Profeția Părintelui Elpidios Vagianakis despre ultimele trei împărății ale lumii

 

Vă fac atenți despre planurile rele ale lui Satan care, prin intermediul pentarhiei controlate de el, va aduce întunericul și va face ravagii în omenire până la sosirea satanicului fals Mesia.

Cer tuturor să practice rugăciunea intensă a inimii, ca soluție sigură dovedită din cer pentru a slăbi sau chiar anula multe posibilități și efecte ale acţiunilor celor ce execută deciziile lui Lucifer, care intenționează să distrugă lumea.

Întreaga omenire, înainte de a veni timpul pentru a vedea „urâciunea pustiirii”, va trece prin trei faze ale ultimelor trei mari împărății. Vor fi scurte, dar unice prin puterea de distrugere și punerea în aplicare.

Aceste trei regate vor fi: Împărăția Ursului (Rusia), Împărăția Dragonului (China), Împărăția Șarpelui (antihristul, falsul Mesia).

Împărăția Ursului

Va fi condusă de Rusia și va urma unor state puternice, cu o mare reuşită în economie și în armată; va încerca să modifice frontierele la nivel mondial, prin războaie sau fuziuni diplomatice.

Conflictele provocate și programate de marile puteri, prin manevre diplomatice abile ale Uniunii Europene și ale Americii, vor împinge unele state să se ciocnească între ele pentru motive dubioase, ceea ce va avea rezultate dezastruoase. Astfel va fi favorizată apariția pe scena mondială a Împărăției Ursului (Rusia).
Rusia va vedea aceste prostii ale șefilor de state, ce au fost convinși de cei care se presupunea că le sunt aliați, dar care erau vicleni, și le va utiliza pentru propriile sale proiecte.Va urma distrugerea totală a națiunilor din jur. Unele state vor dispărea de pe hartă.

Statele de la Nord să nu se culce pe o ureche datorită prosperităţii economice aparente de care dispun și a relațiilor ce presupun neutralitate în războiul deja proiectat. Prostia liderilor țărilor va fi cauza distrugerii lor. Un dezastru surprinzător de o mare magnitudine va crea teroare și temeri la nivel mondial şi va apare în etapa următoare.

Membrii ai Nordului, Finlanda, Norvegia, Suedia, ați lăsat inima voastră să-L părăsească pe adevăratul Dumnezeu, pe care-L cinstiți numai cu buzele și ați rămas neîntăriți duhovnicește. Lăsați îmbrățișarea părintească și dragostea lui Dumnezeu să vă apere de satana care vă urăște şi vrea să vă rănească. Dacă vă veţi întoarceți înapoi la inima binevoitoare a lui Dumnezeu, cu compasiune şi adevărată pocăință, nu veți mai avea de ce să vă temeți. Dacă ați neglijat și ați luat în derâdere chemarea Sa dumnezeiască și vreți să vă expuneți la vicleniile lui satana, atunci în curând veți vedea ce alegere proastă ați făcut și cât veți fi de umiliți.

Împărăția Ursului este gata de a vă zdrobi. Pe unii dintre voi, iremediabil. Ucraina, nu vezi cum mulțimea sfinților tăi dau mărturia sfântă, plâng și se roagă pentru tine? Pui la îndoială credința adevărată, lăsând un profan ipocrit din dinastia francă să te divizeze? Credința pravoslavnică, viața sfântă a mucenicilor și cuvioșilor au binecuvântat pământul tău, iar acum a ajuns peste tine un inamic real al fiecărei ființe umane, care vrea să te rănească fatal. Dacă i-ai putea vedea pe sfinții tăi cum cerșesc mila lui Dumnezeu (pentru tine), ai îngenunchia cu ei și te-ai ruga cu pocăință și umilință pentru mântuirea ta. (Mă opresc să mă gândesc cât de mulți vor fi cei care vor primi acest mesaj și cât vor creşte rugăciunile, pentru a împiedica răul cel mai mare.)

