Două stări, în felul lor extreme, despre care se vorbește adeseori pe calea spirituală: starea de ÎNȚELEPCIUNE și starea de PROSTIE (V)

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

În expunerea ce urmează, vă vom vorbi pe rând despre aceste stări și vă vom dezvălui unele taine importante ale acestora. Sperăm ca toate aceste aspecte să vă fie de un real folos, mai ales acelora dintre voi care vă aflați pe o cale spirituală și practicați cu entuziasm şi multă dăruire yoga.

Citiți partea precedentă a articolului

Un antidot puternic, rapid şi crucial

Atunci când analizăm cu multă atenție și luciditate aceste aspecte ce sunt într-o anumită măsură definitorii fie pentru existenţa, fie pentru apariția, fie pentru persistența, fie pentru creșterea și amplificarea stării de prostie în universul ființei umane, devine cu putinţă să ne dăm seama de ce este atât de dificil de definit starea de prostie.

În felul acesta ajungem să conştientizăm că, în realitatea ei în mod evident complexă, prostia este o stare proteică, este un amalgam de trăiri şi caracteristici nefavorabile a căror rezultantă finală este acest cocteil ciudat care este numit prostie.

Toate acestea ne ajută să înțelegem de ce starea de prostie este atât de dificil de definit, mai ales atunci când se ignoră şi astfel se pierde din vedere că există totuşi o mulțime de factori determinanți, cel mai adesea nebănuiţi, care contribuie fie la existenţa, fie la apariția, fie la menținerea, fie la accentuarea ce este evidentă în unele cazuri a stării proteice numite prostie.

Prostia fie mică, fie mijlocie, fie mare, fie foarte mare, fie imensă, fie uimitoare, fie abisală, este o stare caracteristică pentru imensa majoritate a ființelor umane care nu au atins o considerabilă stare de înțelepciune.

La modul esențial, starea de prostie evidențiază absența stării de înțelepciune reală, dumnezeiască, iar starea considerabilă de înțelepciune dumnezeiască evidențiază, atunci când este atinsă, absenţa stării de prostie.

Dincolo de aparențe, starea de prostie prezintă totuși anumite grade specifice de intensitate; una este să fii doar prost și cu totul altceva este să fii un imbecil sau chiar un mare imbecil. Spre exemplu, cele mai accentuate grade ale prostiei sunt idioțenia crasă şi oligofrenia.

În măsura în care ne-am dat seama de realitatea evidentă a acestor aspecte, este binevenit, este creator ca fiecare dintre voi să vă întrebați în final cu o mare sinceritate: „Eu oare cât de prost sunt?”. Apoi, după o analiză cât mai atentă şi lucidă, va fi excelent să vă dați seama de gradul de prostie ce vă caracterizează în această etapă în care vă aflați actualmente.

Este chiar foarte important să vă dați seama că, în realitate, conștientizarea pregnantă a stărilor de prostie și de mediocritate în care ne complacem este o minunată sclipire de geniu de care fiecare dintre voi aveți urgent nevoie.

Identificarea unora dintre caracteristicile stării de prostie pe care deja le-am enunțat anterior ne ajută să ne dăm urgent seama că deși nu conștientizăm deocamdată starea de prostie în care ne aflăm, prostia există totuşi în ființa noastră și este criptică. Apoi este necesar să facem neîntârziat tot ceea ce ne stă în putinţă spre a face să dispară, spre a anihila din universul nostru lăuntric astfel de caracteristici evidente ale stării de prostie.

Procedând în felul acesta, diminuăm în mod considerabil starea de prostie în care ne-am aflat și vom constata ulterior cu bucurie că rezultatele benefice nu vor întârzia să apară. Ne vom putea convinge astfel că eforturile noastre adecvate, constructive, nu au fost zadarnice, iar aceasta ne va motiva apoi să continuăm cu mult entuziasm procesul de diminuare și chiar de anihilare a stării de prostie în care anterior ne complăceam.

