Încrederea ne susţine să trecem cu bine testele şi încercările spirituale

Încrederea, un ingredient esenţial al fericirii şi al împlinirii

de Edi Franţi

Motto: „Întotdeauna fără excepţie trebuie să ai încredere totală mai întâi în Dumnezeu Tatăl
şi apoi în tine însuţi.” – profesor YOGA Gregorian Bivolaru

„Trebuie să avem mereu o mare credinţă de nezdruncinat în noi înşine şi să permitem Sinelui Nemuritor Suprem ATMAN 
să ne ghideze cu înţelepciune în viaţă. Să nu uităm că întotdeauna încrederea imensă în sine poate face
adevărate minuni, pe când îndoiala ne poate face mult rău si, tocmai de aceea,
ea reprezintă un mare păcat.” – profesor YOGA Gregorian Bivolaru

Încrederea este cea care conferă calitate şi profunzime experienţelor vieţii noastre. Capacitatea de a avea încredere reprezintă un ingredient esenţial al fericirii şi al împlinirii, altfel, energia noastră va fi limitată de suspiciuni, îndoieli şi temeri. Încrederea ne dă curajul de a merge mai departe sau de a ne asuma riscuri de care nu am fi în stare în absenţa acestei componente vitale pentru maturizare şi spiritualitate.

Ce este încrederea?

Substantivul „încredere” provine din verbul „a crede”, respectiv „a crede în ceva sau în cineva”. Credinţa este deci baza sentimentului de încredere. Opusul încrederii este îndoiala.

La modul obişnuit şi general încrederea este o atitudine atât raţională, cât şi emoţională, a unei persoane faţă de o alta, care are anumite caracteristici ce se întrepătrund cu sistemul de valori al celeilalte persoane.
Încrederea se bazează pe analiza unor acţiuni, activităţi, însuşiri proprii (încrederea în sine) sau ale altora, în urma cărora se formează convingerea că acele acţiuni sunt corecte şi conforme sistemului de valori al celui ce analizează. Fiinţa umană are în mod spontan tendinţa de a relaţiona cu alte fiinţe umane, de a comunica, de a-şi exprima sentimentele, gândurile, emoţiile etc. altor fiinţe umane iar atunci când există afinitate, sinceritate şi libertate în exprimare între două sau mai multe fiinţe umane aceste lucruri conduc, implicit, la apariţia încrederii pe care o putem acorda sau câştiga.
Pe baza caracteristicilor analizate, ale persoanelor cu care relaţionăm, se formează simpatii, antipatii, credinţe etc. Astfel, acordăm încredere unor persoane sau câştigăm încrederea altora în noi.

Dacă încercăm să facem o scurtă clasificare a tipurilor de încredere, am putea enumera:
•    încrederea în partenerul de afaceri sau colegul de serviciu (aici găsim ca principale elemente respectul reciproc, loialitatea partenerului de afaceri şi respectarea termenilor contractuali, toate acestea conducând la încredere);
•    încrederea în relaţiile de prietenie (se bazează pe toate experienţele petrecute împreună de respectivele persoane şi regăsim aici şi câteva însuşiri din cadrul relaţiei de dragoste, gen sinceritate, realizări etc.).
•    încrederea în relaţia de dragoste (se bazează în primul rând pe sinceritate, sentimentul de iubire, aşteptări împlinite, onestitate, realizări etc.);
•    încrederea în sine (atunci când, pe baza unor „sondaje” interioare, ne simţim pregătiţi să facem faţă unei situaţii, ca de exemplu să susţinem un examen. Spunem atunci că avem încredere în noi);
•    încrederea în Dumnezeu se bazează pe deschidere totală, dăruire de Sine şi iubirea necondiţionată faţă de Dumnezeu.

În practica spirituală, încrederea în Dumnezeu şi încrederea în sine sunt două calităţi deosebit de importante, care ne susţin să trecem cu bine toate testele şi încercările spirituale la care suntem supuşi.  

