Calomniatorii şcolii noastre de yoga încearcă să discrediteze programul de salvare planetară Nu Apocalipsa (I)

 
Ei încearcă să aducă MISA în vizorul unor organizaţii internaţionale cunoscute pentru abuzurile realizate asupra grupărilor spirituale autentice  
de Călin Gruia
 

Roxana Chirilă, în vârstă de 24 de ani, de profesie traducătoare şi fostă cursantă MISA, a publicat pe blogul personal unele articole tendenţioase prin care aduce acuzaţii mincinoase şi nefondate împotriva şcolii noastre de yoga. Chirilă se ipostaziază într-o victimă a şcolii noastre de yoga fără a aduce, totuşi, nicio dovadă palpabilă la acuzaţiile neruşinate şi mincinoase pe care le face.
Aşa cum ne-au obişnuit deja cei din grupuleţul minuscul al calomniatorilor ridicoli ai şcolii de yoga MISA, Chirilă nu se dezminte nici ea de stilul mizerabil şi fără scrupule al unor „paiaţe media” de teapa Ceciliei Tiz şi avo-căţelului Rapcea. Ceea ce este însă deosebit de grav este faptul că se încearcă acum discreditarea şcolii noastre de yoga care este catalogată ca sectă deoarece a iniţiat programul de salvare planetar Nu Apocalipsa! Având în vedere importanţa acestuia pentru viitorul planetei noastre, considerăm necesar să sancţionăm aberaţiile lansate de Roxana Chirilă prin câteva observaţii logice şi pertinente.

Conform declaraţiilor de pe blogul personal, Chirilă a fost înscrisă la cursul de yoga timp de şapte-opt ani. Se pare că în anul 2011, traducătoarea a renunţat să mai frecventeze cursul de yoga şi s-a apucat în schimb să discrediteze şi să calomnieze şcoala de yoga MISA. Nu ne miră faptul că Chirilă s-a asociat cu Cecilia Tiz, cea care a  fost de curând condamnată pentru calomnie de un tribunal din Germania. În vara anului 2011, fosta cursantă Chirilă a participat „cot la cot” cu Cecilica într-o emisiune senzaţionalistă de bârfe mondene în care era calomniată şcoala noastră de yoga. În cadrul emisiunii respective, foştii colegi de curs ai lui Chirilă au recunoscut-o pe aceasta în spatele unei „camuflări” de prost gust, fiind oripilaţi de făţărnicia şi minciunile fantasmagorice pe care ea le debita la microfon.

Pe blogul personal, Chirilă se lamentează că ar fi o victimă a şcolii de yoga MISA, dar, dincolo de aceasta, ea este cea care, cu un tupeu colosal atacă, discreditează şi calomniază şcoala de yoga. Deşi articolele sale calomniatoare aduc grave prejudicii de imagine şcolii noastre de yoga, Chirilă nu catadicseşte să aducă nicio dovadă palpabilă asupra inepţiilor şi mizeriilor cu care împroaşcă imaginea şcolii de yoga MISA, bazându-se doar pe faptul că unii oameni pleacă mult prea uşor urechea la bârfe şi se lasă cuprinşi de îndoieli demoniace chiar dacă acuzele sunt lipsite de logică şi fundament.

De exemplu, într-unul dintre textele cu care traducătoarea se laudă pe blogul său, Chirilă descrie vizita sa la o întrunire antisecte din Franţa. Povestea s-a petrecut în toamna anului 2012, când fosta cursantă yoga ar fi fost invitată ca şi martoră pentru a vorbi despre MISA, care ar fi – în viziunea distorsionată şi confuză a fostei cursante Chirilă, o sectă.
Dincolo de faptul absurd (din perspectiva unei persoane înzestrate cu inteligenţă şi bun simţ) că o până de curând studentă la litere, deci fără absolut nicio pregătire în domeniul psihologiei sau sociologiei se auto proclamă expertă în secte, este revoltător modul în care aşa zisele organizaţii antisecte se folosesc de astfel de persoane dubioase, răuvoitoare şi mincinoase în lupta lor împotriva spiritualităţii autentice.