Multe dintre aspectele referitoare la starea de prostie pe care vi le-am revelat aici sunt expuse în premieră și, din nefericire, este cu putinţă să treacă multe zeci sau poate chiar sute de ani până când cei care cercetează prostia ca stare îşi vor putea da seama de starea lor şi apoi vor catadicsi să le ia în considerare, pentru a fi în felul acesta anihilată în mod definitiv starea de prostie.

Este, de asemenea, esenţial să reținem că un antidot puternic, rapid şi crucial care face cu putinţă diminuarea şi chiar anihilarea grabnică în universul nostru lăuntric a stării de prostie este dinamizarea considerabilă şi aprofundarea trezirii învelişului nostru supramental vijnanamaya kosha.

Mai mult decât atât, dinamizarea în ființa noastră a învelișului supramental vijnanamaya kosha trezeşte şi apoi amplifică starea de genialitate.

Dacă printre fiinţele umane care vor citi cu multă atenție această expunere, vor exista unele care vor afirma: „Pe mine nu mă interesează să am o gândire genială şi să fiu un mare geniu”, putem fi absolut siguri că aceste persoane sunt imbecile, iar cu privire la aceasta nu poate fi nicio îndoială.

Este necesar să știți că toate geniile ce au existat sau care există pe această planetă, fără nicio excepție, s-au bucurat de o dinamizare evidentă, proporțională, a învelișului lor supramental (vijnanamaya kosha). Iată că yoghinii avansați, dar și maeștrii tantrici, cunosc de mii de ani care este secretul fundamental al stării de genialitate, ce apare prin trezirea și dinamizarea considerabilă a învelişului supramental (vijnanamaya kosha).

Ar mai fi multe de spus despre starea ciudată ce este deja cunoscută sub denumirea oarecum paradoxală de prostia inteligenței, dar, dat fiind faptul că este un subiect vast și complex, nu-l vom aborda cu această ocazie. Ne vom mulțumi să menţionăm însă succint că, din nefericire, mulți cercetători, mulți savanţi şi mulţi oameni de ştiinţă sunt caracterizați de o acută stare de prostie a inteligenței.

Starea de prostie a inteligenţei face ravagii în universul lăuntric al multor fiinţe umane de pe această planetă. Această ciudată stare a fost definită într-un mod criptic de binecunoscutul inițiat francez Francois Rabelais, care a spus: „Ştiința fără de conştiinţă conduce apoi la ruina sufletului”.

Un exemplu exemplar, am putea spune, de geniu plurivalent și luminos este marele fizician Albert Einstein. Unele descoperiri absolut geniale ale lui Albert Einstein au confirmat matematic ceea ce tradiția milenară plină de înțelepciune a sistemului Tantra Yoga cunoştea de peste 7000 de ani.

Transmutația biologică în energie gigantică a potențialului substanțial procreator al fiinţelor umane la temperatura trupului în timpul jocurilor amoroase bazate pe iubire reciprocă (şi care integrează o modalitate erotică net superioară ce este cunoscută sub numele de continență erotică amoroasă) era curent realizată de aspiranții tantrici în urmă cu mii de ani.

În felul acesta, practicanții acestei modalităţi revoluţionare de a face dragoste deveneau capabili să fuzioneze amoros chiar şi 20 de ore încontinuu, nu erau deloc vlăguiți, nu-și pierdeau nicidecum erecția, atingeau multe zeci de stări covârşitoare de orgasm și resimțeau stări de fericire imensă – ce nu sunt bănuite vreodată de cuplurile obișnuite, în cadrul cărora bărbații ejaculează după 3-5 minute de la momentul intromisiunii penisului (lingam-ului) în vaginul (yoni-ul) femeii.

Pentru cei proști, obtuzi și sceptici, pare ceva imposibil, ceva de necrezut. Totuși, este ceva firesc şi chiar nativ pentru femeile înzestrate prin natura lor să practice cu uşurinţă continența erotică amoroasă şi să trăiască astfel de stări reînnoite și îmbătătoare de fericire, ce le proiectează în ceea ce se numește cel de-al 9-lea cer.