O altă veste proastă este că va fi un act de distrugere și într-un alt stat din apropiere de Rusia, din cauza egoismului și aroganței liderilor. Georgia este un stat cu probleme. Este ca un șoarece care vrea să se lupte cu ursul. Gândiți-vă în adevăr și înțelepciune. Nu poți plânge pentru un stat care își crează singur probleme. Cei care doresc să se opună Ursului și cauzei sale, va fi vai de ei. Vai de cei care îndrăznesc să-i spună ceva, căci atunci își vor pierde existența. Acesta este un alt stat care va dispărea de pe hartă.

Puterea Ursului va creşte atât de mult, încât frica și teroarea vor crește în întreaga lume. Și Persia (Iran) va suferi după ce mai întâi Turcia se va dezmembra într-un mod unic și jalnic.

Împărăția Dragonului

Regele diavol va fi liderul acestui regat din China. Aliat credincios în principiu cu Rusia, va exploata relația cu ea și va câștiga prea mult în aceste etape, astfel că se va ridica la nivel de mare putere în viitor. China va profita de rănile incurabile ale Japoniei pentru a stabili pas cu pas, militar, viitoarea dominație în întreaga regiune. Nu va ezita să-și trădeze prietenia cu Rusia și să contribuie la spirala ascendentă și distructivă. Până atunci, însă, își va ascunde pe furiș orice intenție și va exploata inteligent îmbrățișarea amicală cu Rusia.

China acum se răspândeşte aproape peste tot în lume. A început cu economia, ca un prim pas, inundă lumea cu bunuri, în scopul de a ajunge în domeniul militar la acelaşi nivel cu Ursul. Atunci când aceasta se va fi realizat, nu va dura mult timp să-şi manifeste și propriile ambiții expansioniste. În lume va domina frica absolută și neliniștea.

Într-o lume divizată și distrusă va impune cu fierbințeală convingeri ateiste de oțel, care cer ascultare absolută și punere în aplicare. Respirația fierbinte a Dragonului Roșu se va simți atât în Europa, cât și în America. Acestea vor suferi foarte mult. Ca urmare, China va trece și ea la cuceriri cu metodologia comunistă teribilă și-i va face pe oameni să geamă și să sufere.

Creștinii vor suporta cele mai grele persecuții de la dragonul cel rău; această împărăție aș putea să o descriu într-un cuvânt ca fiind un coșmar. Vai de acei oameni a căror viață nu este închinată inimii dumnezeieşti a dulcelui nostru Domn Iisus Hristos.

Oamenii se vor comporta la fel ca roboții, fiind obligaţi să respecte dictate și mandate de stat, și nu vor avea mai multe drepturi decât animalele de companie. Viața și moartea nu vor avea nicio valoare pentru om. Aceasta va fi ideologia satanică a acestui regat.

Aceste două împărății (a Ursului și a Dragonului) vor fi aproape simultane, dar vor provoca răsturnări majore la nivel mondial. Vor fi înfierate de faptul că vor reacționa nuclear. Pacea va dispare, ciuma și foametea vor aduce mari nenorociri la nivel mondial.

Împărăția Șarpelui

Ultimul regat din istoria omenirii ne va face cunoscută „urâciunea pustiirii”. Satana, cu aceeași otravă a iluziei se va folosi de om, frumoasa creație a lui Dumnezeu, pentru a-i distruge pe liderii națiunilor pe care i-a ridicat la putere, după care întreaga omenire o va supune sub fiul întunericului, sub antihrist.

Domnia acestui șarpe va fi unică în istoria vieții umane. Toate regatele din lume până în prezent ar fi dorit să supună pământul, partea materială a omului. Regatul Șarpelui, însă, va ataca și va dori să supună și sufletul, și trupul omului. Și materie, și spirit.

De aceea, metodele folosite în acest scop vor fi unice în felul lor, recurgând la puterea cea mai avansată a tehnologiei și nanotehnologiei. Liderul antihrist va avea puterea și autoritatea de a controla fizic și psihic orice om. Îi va convinge pe toți oamenii, cei care au supravieţuit experiențelor de război şi de coșmar din toate statele lumii și au trăit teribil agonia supraviețuirii din cauza lipsei de hrană și de apă, că el este doar un prinț al păcii, „adevăratul Mesia”, şi îi va obliga să-l accepte de bunăvoie ca unic rege mondial.

