Cum se asimilează calităţile constelaţiilor zodiacale

Într-o prezentare succintă, am putea spune că prin intermediul participanţilor din Zodia Berbecului el simte impulsul primordial şi entuziasmul nesecat care precede naşterea cicilică a universului; prin intermediul participanţilor din Zodia Taurului el simte efortul creator, divin, de elaborare a NOUMENULUI (esenţei cognoscibile numai prin raţiune) şi a SEMINŢEI (originii); prin intermediul participanţilor din Zodia Gemenilor el simte polaritatea enigmatică şi distincţia dintre Spiritul Nemuritor (PURUSHA) şi materie sau Natură (PRAKRITI); prin intermediul Zodiei Cancerului el simte starea de pasivitate şi ataşamentul, deoarece, în ordinea cosmică, energiile astrale ale acestei zodii reprezintă APELE TAINICE în care sunt depuşi germenii lumii manifestate sau OUL LUMII şi deasupra cărora se mişcă Spiritul etern şi atotputernic al lui DUMNEZEU; prin intermediul participanţilor din Zodia Leului el simte plenar viaţa şi este inundat de energia paradisiacă a iubirii, care provine de la DUMNEZEU; prin intermediul participanţilor din Zodia Fecioarei el simte trezirea capacităţii de diferenţiere şi intuieşte în ce constă fenomenalismul (o concepţie filozofică conform căreia nu pot fi cunoscute decât fenomenele, nu şi ESENŢELE, “lucrurile în sine”); prin intermediul participanţilor din Zodia Balanţei el simte starea de sociabilitate şi intuieşte în ce constă justa cale de mijloc, care face să fie armonizate în fiinţă tendinţele contrarii; prin intermediul participanţilor din Zodia Scorpionului el simte existenţa şi acţiunea anumitor procese tainice de fermentaţie (aceasta reprezintă o  SUI GENERIS cunoaştere clocotitoare, care îi îngăduie minţii să depăşească limitele sale obişnuite, pentru a ajunge să cunoască, pe calea intuiţiei sau a visului iniţiatic, natura profundă şi secretă a lucrurilor şi a fiinţelor) şi dezagregare; prin intermediul participanţilor din Zodia Săgetătorului el simte dualitatea care există între instincte şi aspiraţiile superioare,     sublime şi astfel intuieşte în ce constă procesul de reîntoarcere a omului la DUMNEZEU; prin intermediul participanţilor din Zodia Capricornului el simte în ce constă procesul tainic de elevare şi transcendere şi ajunge să intuiască ce se produce în realitate în timpul stării de PRALAYA (resorbţia universală sau reîntoarecerea la starea de sămânţă primordială a Macrocosmosului); prin intermediul participanţilor din Zodia Vărsătorului el simte în ce constă trecerea la stările superioare, spirituale şi prin intermediul Zodiei Peştilor el simte ce este în realitate Lumea interioară şi ajunge să intuiască APELE tainice de sus prin opoziţie cu APELE tainice, inferioare ale Zodiei Cancerului, ajungând astfel să realizeze în ce constă trecerea la starea de nediferenţiere iniţială, care este expresia stării de eliberare spirituală.

Totodată, prin intermediul tuturor participanţilor din zodiile Taur, Fecioară, Capricorn el reuşeşte să simtă, în mod intuitiv, în propria sa fiinţă, ENERGIILE SUBTILE TAINICE ALE PĂMÂNTULUI (PRITHIVI TATTVA); prin intermediul tuturor participanţilor din zodiile Cancer, Scorpion, Peşti el reuşeşte să simtă, în mod intuitiv, în propria sa fiinţă, ENERGIILE SUBTILE TAINICE ALE APEI (APAS TATTVA); prin intermediul tuturor participanţilor din zodiile Berbec, Leu, Săgetător el reuşeşte să simtă, în mod intuitiv, în propria sa fiinţă, ENERGIILE SUBTILE TAINICE ALE FOCULUI (TEJAS TATTVA) şi prin intermediul tuturor participanţilor din zodiile Gemeni, Balanţă, Vărsător el reuşeşte să simtă, în mod intuitiv, în propria sa fiinţă, ENERGIILE SUBTILE TAINICE ALE AERULUI (VAYU TATTVA).