Încrederea în sine

Încrederea în sine înseamnă aprecierea şi valorizarea propriei persoane. Mai exact, a avea o atitudine pozitivă, a ne aprecia în tot ceea ce facem bun, a fi siguri de calităţile noastre, a ne putea controla viaţa şi a fi în stare să facem tot ceea ce este bun şi vrem cu adevărat. Privită din punct de vedere spiritual încrederea în sine este un sentiment binefăcător de siguranţă, determinat de cunoaşterea posibilităţilor şi valorii propriei persoane sau ale altora care, datorită proceselor de REZONANŢĂ pe care le determină (în MICROCOSMOSUL fiinţei umane) cu energii subtile, binefăcătoare din MACROCOSMOS poate genera îndrăzneală, forţă, inspiraţie, decizie şi reuşită în acţiune. Încrederea deplină în sine este rezultatul interiorizării unei suite de relaţii, modele, experienţe (reuşite sau evocate ferm, cu putere), în primul rând, a relaţiei cu autoritatea unui model a cărui valoare este unanim recunoscută (aşa cum este de exemplu Ghidul spiritual).

Ce găsim la o persoană cu o puternică încredere în sine? Încredere în propriile calităţi, o imagine pozitivă faţă de sine însăşi şi lipsa temerilor legate de succes sau eşec. Încrederea în sine presupune şi încrederea în propriile intuiţii, sau altfel spus ascultarea inimii. În situaţii dificile, fiinţele care au încredere în sine nu-şi vor pierde niciodată credinţa în principiile profunde, spirituale care le guvernează existenţa. Persoanele încrezătoare primesc cu bucurie noile provocări şi schimbări, reuşind să transforme problemele cu care se confruntă în oportunităţi. În schimb, persoanele neîncrezătoare îşi lasă temerile să se aşeze între ele şi aspiraţiile lor. Cei cu o slabă încredere în sine obişnuiesc să se retragă atunci când sunt afectate de câteva necazuri sau când sunt înfrânte. Acestea au tendinţa de a da vina pe alte persoane sau pe circumstanţe pentru eşecurile lor, în loc să-şi atribuie o judecată greşită sau alte neajunsuri care i-a condus în astfel de situaţii. Deoarece nu reuşesc să evalueze aceste situaţii în mod realist şi să înveţe din propriile eşecuri, persoanele lipsite de încredere în sine pot continua să repete aceleaşi şi aceleaşi greşeli.

Analizând din punct de vedere spiritual starea de încredere în sine, ea ne apare ca rezultantă a două aspecte principale:
• Dumnezeu ne-a creat după chipul şi asemănarea Sa;
• Credinţa în Dumnezeu;
Astfel încrederea în sine reprezintă de fapt încrederea în Dumnezeu care se manifestă prin noi. Trezirea încrederii în sine apare din acest punct de vedere şi ca un proces amplu de autocunoaştere spirituală. Este bine să ţinem minte mereu că atunci când ne-a creat şi ne-a dat libertatea de a alege şi de a acţiona Dumnezeu a arătat că are încredere în noi. Când Dumnezeu vrea să ne facă conştienţi de nivelul nostru de evoluţie şi ne testează cu încercări pe măsură, El are încredere în noi. Când ne oferă prin graţia sa o din ce în ce mai mare putere şi forţă spirituală, Dumnezeu are încredere în noi. Mai rămâne astfel ca şi noi să-i urmăm exemplul şi să avem o din ce în ce mai mare încredere în noi, apreciind această stare ca un minunat dar şi o mare graţie din partea lui Dumnezeu.

Încrederea şi testele spirituale

Încrederea în sine este unul din fundamentele fiinţei noastre, care ne ajută atunci când viaţa ne încearcă într-un fel sau altul. Privite mai profund, încercările la care viaţa ne supune sunt de fapt teste spirituale şi ele fac parte din viaţa noastră, oricât am încerca să le evităm. Întotdeauna ele au un scop divin, şi oricât de greu ne este să înţelegem uneori aceasta, ele reflectă mereu înţelepciunea şi iubirea lui Dumnezeu. E bine să ne reamintim faptul că până şi Iisus a trebuit să treacă anumite teste spirituale. Aşa că decât să ne revoltăm sau să ne lamentăm şi să ne victimizăm este mult mai constructiv să ne orientăm energia pentru a găsi o cale de a trece cu succes testele spirituale cu care ne confruntăm.