De altfel, este deja notorie activitatea a unor organizaţii antisecte precum FECRIS sau MIVILUDES din Franţa, care, sub faţada luptei sociale pe care ele o conduc împotriva cultelor şi sectelor, fac, de fapt, o adevărată vânătoare de vrăjitoare a secolului XXI, împotriva spiritualităţii autentice.
Dincolo de aşa-zisele intenţii „bune” pe care unele organizaţii antisecte le afirmă sus şi tare, sunt notorii deja, atât în Europa cât şi dincolo de ocean, modurile flagrante prin care aceste organizaţii încalcă drepturile şi libertăţile umane, în goana lor de a reprima într-un mod violent şi absolut nedrept toate minorităţile spirituale. O bună parte din cercetătorii în domeniu din întreaga lume au observat că sistemul francez antisecte este foarte represiv, această poziţie fiind punctată în fiecare an de către Asma Jahangir, delegat special al ONU pentru supravegherea respectării drepturilor omului.

În afară de cultele şi sectele care deja au fost recunoscute ca fiind periculoase pentru societate, unele grupuri elitiste de interese oculte (cum ar fi secta satanică a francmasoneriei) se servesc de organizaţiile antisecte pentru a controla astfel grupuri sau asociaţii de persoane care aleg să trăiască după valori morale şi spirituale benefice şi armonioase, pe care societatea umană, în forma ei actuală, le-a pierdut în tumultul aşa-isei „dezvoltări tehnologice”.

Poziţia pe care fosta cursantă Chirilă o manifestă împotriva şcolii noastre de yoga ne obligă să readucem în atenţia tuturor şi mai ales acelora care nu sunt în temă, faptul că şcoala de yoga MISA nu a fost, nu este şi (considerăm noi) nu va fi niciodată o sectă. Mai mult decât atât, este necesar să subliniem că deşi şcoala de yoga MISA a fost supusă continuu, de la înfiinţarea ei şi până în prezent, la un adevărat linşaj mediatic şi la nenumărate abuzuri şi nedreptăţi din partea Statului Român şi totuşi, niciodată, duşmanii noştrii nu au găsit dovezi incriminatoare legale, pentru simplul fapt că ele nu există.
Din acest motiv, una dintre modalitatăţile abjecte de acuzare de care se folosesc duşmanii şcolii noastre de yoga pentru a discredita imaginea ei, este acuzaţia calomnioasă că MISA ar fi, de fapt, o sectă. Deşi există numeroase probe zdrobitoare împotriva acestei acuzaţii mincinoase, cum ar fi studiul amănunţit al preotului Karl Erik Nylund cel mai mare expert în secte, totuşi, cercetările  riguroase care demonstrează că şcoala de yoga MISA nu are un caracter sectant, nu sunt luate în seamă de către mass-media aservită din România, deoarece comanda politică este aceea ca MISA să fie discreditată continuu în ochii românilor.

Cu siguranţă că dacă cei care vor să condamne MISA cu orice preţ ar fi avut măcar o singură dovadă solidă asupra acuzaţiilor mincinoase şi calomniatoare pe ei le aduc împotriva MISA sau împotriva profesorului yoga Gregorian Bivolaru, nu ar mai fi fost nevoie ca persoane instabile şi răuvoitoare precum Chirilă, Rapcea sau Tiz să facă paradă mediatică mondenă pentru a discredita în ochii opiniei publice şcoala de yoga MISA.

Unele replici pe care considerăm că este necesar să le aducem pentru a demonta înşiruirea de insinuări, calomnii şi acuzaţii aberante pe care le-a făcut fosta cursantă Chirilă, cu ocazia conferinţei sale abjecte şi calomniatoare din Franţa

În toamna anului trecut, Chirilă a participat în Franţa la o întrunire FECRIS, a cărei temă era viziunea sectelor asupra aşa-zisei Apocalipse biblice. Având în vedere că unele secte cum ar fi Martorii lui Iehova sunt foarte ataşate de ideea de Apocalipsă, de sfârşitul lumii şi de faptul că numai membrii respectivelor grupuri vor fi salvaţi de la o moarte iminentă şi catastrofală (care va surveni pentru întreaga omenire), considerăm necesar să atragem atenţia asupra diferenţei care există între raportarea unor astfel de secte la Apocalipsă, comparativ cu viziunea şcolii de yoga MISA.

