Precepte – partea a II-a

CELE ZECE LUCRURI CARE TREBUIE SĂ FIE ŞTIUTE

 • Trebuie să se ştie că dat fiind faptul că toate fenomenele vizibile sunt iluzorii, ele sunt deci, toate ireale (MAYA).
 • Trebuie să se ştie că mintea, neavând niciodată o existenţă independentă în sine (separată de Spiritul Nemuritor Unic), ea nu este niciodată permanentă.
 • Trebuie să se ştie că orice idee care la un moment dat ne apare în minte are totdeauna la bază o serie de cauze. În toate situaţiile, anumite idei provoacă în universul lăuntric al fiinţei noastre ANUMITE PROCESE DE REZONANŢĂ cu anumite energii subtile din MACROCOSMOS.
 • Trebuie să se ştie că atât trupul cât şi mintea, fiind compuse din cele cinci elemente fundamentale (respectiv :pământul – PRITHIVI TATTVA, apa – APAS TATTVA, foc – TEJAS TATTVA, aer – VAYU TTTVA, eter – AKASHA TATTVA), sunt de asemenea amândouă tranzitorii.(TRECĂTOARE, EFEMERE).
 • Trebuie să se ştie că toate efectele acţiunilor noastre trecute (KARMA), din care se naşte durerea, suferinţa şi mizeria sunt inevitabile şi proporţionale. Aceste efecte dureroase pot fi „ARSE” şi anihilate de YOGHINI PERSEVERENŢI printr-o adecvată focalizare la nivelul centrului secret de forţă (AJNA CHAKRA).
 • Trebuie să se ştie că durerea sau suferinţa atunci când este privită ca un mijloc ce ne poate convinge de necesitatea stringentă a abordării căii spirituale, este un autentic maestru NEBĂNUIT.
 • Trebuie să se ştie că ataşamentul de lucrurile lumeşti, care aduc prosperitate materială, este întotdeauna contrar progresului spiritual şi cel mai adesea destul de repede ne influenţează să abandonăm practica YOGA.
 • Trebuie să se ştie că nenorocirea, dacă este privită ca un mijloc care duce fiinţa umană spre abordarea practică a sistemului YOGA, este şi ea un veritabil maestru NEBĂNUIT.
 • Trebuie să se ştie că totdeauna nici un lucru şi nici o fiinţă din toate cele care există, nu are o existenţă separată în sine (independentă).
 • Trebuie să se ştie că totdeauna toate lucrurile şi toate fiinţele care există sunt interdependente.

Acestea sunt cele zece lucruri care trebuie să fie ştiute.


