Dependenţa afectivă şi ataşamentul (3)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru


Citiţi aici partea a doua a articolului:

Dependenţa afectivă şi ataşamentul (2)

În cele ce urmează, vă oferim un test orientativ, care vă va ajuta să vă conştientizaţi gradul de dependenţă afectivă sau, altfel spus, gradul de ataşament în care vă aflaţi şi totodată vă complaceţi. Acest test este alcătuit din 25 de întrebări şi, în măsura în care veţi răspunde cu o deplină sinceritate şi în mod spontan la fiecare întrebare, el vă va ajuta să verificaţi dacă nu faceţi cumva parte din acea categorie a fiinţelor umane care deja sunt dependente afectiv. Răspunsul la fiecare întrebare va putea fi oferit, în mod sincer şi spontan, de către fiecare dintre voi, prin DA sau NU. Pentru aceasta veţi folosi o coală albă şi, în final, veţi grupa apoi cele 2 tipuri de răspunsuri pe 2 coloane separate sau, altfel spus, veţi trage la xerox şi apoi veţi decupa cu o foarfecă toate întrebările la care aţi răspuns cu DA şi apoi veţi face acelaşi lucru pentru toate întrebările la care aţi răspuns cu NU. După ce veţi răspunde cu maximă sinceritate, spontaneitate şi luciditate la fiecare dintre aceste întrebări, va trebui să număraţi de câte ori aţi răspuns cu DA la unele dintre aceste întrebări şi apoi veţi totaliza în final rezultatele, luând de fiecare dată în consideraţie doar răspunsurile la care aţi răspuns cu un DA ferm. Este exclus în cazul acestui test să răspundeţi ambiguu la anumite întrebări în afara formulării clare şi precise care va fi de fiecare dată doar DA sau NU.

Testul orientativ, ce evidenţiază dacă ne aflăm în stare de dependenţă afectivă şi de ataşament în relaţia sau în relaţiile amoroase în care suntem integraţi

1. Ai simţit adeseori că îţi este foarte greu sau chiar imposibil să spui stop sau să ieşi dintr-o relaţie de cuplu care este pentru tine în mod evident preponderent chinuitoare, tensionantă şi lipsită de fericire?

2. Atunci când ai ieşit dintr-o astfel de relaţie preponderent tensionantă şi chinuitoare de cuplu ai urmărit imediat după aceea să începi o nouă relaţie de cuplu, chiar şi atunci când noua relaţie era în mare măsură asemănătoare cu relaţia de cuplu căreia tocmai i-ai spus stop?

3. Simţi aproape întotdeauna nevoia şi chiar dorinţa puternică să existe cineva în viaţa ta doar pentru a te simţit iubit sau adorat, fără ca tu însuţi să iubeşti (în acelaşi mod profund şi copleşitor în care te iubeşte celălalt, compensându-ţi astfel nevoia stringentă de a ţi se dărui iubire)?

4. Ai simţit adeseori stări puternice, chiar acaparatoare, de gelozie, care se exacerbau uneori până la obsesie într-una dintre relaţiile tale de cuplu?

5. Ai părăsit, fie chiar şi o singură dată în această existenţă, într-un mod brusc, haotic şi iraţional un iubit/o iubită fără a-ţi păsa de suferinţele pe care i le-ai produs fiinţei umane de sex opus cu care te aflai în relaţie, pentru un alt iubit sau pentru o altă iubită?

6. Ai acţionat măcar o dată astfel încât să îţi opreşti iubitul sau iubita să nu se angreneze în alte relaţii bazate pe iubire reciprocă, cu toate că tu erai angrenat în paralel în una sau mai multe relaţii amoroase, urmărind totodată să convingi iubitul/iubita că numai tu ai întotdeauna dreptul şi libertatea să fi angrenat în mai multe relaţii amoroase?

7. După ce ai descoperit această cale spirituală, ai admis să mai ai, fie chiar şi o singură dată, relaţii sexuale fie cu o fiinţă umană care în realitate nu te iubea, fie cu o fiinţă umană pe care în realitate tu nu o iubeai?

8. Trăieşti adeseori stări care te fac să consideri că îţi este greu sau foarte greu atunci când eşti singur şi nicio persoană de sex opus nu te iubeşte?

9. Ai cumva tendinţa să îl manipulezi în felurite moduri sau să îl controlezi într-un mod preponderent egoist şi tiranic pe iubitul/iubita cu care te afli într-o relaţie de cuplu?

10. Ai cumva tendinţa spontană ca atunci când începi o nouă relaţie de cuplu să-ţi neglijezi sau chiar să-ţi uiţi aproape complet prietenii sau chiar cealaltă iubită/celălalt iubit cu care susţii că ai în continuare o relaţie de cuplu?