Întotdeauna încercările ascund în profunzimea lor un mesaj important pentru viaţa noastră, iar scopul pentru care au apărut este tocmai de a descifra acest mesaj destinat nouă. Odată trecut cu succes un test spiritual, evoluţia noastră se accelerează foarte mult şi putem realiza chiar adevărate salturi spirituale. O mare încredere de sine poate călăuzi o persoană şi poate să o ajute să depăşească toate piedicile întâlnite în cale, pentru a trăi astfel toate ocaziile minunate care îi apar şi care o pot îmbogăţi interior.
Şi dacă totuşi se ajunge în situaţia în care un test spiritual nu a fost trecut cu bine, este bine să ştim că o persoană încrezătoare în propriile forţe consideră eşecul ca un rezultat parţial, nu unul definitiv. Altfel spus ea îşi va spune: „Am pierdut o bătălie, dar nu am pierdut războiul”. Astfel în timp ce persoanele mai „slabe” disperă, cei încrezători trec la acţiune. Aceştia consideră că atât succesul, cât şi eşecul acţiunilor lor, depind de felul în care ei reuşesc să influenţeze cursul evenimentelor. Astfel de persoane îşi asumă responsabilitatea propriilor acţiuni, insistă în menţinerea propriilor standarde şi sunt stimulate de provocările care apar în timpul eforturilor de a-şi atinge ţelurile.

Încrederea în Dumnezeu

Încrederea noastră absolută şi de nezdruncinat în DUMNEZEU face sa fie posibile multe miracole. Apelarea plină de credinţă şi umilinţă de către aspirantul spiritual a ajutorului lui Dumnezeu înseamnă de fapt invocarea legii divine a dăruirii oculte, formulate de către Iisus astfel: „Cere şi ţi se va da, bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi”. În conformitate cu această promisiune făcută de către Dumnezeu creaturii, Dumnezeu va răspunde la momentul potrivit în maniera cea mai eficientă.
Noi trebuie să realizăm nu doar că Dumnezeu ştie ce este cel mai bun pentru noi, dar şi că El, Dumnezeu, face ceea ce este cel mai bine pentru noi la momentul potrivit ales de El, Dumnezeu. Atunci când simţim că noi devenim instrumentele şi El este cel care acţionează, atunci nu va mai exista îndoială. Atunci când realizăm că Dumnezeu este Totul, poate Totul, ştie Totul, are Totul, adică că este infinit de bogat şi noi ne sprijinim pe ajutorul său, atunci noi avem încredere de nezdruncinat în Dumnezeu.

În practica spirituală este o etapă denumită în mod tradiţional SANKALPA ATMASARPANA, şi care presupune să ne lăsăm în voia Puterii lui Dumnezeu fără rezerve şi condiţii, fără să cerem nimic în schimb, nici măcar SIDDHI-uri. Singura dorinţă pe care trebuie s-o avem e să devenim instrumentul prin care se arată şi se manifestă puterea lui Dumnezeu. Pentru că celor care cer, Dumnezeu le dă, însă acelora care se oferă pe ei înşişi din dragoste pentru Dumnezeu şi fără a cere nimic în schimb Dumnezeu le va da totul, şi ce doreau, dar şi pe El Dumnezeu şi iubirea lui infinită.
Pentru aceasta este însă nevoie de o încredere de nezdruncinat în Dumnezeu. Să nu uităm însă cât de greu este să avem încredere totală în ceva sau cineva, de aceea nu trebuie să ne întristăm dacă vedem că statornicia credinţei nu vine de îndată, mai ales că una dintre marile boli ale acestor vremuri tulburi este îndoiala.

