Precepte – partea a III-a

CELE ZECE LUCRURI CARE NU ÎNŞEALĂ

 • Nu se înşeală niciodată acela care s-a eliberat de toate ataşamentele faţă de orice obiect şi care, fiind admis ca BHIKSHI (adept al Căii Renunţării depline la lume) al Ordinului Sfânt, îşi părăsesc casa şi, trăind în starea celui fără de cămin, devine un yoghin rătăcitor.
 • Nu te înşeli niciodată atunci când îţi venerezi maestrul spiritual.
 • Nu te înşeli niciodată atunci când asculţi comentarii asupra doctrinei, când reflectezi şi meditezi asupra esenţei învăţăturilor sale.
 • Nu te înşeli niciodată atunci când întreţii aspiraţii sublime, divine şi când comportamentul tău este plin de modestie.
 • Nu te înşeli niciodată atunci când ai o viziune liberală (din punct de vedere spiritual), dar cu toate acestea îţi respecţi cu stricteţe legămintele spirituale (TAPAS-urile).
 • Nu te înşeli niciodată dacă ai o minte inteligentă, dar nici un pic de orgoliu.
 • Nu te înşeli niciodată dacă te îmbogăţeşti cu cât mai multe cunoştinţe spirituale şi dacă meditezi profund şi constant asupra lor.
 • Nu te înşeli niciodată dacă reuşeşti să combini în mod armonios instruirea spirituală profundă cu cunoaşterea directă a realităţii spirituale şi cu absenţa egoului.
 • Nu te înşeli niciodată dacă cu adevărat dacă eşti în stare să-ţi petreci întreaga viaţă în singurătate.
 • Nu te înşeli niciodată dacă te dedici fără egoism acţiunilor caritabile urmărind să faci cât mai mult bine celorlalţi prin intermediul acţiunilor înţelepte ale sistemului YOGA.

Acestea sunt cele zece lucruri care niciodată nu ne fac să ne rătăcim.

CELE 13 EŞECURI LAMENTABILE

 • Dacă te-ai născut ca fiinţă umană şi totuşi nu acorzi nici o atenţie cunoaşterii pline de înţelepciune a sistemului YOGA, atunci te asemeni cu acela care se întoarce cu mâinile goale dintr-un loc plin de pietre preţioase, iar acesta este un eşec lamentabil.
 • Dacă după ce ai trecut pragul care te separă de învăţătura înţeleaptă a sistemului YOGA şi ai început să practici tehnicile YOGA, te întorci totuşi la viaţa mondenă, atunci te asemeni cu fluturele care se aruncă singur în flacăra lămpii, iar acesta este un eşec lamentabil.
 • Să trăieşti lângă un înţelept yoghin şi totuşi să rămâi în ignoranţă, precum un om care moare de sete pe malul unui lac, este un eşec lamentabil.
 • A cunoaşte foarte bine principiile morale şi a nu le aplica pentru a-ţi elimina şi vindeca pasiunile care îţi întunecă mintea, face atunci să te asemeni cu un bolnav care, deşi are un sac de leacuri eficiente, refuză totuşi să le folosească, iar acesta este un eşec lamentabil.
 • Dacă predici cu zel YOGA, scriind cărţi şi ţinând discursuri fără ca totuşi să o practici, nu te deosebeşti aproape deloc de un papagal care recită o rugăciune, iar acesta este un eşec lamentabil.
 • A da de pomană şi a face fapte de caritate cu lucruri obţinute prin furt, tâlhărie sau înşelăciune, este o acţiune vană precum aceea a trăznetului care loveşte (evident, în mod inutil) suprafaţa apei, iar acesta este un eşec lamentabil.
 • Dacă omori o fiinţă vie pentru a oferi divinităţii din ea o ofrandă de carne, este ca şi cum i-ai oferi unei mame iubitoare carnea propriului ei copil, iar acesta este un eşec lamentabil.
 • Dacă îţi exersezi răbdarea numai în scopuri egoiste şi nu pentru a-i ajuta dezinteresat şi plin de dragoste pe alţii, atunci te asemeni cu o pisică ce îşi exersează răbdarea în scopul de a ucide un şoarece, iar acesta este un eşec lamentabil.
 • Dacă realizezi acţiuni merituoase doar cu scopul de a obţine gloria şi laudele lumii, este ca şi cum ai schimba Lampa cea fermecată a lui Aladin (care după cum se ştie îndeplineşte toate dorinţele), cu o balegă de capră, iar acesta este un eşec lamentabil.
 • Dacă, după ce cunoşti îndeaproape întreaga învăţătură YOGA , continui totuşi să ai o natură dizarmonioasă, te asemeni cu un medic care, ştiind foarte bine ce trebuie să facă în cazul unei afecţiuni îşi duce mai departe pe picioare boala cea necruţătoare, netratând-o, iar acesta este un eşec lamentabil.
 • Dacă eşti un savant reputat în cunoaşterea teoretică a perceptelor YOGA, dar cu toate acestea ignori cu desăvârşire experienţele spirituale care rezultă din aplicarea practică şi corectă a procedeelor YOGA, în această situaţie te asemeni cu un om foarte bogat care a pierdut cheia de la camera comorii sale, iar acesta este un eşec lamentabil.
 • Dacă încerci să explici altora învăţături şi tehnici YOGA pe care deocamdată tu nu le stăpâneşti pe deplin, aceasta înseamnă de fapt că tu acţionezi precum un orb care conduce un alt orb, iar acesta este un eşec lamentabil.
 • Dacă confunzi experienţele specifice care rezultă dintr-o primă etapă a meditaţiei cu experienţele spirituale esenţiale ale etapei ultime, aceasta este ca şi cum ai confunda cuprul cu aurul, iar acesta este un eşec lamentabil.

