Metode eficiente de protecţie aurică

de Cristian Alexandru

 

• Când sunteţi nevoit să vă confruntaţi cu oameni impuri, care au o orientare morală îndoielnică, vă simţiţi obosit, stresat, nervos, tensionat?
• Constataţi adeseori că, după ce aţi fost fixat cu privirea de o persoană cu ochi pătrunzători, vi se face rău?
• Intrând într-o anumită casă aţi trăit brusc senzaţii de apăsare şi disconfort, simţind poate că acel loc v-ar respinge?
• Sunteţi cuprins adesea de o teamă nedefinită, paralizantă, inexplicabilă, în timpul întâlnirilor cu anumiţi oameni?
• Vă simţiţi încă foarte receptiv ori fragil interior în timpul confruntărilor existenţiale pe care le aveţi cu ceilalţi?

 
Dacă răspunsul la aceste întrebări este afirmativ, atunci cu siguranţă că starea dumneavoastră psihică şi mentală nu este tocmai armonioasă, şi că aveţi nevoie să ştiţi ce înseamnă şi cum se realizează PROTECŢIA AURICĂ.

Aura omului sănătos este mare, de formă ovală, compactă, şi înconjurată de o „plasă de protecţie” de natură biomagnetică. Când această „plasă de protecţie” este intactă, persoana respectivă se află într-o permanentă stare de armonie. Din păcate, în prezent, tot mai mulţi oameni au aura „ciuruită”, distorsionată, afectată. Cum şi în ce mod s-a ajuns la această stare de uzură?

„Duşmanul de moarte” al aurei este nervozitatea şi oricine intuieşte aceasta dacă ia în considerare, de pildă, faptul că la persoanele răutăcioase şi iritabile apar cu timpul grave dezechilibre. Starea de nemulţumire şi impulsivitate sporită, ca de altfel toate celelalte stări negative pe care le manifestăm deseori (frica, ura, gelozia, revolta), afectează aura dinspre interior, producând „găuri” prin care pot intra în orice moment energiile sau gândurile negative generate de alte fiinţe umane inconştiente sau de fiinţe dezgustătoare din planurile inferioare ale lumilor subtile paralele.

Spaţiul eteric este înţesat de tot felul de paraziţi energetici şi de fiinţe cenuşii care ne pot face rău în mod voit. Elementalii – aşa sunt denumite aceste entităţi – preferă să paraziteze pe corpuri străine şi pot ajunge chiar să pună stăpânire pe sufletul unui om care şi-a menţinut prin gândurile şi acţiunile sale legătura permanentă cu lumile inferioare, sfârşind prin a fi posedat de aceştia.

Entitatea negativă care începe să domine mintea şi sufletul unei persoane din planul fizic caută mai ales sufletul unui beţiv, al unui dezmăţat, sadic, ucigaş, hoţ, avar sau răuvoitor, pentru că aceştia nu deţin controlul propriei lor persoane, fiind dominaţi de pasiunile lor animalice. Elementalii se bucură însă şi de suferinţa şi necazul omului, hrănindu-se cu emanaţiile rezultate din indignarea, durerea sau teama acestuia. Orice dezintegrare îi face să jubileze. Vaporii alcoolului, duhoarea fumatului, mirosul de sânge, ca de altfel toate tensiunile psihice ale omului sunt pentru ei un adevărat ospăţ!

Oamenii lansează, prin gândurile lor negative, săgeţi otrăvitoare. Iată de ce, în cunoştinţă de cauză, învăţăturile milenare yoga avertizează asupra pericolului întreţinerii gândurilor meschine, inferioare, care „intoxică” spaţiul şi constituie focare de epidemii psihice şi mentale, dar şi al egoismului, care adăugă zi de zi otrava ucigătoare la aura bolnavă a planetei noastre.

Pentru fiecare gând emis avem o responsabilitate uriaşă, deoarece un gând negativ generat de o fiinţă poate fi captat mental de altcineva care va reacţiona iresponsabil, devenind astfel o victimă la a cărei suferinţă am contribuit şi noi. Susţinem, fără riscul de a greşi, că numărul crimelor invizibile este infinit mai mare decât numărul asasinatelor sângeroase din lumea fizică. Din ignoranţă, ură sau frică, oamenii lansează, prin gândurile lor, săgeţi otrăvitoare a căror putere este uneori deosebit de mare. Noi putem interfera cu acestea şi riscăm să ne lăsăm influenţaţi de ele, ori de câte ori, prin starea noastră dizarmonioasă, favorizăm în propria noastră aură apariţia fisurilor de care am amintit.

În plus, otrava urii şi a nervozităţii, a suferinţei şi a tristeţii, a pasiunilor inferioare „se depune” pe obiectele din jur, pe zidurile clădirilor, pe lucrurile personale. Toţi cei care, ulterior, vin în legătură cu aceste obiecte, vor fi influenţaţi mai mult sau mai puţin, în funcţie de calitatea şi de starea aurei lor.