În asemenea momente este indicat ca aspirantul să-şi amintească ceea ce este scris în Bhagavad-Gita:
•    „Dăruieşte-mi-te Mie (Dumnezeu) cu totul şi vei izbândi în toate prin voia mea (Dumnezeu).”
•    „Lasă tot deoparte, toate legile, regulile, normele şi principiile, şi pe cele pe care le-ai învăţat de la alţii, şi pe cele pe care ai ajuns să le afli tu singur, şi încrede-te în Mine (Dumnezeu), iar Eu (Dumnezeu) te voi feri de toate relele şi păcatele.”
•    „Statorniceşte-ţi mintea numai asupra Mea (Dumnezeu), cufundă-ţi în Mine (Dumnezeu) inima ta, lasă întreaga ta înţelegere să se adâncească în Mine (Dumnezeu): tu vei locui cu adevărat în Mine (Dumnezeu) după această existenţă, fără nicio umbră de îndoială.”
•    „Dacă tu eşti una cu Mine (Dumnezeu) în inima şi în conştiinţa ta, atunci prin Graţia Mea Divină, vei trece peste toate greutăţile, dar dacă, din pricina egoismului tău, nu vei aculta poveţele Mele (Dumnezeu), te vei pierde.”
•    „Iar acum ascultă cuvântul Meu Suprem, cel mai tainic dintre toate, Îmi eşti foarte drag şi de aceea îţi voi spune ce este mai bine pentru tine.”
•    „Statorniceşte-ţi mintea asupra Mea (Dumnezeu), fii dăruit Mie (Dumnezeu), jertfeşte-mi Mie (Dumnezeu), cinsteşte-mă pe Mine (Dumnezeu), şi astfel cu adevărat vei ajunge la Mine (Dumnezeu), aceasta îţi făgăduiesc pentru că îmi eşti drag.”
•    „Renunţă la toate DHARMA-ele (ce constau în datorii şi limitări) şi retrăgându-te în Mine (Dumnezeu) şi numai în Mine (Dumnezeu), Eu (Dumnezeu) te voi elibera de orice păcat şi de orice rău. Nu te lăsa pradă îndoielii”
•    „Arjuna a spus: M-i s-a risipit tulburarea minţii, prin graţia Ta mi-am recăpătat aducerea aminte, o Stăpâne Neînfrânt. Sunt în picioare! Iată-mă dârz în înţelepciune, îndoielile mi-au pierit, voi făptui aşa cum m-ai povăţuit.”

Modalităţi practice de a ne amplifica încrederea în sine

Încrederea îi poate ajuta pe oameni să meargă mai departe, indiferent de obstacolele cu care se confruntă. Încrederea în sine nu este înnăscută şi nu depinde doar de educaţia pe care am primit-o în copilărie, ci poate fi dobândită printr-o angrenare creativă în această direcţie. Asemeni unei grădini frumoase, şi încrederea are nevoie în permanenţă de îngrijire.

O metodă practică eficientă pentru a amplificarea încrederii în sine este operarea cu sugestii şi autosugestii benefice şi creatoare. Doctorul Henri Durville, în studiul său cu titlul „Vreau să reuşesc” indică o suită de afirmaţii foarte sugestive:

„AM DEPLINĂ ÎNCREDERE ÎN MINE ÎNSUMI. VREAU SĂ IMIT PÂNĂ LA IDENTIFICARE EXEMPLUL CELOR CARE REUŞESC. VREAU SĂ MERIT DIN PLIN ŞI SĂ OBŢIN SUCCES ŞI BUCURIE. VREAU SĂ ÎMI JOC CU CURAJ ROLUL CORESPUNZĂTOR MENIRII MELE ÎN MOD ACTIV. ACESTEI MENIRI ÎI VOI CONSACRA MAJORITATEA FORŢELOR MELE. SUNT SIGUR CĂ VOI AJUNGE LA ŢELUL URMĂRIT DE MINE. VREAU SĂ CÂŞTIG VICTORIA ŞI, PENTRU A ÎNVINGE, VOI ÎNCEPE PRINTR-O VICTORIE ASUPRA MEA ÎNSUMI.”