CELE ZECE LUCRURI CARE TREBUIE SĂ FIE PRACTICATE

 • Aspirantul trebuie să realizeze cu adevărat cunoaşterea practică directă a Căii yoghine, şi nu să se limiteze, precum majoritatea oamenilor, la cunoaşterea ei teoretică.
 • Întocmai precum aceia care-şi părăsesc propria ţară, ducându-se să trăiască printre străini, el trebuie să realizeze cu adevărat cunoaşterea practică, directă a detaşării.
 • După ce şi-a ales maestrul spiritual (GURU), el trebuie, pe cât posibil, să renunţe în totalitate la ego-ul său şi apoi trebuie să urmeze cu multă conştiinciozitate învăţătura tainică ce îi este oferită de maestrul său spiritual (GURU).
 • După ce aspirantul a dobândit disciplina mentală prin ascultarea atentă a învăţăturilor secrete ale maestrului său (GURU), şi după ce a meditat profund asupra lor, el nu trebuie să-şi etaleze altora perfecţiunea, ci trebuie acum să continue să se dedice căutării rodnice a Adevărului Ultim.
 • Atunci când la momentul oportun zorii cunoaşterii spirituale încep deja să apară, ei nu trebuie niciodată să fie neglijaţi din lene, ci mai mult decât până atunci ei trebuie să fie cultivaţi cu o vigilenţă constantă.
 • După ce yoghinul a experimentat în mod direct pentru prima dată starea de iluminare spirituală, el trebuie să o atingă din nou şi să o aprofundeze mereu şi mereu în singurătate, renunţând aproape complet la activităţile lumeşti ale oamenilor de rând.
 • După ce yoghinul a realizat cu adevărat cunoaşterea practică a celor spirituale, de acum încolo el nu trebuie să mai permită apariţia nici unei dizarmonii în interiorul corpului fizic sau a minţii sale, ci în continuare el trebuie să realizeze şi să respecte cu tenacitate cele trei legăminte esenţiale : al sărăciei, al castităţii – care implică fie ABSTINENŢA ACTIVĂ , fie CONTINENŢA SEXUALĂ PERFECTĂ – şi dăruirii întregii sale existenţe NUMAI LUI DUMNEZEU.
 • Odată decis să atingă ţelul spiritual cel mai înalt (ÎNDUMNEZEIREA), yoghinul trebuie să renunţe necondiţionat la orice formă de egoism şi trebuie să se consacre slujirii lui DUMNEZEU pe pământ şi ajutorării pline de dragoste a întregii umanităţi.
 • Odată intrat pe Calea spirituală, care implică utilizarea tainică a MANTRA-elor (este vorba de abordarea sistemului LAYA YOGA ), yoghinul nu mai trebuie să permită acum corpului, vorbirii sau gândurilor sale să rămână impure şi nesfinţite, ci începând abia din această fază el poate acum să practice cu succes focalizarea mentală şi meditaţia profundă asupra anumitor MANDALA-e , trebuie să practice tripla MANDALA .
 • În timpul tinereţii sale, yoghinul începător nu trebuie să-i frecventeze decât foarte rar, sau chiar este mai bine să nu-i frecventeze deloc pe cei care nu-l pot ajuta spiritual; în schimb el trebuie să se dedice preponderent, fiind plin de aspiraţie şi perseverenţă cunoaşterii experimentale directe, care este oferită de maestrul său spiritual.

Acestea sunt cele zece lucruri care trebuie să fie practicate.


CELE ZECE LUCRURI ÎN CARE TREBUIE SĂ PERSEVEREZI

 • Yoghinii începători trebuie să-şi mărească perseverenţa practicând corect şi sistematic diferitele tehnici YOGA cu entuziasm. În plus, ei trebuie să asculte şi să mediteze adânc asupra învăţăturilor spirituale.
 • După primele experienţe spirituale ei trebuie să persevereze, fără să-şi diminueze deloc elanul, în aprofundarea concentrării mentale şi în îmbunătăţirea stărilor de interiorizare, pe care le au în timpul meditaţiei.
 • Ei trebuie, de asemenea, să persevereze antrenându-se fie singuri, fie în grup, în locuri liniştite (eventual în mijlocul naturii), până când mentalul lor îşi va însuşi ca pe o obişnuinţă benefică, creatoare, disciplina yoghină.
 • Deşi mai ales la începutul practicii YOGA controlul mental şi focalizarea neîntreruptă a atenţiei sunt uneori extrem de dificile de menţinut, yoghinul începător trebuie să persevereze fără pauze pentru a-şi domina din ce în ce mai bine mintea.
 • Dacă la începutul practicii YOGA aspirantul constată că mintea sa este amorţită, el trebuie atunci să persevereze mai ales pentru a-şi stimula inteligenţa (sau cel puţin pentru a-şi controla mentalul).
 • El trebuie să persevereze neîncetat în practica meditaţiei profunde, până când atinge pacea mentală imperturbabilă sau chiar anumite forme de SAMADHI (extaz divin).
 • După ce yoghinul a atins măcar o singură dată starea de SAMADHI (extaz divin), el trebuie să persevereze imediat după aceea pentru a o face să apară din nou şi pentru a-i putea prelungi cât mai mult durata şi ulterior, el va urmări să determine apariţia acestei stări ( de SAMADHI) la comandă.
 • Chiar dacă uneori este asaltat de necazuri, yoghinul trebuie să persevereze mereu în a amplifica gradat răbdarea, atât la nivelul corpului cât şi în ceea ce priveşte vorbirea şi controlul gândurilor în mintea sa.
 • Dacă un ataşament puternic, o dorinţă intensă sau o anumită slăbiciune mentală îl asaltează în mod insidios sau subit, yoghinul trebuie mai ales atunci să persevereze până la victoria finală în efortul său de a o dezrădăcina imediat după manifestarea acesteia (a stării nefaste) în mentalul său.
 • Dacă bunăvoinţa şi compasiunea nu se manifestă cu foarte multă tărie în el, mai ales atunci yoghinul trebuie să-şi concentreze toate eforturile în vederea atingerii perfecţiunii în manifestarea amplă şi spontană a acestor două stări (BUNĂVOINŢĂ şi COMPASIUNE).