11. S-a manifestat adeseori în tine pornirea de a consuma mai multă sau mai puţină mâncare, ori alcool sau chiar unele droguri, în urma apariţiei unor aşa-zise suferinţe din dragoste?

12. Atunci când te priveşti cu o deplină atenţie şi luciditate, ajungi să îţi dai seama că eşti o fiinţă umană care se îndrăgosteşte repede şi care apoi pune fulgerător capăt acelei relaţii, chiar dacă ea este bazată pe iubire reciprocă, pretextând după ce ai avut una sau maxim trei experienţe amoroase că deja nu mai simţi deloc iubire?

13. Te-ai gândit, fie chiar şi o singură dată, să te sinucizi în urma unei suferinţe care a apărut din dragoste într-una dintre relaţiile tale de cuplu?

14. Te-ai lăsat fie chiar şi o singură dată controlat şi manipulat prin intermediul stărilor puternice pe care le-a indus în fiinţa ta gelozia iubitului/iubitei atunci când erai integrat într-o relaţie de cuplu?

15. Ai continuat sau continui chiar şi la ora actuală o aşa-zisă relaţie de cuplu în virtutea obişnuinţei sau a inerţiei şi nu datorită faptului că acea relaţie se bazează pe iubire reciprocă?

16. Ţi-a fost sau îţi este foarte teamă de apariţia stărilor înlănţuitoare de ataşament sau de eventualitatea de a fi brusc părăsit/părăsită de o fiinţă de sex opus pe care tu o iubeşti sau care te iubeşte?

17. Au existat, fie măcar o singură dată în viaţa ta, situaţii în care te-ai îndrăgostit brusc la prima vedere şi apoi, după 2-5 zile, acea stare de îndrăgostire ţi-a dispărut brusc după ce ai avut prima experienţă intimă, sexuală cu acea fiinţă umană?

18. Manifeşti în mod spontan tendinţa de a fugi într-un mod laş şi rapid din faţa greutăţilor vieţii?

19. Simţi în mod preponderent nevoia să acţionezi astfel încât să fi foarte plăcut/foarte plăcută de toţi, fiind înclinat/înclinată să flirtezi cu cât mai mulţi dintre ei, incitându-i doar sexual, fără a simţi totodată nevoia să iubeşti şi să te manifeşti într-un mod afectiv, transmiţându-le iubire acelora pentru care simţi iubire atunci când ei se manifestă faţă de tine cu iubire?

20. Se petrece adesea să te simţi într-un mod excesiv responsabil pentru ceilalţi, uitând totodată în felul acesta aproape complet de tine?

21. Te simţi vinovat/vinovată atunci când în mod firesc obţii sau ţi se oferă atenţia, bunătatea sau iubirea pe care o meriţi şi care ţi se cuvine?

22. Simţi uneori o teamă pregnantă şi iraţională că vei fi abandonat de fiinţa iubită sau chiar părăsit?

23. Ţi-ai pierdut fie chiar şi pentru câteva zile, ori pentru o perioadă ceva mai mare de timp, capacitatea de a simţi sau de a-ţi exprima emoţiile afective sau de a mai trăi iubirea, în urma unei suferinţe din dragoste?

24. Ai spus vreodată „te iubesc” numai pentru ca să ţi se răspundă în acelaşi mod, ori pentru a beneficia în felul acesta de iubirea pe care celălalt o revărsa atunci asupra ta, manifestându-te în felul acesta ca o SUI GENERIS lipitoare pentru iubirea intensă a fiinţei umane care te iubea?

25. La modul general vorbind, îţi este într-o anumită măsură teamă să iubeşti şi eşti tentat să consideri că adeseori, în dragoste, cea mai bună victorie este fuga?

În cazul în care ai răspuns într-un mod spontan şi complet sincer la aceste întrebări, este necesar să ai în vedere că, dacă ai răspuns cu DA la 3 sau mai multe întrebări, aceasta dovedeşte că deja eşti cu siguranţă dependent/dependentă afectiv.
Dacă ai răspuns cu DA la 5 sau mai multe întrebări, aceasta arată cu siguranţă că eşti dependent/dependentă afectiv, iar această stare este deja la tine cronică.
Dacă ai răspuns cu DA la 10 sau chiar mai multe întrebări, numărul considerabil de răspunsuri evidenţiază că ai trăit şi încă mai trăieşti o mare stare de carenţă afectivă ce este experimentată în universul tău lăuntric printr-o stare de mare gol interior.

Concluzii
Este util să citiţi periodic acest text şi să reflectaţi la întrebările acestui test, conştientizând totodată că starea mai mult sau mai puţin accentuată de dependenţă afectivă se dovedeşte la ora actuală a fi una dintre afecţiunile de care multe fiinţe umane suferă, chiar şi atunci când deocamdată nu-şi dau seama de aceasta.

