Precepte – partea a V-a

CELE ZECE LUCRURI CELE MAI PREŢIOASE

 • O existenţă umană liberă şi armonioasă este mult mai preţioasă decât miriade de existenţe neumane într-una din cele şase stări ale existenţei care se manifestă în lumea de dincolo.
 • Un înţelept care cu adevărat a atins starea supremă de Eliberare Spirituală este mai preţios decât toate celelalte fiinţe umane care nu se află pe o Cale Spirituală şi care sunt ataşate activităţilor lumeşti.
 • Un adevăr esoteric (secret, ascuns, care poate fi înţeles numai de cei iniţiaţi), este cu mult mai preţios decât toate ştiinţele exterioare.
 • O străfulgerare de moment a Divinei Înţelepciuni, născută în timpul unei meditaţii profunde, este cu mult mai preţioasă decât toate cunoştinţele obţinute prin simpla ascultare sau printr-o reflectare realizată asupra învăţăturilor spirituale care au fost asimilate doar teoretic.
 • Cel mai mic merit obţinut prin binele dezinteresat pe care l-am făcut altora, este cu mult mai preţios decât meritul pe care l-am dobândit prin urmărirea propriei noastre bunăstări.
 • Experimentarea, chiar şi pentru un singur moment, a acelei forme de SAMADHI (Extaz Divin) în care absolut toate procesele gândirii sunt suspendate, este cu mult mai preţioasă decât experimentarea continuă a stării de SAMADHI (Extaz Divin) în care procesele gândirii sunt încă active.
 • Trăirea extazului suprem al stării de Eliberare Spirituală Ultimă, chiar şi pentru un singur moment, este cu mult mai preţioasă decât toate stările de plăcere rezultate în urma ataşamentului faţă de fiinţe umane, obiecte sau fenomene.
 • Cea mai neînsemnată dintre acţiunile noastre bune care a fost cu adevărat făcută fără nici o urmă de egoism sau care a fost făcută cu oferirea necondiţionată a fructelor ei lui DUMNEZEU, este cu mult mai preţioasă decât toate acţiunile noastre egoiste, interesate.
 • Renunţarea completă şi necondiţionată la toate lucrurile lumii (casă, familie, prieteni, proprietăţi, renume), este cu mult mai preţioasă decât oferirea sub forma actelor de caritate, a celor mai mari bogăţii.
 • O viaţă plenar trăită în căutarea Iluminării Spirituale şi a Eliberării, este cu mult mai preţioasă decât toate vieţile anterioare, care au fost risipite pentru felurite scopuri lumeşti.

Acestea sunt cele 10 lucruri cele mai preţioase.

CELE ZECE LUCRURI CARE SUNT ECHIVALENTE

 • Pentru cel care este sincer şi total dăruit („trup şi suflet”) vieţii spirituale, abţinerea sau nu de la activităţile lumeşti este acelaşi lucru.
 • Pentru cel care a realizat cu adevărat şi în mod total natura transcendentă a Spiritului Nemuritor ATMAN, a continua să mediteze sau a nu mai continua să mediteze devine acelaşi lucru.
 • Pentru cel care s-a eliberat cu adevărat de orice ataşamente faţă de confort, este acelaşi lucru dacă el mai practică sau nu mai practică deloc asceza.
 • Pentru cel care a realizat cu adevărat şi în mod total Realitatea Ultimă a lui DUMNEZEU, este acelaşi lucru dacă el mai rămâne izolat pe un vârf de munte sau dacă rătăceşte acolo unde vrea el, asemeni unui yoghin rătăcitor.
 • Pentru cel care a atins cu adevărat şi în realitate controlul minţii, este acelaşi lucru dacă el mai savurează sau nu mai savurează plăcerile lumeşti.
 • Pentru cel cu adevărat înzestrat cu o compasiune infinită, este acelaşi lucru dacă el continuă să practice meditaţia profundă în deplină izolare sau dacă se consacră binelui colectiv (în care fructele acţiunilor sale sunt oferite, necondiţionat lui DUMNEZEU).
 • Pentru cel a cărui credinţă şi dăruire totală (faţă de maestrul său spiritual „GURU”) sunt de nezdruncinat, este acelaşi lucru dacă el mai rămâne sau nu mai rămâne lângă maestrul său spiritual.
 • Pentru cel care cu adevărat a înţeles perfect (prin realizare lăuntrică directă) învăţăturile secrete yoghine care i-au fost puse la dispoziţie, norocul sau ghinionul sunt similare.
 • Pentru cel care a abandonat viaţa lumească şi s-a dăruit cu adevărat, plin de aspiraţie către DUMNEZEU, realizării practice şi directe a Adevărurilor Spirituale, care este acelaşi lucru dacă el mai respectă sau nu mai respectă codurile convenţionale de conduită în societate.
 • Pentru cel care a atins cu adevărat Suprema Înţelepciune şi starea de eliberare spirituală, demonstrarea sau nedemonstrarea puterilor sale paranormale, miraculoase (SIDDHI-uri) devine absolut indiferentă.

