Maharishi Mahesh Yogi a trăit pentru a ajuta la regenerarea spirituală a lumii

de Melania Radu

„Dacă 1% din populaţia lumii ar practica meditaţia

n-ar mai fi niciun război.”

– Maharishi Mahesh Yogi

Maharishi Mahesh Yogi, fondatorul programului internaţional numit Meditaţia Transcendentală, este cunoscut mai ales datorită rezultatelor practice pe care le-a obţinut acţionând pentru îndeplinirea scopului său declarat: regenerarea spirituală a lumii. Pornind de la o tehnică yoga simplă şi uşor accesibilă, pe care a început să o predea în urmă cu 50 de ani, a ajuns la şase milioane de discipoli şi a creat un adevărat imperiu spiritual, cu centre în întreaga lume.

Ideea principală promovată de el este că, datorită faptului că fiinţa umană nu îşi foloseşte creierul la întregul său potenţial, acesta îşi pierde în timp abilitatea de a funcţiona la capacitatea sa integrală. De aici apar frustrările de orice fel. În schimb, dacă întregul potenţial al creierului este folosit atunci este folosit şi potenţialul cosmic al fiinţei umane, iar destinul omului este împlinit. Ne aflăm într-un punct de răscruce în destinul rasei umane. Este un moment în care omul este pus în situaţia de a învăţa să-şi folosească potenţialul pentru ca rasa umană să poată trece pe un nivel de evoluţie superior.

O viaţă plină de realizări

Maharishi Mahesh Yogi s-a născut la 12 ianuarie 1917 într-o familie de adoratori ai lui Shiva din casta scribilor (KAYASTHA), în India centrală. La naştere a primit numele Mahesh Prasad Varma. În 1939 el a devenit discipolul lui Swami Brahmananda Saraswati, căruia îi datorează învăţăturile sale. După moartea acestuia s-a retras timp de doi ani în Himalaya, iar din 1955 a început să predea o tehnică tradiţională de meditaţie yoghină, pe care mai târziu o va numi Meditaţia Transcendentală.

Mişcarea pentru Regenerare Spirituală a luat naştere în 1957 în Madras, India, continuând în 1958 cu primul dintre numeroasele turnee mondiale pe care Maharishi Mahesh Yogi le-a realizat pentru a preda tehnica sa de transformare spirituală. A devenit cunoscut în Occident, în mare măsură datorită interacţiunii cu The Beatles şi cu alte celebrităţi (Beach Boys, Clint Eastwood, David Lynch), care au învăţat de la el tehnica de meditaţie.  

Din 1961 Maharishi Mahesh Yogi  a început să organizeze cursuri de pregătire a profesorilor de meditaţie, cursuri urmate până acum de peste 40.000 de persoane. Pentru a-şi prezenta învăţăturile, Maharishi a scris numeroase cărţi, prima fiind publicată în 1964. Este vorba despre Science of Being and Art of Living– Transcendental Meditation („Ştiinţa de a fi şi arta de a trăi – Meditaţia Transcendentală”), în care el prezintă viziunea sa despre „o nouă umanitate, dezvoltată în toate aspectele vieţii”. Până în prezent, cartea a fost vândută în peste un milion de exemplare şi tradusă în 15 limbi.

Din 1990 Maharishi şi-a stabilit reşedinţa la Vlodrop, în Olanda, unde a părăsit planul fizic la 5 februarie 2008, conştient, în postură de meditaţie. Se retrăsese din orice activitate administrativă, intrând în MAUNA (legământul tăcerii) la 11 ianuarie 2008. Corpul său a fost apoi transportat în India, la Rishikesh, pentru a fi ars, conform tradiţiei. Ultimul său mesaj a fost: „Live long the world in peace, happiness, prosperity, and freedom from suffering.” („Fie ca lumea să aibă o viaţă îndelungată, în pace, fericire, prosperitate şi eliberare de suferinţă.”)

Ce este Meditaţia Transcendentală şi ce efecte are?

Este vorba despre o tehnică simplă de meditaţie cu ajutorul unei MANTRA. Ea poate fi învăţată doar de la un profesor acreditat, se practică de două ori pe zi câte 20 de minute, este naturală (nu are nicio legătură cu manipularea minţii ori cu sugestia), nu necesită eforturi pentru a fi practicată, poate fi practicată de oricine (nu este o religie), nu este o filosofie, ci este o tehnică ştiinţifică, nu necesită modificarea modului de viaţă.

