Dezvăluiri semnificative din culisele puterii

 

Motto: „Una dintre funcţiile mass-media în România este să menţină (şi pe cât posibil chiar să intensifice) suferinţele cursanţilor Şcolii de Yoga MISA, la un nivel cât mai accentuat.“
„Atunci când eşti contestat cu o mare îndârjire, cu toate că eşti valoros şi autentic, aceasta evidenţiază totodată că eşti, ca să spunem aşa, constatat. Mai mult decât atât, aceasta arată că existenţa ta nu-i lasă deloc indiferenţi pe cei răi, încăpăţânaţi şi proşti.“
profesor yoga Gregorian Bivolaru


În luna iunie a anului 2012, o persoană de încredere care practică yoga de mai mulţi ani în cadrul cursurilor acestei Şcoli de yoga (MISA) şi care, din anumite motive lesne de înţeles, ne-a cerut să-i respectăm anonimatul, ne-a mărturisit prin intermediul unei scrisori că a avut ocazia să discute faţă în faţă cu unul dintre aşa-zişii „moguli“ ai presei din România. Dat fiind faptul că respectivul personaj era puţin băut (iar în acea stare, beţia puterii se manifesta din plin la el) şi având în vedere că el cunoştea deja că persoana mai sus pomenită practică de mult yoga în cadrul MISA, la un moment dat a simţit nevoia să-şi „dezlege limba“ şi i-a făcut acelei persoane o confesiune, în felul ei senzaţională. Cu toate că la prima vedere respectiva confesiune părea a fi incredibilă, ea s-a dovedit a fi perfect reală şi chiar edificatoare în multe privinţe de îndată ce au fost corelate într-un mod inteligent o mulţime de dovezi, deja existente, cu conţinutul acelei mărturisiri.

Foarte pe scurt, respectivul „mogul“ a afirmat (în cadrul discuţiei amintite) că el ştie despre existenţa unui ordin secret, ce a fost transmis de către Centrul Masoneriei Mondiale din SUA pentru România (începând încă din anul 1994), ca împotriva acestei Şcoli de yoga (MISA) să se declanşeze o acţiune constantă şi sistematică, spre a fi discreditată, defăimată şi chiar distrusă prin intermediul mass-media din România. Atunci când analizăm cu o suficientă atenţie modul în care a reacţionat de fiecare dată de-a lungul timpului (începând încă din anul 1994) mass-media din România împotriva Şcolii de yoga MISA, prin intermediul binecunoscutelor campanii de atac aproape nesfârşite, ce erau urmate de o mulţime de articole furibunde şi în mod sistematic calomnioase, atunci când ne amintim de toate zvonurile mincinoase, abjecte şi răutăcioase care erau răspândite aproape fără încetare fie prin presă, fie prin felurite emisiuni în mod vădit tendenţioase şi cât mai înfricoşătoare – ce erau prezentate într-un mod aproape obsesiv (la ore de vârf), atât la unele posturi de radio, cât şi la unele posturi TV, cu scopul vădit de a-i descuraja în felul acesta pe românii care ar fi manifestat curiozitatea de a participa fie la cursurile, fie la activităţile acestei școli de yoga, ne putem da cu uşurinţă seama că această afirmaţie este de fapt un adevăr zguduitor care a ieşit, în sfârşit, la suprafaţă.

Cu alte cuvinte, acel „mogul“ mărturisea, totodată în felul acesta, că împotriva Şcolii de yoga MISA s-a decis să se exercite, aproape fără încetare, un sui generis linşaj mediatic, care – mai ales atunci când privim retrospectiv – constatăm că a fost ulterior aplicat întru totul, încă din respectivul an (1994) şi până în prezent. Având în vedere că respectivul ordin secret a rămas în continuare în vigoare, este cvasi-evident pentru noi toţi că acest război mediatic împotriva MISA va continua fără oprire, atâta timp cât aşa-zişii „iluminaţi“, ce acţionează în cârdăşie cu secta satanică a Francmasoneriei, îşi vor exercita din umbră, netulburaţi, puterea malefică pe această planetă.