Acestea sunt cale 10 lucruri care sunt totdeauna indiferente.

CELE ZECE VIRTUŢI ALE DOCTRINEI YOGHINE A ÎNŢELEPCIUNII

 • Faptul că DOCTRINA YOGHINĂ a Înţelepciunii le permite oamenilor să atingă starea de cunoaştere divină prin practica perseverentă a celor 10 Acţiuni Evlavioase (pline de respect şi admiraţie faţă de DUMNEZEU), prin însuşirea Celor Şase Virtuţi de Neclintit, a diverselor învăţături referitoare la Realitatea Ultimă şi la Perfecţiunea Spirituală a celor Patru Adevăruri Nobile, prin atingerea Celor Patru Stadii ale Meditaţiei yoghine profunde (DHYANA), prin realizarea Celor Patru Stări Superioare de Existenţă Fără Formă şi prin practicarea integrală a Celor Două Modalităţi, cea a dezvoltării spirituale şi cea a Eliberării Spirituale Supreme, reprezintă o virtute a Doctrinei Yoghine a Înţelepciunii.
 • Faptul că Doctrina Yoghină a Înţelepciunii face posibilă apariţia în SAMSARA (lumea fenomenală, efemeră) a unor fiinţe umane iluminate spiritual (brahmini) din rândul oamenilor, precum şi faptul că ea le permite acestora să atingă succesiv Tărâmul tainic al Celor 4 Mari Gardieni, cele 6 Tărâmuri tainice ale DEVA-şilor (zeilor) din paradisurile senzoriale, cele 17 Tărâmuri tainice ale zeilor (DEVA-şi) din lumile cu formă, precum şi cele 4 Tărâmuri tărâmuri tainice ale zeilor (DEVA-şi) din lumile fără formă , reprezintă o altă virtute a Doctrinei yoghine a Înţelepciunii.
 • Faptul că ea (Doctrina yoghină a Înţelepciunii) permite ridicarea din rândurile oamenilor a celor care au intrat în marele curent Spiritual al celor care nu vor mai renaşte decât o singură dată şi a celor care deja au transcens în totalitate necesitatea renaşterii, a Arhonţilor, a Buddha-şilor, care deja au atins iluminarea divină personală şi a Buddha-şilor omniscienţi, este o altă virtute a Doctrinei yoghine a Înţelepciunii.
 • Faptul că cei care au atins cu adevărat Iluminarea Divină sunt capabili să revină din nou în această lume ca încarnări divine pentru a ajuta oamenii, ca şi celelalte fiinţe vii să se elibereze până la momentul disoluţiei şi resorbţiei totale (MAHAPRALAYA) a Universului (MACROCOSMOSULUI) evidenţiază o altă virtute a Doctrinei yoghine a Înţelepciunii.
 • Faptul că există prin bunăvoinţa BODHISATTVA-şilor , influenţe divine, spirituale, protectoare, care fac posibilă eliberarea tuturor oamenilor şi chiar a celorlalte fiinţe sau a anumitor entităţi, evidenţiază o altă virtute a Doctrinei yoghine a Înţelepciunii.
 • Faptul că, chiar şi atunci când după moarte ajungem (datorită faptelor noastre rele), în lumile infernale, putem totuşi experimenta momente de fericire, ca urmare a puţinelor acte bune săvârşite în timpul vieţii pe pământ, evidenţiază o altă virtute a Doctrinei yoghine a Înţelepciunii.
 • Faptul că există în lume mulţi oameni care o duc foarte greu şi se chinuie cumplit datorită KARMA-ei (legea acţiunii şi reacţiunii) lor negative dar care totuşi renunţă la un moment dat complet la viaţa lumească devenind sfinţi sau Mari Înţelepţi Yoghini eliberaţi care apoi sunt veneraţi de întreaga lume , evidenţiază o altă virtute a Doctrinei yoghine a Înţelepciunii.
 • Faptul că unii oameni cu o KARMA (legea acţiunii şi reacţiunii) foarte grea, pe care şi-o făcuseră prin acţiunile lor rele chiar în această viaţă şi care ar fi fost condamnaţi la suferinţe cumplite şi foarte lungi după moartea lor, au fost totuşi capabili să se orienteze practic şi în mod ferm către Calea Spirituală şi chiar în ACEEAŞI EXISTENŢĂ deja au atins starea de Eliberare Spirituală Supremă, evidenţiază o altă virtute foarte importantă a Doctrinei yoghine a Înţelepciunii.
 • Faptul că prin simpla credinţă fermă şi puternică sau prin meditaţie nu atât de profundă dar sinceră asupra Doctrinei yoghine a Înţelepciunii, sau pur şi simplu prin renunţarea completă la lume pentru a deveni un aspirant yoghin ce se retrage într-un ASHRAM (sau altfel spus chiar fără să atingă în această existenţă Iluminarea Divină), fiinţele umane în cauză devin demne de respectul şi de veneraţia semenilor lor, evidenţiază o altă virtute a Doctrinei yoghine a Înţelepciunii.
 • Faptul că, chiar şi după abandonarea completă a tuturor posesiunilor lumeşti şi după renunţarea la statutul de şef de familie şi retragerea într-un ASHRAM sau chiar într-o mănăstire ce se află în vârful unui munte, cel care se consacră plin de fervoare căutării rodnice a lui Dumnezeu şi spiritualităţii nu este totuşi niciodată lipsit de cele necesare vieţii, în cea mai mare măsură datorită ajutorului tainic al lui Dumnezeu, evidenţiază o altă virtute a Doctrinei yoghine a Înţelepciunii.