„PENTRU A-MI JUCA CU DEVOTAMENT ROLUL MEU, IAU ÎN TOTALITATE ATITUDINEA CELUI CARE REUŞEŞTE. ÎN PICIOARE, CONŞTIENT DE FORŢA GIGANTICĂ, BENEFICĂ A UNIVERSULUI CARE MĂ SUSŢINE ŞI SE MANIFESTĂ PRIN MINE, SUNT GATA DE ACŢIUNE, ÎMI ÎNDREPT BUSTUL. LAS SĂ SE MANIFESTE CA UN FLUX NEÎNTRERUPT ENERGIILE COSMICE PRIN MINE. PLIN DE EUFORIE ÎMI RIDIC CAPUL. ÎMI UMFLU PLĂMÂNII CU AER PROASPĂT ŞI FIXEZ ÎN ÎNTREAGA MEA FIINŢĂ ENERGIILE COSMICE AMBIANTE CARE VOR FACE DIN MINE UN ALT OM. SIMT DIN CE ÎN CE MAI MULT CĂ AM CREDINŢĂ ÎN SUCCES. PRIVIREA MEA ESTE MAI CUTEZĂTOARE; VORBIREA MEA ESTE MAI CALDĂ, PLINĂ DE DRAGOSTE, MAI EDIFICATOARE, MAI CONVINGĂTOARE. MERSUL MEU ESTE MAI FERM ŞI MAI SIGUR. VREAU SĂ EXPRIM CÂT MAI DES PRIN SURÂSUL MEU ŞI PRIN PRIVIREA MEA O FORŢĂ BEATIFICĂ CE INSPIRĂ ÎNCREDERE, DRAGOSTE ŞI SIMPATIE.”

Este recomandat să scriem aceste afirmaţii pe un afiş şi să citim această formulare cel puţin de două ori pe zi, în special dimineaţa şi seara.

Speranţa benefică, trăită ca stare interioară amplă şi profundă, mai ales atunci când este intensă şi constantă, declanşează în universul nostru lăuntric o gigantică putere benefică, care ne măreşte de fiecare dată încrederea în sine.

HATHA YOGA este de asemenea o metodă foarte eficientă. Posturile care dinamizează centrul subtil de forţă MANIPURA CHAKRA, cum ar fi TRIKONASANA, UDDIYANA BANDHA, NAULI KRIYA sau SUPTA VAJRASANA, sunt câteva dintre ASANA-ele pe care le putem integra în programul nostru spiritual zilnic pentru a ne trezi şi amplifica încrederea în sine. De un real folos sunt şi posturile care dinamizează centrul subtil de forţă SHAHASRARA, cum ar fi de exemplu SHIRSHASANA.

Credinţa în Dumnezeu, încrederea în sine şi optimismul sunt intim legate. Amplificându-ne credinţa şi optimismul ne vom amplifica şi încrederea.

Plantele de leac ne pot ajuta foarte mult în amplificarea încrederii. De asemenea, regimurile alimentare preponderent YANG sau regimul OSHAWA, ne pot ajuta prin amplificarea aspectului solar să fim mai încrezători în noi înşine.  

Trezirea şi dinamizarea armonioasă a învelişul supramental VIJNANAMAYAKOSHA ne va feri pentru totdeauna de îndoielile demoniace, care apar numai în sfera învelişului subtil MANOMAYAKOSHA.

Încrederea se reflectă în toate alegerile pe care le facem. Numai atunci când îndrăznim să ne asumăm riscurile, să ne ridicăm pentru a ne susţine crezurile şi să avem încredere în simţul nostru lăuntric de a alege binele de rău, doar atunci vom reuşi să fim creativi, îndrăzneţi şi să avem realizări cu totul excepţionale în viaţă.