Acestea sunt cele 13 eşecuri lamentabile.

CELE 15 SLĂBICIUNI

 • Un aspirant YOGA are fără îndoială dovada propriilor sale slăbiciuni dacă permite gândurilor lumeşti să-l obsedeze mai mereu în timpul perioadelor sale de singurătate.
 • Un yoghin care, fiind ales cu anumite funcţii de răspundere într-un ASHRAM, îşi urmăreşte mai degrabă atunci propriul său interes decât pe cele ale ASHRAM-ului, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
 • Aspirantul YOGA care este suficient de atent în respectarea disciplinei morale, dar căruia cu toate acestea îi lipseşte controlul mental, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
 • Cel care, deşi a intrat de câţiva ani pe Calea sistemului YOGA, mai este încă ataşat de sentimentele lumeşti ale atracţiei şi repulsiei, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
 • Cel care, deşi a intrat de câţiva ani pe Calea sistemului YOGA şi a renunţat la lucrurile lumii, încă mai suspină după dobândirea meritelor, face, fără îndoială, dovada propriei sale slăbiciuni.
 • Cel care, deşi a avut o primă viziune a Realităţii Divine, nu perseverează atât cât ar trebui în SADHANA (antrenamentul spiritual YOGA) sa pentru a atinge cât mai repede completa Iluminare Divină, face, fără îndoială, dovada propriei sale slăbiciuni.
 • Aspirantul YOGA, care după ce a intrat pe Calea spirituală YOGA, este totuşi incapabil să o parcurgă până la capăt, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
 • Cel care deşi este preocupat numai de felurite practici YOGA , nu este totuşi în stare să renunţe la anumite acţiuni nedemne, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
 • Cel care a ales Calea spirituală YOGA , dar cu toate acestea refuză să se izoleze periodic (în ASHRAM ), într-o singurătate deplină, deşi ştie sigur că aici va primi hrană şi toate lucrurile care îi sunt atunci necesare, chiar fără să le ceară, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
 • Yoghinul avansat care îşi exhibă cu mândrie puterile paranormale (SIDDHI-uri), făcând cu ataşament exorcisme (alungarea demonilor din cei posedaţi), şi chiar vindecând boli, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
 • Yoghinul care face troc (schimb în natură ) punând la dispoziţie adevărurile spirituale YOGA în schimbul hranei sau al banilor, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
 • Cel care deşi s-a dăruit vieţii spirituale în cadrul sistemului YOGA, continuă cu toate acestea să-şi slăvească propriile calităţi şi să-i dispreţuiască pe ceilalţi, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
 • Yoghinul care predică altora, folosind cuvinte frumoase, adevărurile spirituale, dar cu toate acestea nu le respectă el însuşi, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
 • Cel care s-a dăruit vieţii spirituale în cadrul sistemului YOGA, dar care cu toate acestea, nu este în stare să trăiască nici măcar o zi în singurătate completă şi care nici nu este în stare să-şi facă prezenţa agreabilă în faţa celor din jur, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
 • Aspirantul YOGA care nu este deopotrivă indiferent (detaşat) faţă de confort, cât şi faţă de privaţiunile vieţii materiale, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.

