post-universitară.

Influenţa lui Jupiter faţă de Casa a 10-a face ca nativul să se implice în fapte bune de folos pentru societate, semnificând o ÎNALTĂ MORALITATE.

Shambhu Hora Prakash menţionează calităţile pe care Jupiter le manifestă în timpul perioadelor sale (MAHA DASHA, ANTARA DASHA, PRATYANTARA DASHA, SOOKSAMA DASHA). Aceste calităţi includ bunăstarea. Pe durata acestor perioade, nativul se implică în idealuri înalte, în studiul textelor sacre, acţionează cu umilinţă şi aşteaptă acordul superiorilor săi (indiferent pe ce treaptă socială este acest nativ). Menţionăm aici că într-o societate sănătoasă spiritual, aşa cum au fost cu foarte mult timp în urmă societăţile arhaice tradiţionale, autoritatea supremă în colectivitatea umană era Ghidul spiritual (devenit, în lumea antică, Marele Preot). De fiecare dată când intenţionau să facă ceva, atât ierarhia socială cât şi discipolii solicitau şi aşteptau de la Ghidul spiritual acordul pentru acea acţiune. Interesul deosebit faţă de morală şi de actele civice fac dovada unei conduite pline de bunăvoinţă şi de adorare a lui DUMNEZEU. Totodată, Jupiter este înstărit la cel mai înalt grad – el posedă bogăţii, soţie şi copii, este interesat de întâlnirea cu persoanele spirituale sau chiar sfinte, este recunoscut drept căpetenie de către comunitatea în care trăieşte, dobândeşte o mare bunăstare şi acţionează din profunzimea naturii sale spirituale. Dacă sau atunci când Jupiter este afectat, nativul suferă de mânie şi de disfuncţii ale ficatului, sau de probleme în zona gâtului (ceafă).

Exaltat în starea de SAMADHI***

Aşa cum menţionează Brihat Jataka (1-13), Jupiter este exaltat la 5º în Semnul zodiacal Rac (KATAKA RASI). Acest grad apaţine NAKSHATRA-ei PUSHYA, al cărei lord este Saturn. Saturn este simbolul absenţei lumii şi al bunurilor, al lui SHUNYA, golul, austeritatea totală. KATAKA RASI aparţine abundenţei  (guvernată de Lună). Luna cea provocatoare, dar schimbătoare nu mai este capabilă să-l tulbure aici pe BRIHASPATI, ea nu-l mai poate scoate din starea sa de SAMADHI şi eşuează în tentativa sa de a ispiti material acestă entitate profund spirituală. Aceasta arată că gradul de (maximă) exaltare (siderală) a lui BRIHASPATI în KATAKA RASI a fost ales numai şi numai pe baze spirituale.

***Gradul de maximă exaltare siderală se calculează scăzând 24 de grade din zodiacul tropical, şi anume, atunci când Jupiter se află la 29º în Semnul zodiacal Rac în zodiacul tropical (occidental – n.n.), el este, de fapt, la 5º în Semnul zodiacal Rac în zodiacul sideral (vedic – n.n.).

Citiți și:

Influxul subtil astral al planetei Jupiter

Relaţia Ghid spiritual – aspirant sau fascinaţia Cunoaşterii de Sine (1)


yogaesoteric
1 noiembrie 2011

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More