Stilul în care este scrisă aşa-zisa conferinţă a lui Chirilă este manipulator şi insidios, fosta cursantă  debitând o mulţime de bazaconii pentru a demonstra aşa-zisa asociere a şcolii de yoga MISA cu acele secte care se simt extrem de ameninţate de o eventuală Apocalipsă şi a căror „centru” gravitează în jurul fricii de distrugere totală a umanităţii şi de salvare doar a celor care „fac ce trebuie” după cum afirmă fosta cursantă. Asocierea forţată cu această perspectivă pesimistă a fost făcută pe baza faptului că în cadrul şcolii noastre de yoga a fost iniţiat programul Nu Apocalipsa! Din acest punct de vedere ţinem să afirmăm că, în primul rând, programul de salvare planetară Nu Apocalipsa nu este obligatoriu pentru nimeni care participă la cursurile şcolii noastre de yoga iar activitatea şcolii noastre nu se desfăşoară sub nicio formă în jurul „fricii de Apocalipsă”.
Mai degrabă, am putea spune că datorită efectelor practicii sistematice a tehnicilor yoga care sunt puse la dispoziţie în cadrul cursurilor noastre, numeroase fiinţe umane aleg să îşi depăşească egocentrismul şi preocuparea numai pentru binele personal, participând fiecare după posibilităţile sale, la numeroase apeluri binefăcătoare cum este şi cel care vizează efectuarea Metodei Supreme şi Eficiente.

Mai mult decât atât, Metoda Supremă şi Eficientă poate fi realizată de către oricine are credinţă în DUMNEZEU şi doreşte să se convingă de efectele miraculoase ale acestei metode, chiar dacă acea persoană nu este şi nu a fost niciodată interesată de practica yoga. Chiar şi numai acest aspect, profund semnificativ, reprezintă o dovadă covârşitoare a faptului că MISA nu este o sectă.

Având în vedere transformările planetare profunde care se petrec în această perioadă şi pe care le poate observa oricine care este înzestrat cu luciditate şi bun simţ, numeroşi cursanţi ai acestei şcoli de yoga au îmbrăţişat practica Metodei Supreme şi Eficiente, nu pentru că se cred eroi cum afirmă într-un mod insidios Chirilă, ci pentru că orice om care are un stil de viaţă armonios, binefăcător, divin orientat poate pătrunde adevărul dictonului „a şti şi a nu acţiona este suprema laşitate”.
Merită să menţionăm că, având în vedere declinul spiritual cumplit în care se află omenirea la ora actuală, este cu atât mai lăudabil faptul că la şcoala noastră se practică yoga într-o manieră plină de profunzime, bazată pe viziune spirituală vastă şi înţeleaptă. Roadele acestei practici sunt menite să conducă la responsabilizarea fiecărui individ asupra societăţii în care trăieşte, iar aceasta a permis ca mii de fiinţe umane să dorească benevol să se angreneze în practicare unei astfel de metode pure şi armonioase.

Metoda Supremă şi Eficientă se bazează pe a treia profeţie de la Fatima, care conţine un adevărat avertisment apocaliptic al Fecioarei Maria care ar putea fi, eventual, valabil dacă omenirea nu se transformă din punct devedere spiritual cât mai curând.
Această profeţie există cu adevărat, s-a petrecut în anul 1917, sute de mii de persoane au fost martorele miracolului de la Fatima, iar în prezent această profeţie este ascunsă de către cercurile elitiste de interese oculte care conduc din umbră planeta şi a căror suveranitate se bazează tocmai pe menţinerea ignoranţei şi naivităţii oamenilor acestei planete.
Deşi unele persoane în poziţii oficiale ale bisericii catolice cunosc această profeţie cutremurătoare, ele nu vor sau nu sunt lăsate să facă totul public, din teama repercursiunilor care ar urma.

Preotul şi teologul Malachi Martin, care a fost o perioadă lungă de timp un apreciat colaborator al Vaticanului, a afirmat că Papalitatea ascunde omenirii un secret terifiant şi cutremurător asupra unei cumplite pedepse apocaliptice pe care omenirea o va suporta dacă nu se întoarce către DUMNEZEU cu tot sufletul: „când mă aflam în preajma Papei Ioan al XXIII- lea, această coală de hârtie era păstrată într-o cutie aşezată pe şemineul apartamentului privat în care locuia Papa la Roma.” Tot Malachi Martin a afirmat că Papa Paul Ioan al II-lea nu a fost de acord cu divulgarea profeţiei Fecioarei Maria deoarece „mesajul secretului este foarte apocaliptic.”