Este însă evident că această modalitate pe drept cuvânt revoluționară, cu totul extraordinară, de a atinge o fericire exemplară nu va fi niciodată abordată și îmbrățișată de cei proşti, letargici, sceptici şi larvari și nici de femeile schimbătoare, fluctuante și proaste, care nu prea știu ce vor în această viață.

Despre toate acestea, ființele umane proaste se vor grăbi să spună: „Pe mine nu mă interesează toate acestea și consider că sunt niște tâmpenii cu care nu merită să-mi bat capul”.

Această modalitate va fi însă abordată fără șovăire, cu entuziasm, cu dăruire, cu aspirație, de către ființele umane inteligente, intuitive, rafinate, pline de o curiozitate binefăcătoare, optimiste, care se vor putea apoi convinge prin intermediul gramelor de practică de valoarea ei extraordinară.

Atunci când privim cu multă atenţie şi cu luciditate în jurul nostru, constatăm că această selecție ce se realizează într-un mod spontan există şi funcţionează fără încetare.

Cei proști nu vor îmbrăţişa cel mai adesea această cale ce este implicit rezervată doar celor care sunt suficient de pregătiți, suficient de inteligenţi, cu mult bun-simț, curioși, entuziaști, suficient de deschişi lăuntric, care își pun adeseori unele întrebări inteligente, cu miez, referitoare la tainele pe care le întrevăd în cele minunate ce există în realitatea fizică înconjurătoare.

Tocmai de aceea, realitatea acestor taine uimitoare le este în mod indirect rezervată celor puțini, care vor fi apoi cei aleși (care s-au ales, ca să spunem așa, procedând după cum era necesar spre ajunge să fie cei aleși). Prin urmare, cei aleși sunt cei care au făcut tot ceea ce era necesar spre a se alege.

Alte modalităţi sigure și eficiente de eliminare a stării de prostie

În practica sistemului yoga, în practica sistemului Hatha Yoga, în practica sistemului Tantra Yoga, fiecare tapas adecvat care este asumat aşa cum se cuvine, într-un mod entuziast şi perseverent, ce este dus apoi la bun sfârșit, reprezintă o modalitate prin care starea de inerție specifică fluidului subtil tamas guna este transformată prin focul cel tainic al sacrificiului (tapas) şi ajută în mod considerabil în ansamblu la diminuarea gradată a stării de prostie.

Fiecare tapas adecvat ce este finalizat cu bine face să apară anumite roade care, printre altele, fac să crească într-o anumită măsură în universul lăuntric al aspirantului fluidul subtil sattva guna.

Tocmai de aceea, pentru diminuarea şi chiar pentru anihilarea stării de prostie, toate tapas-urile ce sunt duse la bun sfârşit joacă un rol foarte important care adeseori nu este cunoscut.

În altă ordine de idei, se poate spune că şi dinamizarea armonioasă a centrilor superiori de forță (printre care centrul subtil esențial al ființei sahasrara padma, centrul subtil de forță ajna chakra şi centrul subtil de forţă anahata chakra) are un rol foarte important în ceea ce privește diminuarea și anihilarea stării de prostie. Din această perspectivă, expansiunea gradată a sferei conştiinţei poate fi atinsă și experimentată în mod direct ca atare și prin trezirea și dinamizarea armonioasă a tuturor centrilor subtili de forţă (chakra-e). Aceasta reprezintă o modalitate sigură şi rapidă prin care poate fi eliminată starea de prostie ce există în universul fiinţei umane.

Principiul conștientizării

În concluzie, am mai putea adăuga ceva fundamental şi anume că aproape întotdeauna prostia de care dăm dovadă se plătește ulterior, după cum este necesar, în fel şi chip. Adeseori consecințele prostiei noastre sunt inevitabile și atrag neajunsuri și suferințe ce sunt corespondente.