Cităm în cele ce urmează un pasaj semnificativ din mărturia acelei persoane: „Râzând sardonic, cu anumite subînţelesuri, respectivul «mogul» mi-a spus chiar următoarele cuvinte, ce se doreau a fi profetice: «Pentru că aţi îndrăznit să vă luaţi de cine nu trebuie (era evident pentru mine că aici se făcea referire la aşa-zişii ,iluminaţi‘ şi la Francmasonerie), aţi fost şi veţi rămâne mereu în colimator şi, câte zile veţi avea, despre voi nu se va putea spune niciodată ceva care să vă fie favorabil.»“

Chiar dacă la prima vedere acele afirmaţii păreau a fi (mai ales pentru ea) aproape incredibile, respectiva persoană (ce a avut ocazia să asculte acele afirmaţii) a analizat apoi retrospectiv totul (în lumina faptelor) şi, în felul acesta, a fost determinată să constate că tot ceea ce se întreprinsese de-a lungul timpului prin intermediul mass-media împotriva Şcolii de yoga MISA confirma în totalitate acea confesiune. În felul acesta, respectiva persoană şi-a dat apoi seama că, deşi acea confesiune părea – la prima vedere – nebunească sau inacceptabilă, cu toate acestea ea era din plin confirmată de tot ceea ce s-a petrecut în decursul timpului, începând cu anul respectiv (1994), când s-a început dezlănţuirea unei campanii furibunde şi aproape neîncetate a mass-media din România împotriva Şcolii de yoga MISA. Confesiunea acelui „mogul“ al presei din România era implicit confirmată de existenţa sutelor de articole în mod constant calomnioase, pline de minciuni aberante, care i-au incitat timp de atâţia ani pe români să aibă o atitudine dispreţuitoare sau suspicioasă faţă de toţi aceia care practicau yoga în cadrul cursurilor MISA din România.

În felul acesta, deveneau cât se poate de clare strategiile murdare ale realizatorilor de emisiuni (pline de ură împotriva MISA) care activau la feluritele posturi de televiziune sau ale redactorilor care scriau, la ordin, articole pline de răutăţi şi minciuni abjecte şi care pretextau aproape la unison că, atunci când au urmărit să ia în prealabil legătura cu cei din conducerea MISA sau cu cei de la Biroul de Presă MISA, nimeni nu le-ar fi răspuns, cu toate că ei făcuseră – zice-se – eforturi considerabile pentru a solicita informaţii ce le erau necesare atunci când se pregăteau fie să scrie articole răuvoitoare, fie să facă emisiuni scandaloase la posturile de televiziune, în cadrul cărora erau în mod sistematic momiţi fie unii părinţi „indignaţi“, fie foşti cursanţi, care apoi erau manipulaţi cu viclenie să declare cele mai abjecte lucruri despre perioada cât au fost cursanţi în cadrul acestei școli de yoga.

În felul acesta, confesiunea sinceră a respectivului „mogul“ al presei din România evidenţia faptul că, dincolo de aparenţe, aşa-zisa deontologie a celor care activează în mass-media din România poate fi în mod sistematic călcată în picioare, atunci când există anumite interese de culise – ce implică, precum în cazul de faţă, să fie îndreptat şi apoi menţinut fără încetare tirul cel plin de ură, cel plin de abjecţii şi de calomnii al mass-media împotriva acestei școli de yoga, care deranja pentru că îndrăznise să facă dezvăluiri despre planurile criminale ale aşa-zişilor „iluminaţi“, ce acţionează de multă vreme în cârdăşie cu Francmasoneria mondială (dezvăluiri în fond necesare acestui popor, ce este menţinut în ignoranţă).