Acestea sunt cele 15 slăbiciuni.

CELE 12 LUCRURI INDISPENSABILE

 • Este indispensabil să ai o inteligenţă dotată cu puterea înţelegerii şi discriminării şi să aplici corect şi prompt, atunci când este necesar, învăţăturile sistemului YOGA, propriilor tale nevoi.
 • Înainte de te consacra unei vieţi spirituale în cadrul sistemului YOGA, este indispensabil să ai o mare aversiune faţă de nesfârşita roată a renaşterilor (reîncarnărilor) şi a morţii.
 • Îţi este totodată indispensabil să ai un maestru spiritual (GURU), care trebuie să fie capabil să te ghideze pe Calea spirituală către starea de Eliberare ultimă.
 • Perseverenţa, dublată de o mare fermitate şi de o invulnerabilitate completă în faţa tuturor tentaţiilor lumeşti, îţi sunt indispensabile.
 • Perseverenţa constantă în a-ţi compensa şi neutraliza (înainte ca acestea să se producă), efectele acţiunilor tale anterioare rele prin realizarea detaşată a unor fapte bune(cu oferirea necondiţionată a fructelor acestora lui Dumnezeu), şi prin respectarea neabătută a triplului legământ (de a-ţi amplifica şi menţine castitatea – prin transmutarea potenţialului sexual în energii creatoare, divine), corpul fizic, puritatea mentală şi controlul vorbirii, îţi sunt absolut indispensabile.
 • Îţi este indispensabilă cunoaşterea unei Învăţături plină de înţelepciune, care trebuie să fie suficient de cuprinzătoare, pentru a îmbrăţişa fără excepţii întreaga cunoaştere.
 • Îţi este indispensabilă o metodă eficientă de meditaţie profundă care trebuie să-ţi amplifice gradat puterea de concentrare mentală, asupra oricărui obiect.
 • O artă de a trăi care să-ţi permită să utilizezi fiecare acţiune a ta (a corpului, a vorbirii şi a gândului), ca pe un ajutor de nădejde pe Cale, îţi este absolut indispensabilă.
 • Îţi este absolut indispensabilă o metodă simplă, adecvată şi eficientă care să-ţi permită să practici cu succes învăţătura spirituală primită, pentru ca ea să nu rămână astfel în stadiul de cunoaştere teoretică.
 • Îţi sunt absolut indispensabile anumite instrucţiuni care sunt adecvate fiinţei tale, (care trebuie să fie oferite la momentul oportun de un maestru YOGA înţelept), şi care îţi vor permite să eviţi căile erorii, tentaţiile de tot felul, capcanele şi toate pericolele.
 • O credinţă puternică, de nezdruncinat, dublată de o mare seninătate a minţii, îţi sunt absolut indispensabile în momentul morţii.
 • Ca rezultat evident al aplicării practice pline de succes a învăţăturilor secrete YOGA primite, atingerea puterilor paranormale spirituale (SIDDHI-uri), care să-ţi permită să transmuţi cât mai repede corpul, cuvântul şi gândul, în esenţa lor ultimă spirituală, îţi sunt absolut indispensabile.

Acestea sunt cele 12 lucruri indispensabile.