El ajunge astfel să-şi dea seama că energiilor subtile tainice ale pământului (PRITHIVI TATTVA) le corespunde MATERIALITATEA;  energiilor subtile tainice ale apei (APAS TATTVA) le corespunde SENSIBILITATEA şi EMOTIVITATEA; energiilor subtile tainice ale focului (TEJAS TATTVA) le corespunde PASIONALITATEA, ÎNFLĂCĂ-RAREA şi ENTUZIASMUL şi energiilor subtile tainice ale aerului (VAYU TATTVA) le corespunde INTELECTUALITATEA, EXPANSIVITATEA şi AFECTIVITATEA.

În plus, prin intermediul tuturor participanţilor din Zodia LEULUI va reuşi să perceapă în propria sa fiinţă, prin rezonanţă, trezirea şi dinamizarea energiilor subtile astrale, care provin de la sfera subtilă de forţă a SOARELUI şi prin aceasta în el va începe să apară atracţia către calea iniţiatică, impulsul de a lupta împotriva tenebrelor, lumina divină, rafinarea conştiinţei, darul de vindecare spirituală, revelarea Spiritului Nemuritor (ATMAN), purificarea, puterea de sacrificiu, înţelepciunea imanentă, starea de oglindă (PRAJNA); implicări maximale în modele, proiecte, idei sau relaţii cu care cel în cauză se identifică; proiecţie unificatoare în proiecte, ţeluri, idealuri, teorii, sisteme de referinţă; valoare esenţială; sensibilitate la privirea celuilalt, grijă de consideraţia şi stima acestuia; stare de oglindă în care este răsfrântă lumina care se reflectă; relaţie absolută, transparentă, perfect elucidată: iubire, teorie luminoasă, convingere fundamentală; loc ocupat în societate, care este în atenţia celorlalţi, disponibilitatea de a se cunoaşte recunoscându-se: într-o privire, într-o poziţie socială, într-un proiect, într-o idee, putere de a rămâne mai mereu la înălţime, fără căderi.

Prin intermediul tuturor participanţilor din Zodia RACULUI el va reuşi să perceapă în propria sa fiinţă, prin rezonanţă, trezirea şi dinamizarea energiilor subtile astrale care provin de la sfera subtilă de forţă a LUNII, şi prin aceasta în el va începe să apară permeabilitatea, creativitatea, conştientizarea stării de dualitate energetică (YANG (+) – YIN (-)), emoţii, aspiraţia către o stare de puritate absolută, fecunditatea, o armonioasă expresie personală, relaţii mai bune cu mediul înconjurător, conştientizarea dimensiunii psiho-sociale, predispoziţia către meditaţie; omogenitate (care are o alcătuire sau o structură ce prezintă aceleaşi proprietăţi în toate punctele sale); nediferenţiere; nici un fel de dualitate în tot ceea ce rămâne o magmă de virtualităţi; fluiditate; uşurinţă, ambianţa purtătoare; maturaţie; stare de topit-înlănţuit; apartenenţe intime; obişnuinţe; ceva tainic căre ne hrăneşte; asimilare; simbioză; fuziune; bunăstare; naturaleţe; completitudine; plenitudine; odihnă; redescoperirea izvorului profund; relaxare completă; încredere primitivă; securitate bazală.

Prin intermediul tuturor participanţilor din Zodia GEMENILOR şi a FECIOAREI el va reuşi să perceapă în propria sa fiinţă, prin rezonanţă, trezirea şi dinamizarea energiilor subtile astrale, care provin de la sfera subtilă de forţă a lui MERCUR şi prin aceasta în el vor începe să apară: inteligenţă, cunoaştere, fascinaţia adevărului, intuiţia misterelor iniţierii, comunicare spontană, vorbire fluidă, abilitate manuală şi intelectuală, inventivitate, cunoaştere nelimitată; multiplicarea curiozităţilor, a centrilor de interes, a cunoştinţelor, a proiectelor, a ideilor, atracţia noutăţii, jucăuşenie, contacte, întâlniri, deschidere faţă de tot ceea ce este bun şi care ne atrage spontan, fără ca să fie clar precizat conţinutul a ceea ce ne trezeşte interesul; perceperea semnalelor tainice care provin din necunoscut; ermenautică (teoria interpretării semnelor sau, cu alte cuvinte, reflexie filozofică asupra simbolurilor religioase, a miturilor şi, în general, asupra oricărei forme de expresie umană); sociabilitate naturală, spontaneitate, improvizaţie, deschidere: faţă de celălalt, faţă de noi apropieri, faţă de noi cunoştinţe, distanţare prin umor, eschivă; destindere.
 
