În realitate, realizarea Voinţei lui Dumnezeu te sfinţeşte

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 

Expresia „Voia lui Dumnezeu” se aplică Voinţei suverane a lui Dumnezeu ce se manifestă faţă de oameni. Este o energie tainică ce acţionează în universul fiinţei umane şi face astfel cunoscută nu numai Voia divină cea tainică ce se manifestă prin intermediul unei energii subtile specifice, ci şi intenţiile enigmatice ale lui Dumnezeu Tatăl. În prima etapă este dificil să discernem manifestarea simultană a intenţiilor misterioase ale lui Dumnezeu Tatăl de îndată ce invocăm în Universul nostru lăuntric această energie tainică.
Este important să reţinem că Voinţa lui Dumnezeu este, totodată, o energie subtilă care ne ghidează, ne orientează cu înţelepciune şi ne ajută să ne apropiem într-un mod indescriptibil de realitatea misterioasă a prezenţei Supreme, care ni se revelează şi ne îmbrăţişează în fiecare clipă, pe măsură ce îi invocăm lăuntric prezenţa tainică. Atunci când ne deschidem şi ne dăruim într-un mod total şi necondiţionat, urmând doar Voia divină, consimţim să ne lăsăm ghidaţi pentru a face doar ceea ce vrea Dumnezeu, iar astfel ne îndreptăm spre o cale a înţelepciunii dumnezeieşti.

Cineva acolo sus ştie binele tău

Nu avem de ce să ne imaginăm că această Voinţă a lui Dumnezeu ar putea să ne vrea răul vreodată, să ne îndrepte spre ceva care ne-ar păcăli, ne-ar conduce la suferinţă, la tulburare sau la o îndepărtare de Divin. Dimpotrivă, energia tainică a Voinţei lui Dumnezeu ne ghidează cu înţelepciune, ne orientează către binele suprem, ne îndeamnă să mergem pe căile numai de Dumnezeu ştiute, ne protejează. Şi, în felul acesta, împlinind Voia lui Dumnezeu, evităm de fapt să facem numai ceea ce vrem noi, evităm să lunecăm sub influenţa egoului, a aspectelor inferioare ale fiinţei, ceea ce ne-ar expune riscului să cădem în ispită sau să facem alegeri nefaste, lipsite de înţelepciune, ce se vor dovedi contrare binelui şi armoniei divine.
Atunci când împlinim Voia lui Dumnezeu, acceptăm cu multă bucurie ca în locul voinţei noastre să se manifeste Voinţa Lui tainică, suverană. Căci El aşteaptă de la noi, oamenii, să facem doar Voia Sa tainică, profund binefăcătoare şi plină de înţelepciune. În „Vechiul Testament” se afirmă că Dumnezeu Îşi exercită fără încetare Voinţa şi ne poate ajuta să-i facem Voia, atunci când acceptăm să realizăm asta.

Dumnezeu încheie un tainic legământ cu oamenii pentru că le doreşte binele, sănătatea, armonia şi fericirea. Un psalm spune: „Domnul Dumnezeu face tot ceea ce vrea, deoarece este plin de înţelepciune, precum în Ceruri, aşa şi pe Pământ, deopotrivă pe mări şi în toate adâncurile a căror existenţă omul nici măcar nu o bănuieşte.”
Pentru că a creat Universul, Dumnezeu a luat iniţiativa ghidării pline de înţelepciune şi a mântuirii neamului omenesc. Omul cu care Dumnezeu va pecetlui acest legământ tacit este chemat să trăiască în permanenţă în conformitate cu Voia Sa, păzind şi respectând fără încetare legile Sale desăvârşite. A descoperi bucuria şi plăcerea în împlinirea neîncetată a Voii lui Dumnezeu echivalează cu oglindirea legilor Sale în universul nostru lăuntric, şi mai ales în adâncul inimii noastre.

Secretul unei rugi împlinite

În Biblie se spune pe bună dreptate că numai nebunii şi cei demonizaţi fac întotdeauna doar ce vor ei. În schimb, atunci când realizăm Efectul Dumnezeiesc ocult de Paratrăsnet, în fiinţa noastră se revelează gradat energia tainică şi copleşitoare a Voinţei lui Dumnezeu. Descoperim că aceasta se manifestă prin intermediul unei energii subtile tainice, o enigmatică realitate ce ne inspiră, ne elevează frecvenţa dominantă de vibraţie, ne deschide fiinţa către preaînalt, ne trezeşte intuiţia şi totodată ne face să resimţim îmbrăţişarea indescriptibilă, enigmatică a lui Dumnezeu Tatăl.