Aforisme despre încredere

•    „Dacă ai încredere în tine însuţi, inspiri încredere altora” –  Goethe
•    „Dacă mă încred în Dumnezeu şi El există, câştig infinit. Dacă mă încred în Dumnezeu şi El nu există, nu pierd nimic. Dacă nu am încredere în Dumnezeu şi El există, pierd infinit. Dacă nu am încredere în Dumnezeu şi El nu există, iaraşi nicio pierdere.”  – Blaise Pascal
•    „S-ar putea să fii dezamăgit dacă ai prea multă încredere, dar te vei chinui dacă nu ai încredere îndeajuns.”
•    „Prietenia fără încredere este ca o floare fără parfum.” – Laure Conan
•    „Prea multă încredere este nebunie, prea mulă neîncredere este o tragedie” – Jean Paul
•    „A învăţa să ai încredere este una dintre cele mai dificile sarcini ale vieţii” – Isaac Wats
•    „E mai ruşinos să nu ai încredere într-un prieten, decât să fii înşelat de el” – Arthur Shopnehauer
•    „Dacă mi-am pierdut încrederea în mine, voi avea tot Universul împotriva mea” – Ralph Waldo Emerson
•    „Dacă ai încredere în tine însuţi, inspiri încredere altora” – Goethe
•    „Mergi cu încredere în direcţia visurilor tale. Trăieşte viaţa pe care ţi-ai imaginat-o” – Henry David Thoreau
•    „Nu trebuie să acorzi încredere unui om care nu zâmbeşte niciodată.” – Henry Millon de Montherlant
•    „Încrederea în sine e încrederea în rezultatul lucrului tău.” – Tudor Arghezi
•    „Încrederea înfloreşte în inimile mari.” – Vasile Alecsandri
•    „Coroana vieţii noastre este încrederea în noi.” – Ion Agârbiceanu
•    „În viaţă trebuie să avem încredere. Mare încredere în noi, dar şi în ceilalţi. Fără încredere trăim degeaba şi mereu vom fi chinuiţi de îndoieli.” – Victor Duţă
•    „Oamenii pier din spaimă şi trăiesc din încredere.” – Henry David Thoreau
•    „Prin încredere omul îşi atinge scopul.” – Kamandaki
•    „Omul care are încredere în oameni va face mai puţine greşeli decât cel care nu are încredere în ei”.
•    „Mincinosul nu are încredere în nimeni.” – Valeriu Butulescu
•    „Încrederea este balamaua uşii spre succes.” – Mary O’Hare Dumas
•    „Încrederea este francheţe şi curaj în confruntarea cu întâmplările vieţii.” – John Dewey
•    „Omul care are încredere în oameni va face mai puţine greşeli decât cel care nu are încredere în ei.” – Camillo Benso di Cavour
•    „Fă primul pas cu încredere. Nu trebuie să vezi întreaga scară. Pur şi simplu păşeşte.” – Martin Luther
•    „Cei care au încredere în noi, ne educă.” – George Eliot
•    „Dacă cineva avansează cu încredere în direcţia visurilor sale, va cunoaşte un succes neobişnuit în vremuri obişnuite.” – Henry David Thoreau
•    „Dintre toate slăbiciunile, cea mai mare este lipsă de încredere în sine.” – Napoleon Hill
•    „Cu cât mai repede vei avea încredere în tine, cu atât mai repede vei şti cum să trăieşti.” – Goethe
•    „Vor exista mereu oameni care te vor răni, aşa că trebuie să-ţi păstrezi încrederea şi doar să ai mai multă grijă în cine ai încredere şi a doua oară.” – Gabriel Garcia Marquez
•    „Creează o atmosferă de încredere, fii întotdeauna deschis la surse noi de informaţii şi aşteaptă-te că răspunsurile să vină din cele mai neaşteptate locuri.” – Kishan Venkataraman
•    „Esenţa prieteniei stă în integritate, generozitate şi încredere deplină.” – Ralph Waldo Emerson
•    „A avea încredere este o dovadă de curaj, a fi credincios este un semn al forţei.” – Marie von Ebner-Eschenbach
•    „Ai încredere în tine însuti. Percepţiile tale sunt adesea mai precise decât eşti dispus să crezi.” – Claudia Lee Black
•    „Trebuie să fi obţinut liniştirea, încrederea, pentru a putea discerne esenţialul lucrurilor. Când se discerne esenţialul lucrurilor, se poate atinge scopul.” – Confucius
•    „Dumnezeu apreciază la mine faptul că-mi place neînsemnătatea şi sărăcia mea şi că am o încredere nemărginită în mila Lui. Iată singura mea comoară! De ce n-ar putea fi aceasta şi a ta?” – Sfânta Tereza de Lisieux
•    „De mii de ani încoace oamenii nu au încredere în promisiunile lui Dumnezeu, pentru motivul cel mai ciudat: erau prea bune ca să fie adevărate. Aşa că aţi ales o promisiune mai mică – o dragoste mai mică. Promisiunea cea mai mare făcută de Dumnezeu provine din dragostea cea mai mare.” – Neale Donald Walsch
•    „Adevărul rămâne adevăr chiar dacă nu-l înţelegem, nu avem încredere în el sau îl ignorăm.” – W. Clement Stone

Citiţi şi:
Cele 17 pericole nebănuite ale îndoielilor demoniace
Speranţa

yogaesoteric
26 iunie 2009

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More