Cu siguranţă că toate aceste revelaţii cu privire la câmpul energetic, care există nu numai în jurul corpului nostru fizic, ci însoţeşte orice manifestare din Univers, dovedeşte – dacă mai este necesar să o spunem – că trebuie să ştim cum ne putem proteja. Este aşadar evident că avem nevoie de o protecţie aurică, ce ne va ajuta să evităm interferenţa cu aceste vibraţii impregnate în locurile pe unde trecem.

Cum să contracarezi energiile psihice malefice emise de altcineva asupra ta:

1. Pentru a reuşi să contracarezi un conflict este necesar să răspunzi cu IUBIRE sau cu UMOR (care arată o stare de detaşare). Procedând astfel, nu vei mai interfera cu vibraţia energetică negativă a agresorului, ba chiar vei reuşi să-l faci să conştientizeze starea sa penibilă, determinându-l să şi-o modifice radical. Mulţi dintre noi am întâlnit persoane despre care spunem: „Cu el (ea) nu te poţi certa”. Aceasta arată că acel om are o structură psihică echilibrată şi armonioasă, care îl apără de conflicte şi de agresivitatea celorlalţi.

2. A doua modalitate necesită o forţă interioară şi mentală mult mai mare. Dacă simţiţi că cineva vă absoarbe energia, deliberat sau nu ori focalizând gânduri negative sau energii psihice malefice asupra voastră, invocaţi Lumina Albă Strălucitoare şi trimiteţi-o asupra persoanei în cauză. Vizualizaţi cum aura sa se umple de Lumină Albă şi mentalizați că aceasta reuşeşte să anihileze energia negativă manifestată asupra voastră.

Alegeţi-vă una dintre aceste tehnici şi aplicaţi-o perseverent, studiindu-i efectele. Manifestaţi continuu o stare benefică şi o gândire corectă.

Integritatea aurei şi starea noastră de bine pot fi apărate în primul rând cu ajutorul energiei psihice binefăcătoare. Educarea, formarea psihoenergiei protectoare vor constitui o adevărată profilaxie a omenirii. Pentru început este necesar să se emită insistent gânduri curate, benefice, asigurând pătrunderea lor în substanţa nervoasă prin repetare continuă. Se va elimina astfel, treptat, orice tip de rezonanţă cu energiile inferioare.

Gândul la Frumos indică totdeauna drumul către Adevăr şi este cel mai important remediu pentru multe suferinţe. În loc să ne tânguim, să ne indignăm sau să-i judecăm pe alţii, este mult mai bine să ne canalizăm gândurile către Frumos, Adevăr, Dreptate, Cinste, Prietenie, Iubire etc. Acest gen de gânduri constituie cea mai trainică şi mai sigură punte către Forţele Binelui din Univers.

Cel care trimite în spaţiu bucurie o primeşte înapoi înmiit, cel care trimite amărăciune are, drept răspuns, amărăciune. Exemplu de sugestie pentru gândire corectă: Mentalul meu este purificat, puternic şi clar. Gândurile mele benefice exprimă întotdeauna bunătate, fericire, pace, iubire şi frumuseţe.

Fiţi atenţi la percepţiile de moment

Al doilea lucru pe care trebuie să-l realizaţi este că, atunci când sesizaţi că prezenţa cuiva nu vă face bine, simţindu-vă „infestaţi” sau vampirizaţi de acesta, să vă depărtaţi la o distanţă suficientă pentru a nu mai sesiza această interferenţă. Dacă acelaşi lucru îl percepeţi referitor la o încăpere şi dacă împrejurarea vă permite, mai bine părăsiţi-o imediat, fără regrete.

Autosugestia cu idei-forţă

O metodă foarte utilă pentru a realiza protecţia subtilă o reprezintă autosugestia cu anumite idei-forţă ce ne pun în rezonanţă cu forţele subtile benefice şi armonioase ale Universului. Afirmaţiile următoare vor fi repetate de un număr suficient de ori, pentru a ne impregna în mod adecvat subconştientul cu ele. La încheierea fiecărei serii de repetări, ne vom vizualiza ca şi cum ne-am privi pe noi înşine din afară cât mai detaşaţi, primind stările respective împreună cu vibraţiile luminoase benefice dorite. Procedând astfel, vom constata că succesele în direcţia scontată nu vor întârzia să apară. Afirmaţiile sunt următoarele:

Pura Lumină Albă profund binefăcătoare şi atotputernică a Conştiinţei divine mă protejează inundându-mi fiinţa şi apărându-mă de tot ceea ce este impur. Prin prezenţa Ei dătătoare de fericire în propria mea fiinţă, orice rău este neutralizat, deoarece eu am devenit invulnerabil şi invincibil, graţie ajutorului Ei Divin.

