Legile dumnezeieşti pe care se bazează Arta Binecuvântării

Legea sincronicităţii

Totul este unul şi acesta este Dumnezeu Tatăl. Aceasta include tot: eu, el, ea, fiinţele, elementele tattvice, etc. Starea de armonie, imposibil de obţinut ca urmare a înţelegerii mecanice, poate fi obţinută de o conştiinţă supramentală. Cine crede că e separat de ceilalţi acţionează împotriva lui şi a celorlalţi. Acţiunile pline de egoism arată judecarea greşită a perspectivelor şi a circumstanţelor. În lume lucrurile par diferite. Pentru a le putea vedea aşa cum sunt ele în realitate trebuie să ajungem la cunoaşterea divină.

Prin Arta Binecuvântării se trezeşte în noi Conştiinţa Divină. Fiinţa devine dreaptă, nu face rău niciodată, nimănui. Conştiinţa Divină conferă pace mentală netulburată de nimic, este calea cea mai rapidă de obţinere a binelui suveran. Iubirea unui Înţelept depăşeşte iubirea unei mame pentru că aceasta se simte separată de copilul său pe când Înţeleptul este una cu Dumnezeu…
Este necesar să practicăm perseverent Arta Binecuvântării, pentru că astfel accedem la Realitatea Divină Supremă. Dumnezeu este Cel ce transcende tot ceea ce percepem noi.
Cauza poate fi anulată prin cunoaştere. Cunoaşterea este esenţială. Încarnarea are drept cauză ignoranţa. Anulând dorinţele de orice fel nu ne mai încarnăm.

Creaţia este un spectru infinit de ipostaze ale fiinţelor, lucrurilor, fenomenelor, fiinţele conştiente fiind superioare. Cel care Le-a creat se află dincolo de toate categoriile. El este transcendent deoarece depăşeşte toate posibilităţile noastre de cunoaştere raţională. Prin Arta Binecuvântării sau alte metode eficiente de revelare a sinelui raportându-ne la Conştiinţa Supremă, El se lasă cunoscut, eliminând orice suferinţă, conform aspiraţiei noastre. O picătură din harul divin vindecă orice greşeală. Starea în care suntem eliberaţi de dorinţe ne conferă o pace desăvârşită, o stare de mulţumire interioară deplină, împăcare de sine. Prin Arta Binecuvântării atingem starea de comuniune cu Dumnezeu, îL cunoaştem ca Sat, Cit, Ananda. Ea ne oferă calea directă şi mijloacele de a atinge o asemenea realizare supremă. Graţia lui Dumnezeu nu se obţine însă fără efort. Arta Binecuvântării este o cale directă pe care Dumnezeu ne-o oferă pentru a ajunge la El. Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât prin efort individual susţinut.

Legea cauzei şi a efectului

Orice cauză eficientă care nu a fost anulată îşi are efectul său şi orice efect care apare îşi are propria sa cauză care îl determină. Totul se desfăşoară în conformitate cu existenţa legilor universale stabilite de Dumnezeu. Norocul, întâmplarea sunt doar nişte nume pe care ignoranţa le atribuie legii necesităţii. Nimeni nu se poate sustrage legilor divine create de Dumnezeu.

Avem tendinţa de a aborda legea cauzei şi a efectului în formele sale cele mai rele şi mai negativiste, nefaste, pesimiste – această atitudine ne pare aproape obişnuită. Superficialitatea, mediocritatea ne fac să înţelegem greşit acest principiu care mai este numit şi legea karmei şi să luăm aparenţele drept realitate. Nimic nu e întâmplător, există un raport strâns între evenimente şi ceea ce urmează după ele. Toate gândurile apar din minte, toate acţiunile sunt consecinţa gândurilor noastre, toate sunt ochiuri ale lanţului cauzei şi efectului. Secretul conţinut în legile universale divine este necesitatea structurării gândirii în vederea realizării fericirii care este reprezentarea emoţională a evoluţiei spirituale. Cei mai mulţi îşi interzic accesul la ea complăcându-se în stări negative. Ei se abandonează pasiv voinţei altora, a mass-mediei, etc, pierzând exerciţiul propriei voinţe, devenind nişte pioni manipulaţi. Omul iniţiat şi înţelept poate utiliza inteligent legile divine împotriva legilor făcute de oameni. Superiorul prevalează inferiorul. Frica este un sentiment chinuitor care blochează cunoaşterea şi opreşte evoluţia. Pentru aceasta trebuie să ne asumăm greşelile trecute, ajungând la un plus pe care să ne putem stabili apoi. Greşelile noastre au repercursiuni doar asupra noastră, ceilalţi ne arată nivelul nostru. Dacă cineva greşeşte faţă de noi, el acumulează karmă, fără ca aceasta să ne afecteze şi pe noi, noi putem doar conştientiza faptul că am atras acea acţiune asupra noastră fără să trebuiască să ne “răzbunăm“. Legea dinte pentru dinte, ochi pentru ochi este astfel anihilată.