Acestea sunt cel zece lucruri în care trebuie să se persevereze.


CELE ZECE INCITĂRI

 • Reflectând constant asupra dificultăţii de a obţine în fiecare încarnare un corp uman armonios, vital şi liber, aceasta ne va putea incita să ne orientăm către o cale spirituală şi să începem să practicăm cu entuziasm YOGA.
 • Reflectând periodic asupra inevitabilităţii morţii şi asupra caracterului efemer (trecător) al vieţii, vom fi incitaţi să trăim în umilinţă şi să aspirăm cu smerenie către DUMNEZEU.
 • Reflectând în fiecare zi, înaintea oricărei acţiuni, asupra naturii irevocabile a efectelor pe care le atrag după sine acţiunile noastre, (legea KARMA-ei sau cu alte cuvinte, a reacţiilor care apar după orice faptă a noastră), vom fi incitaţi să evităm să mai emitem răul.
 • Reflectând chiar şi numai o dată pe zi asupra nefericirii şi mizeriilor pe care ni le provoacă roata renaşterilor (reîncarnărilor) succesive (ciclul continuu al reîntrupărilor şi al morţilor), vom fi incitaţi să urmărim şi noi să atingem cât mai repede, chiar în această existenţă, Eliberarea Spirituală.
 • Reflectând periodic asupra suferinţelor aproape continue cu care se confruntă marea majoritate a fiinţelor umane (care se complac în stări larvare şi în ignoranţă), vom fi incitaţi şi noi să atingem cât mai repede Iluminarea Spirituală.
 • Reflectând constant asupra prostiei şi perversităţii în care şi noi ne complacem, cât şi asupra naturii iluzorii a minţii umane, vom fi incitaţi să practicăm cu şi mai multă râvnă tehnicile YOGA şi să medităm asupra învăţăturilor YOGA pline de înţelepciune.
 • Reflectând cu detaşare şi luciditate asupra dificultăţii de a dezrădăcina astfel conceptele eronate, prejudecăţile, complexele de inferioritate, obiceiurile rele şi traumele psihice, vom fi incitaţi să practicăm constant meditaţia profundă şi tehnicile adecvate de LAYA YOGA.
 • Reflectând mereu, o dată pe săptămână (duminica), asupra predominanţei tendinţelor rele (care ne fac şi pe noi să fim adeseori ÎN REZONANŢĂ cu ele datorită complacerii noastre în stări larvare şi mediocritate) în KALI YUGA, (epoca tenebrelor), vom fi incitaţi să le descoperim rapid în cazul nostru antidotul (cu ajutorul tehnicilor şi modalităţilor eficiente pe care sistemul YOGA ni le pune la dispoziţie).
 • Reflectând cu luciditate şi detaşare de fiecare dată când este cazul asupra nenumăratelor nenorociri şi mizerii ce se manifestă, deloc întâmplător, în această epocă a tenebrelor, vom fi incitaţi să perseverăm cu tenacitate (AICI şi ACUM), în vederea atingerii stării de Eliberare Spirituală.
 • Reflectând, în cazul în care deja practicăm YOGA, fie şi numai o singură dată pe zi, asupra inutilităţii aberante a irosirii vieţii fără a avea un ţel înalt, Divin, vom fi incitaţi să perseverăm în YOGA pentru a avansa pe Calea Spirituală.

Acestea sunt cele zece incitări.

