Pericolul insidios al lenei

de Crina Calek


Motto: Cine vrea să realizeze ceva găsește mijloace, cine nu vrea să facă nimic găsește motive. – Proverb arab
O fiinţă umană care deja s-a obişnuit să nu facă, cel mai adesea, mai nimic, nu-şi găseşte niciodată timp să mai facă ceva. – Profesor yoga Gregorian Bivolaru


Am auzit de multe ori spunându-se lenea nu e o crimă așa de mare sau mi-e lene să mă ridic sau mi-e lene să fac aceasta acum. O parafrazare umoristică a dictonului Munca l-a făcut pe om completează dar nici lenea nu a ucis pe nimeni. Putem adăuga că nici nu a condus la vreo realizare de excepție. Din contră, în ce privește practica yoga, majoritatea textelor tradiţionale menţionează lenea ca fiind unul dintre principalele obstacolele întâlnite de aspirant pe calea spirituală. Lenea poate deveni o obișnuință proastă care ne pune în rezonanță cu unele energii malefice și care astfel ne întârzie mult progresul. Îngerii, de exemplu, nu sunt niciodată leneși. Lenea este, însă, una dintre trăsăturile predominante ale demonilor. Acest fapt, cunoscut în înțelepciunea populară, este ilustrat în basme, unde personajul negativ – fata babei era urâtă și leneșă, iar personajul pozitiv – fata moșului era frumoasă și harnică.

Pentru a înceta să ne mai complacem în stări de lene, primul pas pe care trebuie să-l facem este să identificăm momentele în care dăm dovadă de lene, pentru ca apoi să putem realiza acțiunile care se impun. Dacă nu suntem obișnuiți să ne analizăm cu suficient de multă obiectivitate și să ne privim cu sinceritate, putem să credem despre noi în mod fals că nu suntem leneși. De exemplu, dăm dovadă de lene de fiecare dată când amânăm realizarea la timpul ei a unei acțiuni sau atunci când suntem pasivi. Tot lenea este cea care ne face să realizăm unele activități în dorul lelii, fără a le face pe cât de bine am fi putut. Am auzit odată caracterizarea unei ființe ca harnică afectiv și aceasta m-a făcut să mă gândesc la faptul că putem da dovadă de lene pe diverse niveluri. Am întâlnit persoane care erau foarte active, chiar harnice, destoinice și săritoare, dar care afirmau deseori că le este lene să mănânce sau să își gătească, cu toate că aveau la dispoziție hrană din belșug. Acestea alegeau adeseori mâncarea semi preparată sau congelată, pe care doar o puneau în cuptorul cu microunde sau la prăjit, și nu pentru că nu ar fi avut timp să își gătească adecvat. Putem fi leneși în iubire sau lenți în corelații mentale ori în a înțelege unele explicații. Dacă, de exemplu, avem una sau mai multe relații amoroase și, deși avem toate condițiile necesare, nu ne angrenăm în fuziuni amoroase împlinitoare, bazate pe continență amoroasă, pretextând lipsa noastră de activitate în diverse moduri, în realitate este vorba tot de lene. Dăm dovadă de lene dacă după ce am realizat pentru un anumit interval de timp o anume postură corporală ASANA, sărim peste conștientizarea finală, atât de necesară, sau peste relaxare.

Dicționarul explicativ al limbii române definește lenea drept faptul de a se complăcea în inactivitate; înclinația celui căruia nu-i place, care nu dorește, nu vrea să muncească, căruia îi place să stea fără să muncească; trândăvie, lâncezeală, indolență, lenevie, puturoșenie. O definiție umoristică a lenei ne-o oferă și următoarea glumiță: La ora de română elevii trebuie să scrie o lucrare cu tema Ce este lenevia?. În finalul orei, profesorul primește de la Bulă o singură pagină pe care era scris un singur rând: Asta-i lenevia.
Și cine nu a auzit până acum celebra replică Muieți îs posmagii? din Povestea unui om leneș, a scriitorului român Ion Creangă?