Dincolo de inerţia şi orbirea spirituală a lui Chirilă care critică fără ca mai întâi să cerceteze şi să practice, unele dintre aceste semne aşa-zis apocalpitice au început deja să apară şi au putut fi remarcate pe întreg globul pământesc.
În ultimii doi ani, cataclismele naturale s-au amplificat în mod îngrijorător pe această planetă. Din punct de vedere climatic, cele patru anotimpuri îşi pierd din ce în ce mai mult caracteristicile. În ultimii trei ani, la suprafaţa soarelui au avut loc furtuni şi explozii solare mult mai mari decât cele cunoscute până în prezent, fapt care i-a făcut pe mulţi oameni de ştiinţă să îşi pună îngrijoraţi întrebarea ce va deveni viaţa pe planeta noastră dacă această încălzire accelerată a soarelui va continua?
Este important să menţionăm că în timpul apariţiei Mariale de la Fatima, la care au fost martore sute de mii de persoane, Fecioara Maria a arătat celor adunaţi cu acea ocazie o viziune apocaliptică în care soarele se prăbuşea pe pământ. Cu acea ocazie ca de altfel şi în alte apariţii Mariale din acest secol, Fecioara Maria i-a rugat pe oameni să se roage pentru iertarea păcatelor omenirii şi să se întoarcă spre DUMNEZEU.
Acele viziuni divine de la Fatima reprezintă un avertisment semnificativ pentru noi oamenii şi merită să fie tratate cu atenţia cuvenită, iar dacă un grup de fiinţe umane unite şi benefic orientate aleg benevol să practice Metoda Supremă şi Eficientă, aceasta nu demonstrează absolut în niciun fel că şcoala de yoga MISA este o sectă.

MISA este o şcoală spirituală de yoga

Cursurile de yoga practice şi teoretice, iniţierile spirituale valoroase, precum şi conferinţele spirituale excepţionale care au loc în cadrul şcolii noastre de yoga se bazează pe principiile şi valorile milenare ale sistemului yoga, iar efectele lor profund transformatoare pot fi resimţite de către toţi aceia care sunt curioşi şi dispuşi să practice sistematic tehnicile yoga predate. Cei care nu fac un minim efort personal de a pune în practică aceste tehnici nu vor avea, evident, niciun efect – iar dacă au un caracter care lasă de dorit, vor începe să aducă critici sistemului yoga. Criticile inventate, de exemplu, de Roxana Chirilă sunt lipsite de fundament şi ascund de fapt doar nişte tehnici manipulatorii grosolane care vor să inducă îndoieli demoniace nefondate celor care doresc să se apropie de practica yoga.
În această categorie se încadrează asocierea dintre MISA şi farsa abjectă, manipulatoare şi mizerabilă care a  fost Caritas – aceasta este o fantasmagorie a minţii lui Chirilă, totalmente nefondată. Printre comentariile  abracadabrante ale fostei cursante se află şi acela că şcoala noastră de yoga îi manipulează pe cei care se înscriu la cursurile sale, „agăţându-i cu un cârlig emoţional” despre cât de bine le va fi dacă „se vor lăsa pe mâinile MISA” (expresie care îi aparţine).

Dincolo de insinuările perverse ale lui Chirilă, această manipulare poate fi adevărată în cazul sectelor, dar ea este complet falsă şi inexistentă în cazul unei şcolii de yoga precum MISA ale cărei principii se bazează pe valori morale şi spirituale autentice şi pe transformarea profundă a fiinţei umane care nu poate fi dobândită decât în urma practicii spirituale personale. Cum ar putea cineva din această şcoală să promită „binele” care ţine strict de ritmul, caracterul şi structura individuală a fiecărui cursant?
Oricine care practică cu entuziasm yoga în cadrul şcolii noastre de yoga urmăreşte să ţină cont de faimosul dicton „un gram de practică valorează cât tone de teorie”. Din acest punct de vedere,  atragem atenţia fostei cursante că nimeni, niciodată şi nicăieri nu va putea fi responsabil nici dacă va dori aceasta, în locul ei, pentru fericirea sau mulţumirea sa,  mai ales în situaţia în care ea nu va catadicsi să depună nici cel mai mic efort de autocunoaştere.
Cu alte cuvinte, am putea deduce că temerile lui Chirilă denotă deasemenea infantilitatea şi viziunea extrem de superficială şi naivă (care în cazul ei frizează patologicul), cu care fosta cursantă priveşte activităţile din cadrul şcolii noastre de yoga.

Inchiziţia în secolul XXI

Cu cât cercetăm mai mult acuzaţiile absurde pe care Chirilă le-a făcut cu ocazia conferinţei FECRIS din Franţa, nu ne putem abţine să nu observăm că traducătoarea ori e total dezinformată, ori se preface că este astfel pentru a discredita cu orice preţ imaginea şcolii de yoga MISA.