În felul acesta, putea fi explicată, în sfârşit, atitudinea plină de rea-voinţă a ziariştilor, care primeau ordin să scrie cât mai urât despre MISA şi erau îndemnaţi să-şi împăneze cu abjecte calomnii articolele cât mai înfricoşătoare, referitoare la această școală de yoga. Devenea în felul acesta clar de ce nu ne erau niciodată publicate drepturile la replică, aşa cum ar fi fost firesc conform deontologiei jurnalismului. Astfel se explica de ce nu ne erau niciodată acceptate drepturile la replică, ce au fost de fiecare dată transmise posturilor de televiziune, atunci când acestea difuzau cu neruşinare împotriva noastră emisiuni mizerabile, pline de ură, în care predominau cele mai aberante bârfe şi invenţii.

Toate aceste nemernicii erau săvârşite de mulţi ani, şi sunt comise în continuare împotriva Şcolii de yoga MISA, cu toate că principiile deontologiei (ce sunt universale şi au fost stabilite de multă vreme) implică (fără nicio excepţie!) respectarea unor exigenţe fireşti, de natură etică. În felul acesta, „mogulul“ dezvăluia totodată (în mod indirect) că, atunci când anumite interese abjecte o cer, se poate acţiona pe ascuns, din culisele puterii, şi imediat după aceea ordinul respectiv este executat cu slugărnicie, devenind în timp o aşa-zisă „literă de lege“ – astfel încât despre Şcoala de yoga MISA nimeni din mass-media să nu îndrăznească să spună nimic care este obiectiv, bun sau adevărat.

Având în vedere această semnificativă confesiune a acelui „mogul“, este cvasi-evident pentru noi toţi că, atâta timp cât gruparea aşa-zişilor „iluminaţi“, în cârdăşie cu secta satanică a Francmasoneriei mondiale, va deţine puterea pe această planetă, despre Şcoala de yoga MISA nu va fi cu putinţă să se spună adevărul, şi totodată că această campanie furibundă ce implică un neîncetat linşaj mediatic al Şcolii de yoga MISA şi al practicanţilor yoga va continua nestingherită şi de acum înainte.

Dat fiind faptul că acest adevăr şocant, ce era deja cunoscut în culisele puterii încă din 1994, a ajuns în mod necesar să fie dezvăluit, am considerat că este util să vi-l aducem neîntârziat la cunoştinţă. Înţelegând de acum înainte cum anume funcţionează acest plan abject (a cărui punere în aplicare a început încă din anul 1994), vom putea înţelege şi cum este cu putinţă ca, spre exemplu, atunci când este investigat vreun caz de sinucidere de către mass-media, să apară brusc, hodoronc-tronc, aberanta şi insinuanta întrebare, aproape obsesivă (ce se imprimă apoi obsesiv în minţilor tuturor acelora care vizionează o astfel de emisiune): „X (cel care s-a sinucis)… făcea cumva parte dintre practicanţii yoga de la MISA?“

Este tocmai de aceea necesar să ne dăm seama, acum în al doisprezecelea ceas, că toate aceste mârşăvii – care nu fac de fapt altceva decât să transpună neîncetat în practică acele ordine din culise (ce au fost transmise către mass-media încă din anul 1994) – au loc, şi vor continua să aibă loc şi de acum înainte, în conformitate cu aceeaşi schemă abjectă, atâta timp cât pe această planetă aşa-zişii „iluminaţi“, în cârdăşie cu secta satanică a Francmasoneriei mondiale, vor exercita din umbră influenţa lor otrăvită asupra mass-media din România. Toate aceste fapte sunt cu atât mai revoltătoare, dacă avem în vedere că, în mod oficial, mass-media trebuie (în principiu) să respecte întotdeauna, fără nicio excepţie, un ansamblu de norme deontologice, ce reglementează conduita şi obligaţiile etice ale celor care practică anumite profesiuni, precum cea de ziarist, de redactor sau de realizator de emisiuni în cadrul posturilor de radio şi de televiziune din România.