Acestea sunt cale 10 virtuţi ale Doctrinei yoghine a Înţelepciunii.

CELE ZECE EXPRESII FIGURATE

 • Întrucât în realitate Adevărul esenţial nu poate fi descris (ci el poate fi numai realizat în mod direct şi lăuntric atunci când yoghinul intră în stare de SAMADHI – extaz divin), expresia „Adevărul Esenţial” este ea însăşi o expresie figurată.
 • Întrucât în realitate nu există nici un „mijloc de a străbate” şi nici „acela care parcurge”, Calea aceasta este ea însăşi o expresie figurată.
 • Întrucât în realitate nu există nici vederea nici cel care vede Starea Reală, această expresie este şi ea tot una figurată.
 • Întrucât în realitate nu există nici meditaţia nici cel care meditează asupra Stării Pure, expresia „Starea Pură” este şi ea tot una figurată.
 • Întrucât în realitate nu există nici bucuria şi nici „acela care se bucură”, în Starea Naturală este şi ea una figurată.
 • Întrucât în realitate nu există nici respectarea legămintelor şi nici „acela care respectă” legămintele, aceste expresii sunt şi ele tot unele figurate.
 • Întrucât în realitate nu există nici acumulare de merite şi nici „acumulator de merite”, expresia „Dublu Merit” este şi ea tot una figurată.
 • Întrucât în realitate nu există nici executarea acţiunilor şi nici „executor al acţiunilor”, expresia „Dublă Întunecare” este şi ea tot una figurată.
 • Întrucât în realitate nu există nici renunţare la lume şi nici cel care renunţă (la existenţa lumii), expresia „existenţa lumii” este şi ea tot una figurată.
 • Întrucât în realitate nu există nici obţinere şi nici „acela care obţine” (fructele sau rezultatele acţiunilor), expresia „rezultatele acţiunilor” este şi ea tot una figurată.

Acestea sunt cale 10 expresii figurate.

CELE ZECE MARI REALIZĂRI DĂTĂTOARE DE MARI FERICIRI

 • Este o mare fericire să realizezi în mod direct că Spiritul Nemuritor – ATMAN , care este comun tuturor fiinţelor umane este inseparabil de Spiritul Etern Infinit (PARAMATMAN), universal al lui DUMNEZEU.
 • Este o mare fericire să realizezi cu adevărat că Realitatea Ultimă este fără de calităţi.
 • Este o mare fericire să realizezi că în infinita Cunoaştere a Realităţii Ultime de dincolo de gândire, toate diferenţele SAMSARA-ei (lumi fenomenale, efemere), sunt inexistente.
 • Este o mare fericire să realizezi că în starea primordială (sau NECREATĂ) a Spiritului Nemuritor – ATMAN, nu mai există nici un proces mental perturbator.
 • Este o mare fericire să realizezi că în Starea Adevărului fundamental (DHARMA-KAYA) acolo unde spiritul şi materia sunt inseparabile, nu mai există nici persoană care să formuleze teorii, nu mai există vreun suport al teoriilor.
 • Este o mare fericire să realizezi că în starea de perfectă comuniune spirituală cu DUMNEZEU în care naşterea, moartea şi orice formă de schimbare sunt transcense (SAMBHOGA-KAYA), nu există nici naştere, nici moarte, nici transformare, nici nimic care să se schimbe, iar acolo compasiunea infinită emană din ea însăşi.
 • Este o mare fericire să realizezi că în NIRMANA-KAYA (divinul corp al încarnării), Cel emanat din El însuşi, nu mai există nici un sentiment de dualitate.
 • Este o mare fericire să realizezi că în DHARMA-CHAKRA (roata legii divine), nu mai există nici o bază care să susţină doctrina nemuririi sufletului.
 • Este o mare fericire să realizezi că în Compasiunea Divină Infinită (a BODHISATTVA-şilor) nu mai există nici restricţii şi nici vreo urmă de parţialitate.
 • Este o mare fericire să realizezi că deşi străveche, chiar şi în prezent, Calea Eliberării Supreme, pe care toţi Marii înţelepţi yoghini şi BUDDHA-şii au străbătut-o, continuă să existe mai departe, mereu aceeaşi şi mereu deschisă celor care aspiră cu adevărat să păşească pe ea. Este o mare fericire ca şi tu să realizezi în mod direct acest mare adevăr Ultim.

Acestea sunt cele 10 mari realizări dătătoare de mari fericiri.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More