Cităm din „capodopera” traducătoarei: „În rest, le spun, apocalipsele diferă… Dar asta știu și ei. MISA crede în extratereștri care vin să ne ajute, în centura de fotoni care va înghiți pământul și îi va ucide pe cei nepregătiți în decembrie anul curent, în francmasoni care manipulează pe toată lumea și care își construiesc tot felul de chestii sub pământ în care să scape, dar nu vor scăpa. MISA crede în dezastre naturale care se vor petrece în curând și în faptul că acușica va veni nu Era Vărsătorului din New Age, ci Satya Yuga, era spirituală descrisă de indieni.”

Dincolo de aberaţiile nefondate ale lui Chirilă, MISA este o şcoală de yoga, iar valorile şi principiile sale sunt bazate pe tradiţia milenară yoghină, iar nu pe  „credinţe” de tip New Age aşa cum încearcă în mod manipulator să insinueze Chirilă.
De altfel, recentul „curent New Age” îmbină unele adevăruri spirituale cu unele fantasmagorii din capul celor care l-au inventat, cu scopul de a menţine fiinţele umane departe de spiritualitatea autentică pe care am putea spune că yoga, care  a fost practictă cu succes timp de mii de ani, o reprezintă.
Deşi „curentul New Age” a fost îmbrăţişat de către unii căutători spirituali din această epocă, el este o farsă tocmai pentru că nu se bazează pe credinţa profundă în DUMNEZEU şi nici pe apartenenţa la o cale spirituală autentică aşa cum putem spune că se petrece în cazul ştiinţei milenare care este yoga şi în cadrul căreia au existat de-a lungul timpului unii ghizi spirituali autentici care au fost în măsura de a transmite mai departe cunoaşterea pură care o primeau de la DUMNEZEU.

Deoarece la şcoala noastră de yoga se urmăreşte o integrare globală şi profund spirituală a omului în Creaţie şi nu doar materialistă şi egocentristă aşa cum ne dictează societatea în care trăim, nu este deloc întâmplător faptul că descoperirea din ce în ce mai profundă a existenţei lui DUMNEZEU este  miracolul pe care îl trăiesc toţi aceia care practică yoga în cadrul MISA, fiind însufleţiţi de intenţii pure şi binefăcătoare.
Cu alte cuvinte, deşi considerăm naivă ideea că oamenii ar fi singuri în Univers, afirmaţia lui Chirilă conform căreia MISA ar crede în extratereştrii şi în toată înşiruirea de bazaconii pe care ea a expus-o este falsă, deoarece pentru orice yoghin conştient şi însufleţit de aspiraţii nobile, credinţa sa este în DUMNEZEU.

Având în vedere că în ultimii doi ani au apărut numeroase mărturii de pe întreg mapamondul care demonstrează în imagini prezenţa unor aşa zise OZN-uri uimitoare pe cerul planetei pământ, chiar primul ministru rus Medvedev a somat de curând SUA, în mod public, să dezvăluie lumii întregi informaţiile complexe pe care America le deţine despre vizitele extraterestre pe planeta noastră.
În contextul în care prezenţa OZN-urilor pe această planetă devine din ce în ce mai evidentă în ochii fiinţelor umane, de ce nu ar fi liberi şi cei din cadrul şcolii de yoga MISA să experimenteze după cum doresc unele meditaţii de comuniune cu fiinţele extraterestre benefice?
De altfel, merită să menţionăm că apelările cu totul extraordinare care se fac pentru contactarea civilizaţiilor extraterestre foarte avansate spiritual la sfârşitul spiralelor yoghine YANG sunt deschise pentru oricine este curios şi doreşte să experimenteze personal astfel de comunicări telepatice sublime. Acest sentiment altruist din partea cursanţilor şcolii noastre de yoga, faţă de unele persoane care chiar dacă nu sunt interesate de practica yoga, doresc totuşi să se convingă de existenţa extratereştrilor benefici, reprezintă o dovadă evidentă a faptului că MISA nu are un caracter dogmatic, închistat şi sectant.

Centura de fotoni nu este o invenţie a şcolii noastre de yoga. Faptul că este foarte probabil să existe o aşa-numită „centură de fotoni” în univers a cărei relaţie cu sistemele solare este  complexă şi se desfăşoară ciclic şi faptul că acest lucru a fost deja demonstrat ştiinţific de către cercetătorul Gregg Baden, nu demonstrează în niciun fel că MISA este o sectă. Oricine care alege în mod liber să studieze teoria centurii de fotoni poate face aceasta pe site-urile de internet specializate, iar practica yoga nu este o cerinţă.