Prin intermediul tuturor participanţilor din Zodia BERBECULUI şi SCORPIONULUI el va reuşi să perceapă în propria sa fiinţă, prin rezonanţă, trezirea şi dinamizarea energiilor subtile astrale, care provin din sfera subtilă de forţă a lui MARTE şi prin aceasta în el vor începe să apară: reacţii prompte, sexualitate puternică, energie uriaşă, dorinţe intense, curaj, acţiuni juste, viziune justă, plăcere; trăirea experienţei prezente, lecţia sau, cu alte cuvinte, probarea prin intermediul faptelor, învăţarea prin ucenicie personală, conştientizarea condiţiilor concrete ale existenţei, sesizarea situaţiei prezente urmată de o acţiune sau de o reacţiune, în consecinţă; prezenţă de spirit în funcţie de situaţia prezentă, autonomia mişcării, afirmarea eu-lui corporal, elanuri naturale, punere rapidă în situaţie, raportare directă şi imediată la o realitate concretă AICI şi ACUM,  reactivitate, inteligenţă practică şi concretă în faţa situaţiilor; logică a acţiunii, soluţii active.
Prin intermediul tuturor participanţilor din Zodia TAURULUI şi BALANŢEI el va reuşi să perceapă în propria sa fiinţă, prin rezonanţă, trezirea şi dinamizarea energiilor subtile astrale care provin din sfera subtilă de forţă a lui VENUS şi prin aceasta în el va începe să apară: dragoste transpersonală, imanenţă, atracţie universală, erotism cosmic, vibraţii luminoase şi sonore, gânduri, sentimente şi senzaţii transfiguratoare, afectivitate, dragoste, atracţie, generozitate, dăruire, forţă de seducţie, farmec copleşitor, frumuseţe, predispoziţii şi inspiraţii artistice; tendinţa de a mângâia şi de a fi mângâiat, afecte senzoriale sau emotive, gusturi alese, sentimente elevate, simpatii sublime, evaluare superioară; impact senzorial sau emoţional al imaginii; sensibilitate estetică, putere de seducţie, disponibilitate de a fermeca sau de a fi fermecat; conotaţie senzitivă sau afectivă a limbajului, a ideilor; muzicalitate şi sensibilitate artistică; relaţii emoţionale; tandreţe; capacitatea de a-i face pe ceilalţi să acţioneze prin mângâiere sau atingere, dinamica plăcerii; puterea imaginilor minunate, remanente sau cu alte cuvinte a urmelor experienţelor anterioare binefăcătoare, care ne rafinează gusturile, alegerile şi ne predeter-mină astfel aşteptările şi experienţele.

Prin intermediul tuturor participanţilor din zodia SĂGETĂTORULUI el va reuşi să perceapă în propria sa fiinţă prin REZONANŢĂ trezirea şi dinamizarea energiilor subtile astrale, care provin de la sfera subtilă de forţă a lui JUPITER şi prin aceasta în el va începe să apară: trăiri profunde de natură mentală, loialitate, popularitate, spiritualitate expansivă, răbdarea, entuziasmul, cunoaşterea legilor divine, religiozitatea, înclinaţii filozofice, manifestarea puterii temporale, cunoaşterea instrumentelor oculte ale puterii, alianţele, succesul, filantropia; punerea în valoare, reprezentarea şi exprimarea a ceva, intuiţia ţelului final al existenţei proprii cât şi a scopurilor şi proiectelor celorlalţi, revelarea sensului tainic al existenţei, a direcţiei, a semnificaţiei şi utilităţii acesteia, capacitate de a trage învăţăminte sau alte avantaje din experienţele vieţii, de a le remarca folosul şi de a nu pierde ocaziile favorabile; optimizare, logică, ordine, organizare, trezirea sistemului de reperaj, de explicaţie, referenţial organizator, diamizarea capacităţii de orientare, disponibilitate în a-i orienta atât pe ceilalţi cât şi evenimentele, ierarhizarea nevoilor, dorinţelor şi aspiraţiilor prin alegere; disciplinarea fiinţei prin reguli şi linii directoare; socializare care implică plierea la o regulă comună, acceptarea schimbului, consensului, impact social atunci când cel în cauză se pune în valoare şi acceptă să fie util, trezirea simţului de cooperare care ne permite să înţelegem cu uşurinţă raţiunile celuilalt.