Vor exista desigur multe fiinţe obtuze, naive şi mai ales sceptice, care vor respinge cu vehemenţă toate acestea, catalogându-le prompt ca nefiind altceva decât nişte banale speculaţii paranoide sau considerându-le într-un mod pripit şi prostesc drept nişte bazaconii care ţin de „teoria conspiraţiei“, dar ele vor pierde din vedere sau nu vor fi capabile să observe că există totuşi o mulţime impresionantă de dovezi ce confirmă implicit – pentru noi toţi – această confesiune, atât în trecut, cât şi în prezent. Sub nicio formă nu poate fi considerat o întâmplare faptul că, începând din anul 1994 şi până în prezent, atât în cadrul ziarelor, cât şi în cadrul emisiunilor de radio sau în cadrul tuturor emisiunilor ce au fost difuzate la televiziune, niciodată nu a fost admis (aşa cum era firesc) niciun drept la replică, iar în 99% dintre cazurile existente, nu au fost niciodată invitaţi reprezentanţi ai Şcolii de yoga MISA atunci când au fost realizate astfel de emisiuni calomnioase, ce au fost apoi difuzate pe post şi chiar repetate la ore de maximă audienţă. Prin astfel de emisiuni pline de ură se urmărea de fiecare dată să fie cât mai înfricoşaţi românii, pentru ca nu cumva să aibă curiozitatea de a participa la cursurile acestei școli de yoga. Toate aceste fapte pe care deja le cunoaştem cu toţii s-au petrecut şi se petrec de mulţi ani de zile. În fond, toate acestea nu fac altceva decât să confirme (prin intermediul faptelor) că respectiva confesiune a acelui „mogul“ al presei nu este nici pe departe o exagerare, ci reprezintă adevărul gol-goluţ. Această situaţie de fapt, care arată că mass-media din România este aservită intereselor abjecte ce se exercită din culise, face ca, deocamdată, să fie imposibil în această ţară să se difuzeze de acum înainte chiar şi o singură emisiune la vreun post de televiziune, în cadrul căreia să apară şi membri ai acestei școli de yoga. În schimb, aşa cum putem observa, la toate emisiunile care sunt realizate mereu şi mereu împotriva Şcolii de yoga MISA, sunt invitaţi de fiecare dată numai aceia care au părăsit de câţiva ani aceste cursuri şi care în prealabil sunt manipulaţi cu neruşinare de către realizatori să le denigreze sau să le calomnieze în fel şi chip, fără a exista niciodată posibilitatea ca ei să fie confruntaţi, aşa cum este firesc, cu persoane care practică actualmente yoga în cadrul acestei școli spirituale (MISA).

Confesiunea acestui „mogul“ al presei evidenţiază, pentru noi toţi, o realitate tragică a mass-media din România. Toate acestea arată că actualmente normele deontologice care reglementează activitatea profesională a ziariştilor, a redactorilor şi a realizatorilor de emisiuni TV sunt de fapt „literă moartă“, căci atunci când interesele abjecte de culise o cer (şi sunt în prealabil date ordine ferme şi definitive din culisele puterii), toate aceste norme deontologice sunt încălcate în mod flagrant şi sistematic.

Faptul – evident pentru noi toţi – că, începând cu anul 1994 şi până în prezent, nicio redacţie de ziar, niciun post de televiziune, niciun post de radio nu a acceptat niciodată (cu excepția a cel mult 1%) să acorde firescul şi necesarul drept la replică, deşi un astfel de drept este obligatoriu şi, mai mult decât atât, el este consfinţit de Codul deontologic al profesiei de jurnalist, este o dovadă zdrobitoare că afirmaţiile acestui „mogul“ al presei sunt de multă vreme, şi ele continuă să rămână, o realitate secretă, ce este pusă în mod constant în aplicare împotriva acestei școli spirituale (MISA). Menţionăm că dintre miile de articole şi emisiuni calomnioase pentru care s-a solicitat acordarea dreptului la replică au existat doar trei excepţii (în anii 1996 şi 2002) în care s-a acceptat publicarea unor replici pentru că ziarele în cauză erau pe punctul de a pierde un proces de calomnie referitor la afirmaţiile publicate în articolele în cauză. Din acest motiv nu am luat în calcul aceste situaţii în care respectivele ziare erau pe punctul de a fi condamnate în instanţă la plata unor daune substanţiale şi numai de aceea au acceptat, la limită, publicarea celor trei replici pe care le-am menţionat, continuând însă imediat după aceea campania mediatică defăimătoare şi calomnioasă împotriva acestei școli de yoga.