Acuzaţiile lui Chirilă sunt aiuristice, deoarece credinţele liber asumate ale unor persoane, nu demonstrează sub nicio formă caracterul sectant, mai ales dacă aceste convingeri sunt îmbrăţişate benevol şi nu presupun separare şi închistare faţă de societate. Ele sunt manifestate mai degrabă ca o viziune liber asumată şi creatoare de a privi viaţa şi mediul înconjurător.
Dincolo de aceasta, şcoala de yoga MISA nu a susţinut sub nicio formă şi niciodată aberaţia debitată de Chirilă conform căreia „centura de fotoni îi va ucide pe cei nepregătiţi”. Aceasta este o descriere fatalistă, abracadabrantă şi ineptă care contravine tuturor principiilor şi valorilor etice, morale şi spirituale yoghine care stau la baza activităţilor MISA.

Considerăm că acuzaţia conform căreia MISA crede în francmasoni care manipulează pe toată lumea este tendenţioasă şi manipulatoare. La ora actuală există numeroase mărturii de netăgăduit asupra intenţiilor şi planurilor criminale ale sectei satanice a francmasoneriei. Faptul că unele persoane din cadul şcolii noastre de yoga au luat atitudine împotriva manipulării mondiale a aşa-zişilor „iluminaţi” dezvăluind prin unele articole, numeroase probe zdrobitoare ale pericolului pe care îl reprezintă secta satanică a francmasoneriei nu este câtuşi de puţin singular.
Oricine doreşte să studieze mai îndeaproape problema conspiraţiei elitiste mondiale are la dispoziţie, prin miile de lucrări scrise precum şi prin numeroase site-uri de pe internet, o sumedenie de mijloace atât în scris cât şi video prin care se poate edifica în ceea ce priveşte planurile mârşave ale sectei francmasoneriei care sunt expuse într-un mod făţiş şi machiavelic în lucrarea propagandistică de referinţă „Protocoalele marilor maeştri francmasoni”.
Departe de a fi sectantă, preocuparea pentru binele societăţii în care trăim şi dorinţa de a semnala perversitatea, manipularea şi corupţia care există la ora actuală în această lume din cauza infiltrării insidioase a mentalităţii francmasonice în toate sectoarele vieţii noastre, face ca iniţiativa unora dintre cursanţii şcolii noastre de a semnala mârşăviile masoneriei să fie salutară şi chiar plină de curaj, într-o societate adormită şi aservită obişnuinţelor gregare şi materialiste.

Termenul sanscrit SATYA YUGA aparţine tradiţiei spirituale milenare hinduse şi dincolo de exprimarea manipulatoare a fostei cursante Chirilă, folosirea acestui termen nu demonstrează deloc faptul că MISA ar fi o sectă.
În cadrul şcolii noastre de yoga, precum şi în tradiţia milenară yoghină, termenul respectiv este utilizat pentru a denumi o anumită perioadă din istoria omenirii şi având în vedere că MISA este o şcoală de yoga ale cărei principii se bazează pe ştiinţa milenară yoghină, este firesc ca în unele descrieri să fie împrumutaţi termenii de bază care le definesc.

Dincolo de acuzaţiile abjecte şi mizerabile ale lui Chirilă, ne întrebăm îngrijoraţi ce fel de autoritate au cei care au ascultat-o pe traducătoare şi cât de pregătiţi sunt aceşti oameni pentru a judeca ce este şi ce nu este comportament sectant?

Faptul de a condamna atât de făţiş, violent şi anihilator credinţele liber asumate ale unor oameni care pur şi simplu deschid ochii şi vor să mai vadă şi altceva decât ce le dictează mass media coruptă şi aservită politic, constituie o nerecunoaştere flagrantă a drepturilor cetăţeneşti fundamentale.
Merită să subliniem faptul că acest furt de „libertate spirituală” care se petrece insidios sub ochii noştrii este o adevărată inchiziţie contemporană, iar conferinţa calomniatoare din Franţa a fostei cursante Chirilă este o mărturie în plus care atestă faptul că fiinţele umane sunt pe cale să îşi piardă drepturile de liberă asociere şi credinţă în mâinile unor semidocţi materialişti.


(va urma)

Citiţi şi:

Acţiunile sistematice si abuzive de reprimare a minorităţilor spirituale în societatea contemporană

Spiritualitatea este «Cenuşăreasa» epocii contemporane


yogaesoteric
8 martie 2013


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More