Prin intermediul tuturor participanţilor din zodia CAPRICORNULUI el va reuşi să perceapă în propria sa fiinţă, prin REZONANŢĂ trezirea şi dinamizarea energiilor subtile astrale care provin de la sfera subtilă de forţă a lui SATURN, şi prin aceasta în el va începe să apară: responsabilitate, coeziune, organizare, structurare, putere mentală, descoperirea legilor mentale, disciplină, moralitate, simţ practic, prudenţă, onestitate, simţ critic, nonconformism, decondiţionare, deschidere asupra necunoscutului, stare de receptivitate asupra realităţilor ascunse, transformare progresivă deschisă, căutarea unei ordini ascunse dincolo de realităţile sensibile, adaptare la situaţiile complicate. Prin intermediul tuturor participanţilor din zodia VĂRSĂTORULUI el va reuşi să perceapă în propria sa fiinţă prin REZONANŢĂ trezirea şi dinamizarea energiilor subtile astrale care provin de la sfera subtilă de forţă a lui URANUS şi prin aceasta în el va începe să apară: spirit de aventură, recunoştinţă, forţă de creaţie, căutare de sine, originalitate, experienţă directă, simţul unităţii, cunoaştere interioară, atenţie justă, autoritate, autodisciplină, logică raţională, eficienţă, competenţă, rigoare, stăpânire, demnitate personală, independenţă, autonomie, voinţă profundă, vocaţie, specializare, constanţa alegerilor, dreptate, priză de conştiinţă, intuiţii, conştiinţa necesităţii.

Prin intermediul tuturor participanţilor din zodia PEŞTILOR el va reuşi să perceapă în propria sa fiinţă prin REZONANŢĂ, trezirea şi dinamizarea energiilor subtile astrale care provin de la sfera subtilă de forţă a lui NEPTUN şi prin aceasta în el va începe să apară: intuiţia necreatului, dilatare în nemărginire, stare de fuziune, trăirea stării de vid euforic, permeabilitate, dragoste fără obiect, căutare transpersonală, credinţa în DUMNEZEU, revelaţii mistice, intuiţia purităţii absolute, depersonalizare, transcenderea eu-lui personal, claraudiţie, stare de oglindă, perceperea puterilor invizibile, revelarea valorilor care nu pot fi reprezentate, percepţia unor informaţii rarefiate, conştientizarea raţiunilor ascunse, sesizarea variaţiilor subtile ale ambianţei, intuirea mizelor secrete, graţia lui DUMNEZEU, manifestarea providenţei, dezvăluirea necesităţii acolo unde până nu demult ni se părea că    există numai întâmplarea, revelarea unei ordini ascunse, prezenţa eternităţii sau a unei stări de actualizare pe termen lung, evenimente de necuprins cu mintea (de neconceput), stare de trăire într-o altă lume (REALITATE PARALELĂ-TAINICĂ) decât aceea a evidenţelor, încarnarea unei alte logici, credinţă în Dumnezeu, aspiraţii profunde, dezvăluirea unui determinism ascuns sub nişte aparente întâmplări.

Prin intermediul tuturor participanţilor din zodia SCORPIONULUI el va reuşi să perceapă în propria sa fiinţă, prin REZONANŢĂ, trezirea şi dinamizarea energiilor subtile astrale, care provin de la sfera subtilă de forţă a lui PLUTO, şi prin aceasta în el va începe să apară: stare de înviere spirituală, stare de eliberare, putere, trăire magică, bogăţie interioară, căutarea absolutului (DUMNEZEU), puteri transpersonale, trezire spirituală, revelarea dimensiunii ascunse a fiinţelor, lucrurilor şi situaţiilor, traducerea (decodificarea) energiilor subtile benefice, trezirea puterilor oculte, dezvăluirea unei necesităţi interne care determină în mod secret cursul evenimentelor, relativizare (care capătă un caracter relativ), distanţare, dedramatizare, luciditate, limita de validitate a oricărui sistem, intuirea unei dimensiuni de sine care o depăşeşte pe aceea a existenţei şi conştiinţei noastre.

yogaesoteric

 

 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More