CELE ZECE ERORI

 • Când lipsa credinţei ferme se asociază cu forţa inteligenţei, ele pot conduce în scurt timp la eroarea rostirii cuvintelor goale şi inutile.
 • Forţa credinţei de nezdruncinat aliată cu lipsa inteligenţei (prostiei) poate conduce destul de repede la eroarea dogmatismului steril.
 • O mare ardoare care este însă lipsită de învăţătura spirituală potrivită poate conduce fiinţa umană la eroarea de a cădea în extreme (sau la greşeala de a urma o cale falsă).
 • Meditaţia fără o pregătire suficientă prealabilă (sub forma studiului, care trebuie să ne ajute să înţelegem ce procese se declanşează, de fapt, atunci din punct de vedere yoghin), ne poate conduce la eroarea de a ne pierde în tenebrele inconştientului (sau, cu alte cuvinte, de a cădea pradă haosului mental sau iluziei -amândouă aflându-se la antipodul disciplinei mentale riguroase, care conduce la o practică yoga corectă).
 • Fără o aprofundare practică gradată şi adecvată a învăţăturilor sistemului yoga, se poate cădea în greşeala orgoliului spiritual.
 • Atât timp cât aspirantul nu este suficient de antrenat în practica compasiunii infinite şi a detaşării, el poate cădea cu uşurinţă în eroarea de a căuta eliberarea spirituală doar pentru el însuşi (N.N.- o altă formă de manifestare a egoului spiritual în care „dorinţa” de eliberare este de fapt preluată de ego, ceea ce în ultimă instanţă dovedeşte o neînţelegere a fundamentelor sistemelor YOGA, căci întotdeauna adevărata eliberare presupune anihilarea şi transcenderea ego-ului).
 • Atâta timp cât mentalul nu este corect disciplinat prin cunoaşterea propriei noastre naturi imateriale, suntem pasibili de a cădea în eroarea de a ne orienta toate activităţile în conformitate cu vâltoarea lumii.
 • Atâta timp cât aspirantul nu şi-a dezrădăcinat orice ambiţie, el este pasibil de a cădea oricând în eroarea de a se lăsa dominat de motivaţii lumeşti.
 • Permiţând admiratorilor creduli şi vulgari să se aglomereze în jurul tău, poţi cădea în eroarea autosuficienţei şi a orgoliului cel mai vulgar.
 • Lăudându-te cu cunoaşterea realizată şi cu puterile tale paranormale (SIDDHI), pe care le-ai atins, eşti pasibil de a cădea în eroarea exhibiţionismului spiritual care te fac să te mândreşti cu performanţele tale (legea secretului iniţiatic asociază adevărata înţelepciune cu respectarea acestuia).

Acestea sunt cele zece erori.

CELE ZECE ASEMĂNĂRI CARE POT SĂ NE ÎNŞELE

 • Dorinţa poate fi considerată în mod greşit drept încrederea fermă pe care ţi-o dă credinţa.
 • Ataşamentul poate fi considerat în mod greşit drept bunăvoinţă şi compasiune.
 • Încetarea procesului gândirii, care apare uneori, poate fi considerat în mod greşit drept calmul profund al spiritului infinit, care este adevăratul ţel.
 • Percepţiile simţurilor (sau anumite fenomene naturale) pot fi considerate în mod greşit revelaţii ale Realităţii Divine.
 • O simplă viziune de ansamblu a Realităţii Divine poate fi considerată în mod greşit drept o completă realizare spirituală.
 • Cei care vorbesc frumos despre Adevărurile Spirituale, deşi în realitate nu prea le practică, pot fi consideraţi în mod greşit nişte veritabili evlavioşi (sau chiar nişte maeştri).
 • Sclavii propriilor pasiuni înrobitoare pot fi consideraţi în mod greşit nişte maeştri yoghini care s-au eliberat ei înşişi de orice lege convenţională.
 • Acţiunile săvârşite într-un scop personal pot fi considerate în mod greşit drept acţiuni altruiste.
 • Metodele care evidenţiază făţărnicia pot fi uneori considerate în mod greşit drept prudenţă.
 • Şarlatanii pot fi uneori consideraţi în mod greşit drept nişte înţelepţi.

Acestea sunt cele zece asemănări care pot să ne înşele.

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More