Trebuie să considerăm toate experienţele ca pe nişte probe care ne pun faţă în faţă cu greşelile noastre şi din care putem învăţa. Dacă nu reuşim, ne decalăm faţă de cei avansaţi care ne înconjoară. De exemplu, un om care ucide va fi ucis în existenţa viitoare. Prin fapta lui el acumulează o datorie faţă de el înşuşi. Dacă nu înţelegem aceasta continuăm viaţă de viaţă să ucidem şi să fim ucişi. Important este să devenim conştienţi de toate acestea şi în consecinţă să fim cinstiţi faţă de noi, să aspirăm faţă de Dumnezeu, să urmăm o traiectorie ascendentă,clară, cu roade paradisiace, divine. Toate evenimentele se petrec din cauze pe care le cunoaştem puţin dar când le pătrundem misterul devin fireşti.

Legea vibraţiei

Nimic nu e nemişcat. Totul este vibraţie care se manifestă în game diferite. Astfel se explică diferenţierile dintre diferitele manifestări ale materiei, sentimente, gânduri, etc. Scara evolutivă este alcătuită din gradări ale frecvenţelor de la dens spre subtil, ajungând până la Spiritul Nemuritor al lui Dumnezeu. Cu cât vibraţia e mai înaltă cu atât manifestarea e mai elevată. În realitate materia e alcătuită din particule energetice aflate într-o constantă mişcare cu un anumit ritm. Pitagora spunea că mişcarea este caracteristică oricărui lucru sau fiinţe. Şi ceea ce pare inert posedă o anumită frecvenţă de vibraţie. Tot ceea ce există în univers a fost creat de Energia Divină. Un obiect care este supus vibraţiei poate să pară perfect imobil (de exemplu spiţele unei roţi în mişcare par să formeze un obiect compact, fix). De aceea nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi de aparenţe ci să pătrundem în profunzime pentru a ne putea apropia de realitate, putând vedea dacă un obiect e grosier sau nu. Vom descoperi că lumina, căldura, magnetismul, electricitatea nu sunt decât fenomene vibratorii. Aceasta este valabil şi pentru gânduri, emoţii, stări sufleteşti, voinţă – toate sunt stări vibratorii emise spre exterior având o incidenţă mai mare sau mai mică asupra mediului înconjurător.

Legea vibraţiei exprimă capacitatea de a interveni la nivele inferioare de manifestare pentru a produce transformările pe care le dorim.

Conform legii vibraţiei, Energia Vibraţiei Supreme, atrase în fiinţa noastră prin tehnica Binecuvântării provine de la Dumnezeu Tatăl şi este Energia Supremă Ultimă care izvorăşte din Spiritul Ultim al lui Dumnezeu. Prin atragerea ei realizăm primii paşi pe calea Iubirii Divine. Această Energie este pentru fiecare răspunsul direct şi nemijlocit pe care Dumnezeu Tatăl ni-l oferă prin intermediul nostru. “Cere şi ţi se va da. Bate şi ţi se va deschide“ – acesta este legământul fundamental realizat de Creator către creatură şi respectat întotdeauna. Ca răspuns la cererea noastră Dumnezeu Tatăl revarsă fulgerător asupra noastră Energiile Divine Supreme ale Spiritului Său.

Arta Binecuvântării ne permite să primim darurile spirituale cele mai valoroase. Energiile pe care le primeşte spiritul individual Atman de la Dumnezeu au o frecvenţă de vibraţie foarte mare, ele făcând cu putinţă totul în întreaga manifestare spirituală.

Legea analogiei

Legea analogiei mai este cunoscută şi ca legea corespondenţei dintre microcosmosul fiinţei şi macrocosmos, dintre spiritul individual Atman şi Spiritul Universal Paramatman.

Tot ceea ce există în Dumnezeu Tatăl există şi în noi. Prin intermediul Binecuvântării avem acces la Energia Supremă a lui Dumnezeu.

 

yogaesoteric
1 aprilie 2003

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More