Categorie de navigare

ARTA BINECUVÂNTĂRII

– sinteză realizată pe baza conferinţelor despre Arta Binecuvântării susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru –

Lumea există, dintr-un anumit punct de vedere, pentru a ne trezi credinţa în Dumnezeu. Arta Binecuvântării este primul pas esenţial pe care fiinţa umană îl poate face către Dumnezeu. Dacă la început Arta Binecuvântării ne trezeşte credinţa în Dumnezeu, prin practica perseverentă a acestei extraordinare metode spirituale ne putem „topi” în Dumnezeu, fuzionând plenar cu El. Această îniţiere este unică la nivel planetar şi, considerăm noi, este o revelaţie extraordinară pentru întreaga umanitate.

La început, este suficient să credem că există Dumnezeu, sau măcar să avem deschiderea lăuntrică pentru a practica Arta Binecuvântării. Atât este suficient pentru ca acest „grăunte” de la care pornim să reveleze, prin Arta Binecuvântării, atunci când va încolţi, o splendoare copleşitoare. Atunci când vom ajunge să fuzionăm extatic cu Dumnezeu, vom înţelege că EL este Totul, El este singurul care există cu adevărat. În stare de extaz spiritual, samadhi, nu vom mai vedea nimic decât pe Dumnezeu, vom uita şi de noi înşine, pentru că Dumnezeu e totul. Arta Binecuvântării ne face să înţelegem că momentele de Graţie Divină sau inspiraţie nu sunt întâmplătoare. Ele sunt expresia necesităţii şi pot fi declanşate exact când dorim ca o consecinţă a Artei Binecuvântării.

Energia Binecuvântării provine din Energia Divină Supremă, şi asupra noastră se revarsă atunci Graţia Supremă, provenind din Spiritul Divin Suprem care există dincolo de cele trei lumi (fizică, astrală, cauzală). Revelaţiile fundamentale realizate de Sri Yuktesvar şi dezvăluite lui Yogananda – prezentate în “Autobiografia unui yoghin” despre Dumnezeire, lumea de dincolo, lumea fizică, astrală, cauzală, sunt fundamentale pentru a înţelege Legile Divine aflate la baza Artei Binecuvântării.

Parcurgeţi materialele următoare pentru a înţelege ce este Arta Binecuvântării, cum se practică ea şi ce efecte apar atât în fiinţa care realizează binecuvântarea, cât şi pentru cea care este binecuvântată:

NOUA FORMULĂ DE BINECUVÂNTARE A LUI DUMNEZEU TATĂL

  „DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC, TE IMPLOR CU UMILINȚĂ SĂ FACI ASTFEL ÎNCÂT SĂ TE MANIFEȘTI PLENAR PRIN FIINȚA MEA, ÎN TOTALITATE, AJUTÂNDU-MĂ SĂ TE BINECUVÂNTEZ. SLAVĂ ȚIE, TATĂ CERESC, ACUM ȘI PURUREA ȘI ÎN VECII VECILOR. AMIN!” O sinteză realizată pe baza…
Mai mult...

Efecte spirituale profunde

  Fiinţa care practică Arta Binecuvântării: - atinge treptat simplitatea şi puritatea unui copil ceea ce presupune eliminarea a tot ceea ce este inutil şi fără sens în viaţa noastră privită global, primind în schimb bogăţia unei vieţi îndumnezeite; - resimte plenar bucuria de a trăi, amplificarea…
Mai mult...

Efectele Binecuvântării

Arta Binecuvântării conduce la: manifestarea prin noi a Energiei Divine, ceea ce ne pune în contact cu eternitatea, atotputernicia, sacrul, extazul divin, libertatea spirituală, Împărăţia Tatălui Ceresc, misterele jocului divin, iubirea pură şi copleşitoare, intuiţia spirituală a existenţei lui Dumnezeu;…
Mai mult...

Formulele utilizate în Arta Binecuvântării

Formula utilizată prin rostire lăuntrică atunci când realizăm Binecuvântarea : “Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, te implor cu umilinţă, dacă această fiinţă umană având numele de … (se rosteşte numele de botez – toate numele de botez dacă sunt mai multe) merită, miluieşte-o, revărsând asupra ei, prin mine, Graţia Ta Supremă.…
Mai mult...

Observaţii suplimentare

Prin Arta Binecuvântării putem spune că aflăm adevărata "părere" pe care o are Dumnezeu despre fiinţa pe care o binecuvântăm, putându-ne astfel corecta eventualele idei aberante pe care le avem despre anumite fiinţe. Energia care se manifestă de fiecare dată când practicăm Arta Binecuvântării are specificitatea persoanei pentru care…
Mai mult...

Poziţia indicată pentru realizarea Binecuvântării

Poziţia indicată pentru execuţie este în picioare, cu spatele drept, cu mâna dreaptă cât mai relaxată, îndoită în sus. Palma mîinii drepte este la aproximativ 20 cm de umăr; degetele sunt desfăcute, uşor curbate ca pentru a prinde o minge. Această poziţie trebuie luată încă de la început. Această poziţie este indicată pentru…
Mai mult...

Tehnica de execuţie

Etapele în execuţia unei binecuvântări sunt exprimate succint mai jos. Ne interiorizăm mental şi sufleteşte ; Atitudinea interioară este esenţială: ne orientăm atenţia, sufletul şi afectivitatea numai către DumnezeuTatăl; Ne focalizăm atenţia la nivelul lui Anahata Chakra (sau zona din…
Mai mult...

Legile dumnezeieşti pe care se bazează Arta Binecuvântării

Legea sincronicităţii Totul este unul şi acesta este Dumnezeu Tatăl. Aceasta include tot: eu, el, ea, fiinţele, elementele tattvice, etc. Starea de armonie, imposibil de obţinut ca urmare a înţelegerii mecanice, poate fi obţinută de o conştiinţă supramentală. Cine crede că e separat de ceilalţi acţionează împotriva lui şi a celorlalţi.…
Mai mult...

Cheia fundamentală a Artei Binecuvântării

Arta Binecuvântării face să se reverse în fiinţa umană Energia Divină Supremă care se află dincolo de existenţă şi nonexistenţă. Această energie provine chiar din sfera atotputernică a Spiritului Infinit Etern al lui Dumnezeu Tatăl şi nu există nimic în întregul Macrocosmos care să fie egal cu ea sau mai presus decât ea. Energia divină…
Mai mult...

Condiţii ale succesului şi obstacole

Condiţiile principale ale reuşitei în practica Artei Binecuvântării sunt următoarele: • credinţă cât mai mare în Dumnezeu ; • dragoste de Dumnezeu ; • înţelegerea cât mai clară şi profundă a proceselor divine declanşate în momentul binecuvântării; • o stare reală de umilinţă şi dăruire; • trezirea şi aprofundarea stării de copil (de…
Mai mult...

Corelarea Legii sincronicităţii cu Arta Binecuvântării

În anumite momente suntem inspiraţi (zone de sincronicitate – armonie, coincidenţe semnificative) alteori nu (zone de turbulenţă). În momentele de sincronicitate totul este fluid, persoanele, gesturile, obiectele apar la momentul şi locul potrivit. Această armonie ce pare venită de dincolo poate da aparenţa unor minuni. Şi aceasta în…
Mai mult...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More