Categorie de navigare

Cunoaşterea de sine prin yoga

Bârfa şi calomnia ca arme ale laşităţii

  de profesor yoga Gregorian Bivolaru   fragmente din conferinţă, Herculane, 2003   Deoarece în ultima vreme bârfa şi calomnia au luat o amploare fără precedent, considerăm că este necesar să vă prezentăm, în cadrul acestei conferinţe, unele aspecte pe care trebuie să le cunoaşteţi cu…
Mai mult...

Puterea infinită a subconştientului

Există, deşi puţini ştiu, un mare secret al reuşitei în viaţă. Care credeţi că este acest secret? Unde ar putea el fi găsit? Deşi această afirmaţie ar face pe mulţi să caute să descopere acest secret peste mări şi peste ţări, totuşi răspunsul este extrem de simplu, deoarece este vorba de acea putere miraculoasă, creatoare, ce…
Mai mult...

Capcanele ego-ului

Fiecare dintre noi suntem, indiferent de vârsta pe care o avem, înţelepţi în devenire, iar multitudinea şi varietatea de situaţii în care ne pune via'a nu reprezintă nimic altceva decât ocazii unice pentru noi de a creşte din ce in ce mai mult. Cercetătoarea în psihologie Luce Bertrand, la fel ca întreaga spiritualitate orientală,…
Mai mult...

Cauzele suferinţei

Nimănui nu îi place să sufere şi atunci ne putem pune întrebarea de ce există atâta suferinţă în lume? Plăcerea şi durerea, bucuria şi suferinţa, fericirea şi tristeţea, toate acestea nu sunt altceva decât faţetele opuse ale unei aceleiaşi monede care este viaţa. Nu putem să avem una fără a ne întâlni automat şi cu cealaltă.Însă dacă…
Mai mult...

Ce sunt NADI-urile

Cuvântul sanskrit NADI vine de la radăcina “NAD”, care înseamnă “mişcare”. Aceasta semnifică faptul că mişcarea sau deplasarea PRANA-ei (principiul vital) este intermediată de aceste NADI. NADI-urile sunt trasee sau mai bine spus canale subtile prin care se mişcă PRANA. Prin ele curg permanent curenţii subtili PRANA-ici aferent şi…
Mai mult...

Cine sunt eu?

„Cine sunt eu?”este întrebarea existenţială fundamentală şi din care derivă şi de care depind, pentru înţelesul şi importanţa lor, toate celelalte întrebări existenţiale. De mii de ani, probabil din zorii apariţiei conştiinţei, în pâclele preistoriei, oamenii şi-au pus această întrebare fundamentală şi i-au ascultat pe acei indivizi…
Mai mult...

Cunoaşterea propriei minţi

De multe ori la întrebarea „Cine sunt eu?”, răspunsul este dat printr-o identificare cu mintea. Putem însă să identificăm mintea cu adevăratul nostru eu? Într-o anumită măsură şi într-o etapă incipientă, da. „Mintea” reprezintă un termen general, util, care acoperă tot ceea ce se petrece în lumea noastră interioară, atât la nivel…
Mai mult...

Revelaţiile marelui înţelept Ramana Maharishi

Ramana Maharishi, numit şi înţeleptul de la Arunchala, întruchipează pe deplin însăşi magia naturală a existenţei, magia de a fi o simplă fiinţă omenească. Ramana Maharishi îşi transmitea învăţătura mai ales prin tăcere, dar cu toate acestea, el a instruit şi prin cuvânt cu aceaşi luciditate, fără a nedumeri sau a crea confuzie în mintea…
Mai mult...

Căutarea Sinelui sau Atma vichara

În stadiile incipiente ale practicii introspecţiei (ca metodă de căutare a Sinelui), atenţia dirijată către sentimentul de „Eu” este o activitate mentală care ia forma unui gând sau a unei percepţii. Pe măsură ce practica înaintează, gândul de „Eu” face loc experimentării unui sentiment subiectiv de „Eu”, şi când acest sentiment încetează…
Mai mult...

Cunoaşterea de sine

Poate părea ciudat faptul că ne oprim atât de rar să reflectăm la existenţa acestui „eu” despre care vorbim deseori (Eu mănânc, eu citesc etc.). De fapt, cine este persoana care trăieşte în interiorul nostru şi este în contact cu lumea exterioară şi cu cea interioară? De unde vine ea şi încotro se îndreaptă? Cu certitudine, este vie, dar…
Mai mult...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More