Este, de asemenea, necesar să avem în vedere că, deşi cei proşti nu bănuiesc aceasta, ei au o tainică lume comună în care se complac și în care majoritatea trăiesc zi de zi toată viața. Extrem de puţini sunt cei care știu că proștii au o lume comună ce îi influenţează în felurite moduri și îi condiționează.

Cu toate că până în prezent au existat o mulţime de tentative de a defini prostia în moduri mai mult sau mai puțin complete și uneori chiar s-au realizat studii extinse referitoare la această stare proteică, adeseori ascunsă, cu care se confruntă în anumite proporții variabile ființa umană (ce trăiește pe această planetă) care nu a atins starea de înțelepciune, paşii ce au fost făcuți în această direcție sunt anemici.

Câți dintre toți acești cercetători ştiu că, la modul fundamental, starea de prostie ce deja există sau apare şi se accentuează din ce în ce mai mult sub influența de multe ori nebănuită a anumitor cauze este rezultanta predominanței în universul ființei umane a fluidului subtil ce este cunoscut de mii de ani sub numele de tamas guna?

Rezistența stranie pe care au întâmpinat-o unii dintre cei care au urmărit totuşi să aducă starea de prostie în lumina conştiinţei efervescente a ființelor umane este încă o dovadă a puterii criptice ciudate pe care o exercită această stare proteică asupra celor care deja se află sub influenţa ei şi de cele mai multe ori nici măcar nu bănuiesc aceasta.

Este tocmai de aceea necesar să reținem faptul că una dintre apărările bizare ale stării de prostie se bazează pe aceeași modalitate păcălitoare pe care o folosesc cu predilecție Satana și demonii în jocul lor cel crud și înşelător.

Se urmărește de fiecare dată, fără excepție, a-i convinge pe cei care deja se află sub o astfel de influență că, de fapt, atât demonii, cât și Satana nu există, în același mod înșelător și pervers prostia se manifestă cel mai adesea în sensul de a-l convinge pe sărmanul om care deja se află sub influența ei năucitoare, acaparatoare că, de fapt, prostia lui nici nu există.

Tocmai de aceea, cele mai multe dintre situaţiile semnificative care, în realitate, sunt dovezi ale prostiei, precum și toate conjuncturile în care prostia crasă a unora iese la iveală, sunt considerate de cei tonți şi letargici drept niște banale coincidențe, iar în felul acesta sunt trecute cu vederea.

Aşa cum, de altfel, se poate observa la o analiză lucidă şi foarte atentă, prostia ca stare se supune la modul general unui principiu spiritual de bază, pe care îl putem numi Principiul conștientizării.

În conformitate cu acest principiu, atunci când reuşim să conştientizăm o anumită stare ca atare şi ajungem în felul acesta să simțim şi să descoperim ceea ce este ea cu adevărat, atunci ea ne va conduce către originea ei şi eventual ne va putea chiar revela ceva esențial prin intermediul Inimii noastre spirituale.

Cu privire la aceste aspecte este binevenit să amintim că există unele dictoane deja faimoase ce conțin măcar sclipiri ale acestei înțelepciuni universale: „Să-ți fie frică numai de propria frică” sau ,,Să iubeşti inclusiv iubirea însăşi”.

De îndată ce ne dinamizăm într-un mod considerabil învelișul supramental (vijnanamaya kosha), devine cu putință să diminuăm şi chiar să suspendăm în universul nostru lăuntric starea de prostie. Şi prin aprofundarea entuziastă şi perseverentă a stărilor supramentale facem în felul acesta un prim pas către experimentarea unor stări de genialitate.

Citiți și:
Aforisme şi cugetări despre prostie şi despre alte defecte umane ce pot fi eliminate şi transcense prin practica yoga
Aforisme despre geniu şi genialitate (I)

 

yogaesoteric
27 ianuarie 2022

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More