Atunci când sunt privite în ansamblu, toate aceste aspecte sunt cu atât mai revoltătoare dacă avem în vedere că, în teorie, există un fond deontologic comun anumitor ocupaţii umane, iar fiecare profesiune are propria sa deontologie ce este impusă ca atare de specificitatea activităţii ei. Totuşi, iată că în mod sistematic această deontologie a fost călcată fără încetare în picioare, atunci când a fost vorba de Şcoala spirituală MISA. Acest aspect este cu atât mai grav dacă avem în vedere că normele deontologice ale profesiei de jurnalist sunt stabilite prin Coduri adoptate de asociaţiile profesionale ale jurnaliştilor (care teoretic garantează şi respectarea lor), dar aceste reglementări, atunci când este vorba de MISA, sunt încălcate în mod flagrant şi sistematic. Tocmai aceasta face că din anul 1994 şi până în prezent niciodată nu a fost acceptat, în nu contează ce situaţie, dreptul firesc la replică, atunci când împotriva acestei școli au fost realizate sistematic mii de atacuri furibunde, atât prin intermediul presei scrise, cât şi prin intermediul posturilor de radio sau al posturilor de televiziune. Tot ceea ce s-a petrecut şi încă se mai petrece în cazul Şcolii de yoga MISA este cu atât mai grav şi mai bizar, dacă avem în vedere că în epoca modernă exigenţele şi obligaţiile etice ale celor care activează în mass-media au fost sistematizate sub forma unor coduri deontologice clare, care, în teorie, nu mai este cu putinţă să fie încălcate.

Cu toate acestea, iată că, în practică, începând cu anul 1994 şi până în prezent, Şcoala de yoga MISA a înregistrat, am putea spune un trist record: în cazul ei, nu a mai fost niciodată acceptat niciun drept la replică, în ciuda miilor de articole defăimătoare ori calomnioase şi a tuturor emisiunilor pline de ură ce au fost difuzate, atât în cadrul posturilor TV, cât şi în cadrul celor de radio (exceptând cele trei cazuri menţionate când au fost publicate replicile pentru a evita sentinţa de calomnie în instanţă şi care au fost urmate de alte articole defăimătoare care conţineau calomnii foarte grave). Acest record trist este şi rămâne totodată dovada evidentă că respectivele confesiuni ale acelui „mogul“ al presei sunt şi rămân deocamdată pentru noi o evidentă şi zguduitoare realitate.

Am considerat că este necesar să dezvăluim prompt toate acestea pentru a vă ajuta să înţelegeţi care este motivul secret ce determină, fără încetare, mass-media să se dezlănţuie în cadrul unei campanii furibunde ce implică un evident linşaj mediatic. Dată fiind respectiva comandă secretă, această campanie furibundă, ce a fost dezlănţuită încă din anul 1994 împotriva MISA, va continua, atâta timp cât aşa-zişii „iluminaţi“, în cârdăşie cu secta satanică a Francmasoneriei mondiale, vor deţine puterea pe această planetă şi vor dicta din umbră ce anume trebuie să se facă împotriva duşmanilor lor de moarte.