Iată câteva dintre rezultatele confirmate ştiinţific, care se obţin în urma acestei meditaţii:
– efecte fiziologice: relaxare profundă, pe fondul de relaxare fiziologică profundă apare o predominanţă a undelor ALPHA şi intrarea într-o stare de conştiinţă transcendentă, o stare de relaxare şi în afara meditaţiei, cu posibilitatea recuperării mai rapide în urma stresului, o mai bună funcţionare a creierului, creşterea creativităţii şi a inteligenţei, îmbunătăţirea sănătăţii şi scăderea riscului de boli cardio-vasculare, scăderea vârstei biologice (reîntinerirea) şi creşterea speranţei de viaţă.
– efecte psihologice şi spirituale: realizarea Sinelui, perceperea lumii ca fiind un întreg benefic, creşterea puterii de înţelegere, a memoriei, a inteligenţei, a puterii de concentrare, a creativităţii, maturitate emoţională, înţelepciune.
– beneficii sociale: scăderea consumului de droguri şi alcool, reducerea stresului post-traumatic, creşterea eficienţei muncii, reducerea şi prevenirea violenţei şi a criminalităţii.
– modificări ecologice: dezvoltarea unei conştiinţe colective unitare (care duce la scăderea problemelor individuale), reducerea ratei criminalităţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, pacea lumii (s-a constatat că atunci când un grup de meditaţie este suficient de numeros – 1% din populaţia lumii – efectul său este îmbunătăţirea relaţiilor internaţionale şi reducerea conflictelor în lume).

Confirmări ştiinţifice: Efectul Maharishi

Primul studiu ştiinţific de verificare a rezultatelor practice ale programului Meditaţiei Transcendentale a fost publicat în 1970 în revista Scientific American.  De atunci au fost realizate mai mult de 600 de astfel de cercetări, iniţiate de 200 de universităţi şi institute de cercetare din 30 de ţări. Acestea au fost publicate în peste 100 de reviste de specialitate şi au făcut din Meditaţia Transcendentală cel mai studiat program de dezvoltare umană din analele ştiinţei moderne.

Concluziile arată că programul lui Maharishi are rezultate practice şi este un remediu eficient pentru tulburările vieţii moderne. Prin îmbunătăţirile aduse la toate nivelurile vieţii, meditaţia acţionează la nivelul fundamental de funcţionare al naturii, punând în rezonanţă câmpul unificator al Legii Naturale cu conştiinţa individuală şi cu cea colectivă, astfel încât viaţa poate fi trăită în acord cu Legea Naturală. S-a constatat că, dacă un grup format dintr-un procent (1%) din totalul populaţiei practică meditaţia sau tehnica de dezvoltare a SIDDHI-urilor, se produc modificări benefice în întreaga societate. Oamenii de ştiinţă au numit acest fenomen Efectul Maharishi.

Dezvoltarea SIDDHI-urilor şi Efectul Maharishi Extins

Cercetătorii au mai constatat că Efectul Maharishi este mult mai puternic în cazul programului pentru dezvoltarea SIDDHI-urilor. Astfel, este suficient ca un grup format din mai puţin de un procent (rădăcina pătrată dintr-un procent) din totalul populaţiei să practice acest program pentru ca Efectul Maharishi să se producă. Acest efect a fost numit Efectul Maharishi Extins.

Programul pentru dezvoltarea SIDDHI-urilor antrenează mintea să funcţioneze de pe nivelul său de linişte, ceea ce face ca gândirea şi acţiunea să fie mult mai puternice. Nivelul de linişte al minţii reprezintă potenţialul maxim al acesteia, maximul de energie, creativitate şi inteligenţă, pe care apoi mintea le manifestă şi în afara meditaţiei. Practic, prin meditaţie se produce o hrănire a tuturor aspectelor fiinţei umane: mintea, trupul şi spiritul.
 