Citind cu atenţie aspectele care au fost revelate aici, este necesar să acţionaţi fără întârziere, conştientizând că există o soluţie plină de înţelepciune care, dacă va fi pusă în aplicare, poate să facă să înflorească şi să crească în voi speranţa divină că toate aceste probleme serioase şi tulburări emoţionale grave pot fi evitate. Fiecare dintre voi, care conştientizaţi că vă aflaţi în această stare, trebuie să vă daţi cât mai repede seama că este necesar să învăţaţi să iubiţi. Vă rugăm să nu pierdeţi niciodată din vedere că atunci când iubirea adevărată devine profundă, intensă şi fără măsură, atunci chiar şi ceea ce acum vi se pare că este imposibil va deveni cu uşurinţă posibil.

Vă rugăm, de asemenea, să ajungeţi cât mai repede să vă daţi seama că, chiar şi atunci când nu am descoperit deocamdată aceasta, energia intensă, copleşitoare a iubirii profunde este şi rămâne de fiecare dată propria sa recompensă numai atâta timp cât ea durează. Dat fiind faptul că energia iubirii este nesfârşită, ea aşteaptă doar să fie atrasă în universul nostru lăuntric din sfera nesfârşită a energiei iubirii ce există în MACROCOSMOS. Totodată, este esenţial să ne dăm seama că energia iubirii Îl revelează pe DUMNEZEU, astfel că acolo unde există iubire, totodată este prezent DUMNEZEU, iar acolo unde DUMNEZEU se manifestă şi ne îmbrăţişează fără încetare este în permanenţă prezentă energia tainică a iubirii sale nesfârşite. Chiar şi atunci când nu ne dăm seama de aceasta, înotăm clipă de clipă, întocmai ca nişte peşti minusculi, în oceanul imens al energiei iubirii care aşteaptă ca noi să ne deschidem, pentru a deveni canalele în şi prin care energia iubirii se manifestă, atât în propriul univers lăuntric, cât şi în afara noastră. Este esenţial să ne dăm seama că atunci când refuzăm, din nu contează ce motive aberante, energia iubirii şi ne închidem cu îndârjire faţă de ea, totodată refuzăm ca în universul nostru lăuntric să se reverse şi apoi să se manifeste prezenţa tainică a lui DUMNEZEU TATĂL; tocmai de aceea înţelepţii au spus că, atunci când nu iubeşti, degeaba mai trăieşti.

În învăţătura milenară tantrică se spune, deloc întâmplător, că „CEA MAI MARE FERICIRE A TANTRICULUI ESTE SĂ O FACĂ SĂ FIE CÂT MAI FERICITĂ PE IUBITA SA“. La celălalt pol, se poate spune că „CEA MAI MARE FERICIRE A TANTRICEI ESTE SĂ ÎL FACĂ SĂ FIE CÂT MAI FERICIT PE IUBITUL EI “. Este esenţial să aveţi în vedere că toate aceste stări de fericire apar de îndată ce îi oferim fiinţei iubite o iubire intensă şi profundă, pe care o manifestăm de fiecare dată fără măsură. Atunci când iubim intens şi fără măsură, în fiinţa noastră apare şi apoi se instalează, de fiecare dată, starea copleşitoare şi extraordinară de adoraţie. Luaţi aminte că, aşa cum mica floare a Paradisului, ce este dezgolită, nu moare din cauza frigului, iradiind fără încetare tainicele energii divine, chiar şi atunci când ni se pare că este ofilită, tot la fel, atunci când energia dumnezeiască a iubirii este atrasă în universul nostru lăuntric în valuri, ea ne umple fiinţa, ne face să strălucim şi, în felul acesta, face să dispară pentru totdeauna din noi cumplitul gol lăuntric. Marii înţelepţi au afirmat întotdeauna că atunci când iubim intens, profund şi fără măsură, această stare pe care o trăim va declanşa apoi reacţii similare din partea fiinţelor cu care venim în contact şi astfel, unele dintre ele vor simţi în mod spontan pornirea să ne iubească intens, profund şi fără măsură. În felul acesta, ne vom convinge că atunci când dăruim multă iubire, primim apoi, de la anumite fiinţe umane, iubirea pe care am dăruit-o. În felul acesta, vom descoperi că cine seamănă iubire, culege iubire, şi astfel vom realiza că vom culege extaziaţi ceea ce am meritat.

Preluat din Caietul spiritual al Simpozionului Internaţional de Yoga Costineşti 2009

Citiţi şi:
Ghid pentru îndrăgostiţi
Paradoxul cel tainic şi fascinant al urgenţei şi al acceptării

yogaesoteric
noiembrie 2009

Also available in: English

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More