Categorie de navigare

Cunoaşterea de sine prin yoga

Cunoaşterea propriei minţi

De multe ori la întrebarea „Cine sunt eu?”, răspunsul este dat printr-o identificare cu mintea. Putem însă să identificăm mintea cu adevăratul nostru eu? Într-o anumită măsură şi într-o etapă incipientă, da. „Mintea” reprezintă un termen general, util, care acoperă tot ceea ce se petrece în lumea noastră interioară, atât la nivel…
Mai mult...

Revelaţiile marelui înţelept Ramana Maharishi

Ramana Maharishi, numit şi înţeleptul de la Arunchala, întruchipează pe deplin însăşi magia naturală a existenţei, magia de a fi o simplă fiinţă omenească. Ramana Maharishi îşi transmitea învăţătura mai ales prin tăcere, dar cu toate acestea, el a instruit şi prin cuvânt cu aceaşi luciditate, fără a nedumeri sau a crea confuzie în mintea…
Mai mult...

Căutarea Sinelui sau Atma vichara

În stadiile incipiente ale practicii introspecţiei (ca metodă de căutare a Sinelui), atenţia dirijată către sentimentul de „Eu” este o activitate mentală care ia forma unui gând sau a unei percepţii. Pe măsură ce practica înaintează, gândul de „Eu” face loc experimentării unui sentiment subiectiv de „Eu”, şi când acest sentiment încetează…
Mai mult...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More