Elena Radu: 4 acțiuni deschise la Tribunalului Uniunii Europene au solicitat anularea autorizațiilor de punere pe piață a vaccinurilor covid

Tot răul spre bine!

Tribunalul Uniunii Europene a respins, la 9 noiembrie 2021, 3 din cele 4 acțiuni care vizau anularea deciziilor Comisiei Europene pentru acordarea autorizației de introducere pe piață condiționată (pentru: Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson)

Ordonanțe respingere a acțiunilor:

Cauza T-267/21 (Johnson&Johnson)
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=249573&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=2&cid=1254871

Cauza T-136/21 (Moderna)
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249571&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=126619

Cauza T-96/21 (Pfizer)
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249570&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1266143

Motivul pe scurt: persoanele fizice nu au interes să atace deciziile Comisiei Europene, deoarece acestea nu le vizează și nu impun vaccinarea obligatorie (chiar dacă există legi naționale care impun vaccinarea obligatorie sau prin care se fac presiuni pentru vaccinare).

Așa că, atâta timp cât nu putem ataca autorizația condiționată de punere pe piață a vaccinurilor și nu avem posibilitatea să ne adresăm justiției cu o acțiune prin care să arătăm că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru acordarea autorizațiilor, nicio lege națională nu poate să impună obligativitatea prezentării vreunei dovezi de vaccinare cu aceste vaccinuri.

Cele 4 acțiuni deschise la Tribunalul Uniunii Europene solicitau anularea autorizațiilor de punere pe piață a vaccinurilor împotriva covid. Aceste acțiuni vizau neîndeplinirea condițiilor din legislația europeană pentru acordarea autorizațiilor de punere pe piață:

Astfel:

1) pentru Cominarty (Biontech-Pfizer) – 2 acțiuni

a) Cauza T-418/21 (12 iulie 2021)

Reclamantă: Virginie Alauzun (Saint Cannat, Franța) și alți 774 reclamanți (reprezentant: F. Di Vizio, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

Reclamanții au solicitat Tribunalului:

– cu titlu principal, anularea Deciziei de punere în aplicare EMEA/H/C/005735/II/0030 a Comisiei Europene din 31 mai 2020 pentru încălcarea unor norme fundamentale de procedură și pentru nemotivare în cadrul autorizației de introducere pe piață condiționată;

– cu titlu subsidiar, anularea avizului Comitetului pentru medicamente de uz uman al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) din 28 mai 2021, prin care EMA a recomandat o autorizație de introducere pe piață condiționată pentru vaccinul Comirnaty, produs de BioNTech și Pfizer;

– obligarea EMA și a Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată suportate de reclamanți.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii împotriva Deciziei Comisiei din 31 mai 2021 de modificare a autorizației de introducere pe piață condiționată a medicamentului de uz uman „Comirnaty – Vaccin de tip ARNm (cu nucleozide modificate) împotriva covid-19” acordată prin Decizia C(2020) 9598(final), reclamanții invocă două motive.

Primul motiv este întemeiat pe încălcarea unor norme fundamentale de procedură și pe nemotivare. Reclamanții susțin în această privință că deciziile atacate nu demonstrează că vaccinul în discuție intră în domeniul de aplicare sau îndeplinește cerințele articolelor 2 și 4 din Regulamentul nr. 507/2006. Astfel, potrivit reclamanților, autorizația de introducere pe piață condiționată în discuție nu ar răspunde la calificarea unei urgențe sau a unei boli potențial mortale pentru publicul în cauză. Reclamanții adaugă că autorizația menționată nu poate nici să se întemeieze pe un raport risc-beneficiu pozitiv și nici să constituie un răspuns la necesități medicale nesatisfăcute. În sfârșit, reclamanții consideră că beneficiile pentru sănătatea publică decurgând din autorizația contestată nu pot fi mai importante decât riscul inerent ce rezultă din faptul că sunt încă necesare date suplimentare.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea drepturilor fundamentale la integritatea persoanei și la viață prevăzute la articolele 3 și, respectiv, 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=vaccin&docid=245311&pageIndex=0&doclang=ro&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7540077#ctx1)

b) Cauza T-96/21 ( 16 februarie 2021)

Reclamanți: Heidi Amort (Jenesien, Italia) și alți 35 de reclamanți (reprezentant: R. Holzeisen, avocată)

Pârâtă: Comisia Europeană

Reclamanții solicită Tribunalului anularea deciziei de punere în aplicare care face obiectul acțiunii.

Motivele și principalele argumente

Acțiune formulată împotriva Deciziei de punere în aplicare COM(2021) 94 (final) a Comisiei Europene din 6 ianuarie 2021 de acordare a unei autorizații de introducere pe piață condiționate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului pentru „Comirnaty – Vaccin de tip ARNm covid-19 (cu nucleozide modificate)” împotriva covid-19, medicament de uz uman este întemeiată pe următoarele motive.

Primul motiv: decizia de punere în aplicare atacată încalcă articolul 2 punctele 1 și 2 din Regulamentul (CE) nr. 507/2006. Este dovedit științific că panica răspândită la nivel mondial din cauza unei rate ridicate a mortalității, pretins asociată cu infectarea cu SARS-CoV-2, este neîntemeiată. În plus, OMS și Uniunea Europeană nu au recunoscut în mod corespunzător situația de urgență în sensul unei amenințări la adresa sănătății publice.