În cadrul sistemului yoga, lenea este asociată cu TAMAS GUNA, una dintre cele trei tendinţe fundamentale (GUNA) prezente în Natură, cea care este principiul obscurităţii şi al inerţiei, ce asigură stabilitatea fizică, materială a manifestării. TAMAS este ignoranţă, lene şi complacere care ne împiedică să progresăm în indiferent ce direcţie. În multe texte yoghine străvechi, TAMAS este definită ca inerţie, opacitate, prostie. Celelalte două tendinţe ale naturii, SATTVA (caracterizată de puritate, luminozitate, inteligenţă) şi RAJAS (prezentă ca activitate, dinamism) sunt în mod evident superioare lui TAMAS GUNA. Căutătorul spiritual trebuie să învingă toate tendinţele TAMAS-ice cu ajutorul lui RAJAS GUNA şi să stăpânească apoi calitatea RAJAS prin amplificarea în fiinţa sa a aspectelor SATTVA-ice. Procedând astfel, el va triumfa în final, trecând dincolo de SATTVA GUNA și obținând realizarea Sinelui Suprem Nemuritor.

Prezența predominantă în ființă a lui TAMAS GUNA face să apară indolența și plictiseala, care indică declanşarea unor procese de rezonanţă rele, demoniace. Aceste stări sunt strâns legate de complacerea în lene, saturaţie spirituală şi larvaritate. Indolența se manifestă ca lipsă de energie, nepăsare, apatie, lene, trândăvie și este caracteristică pentru fiinţele umane foarte egoiste, larvare, leneşe, la care pe lângă predominanța lui TAMAS GUNA apare și un exces al energiei YIN (-). Plictiseala este o stare sufletească apăsătoare de lâncezeală, de nemulţumire, provocată de inactivitate sau de lipsa de ocupaţie ori de o activitate neplăcută sau lipsită de interes. Plictiseala face să se instaleze o stare de gol sufletesc, de urât. Fiinţele umane evoluate spiritual la care predomină SATTVA GUNA nu se plictisesc niciodată.

Ce e de făcut? Sistemul yoga ne învață că binele este absența răului și de aceea o soluție ar fi să urmărim să trezim și să amplificăm în noi anumite calități cum ar fi perseverența, tenacitatea, voința. Cea mai simplă metodă de a ne debarasa de unele obișnuințe proaste este să ne creăm alte obișnuințe bune în locul celor rele. Pentru aceasta este necesar să fim foarte vigilenți și de fiecare dată când sesizăm tendința de a manifesta lene într-o anumită direcție să acționăm, să facem exact opusul a ceea ce lenea ne îndeamnă. Există și unele posturi corporale care elimină lenea, cum ar JANUSHIRSHASANA, PRASARITHA PADATANSANA, UDDHIANA BANDA, NAULI KRYA, TRIKONASANA etc.

Atunci când reușim să învingem lenea, reputăm o victorie pe mai multe planuri. Așa cum știm cu toții, acțiunea este superioară inacțiunii în care ne țintuiește starea de lene. Ieșind din starea de inerție facem și primul pas către depășirea oricărui alt obstacol care poate să ne apară pe calea spirituală, pentru că devenim capabili să acționăm de fiecare dată când este necesar spre a reuși în tot ceea ce ne propunem bun.


Proverbe despre lene

Lenea e cucoană mare care cere de mâncare. – Proverb românesc
Omul trândav se pricepe la trei lucruri: să mănânce, să doarmă şi să se supere. – Proverb indian
Lenevia e soră bună cu sărăcia. – Proverb românesc
Femeia leneşă e ca o lampă fără lumină. – Proverb bengalez
Leneşul face umbră pământului degeaba. – Proverb românesc
Lenea e la om ca rugina la fier. – Proverb românesc
Pisica care pândeşte şoarecele preţuieşte mai mult decât leul care leneveşte. – Proverb armenesc
Cu leneşul nu faci casă, căci lui de lucru nu-i pasă. – Proverb românesc
Leneşul mai mult aleargă, scumpul mai mult păgubeşte. – Proverb românesc
Leneşul e meseriaşul bun la toate al diavolului. – Proverb austriac
Cine nu se leneveşte, aur şi în piatră găseşte. – Proverb românesc
Nu fi temător, nu fi leneş, nu îngădui ca grijile tale să sporească. – Proverb egiptean