Nivelul de linişte al minţii este atins prin meditaţie şi este în legătură cu conştiinţa transcendentă. Aceasta reprezintă a patra stare de conştiinţă, celelalte trei fiind starea de veghe, starea de somn cu vise şi starea de somn profund. Ea poate fi detectată ştiinţific prin monitorizarea undelor emise de creier, frecvenţa respiraţiei şi măsurarea metabolismului.
Prin meditaţie, mintea devine liniştită ca un lac fără valuri, apoi prin programul pentru dezvoltarea SIDDHI-urilor ea începe să fie activă în ea însăşi, ca şi cum ar crea unde fine care ajung până la cel mai îndepărtat ţărm. Maharishi spunea „Logica e simplă: aşa cum mintea se poate agita în continuu până oboseşte, la fel ea poate şi să stea locului şi să fie liniştită. Cu dibăcie, o putem aduce la nivelul său de linişte. Aceasta se numeşte «a colecta mintea».  Aceasta se numeşte Yoga.”  
Partea cea mai importantă a acestui program este cea numită Yogic Flying (Levitaţia Yoghină), care cuprinde trei stagii. În primul dintre acestea, corpul aşezat în postura lotusului începe să se deplaseze înainte prin salturi mici. În etapele superioare, ar urma menţinerea corpului în aer şi chiar deplasarea corpului prin aer la voinţă. Starea interioară este una de euforie, lipsa greutăţii corporale şi beatitudine.

Cercetările ştiinţifice au stabilit că programul pentru dezvoltarea SIDDHI-urilor determină o stare de optimă funcţionare a creierului. Starea de unitate şi integrare a creierului sunt maxime în momentele în care corpul se ridică în aer. „Programul pentru dezvoltarea SIDDHI-urilor este cheia pentru o viaţă paradisiacă pe pământ.” spunea Maharishi Mahesh Yogi.

Palatele Păcii – focare de pace şi armonie în lume

Maharishi Mahesh Yogi este iniţiatorul construirii unor Palate ale Păcii care – prin activităţile de învăţare, meditaţie, programe ale ştiinţei vedice şi cele de dezvoltare a SIDDHI-urilor, care se desfăşoară acolo – aduc influenţe benefice şi armonioase în oraşul respectiv, iar prin cumulare, în întreaga lume. Până acum au fost construite 3.000 de astfel de palate în marile oraşe din lume, dintre care 100 se află în SUA.

Pornind de la ideea că încercarea de a stopa criminalitatea, terorismul şi obiceiurile negative din lume prin pedepsirea vinovaţilor nu a dat roade până acum, Maharishi propune măsuri preventive mai inteligente, mai creative şi mai potrivite cu era ştiinţifică în care trăim. Aceste măsuri au rolul de a crea o bază permanentă de asigurare a păcii în lume.

Astfel, în fiecare Palat al Păcii îşi desfăşoară activitatea câte un grup de 200 de experţi în crearea păcii. Au fost întreprinse cercetări ştiinţifice care au demonstrat că activităţile spirituale realizate de un asemenea grup au puterea de a neutraliza influenţele negative din conştiinţa comunităţii respective, iar pe de altă parte, ele creează o puternică influenţă pozitivă şi armonizatoare. Această influenţă se răspândeşte apoi în conştiinţa întregii umanităţi ca întreg.

Ştiinţa Vedică promovată de Maharishi

Pe lângă tehnica Meditaţiei Transcendentale, care în prezent este învăţată printr-o metodă simplă în şapte etape, Maharishi a readus în actualitate o gamă largă de vechi metode practice ale ştiinţei Vedice care sunt aplicate în prezent în afaceri, în instituţii publice sau în viaţa privată.

Ştiinţa Vedică a lui Maharishi este inspirată din tradiţia Vedică a Indiei şi se referă la cunoaşterea a ceea ce Maharishi numeşte Legea Naturală. Aceasta reprezintă ştiinţa conştiinţei şi toate programele sale practice (în domeniile: sănătate, educaţie, arhitectură, agricultură, astrologie, muzică) au fost create pentru folosirea deplină a minţii, a trupului şi a conştiinţei şi pentru atingerea stării de iluminare. Maharishi spunea că fiecare om are, prin naştere, dreptul de a trăi în armonie cu Legea Naturală, evitând greşelile care aduc suferinţa sa şi a lumii întregi.

Maharishi Mahesh Yogi a pus în practică numeroase iniţiative, a deschis mii de centre de studiu în întreaga lume, a fondat sute de şcoli, colegii şi universităţi, a înfiinţat un post de televiziune cu emisiuni spirituale, a creat programe pentru combaterea sărăciei, a aplicat metode practice pentru crearea şi menţinerea păcii în lume.

Citiţi şi:
MANTRA, cheie secretă de intrare în rezonanţă cu sferele de forţă infinite din Macrocosmos
Scandalul Meditaţiei Transcedentale, o rană nevindecată a poporului român

yogaesoteric
mai 2008
 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More