Vizualizarea unui glob de lumină

Simultan sau separat de această modalitate expusă anterior, putem apela la acţiunea unui câmp protector de energie divină. Vizualizaţi un glob de lumină alb-strălucitoare în centrul pieptului vostru. Mentalizati că această lumină începe să se rotească, mărindu-se. Ea se dilată până când vă umple corpul şi se revarsă în exteriorul acestuia. Pe măsură ce lumina se expansionează, tot întunericul se retrage din faţa ei. Măriţi sfera de lumină până când ea va avea cam 50 cm grosime în jurul corpului vostru. Fiind cât se poate de focalizaţi, fixaţi această imagine cât de mult timp puteţi. Reluaţi această vizualizare de cât mai multe ori în timpul zilei.

Recomandări împotriva radiaţiilor

Telefoanele mobile, monitoarele calculatoarelor, ecranele televizoarelor sunt aparate care prin radiaţiile emanate, pot perturba armonia energiilor îndeosebi în zona capului. Pentru a evita eventualele dureri care pot apărea în această zonă, recomandăm o vizualizare cu lumină albă – ca în metoda descrisă anterior – cu deosebirea că globul de lumină albă să fie mentalizat la nivelul capului, având drept punct de plecare şi de expansiune zona centrală a frunţii – AJNA CHAKRA.

Protecţia prin pietre preţioase

Există, de asemenea, şi alte metode de purificare, protecţie şi exorcizare prin intermediul pietrelor preţioase sau semipreţioase, şi al plantelor. Aceste metode prezintă un inedit aparte, pentru că ele erau cunoscute şi întrebuinţate de către civilizaţiile străvechi. Nu este nimic magic în aplicarea lor, doar că aceste metode se bazează clar pe fenomenul de rezonanţă stabilit între aceste pietre sau plante şi diferite focare cosmice de putere şi energie.

Recomandăm deci purtarea următoarelor pietre preţioase sau cristale (după ce, în prealabil, au fost purificate timp de 7 zile în sare grunjoasă): onix, cuarţ, turmalină, agată, crizocol, cristal de stâncă, jasp roşu, labradorit, rodonit, sodalit şi malahit (care asigură protecţia în timpul sarcinii pentru femeile gravide). Este foarte important ca piatra să vină în contact direct cu pielea (fie pe deget, montată pe un inel, fie pe piept, dacă este vorba despre un pandantiv).

Ingerarea de plante medicinale

În ceea ce priveşte plantele, indicăm un tratament care este necesar să se realizeze o perioadă de minimum trei luni, după metoda care a fost descrisă de noi în numerele anterioare ale revistei (plante mărunţite fin şi ţinute sub limbă 15 minute, de 3-4 ori pe zi, înghiţite apoi cu puţină apă minerală). Acestea sunt: busuioc, scoarţă de stejar, salvie, iarba şarpelui şi iarba Sfântului Ion.

Poziţia corpului care ne ajută să ne apărăm de vampirizarea energetică

Persoanele în vârstă, bolnave sau cu tulburări psihice pot să-i vampirizeze energetic pe cei sănătoşi, exact aşa cum un burete absoarbe apa. Pentru a evita acest pericol este necesar ca cei sănătoşi să nu fie receptivi şi, mai mult decât atât, să se concentreze mental asupra propriei aure, închizând circuitele bioenergetice. Iată şi o atitudine corporală care îi poate ajuta: stând cu braţele încrucişate şi picior peste picior.

Selectaţi-vă anturajul

După o zi de muncă, cei mai mulţi oameni ajung acasă epuizaţi fizic, psihic şi mental. Unele dintre energiile dăunătoare ne aparţin; altele, cum sunt tensiunile inexplicabile, gândurile ciudate sau sentimentele stranii, nu sunt ale noastre, dar ne afectează pentru că am interferat cu alte persoane, dominate de asemenea energii impure. Dacă am fi atenţi, am putea detecta persoanele de la care provin aceste trăiri negative şi faţă de care noi ne deschidem şi suntem receptivi.

De aceea este esenţial să selectăm oamenii în prezenţa cărora ne simţim bine şi să-i deosebim de cei care ne produc stări negative, mai ales pentru aceia care nu pot controla încă sistemul lor energetic.

Fiecare fiinţă are anumite probleme interioare cu care se confruntă. A te încărca şi cu problemele altora înseamnă ignoranţă, neputinţă, şi o sănătate compromisă.

Articol preluat din Revista YOGA MAGAZIN nr. 13

Citiţi şi:

Tehnică specială de protecţie aurică împotriva influenţelor ostile sau perturbatoare

O epidemie modernă: oboseala

yogaesoteric
1 iulie 2011


 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More