Citate din Biblie referitoare la lene

Sufletul celui leneş pofteşte, însă în zadar. Numai sufletul celor silitori este îndestulat. – Solomon în Pildele lui Solomon, Diferite sfaturi – 13:4
Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân; totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului. Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău? – Proverbe 13:4
Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. – Proverbe 12:24
Cine se leneveşte în lucrul lui este frate cu cel ce nimiceşte. – Proverbe 18:9
Leneşul îşi vâră mâna în strachină şi n-o duce înapoi la gură. – Proverbe 19:24
Când mâinile sunt leneşe, se lasă grinda, şi, când se lenevesc mâinile, plouă în casă. – Ecleziast 10:18

Aforisme despre lene

Dacă ar trebui să construim palatul fericirii, în cazul fiinţelor umane leneşe cea mai mare încăpere în interiorul acestui palat ar fi sala de aşteptare. – Profesor yoga Gregorian Bivolaru
Lenea nu-i odihnă şi de aceea-i lipseşte mulţămirea. – Nicolae Iorga
Lenea e sinonimul prostiei. Pentru că numai prostia e mulţumită în suficienţa ei. – Aurel Dumitraşcu
Oaia leneşă se plânge că are lâna grea. – Pierre Corneille
În trândăvie zace o deznădejde permanentă. – Thomas Carlyle
Trândăvie. O fermă model unde diavolul face experienţe cu seminţele noilor păcate şi încurajează creşterea principalelor vicii. – Ambrose Bierce
Trândăvia este marele izvor al perversităţii. – Henri Lacordaire
Este dorită lenea celui rău şi tăcerea prostului. – Chamfort
Plictisul este o boală a minţii ce nu-i loveşte decât pe cei trândavi. – Concepcion Arenal
Ignoranţa şi lenevia sunt cele mai mari din toate relele. Ele sunt un teren pe care se nasc şi cresc toate viciile şi toate mizeriile. – Benjamin Franklin
Lenea interzice orice paradis. – Vasile Ghica
Cei mai mulți oameni lucrează cu gândul ca apoi să nu facă nimic. – Anonim?
Într-o lene mare nu încape o grabă cât de mică. – Anonim?
Dacă te opreşti la primul semn de succes, devii stagnant, leneş şi din acel moment începe declinul. – Herbert Harris
O minte leneşă (pasivă) este locuinţa preferată a diavolului. – Swami Shivananda
Libertatea nu înseamnă lene şi nepăsare. Libertatea este responsabilitate. Dacă tu nu-ţi asumi responsabilitatea, o face altcineva pentru tine. Aşa devii sclav. – Osho
Mintea voastră să fie mereu angajată în slujirea lui Dumnezeu, fie că meditaţi sau Îl slujiţi prin alţii. Mintea leneşă este atelierul diavolului. – Paramahansa Yogananda
Dacă omul se lasă pradă trândăviei interioare, dezordinii, viciilor, aura sa începe să se asemene cu o mlaştină care emană tot felul de miasme vătămătoare pe care alţii le simt. – Omraam Mikhael Aivanhov
Meditaţia reprezintă o activitate SATTVA-ică al cărei scop este completa eliminare a calităţilor TAMAS (inerţia) şi RAJAS (forţa motoare). SATTVA (armonie) pură este eliberarea perfectă de trândăvie şi de agitaţie. – Sri Nisargadatta Maharaj
Pe acela care trăieşte doar căutând plăcerile trecătoare, care nu-şi controlează simţurile, lipsit de moderaţie în mâncare, leneş şi slab, Mara (cel care duce în ispită) îl va copleşi şi îl va doborî, la fel precum vântul doboară un copac putred pe dinăuntru. – Buddha în Dhammapada
Trândăvia îl culcă la pământ pe cel în picioare, ne aruncă jos, chiar de-am fi în cer; Pavel a hulit, a prigonit, a ocărât; dar pentru că s-a sârguit şi nu a deznădăjduit, s-a ridicat şi a ajuns egal cu îngerii; Iuda a fost apostol; dar şi pentru că s-a trândăvit, a ajuns vânzător. – Sfântul Ioan Gură de Aur
Osteneala învinge patimile, lenea le aduce. – Filocalia XII
Când este vorba de lucruri trecătoare şi pământeşti, suntem sârguitori şi râvnitori, dar când putem agonisi atât de uşor pe cele netrecătoare şi veşnice, noi întârziem şi trândăvim. – Sfântul Ioan Gură de Aur

Citiți și:

Aliază-te cu focul divin al transformării (I)

Yoga înfăptuirii 
Definirea sistemului Karma Yoga

 

yogaesoteric
30 octombrie 2013

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More