De altfel, este necesar să subliniem aici că această strategie abjectă nu este deloc ceva singular, căci ea se exercită, cu o exactitate uluitoare, şi în cazul tuturor acelora care se află în alte ţări ale acestei planete şi care îndrăznesc să spună adevăruri deranjante atât despre secta satanică a Francmasoneriei mondiale, cât şi despre aşa-zişii „iluminaţi“. Este însă tragic să constatăm că actualmente toţi ziariştii, toţi redactorii şi toţi realizatorii de emisiuni de radio sau de televiziune acceptă să fie şi să rămână complicii acestor practici murdare şi nu se dau în lături să execute cu o criminală obedienţă ordinele secrete care le sunt date (în prealabil) de către directorii publicaţiilor sau de către superiorii lor ierarhici, atunci când li se cere să realizeze emisiuni calomnioase şi pline din abundenţă de insinuări abjecte împotriva Şcolii de yoga MISA.

Având în vedere faptele şi numai faptele pe care mulţi dintre voi aţi putut deja să le constataţi în decursul anilor, devine cu putinţă să vă daţi seama că respectiva confesiune a acelui „mogul“ al presei a dezvăluit un adevăr ce se confirmă, chiar şi dacă luăm în considerare numai faptul că niciodată Şcolii spirituale MISA nu i s-au publicat drepturile fireşti la replică, iar atunci când au fost realizate felurite emisiuni pline de calomnii abjecte, realizatorii lor s-au prefăcut cu făţărnicie că au depus eforturi pentru a contacta conducerea MISA sau Biroul de Presă şi au avut tupeul să mintă cu o mare neruşinare, afirmând că nu a răspuns nimeni la telefon, şi de aceea s-au aflat în imposibilitatea de a invita pe cineva din partea MISA la o astfel de emisiune abjectă. Astfel de trucuri penibile şi răsuflate, care au fost repetate de o mulţime de ori, vor continua şi de acum încolo, dar nu este cazul să pierdem din vedere că acum avem la dispoziţie această semnificativă dezvăluire, care ne permite să înţelegem de ce, mai ales atunci când este vorba de Şcoala spirituală MISA, mass-media se comportă în acest mod incalificabil şi deja s-a obişnuit să încalce într-un mod flagrant toate normele deontologice, pe care ar trebui să le respecte de la sine înţeles, fără nicio excepţie.

Cu toate că încălcarea normelor deontologice este sancţionată, aceasta nu se petrece la noi, datorită faptului că România este (deocamdată) o ţară (am putea spune fără să greşim) „bananieră“, în care domnia bunului-plac şi încălcarea legilor a devenit o obişnuinţă. Chiar dacă este tragic, este totuşi necesar să recunoaştem că aceasta este situaţia în cazul României. Din nefericire, actualmente, ea este o ţară a tuturor posibilităţilor, mai ales în rău.

Cu toate acestea, este necesar să nu ne pierdem speranţele îndreptăţite, căci profeţiile ce există cu privire la România arată că, până la urmă, totul se va transforma în bine în această ţară, care este pe drept cuvânt considerată Grădina Maicii Domnului. Atât profeţiile indianului Sundar Singh, cât şi cele ale faimoasei clarvăzătoare bulgare Vanga, îi prevestesc României un viitor minunat. Noi ştim că niciodată profeţiile autentice nu au fost infirmate. Până la urmă toate profeţiile de acest gen s-au adeverit, şi tocmai de aceea putem fi siguri că şi aceste profeţii referitoare la România se vor adeveri în viitor.


Citiți și:

ACUZAȚII EXPLOZIVE ALE FOSTULUI ȘEF US SECRET SERVICE: DNA face dosare politice, Kovesi nu e corectă, SRI și SIE sunt folosite politic

Zece dovezi zdrobitoare că serviciile secrete sunt cele care au lansat campania de discreditare a lui Gregorian Bivolaru în mass-media românească 
Dezvăluiri şocante ale unui angajat al serviciilor secrete privind implicarea autorităţilor în campania împotriva MISA
 

 

yogaesoteric
16 mai 2016

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More