Al doilea motiv: decizia de punere în aplicare atacată încalcă articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 507/2006, din cauza:

– lipsei unui raport beneficii/riscuri, în conformitate cu articolul 1 punctul 28a din Directiva 2001/83/CE2, care să fie pozitiv;
– lipsei cerinței prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 507/2006, întrucât solicitantul nu este probabil în măsură să furnizeze date clinice cuprinzătoare;
– lipsei cerinței prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 507/2006, întrucât medicamentul autorizat nu răspunde unor necesități medicale nesatisfăcute;
– lipsei cerinței prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 507/2006.

Al treilea motiv: încălcarea Regulamentului (CE) nr. 1394/2007, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004.

Al patrulea motiv: încălcarea gravă a articolelor 168 și 169 TFUE, precum și a articolelor 3, 35 și 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=vaccin&docid=240461&pageIndex=0&doclang=ro&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7540077#ctx1)

Pentru Moderna

Cauza T-136/21 (5 martie 2021)

Reclamanți: Heidi Amort (Jenesien, Italia) și alți 37 de reclamanți (reprezentant: R. Holzeisen, avocată)

Pârâtă: Comisia Europeană

Reclamanții solicită Tribunalului anularea deciziei de punere în aplicare care face obiectul acțiunii.

Motivele și principalele argumente

Acțiunea formulată împotriva Deciziei de punere în aplicare COM(2021) 94 (final) a Comisiei Europene din 6 ianuarie 2021 de acordare a unei autorizații de introducere pe piață condiționate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului pentru „covid-19 Vaccin Moderna – Vaccin de tip ARNm covid-19 (cu nucleozide modificate)”, medicament de uz uman este întemeiată pe următoarele motive.

Primul motiv: decizia de punere în aplicare atacată încalcă articolul 2 punctele 1 și 2 din Regulamentul (CE) nr. 507/2006. Este dovedit științific că panica răspândită la nivel mondial din cauza unei rate ridicate a mortalității, pretins asociată cu infectarea cu SARS-CoV-2, este neîntemeiată. În plus, OMS și Uniunea Europeană nu au recunoscut în mod corespunzător situația de urgență în sensul unei amenințări la adresa sănătății publice.

Al doilea motiv: decizia de punere în aplicare atacată încalcă articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 507/2006, din cauza:

– lipsei unui raport beneficii/riscuri, în conformitate cu articolul 1 punctul 28a din Directiva 2001/83/CE2 , care să fie pozitiv;
– lipsei cerinței prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 507/2006, întrucât solicitantul nu este probabil în măsură să furnizeze date clinice cuprinzătoare;
– lipsei cerinței prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 507/2006, întrucât necesitățile medicale nesatisfăcute nu vor fi îndeplinite prin intermediul medicamentului autorizat;
– lipsei cerinței prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 507/2006.

Al treilea motiv: încălcarea Regulamentului (CE) nr. 1394/2007, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004.

Al patrulea motiv: încălcarea gravă a articolelor 168 și 169 TFUE, precum și a articolelor 3, 35 și 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=vaccin&docid=240457&pageIndex=0&doclang=ro&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7540077#ctx1)

Pentru Janssen (Johnson&Johnson)

Cauza T-267/21 (19 mai 2021)

Reclamanți: Heidi Amort (San Genesio Atesino, Italia) și alți 22 de reclamanți (reprezentantă: R. Holzeisen)

Pârâtă: Comisia Europeană

Reclamanții solicită Tribunalului: anularea deciziei de punere în aplicare atacate, astfel cum a fost modificată și completată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii împotriva Deciziei de punere în aplicare C(2021) 1763 (final) a Comisiei Europene din 11 martie 2021 de acordare a unei autorizații de introducere pe piață condiționate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului pentru „covid-19 Vaccin Janssen – Vaccin covid-19 (Ad26.COV2-S [recombinant])”, medicament de uz uman, se invocă următoarele motive:

Primul motiv: Decizia de punere în aplicare atacată încalcă articolul 2 punctul 1 și punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 507/2006. Este dovedit științific că panica răspândită în lume ca urmare a unei rate crescute a mortalității, pretins legată de o infecție cu SARS-CoV-2, este nefondată. În plus, OMS și Uniunea Europeană nu ar fi recunoscut în mod adecvat situația de criză în sensul unei amenințări la adresa sănătății publice.

Al doilea motiv: Decizia de punere în aplicare atacată încalcă articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 507/2006 ca urmare a:

– lipsei unui raport beneficii/riscuri, astfel cum a fost definit la articolul 1 punctul 28a din Directiva 2001/83/CE2, pozitiv;
– neîndeplinirii condiției impuse la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 507/2006 întrucât solicitantul probabil nu va putea furniza ulterior datele clinice detaliate;
– neîndeplinirii condiției impuse la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 507/2006 întrucât medicamentul nu răspunde unor nevoi medicale neacoperite;
– neîndeplinirii condiției impuse la articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 507/2006.

Al treilea motiv: încălcarea Regulamentului (CE) nr. 1394/2007, a Directivei 2001/83/CE, precum și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004.

Al treilea motiv: încălcarea gravă a articolelor 168 și 169 TFUE, precum și a articolelor 3, 35 și 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=vaccin&docid=243799&pageIndex=0&doclang=ro&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7540077#ctx1)

Citiți și:
Elena Radu: Sunt privilegiată că atunci când am devenit avocat, sistemul meu imunitar s-a modificat în mod corespunzător. Nu aceeași este situația medicilor
Av. Elena Radu: Scenariul cu scop final monitorizarea și controlul în masă. Cum ar putea el să fie îndeplinit?
Elena Radu: Tot aud că nu se ia nicio decizie politică în favoarea cetățeanului român pentru că sunt politicienii șantajați cu dosare penale

 

yogaesoteric
17 aprilie 2022

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More