Împlinirea Voii lui Dumnezeu este una dintre temele fundamentale ale învăţăturii pline de înţelepciune a lui Iisus Hristos. Mântuitorul a fost El Însuşi preocupat dintotdeauna să facă nu propria voie, ci numai Voia Tatălui Ceresc. Unul dintre ţelurile Sale fundamentale a fost să facă Voia Celui care L-a trimis, Voia cea enigmatică a lui Dumnezeu Tatăl. Apostolul Luca a confirmat faptul, redând cuvintele rostite de Iisus Hristos în Grădina Ghetsimani: „Tată Ceresc, dacă este cu putinţă şi Tu voieşti, îndepărtează de la Mine acest pahar! Totuşi, dacă Tu nu voieşti asta, facă-se nu voia Mea, ci doar Voia Ta!”
În epistolele sale, Apostolul Pavel se prezintă de mai multe ori ca mesager şi apostol al lui Iisus Hristos „prin Voia cea tainică a lui Dumnezeu”, pentru că îşi considera toate activităţile drept o continuare a faptelor divine ale lui Iisus. Pe de altă parte, Apostolul Pavel dorea să vestească planul dumnezeiesc, să facă neîntârziat cunoscută şi altora Voia lui Dumnezeu. „Toţi cei care au fost răscumpăraţi prin mijlocirea ajutorului venit de la Dumnezeu au fost predestinaţi de Iisus Hristos să fie înfiaţi după buna plăcere a Voii lui Dumnezeu.” Astfel erau născuţi din nou (renăscuţi din punct de vedere spiritual) datorită Voii celei tainice a lui Dumnezeu, iar această renaştere este prezentată ca fiind în contrast cu voia cea comună a fiecărui om. La un moment dat, Iisus a spus: „Luaţi aminte că nu este Voia Tatălui nostru din ceruri să piară măcar unul dintre aceşti vlăstari.”

A trăi în conformitate cu Voia cea tainică a lui Dumnezeu înseamnă pentru om să-şi ofere trupul întocmai ca pe o jertfă vie şi să se lase în permanenţă transformat de energia tainică a Voii lui Dumnezeu, pentru a face astfel cu putinţă înnoirea minţii sale şi deschiderea totodată a unei acţiuni pregnante şi profunde de sfinţire.
Când face Voia lui Dumnezeu, fiinţa umană trebuie să nu fie desfrânată şi să se ferească de curvie. Trebuie să facă Binele dumnezeiesc în permanenţă şi să aducă întotdeauna mulţumiri sincere Tatălui Ceresc pentru tot ceea ce îi oferă. Orice rugăciune înălţată atunci când omul face doar Voia lui Dumnezeu va fi împlinită cu siguranţă.
Fiinţele umane care îşi dau seama de importanţa acestei revelaţii „fac din toată inima doar Voia lui Dumnezeu” şi perseverează, convinse că împlinind Voia Lui vor căpăta ceea ce li s-a făgăduit şi vor rămâne întotdeauna într-o tainică stare de comuniune cu Dumnezeu Tatăl.
La rândul lor, fiinţele umane „ce suferă, după cum este Voia lui Dumnezeu” pot fi sigure de protecţia Creatorului lor suprem şi de faptul că vor primi întotdeauna ghidare şi protecţie de la Credinciosul lor Ziditor.

Tehnica Paratrăsnetului este cheia reuşitei

Este important să reţinem că această Voie tainică a lui Dumnezeu este adeseori contrară „voii firii noastre comune, pământeşti”, în vădită opoziţie cu vechea noastră natură coruptă, care face pe placul diavolului cel mai adesea. În cazul fiinţelor umane demonizate, care fac aproape în permanenţă voia diavolului, starea de încăpăţânare, starea de revoltă, răutatea şi anarhia sunt evidente. Putem face aşa cum se cuvine Voia lui Dumnezeu, de aceea trebuie întâi să invocăm energia tainică a Voii Sale în fiinţa noastră şi să ne lăsăm inspiraţi, ghidaţi şi transformaţi de ea, căci numai astfel putem s-o cunoaştem. Pentru a reuşi asta, ne este de un real folos să punem în practică zi de zi iniţierea specială secretă în Efectul Dumnezeiesc ocult de Paratrăsnet al Voinţei atotputernice şi determinatoare a lui Dumnezeu Tatăl.

Prin intermediul acestei iniţieri, Voia cea tainică a lui Dumnezeu, dezvăluită israeliţilor, este acum adusă la cunoştinţă tuturor fiinţelor umane care au acces la această iniţiere. Pe măsură ce în fiinţa noastră se revarsă energia subtilă tainică a Voii lui Dumnezeu, devenim plini de cunoaşterea indescriptibilă a Voii lui Dumnezeu, pentru a ne putea manifesta într-un chip inspirat. În felul acesta, facem cu totul altfel binele în această lume şi ne lăsăm ghidaţi spre ceea ce ne impulsionează şi ne inspiră înţelepciunea dumnezeiască să realizăm.

Dacă ne lăsăm umpluţi de energia copleşitoare, enigmatică a Duhului Sfânt putem înţelege din ce în ce mai bine „care anume este Voia cea plină de înţelepciune a lui Dumnezeu”.
Atunci când realizăm atent şi perseverent metoda supremă şi eficientă, deoarece face cu putinţă manifestarea în fiinţa noastră atât a realităţii tainice a Atotputerniciei lui Dumnezeu, cât şi a energiei enigmatice a Graţiei divine ce este invocată împreună cu energia Voii lui Dumnezeu, toate acestea acţionează sinergic şi ne permit să trăim din ce în ce mai intens şi mai profund manifestarea acestor aspecte dumnezeieşti, cu care ne vom familiariza din ce în ce mai mult, pe măsură ce vom realiza metoda supremă şi eficientă. Este însă esenţial să reţinem că gramul necesar de practică va valora întotdeauna cât tone de teorie.

 
Articol preluat de pe yogamagazin.ro

Citiţi şi:

Minunea Dumnezeiască. Legământul dintre om și Tatăl Ceresc este viu

Duhul Sfânt (Sfântul Duh) (I)

Tenacitatea şi perseverenţa, două calităţi esenţiale în practica spirituală 

 

yogaesoteric
18 aprilie 2013

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More