CELE ZECE SEMNE CARE ÎL INDICĂ PE OMUL SUPERIOR

 • Dacă nu ai aproape deloc orgoliu şi nici un pic de invidie, acestea sunt semne sigure că eşti cu adevărat un om superior.
 • Dacă nu ai decât foarte puţine dorinţe şi te mulţumeşti adeseori cu lucruri simple, acestea sunt semne că eşti cu adevărat un om superior.
 • Lipsa completă a ipocriziei şi a perfidiei indică amândouă că eşti cu adevărat un om superior.
 • Controlul complet al propriilor acţiuni este un semn care îl indică cu adevărat pe omul superior.
 • Respectarea fără excepţie a propriilor angajamente (legăminte) şi obligaţii sunt semne care îl indică pe omul superior.
 • Dacă aproape totdeauna eşti capabil să-ţi păstrezi prietenii în condiţiile în care reuşeşti să priveşti toate lucrurile şi fiinţele (deci şi inclusiv şi pe ei) cu imparţialitate, acesta este un semn că eşti cu adevărat un om superior.
 • Dacă reuşeşti să îi priveşti pe cei răi cu compasiune şi fără mânie, acestea sunt semne că eşti cu adevărat un om superior.
 • Dacă reuşeşti să accepţi cu mult calm atât propria ta înfrângere cât şi triumful altora, acestea sunt semne că eşti cu adevărat un om superior.
 • Dacă aproape toate gândurile şi acţiunile diferă de cele ale maselor care se complac în mediocritate, acestea sunt semne că eşti cu adevărat un om superior.
 • Respectarea cu fidelitate (exactitate), dar care este lipsită de vanitate, a legămintelor de castitate şi evlavie sunt semne care îl indică cu adevărat pe omul superior.

Aceste sunt cele zece semne care îl indică pe omul superior, iar opusul lor îl indică, evident, pe omul inferior.

CELE 10 LUCRURI INUTILE

 • Corpului nostru fizic efemer şi iluzoriu, este inutil să îi arătăm o atenţie excesivă.
 • Ţinând cont de faptul că, totdeauna după moarte, noi nu luăm absolut nimic din toate cele fizice cu noi pe lumea cealaltă din tot ceea ce fizic, acum, ne aparţine şi că propriile noastre rămăşiţe fizice sunt scoase atunci din casa care ne-a aparţinut, este absolut inutil să muncim excesiv de mult şi chiar să suferim multe privaţiuni pentru a aduna lucruri fizice cât şi pentru a construi o locuinţă în această lume.
 • Ţinând cont de faptul că, cel mai adesea, imediat după moarte, descendenţii noştri (dacă sunt ignoranţi din punct de vedere spiritual ), sunt incapabili să ne mai ofere fie chiar şi cel mai mic ajutor în lumea de dincolo, este complet inutil să le lăsăm drept moştenire bogăţiile noastre pământeşti în locul celor spirituale, fie chiar şi din cauza afecţiunii pe care le-o păstrăm.
 • Ţinând cont de faptul că după moarte noi ne continuăm drumul singuri în lumea de dincolo, fără prieteni şi fără familie, este complet inutil să le consacrăm acestora, pe parcursul vieţii, prea mult timp (în detrimentul practicii noastre spirituale), numai pentru a le face pe plac sau pentru a-i copleşi cu afecţiunea noastră ataşată.
 • Ţinând cont de faptul că toţi descendenţii noştri, fără excepţie, sunt fiinţe muritoare, şi că ei vor pierde la rândul lor, după moarte, bunurile materiale pe care noi am putea să le lăsăm drept moştenire, este complet inutil să facem cadou aceste bunuri.
 • Ţinând cont de faptul că, imediat după moarte, noi ne abandonăm în totalitate propria noastră locuinţă, este complet inutil să ne consacrăm viaţa dobândirii de lucruri materiale.
 • Ţinând cont de faptul că nerespectarea legămintelor spirituale atrage după sine o stare mizerabilă de existenţă, este aproape inutil să intrăm pe o cale spirituală cum este YOGA, dacă în realitate noi nu aspirăm să ducem o viaţă cu adevărat sfântă.
 • Este complet inutil doar să asculţi Învăţăturile pline de înţelepciune ale sistemului YOGA şi să reflectezi în mod speculativ asupra lor, fără ca să le practici, pentru a atinge cu adevărat puterile spirituale care pot într-adevăr să te ajute în clipa morţii.
 • Este aproape inutil să trăieşti fie chiar o vreme îndelungată alături de un maestru spiritual dacă, lipsindu-ţi aspiraţia, abnegaţia şi umilinţa, eşti cu toate acestea incapabil să evoluezi spiritual.
 • Ţinând cont de faptul că toate fenomenele aparente ale existenţei sunt întotdeauna efemere, tranzitorii, schimbătoare, instabile, şi că niciodată viaţa lumească nu ne poate oferi acces la adevărata Realitate, nici vreun câştig permanent, este complet inutil să ne consacrăm acţiunilor lumeşti neprofitabile din punct de vedere spiritual, care sunt urmărite în detrimentul căutării Divinei Înţelepciuni.

Acestea sunt cele zece lucruri inutile.

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More