Aceasta se va petrece atunci când îi va pune pe toți să accepte cipul cu numerele de cod. Cu acest cip ultra-nanotehnologic va putea vedea și controla aproape în întregime omenirea. Pentru al treilea și ultimul lider al împărățiilor s-a proorocit că va fi fiu al întunericului.

Totul în jurul nostru este pregătit și proorociile încep să se împlinească. Omenirii, epuizată după ciumă, foamete și război, îi va fi aproape imposibil de a rezista. Scoaterea adevărului din Evanghelie (schimbarea textului biblic original) va duce la măsuri rapide pentru a-l îmbrățișa pe acest lider și pentru a grăbi Judecata de Apoi. Noul guvern global va deveni mai puternic și mai evident imprimat în conștiința întregii omeniri.

Chiar si războaiele împotriva lui vor fi folosite în mod fraudulos și viclean. Întunericul care înconjoară lumina conștiinței nu-i lasă pe oameni să vadă cu ușurință ceea ce se apropie, iar sufletul uman este iremediabil rănit. Chiar oamenii care se presupune că reprezintă un sprijin duhovnicesc vorbesc numai liniștitor (despre aceste evenimente), neținând cont de adevărații Părinți duhovnicești (proorociile și preîntâmpinările Sfinților Părinți și ale altor mari Părinți ai Bisericii), care au rol de a deştepta conştiinţele.

Perioada actuală este una dintre cele mai dramatice ale umanității. Apariţia fiului întunericului, a antihristului, este iminentă. Marionetele de teren la nivel mondial, cât și liderii națiunilor lucrează neîncetat pentru venirea antihristului. Prin tot felul de strategii, prin mass-media, se lucrează la pregătirea şi la inducerea în conștiinţa oamenilor, la nivel global, a ideii necesității venirii antihristului (ca antihristul să fie acceptat de toți).

Chiar și războaiele împotriva regatelor vor fi utilizate pentru dominația globală. Singura modalitate a creștinilor de a rezista și armele noastre sunt Tainele Bisericii noastre. Taina Spovedaniei este scutul nostru. Rugăciunea inimii, cu încredere deplină în Dumnezeu – puterea noastră. Euharistia (Împărtășania) – antidotul final al intervențiilor psihosomatice rele.

Să crească puterea comunităţii noastre de rugăciune. Haideți să o transformăm într-o comunitate globală de rugăciune. Să facem baze duhovnicești puternice cu rugăciunile noastre, care vor îngrozi și descuraja lucrările întunericului. Rugăciunile copiilor credincioși ai lui Dumnezeu pot fi un factor de atenuare sau de eliminare a consecințelor evenimentelor militare care au loc la nivel global.

Sufletele și inimile noastre se pot baza cu încredere deplină în Dumnezeu (ca pruncii în brațele Tatălui nostru Ceresc). Dragostea și compasiunea adevăratului Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos, este atât de mare și fără de sfârșit, că nu este cazul să ne temem că nu o vom primi.

Noi credem în Jertfa Sa și harul Duhului Sfânt care ne înconjoară cu lumină strălucitoare, și care va alunga întunericul din sufletul nostru, ne va îmbrăca cu putere de viață. Ferice de cei care, în înșelăciunea spirituală ce va domina lumea, mai mult și mai mult vor crede în dulcele nostru Iisus Hristos și vor mărturisi că El este într-adevăr, „Calea, Adevărul și Viața”.

Teama că nu vor avea pace și vor suferi de foame îi va domina pe oameni. Dar mai presus de toate, niciunul dintre noi nu este bine să uităm că din această viață trecătoare ne vom duce la casa noastră reală – în cer, pentru că există Împărăția Cerească, făcută de Dumnezeu pentru noi.

Și acum, prieteni și frați, să ne unim cu încredere absolută în Dumnezeu și Împăratul nostru, pentru lucrarea sfântă a rugăciunii, ca să slăbim lucrarea satanei. Dumnezeu îi ascultă întotdeauna pe copiii Săi care fac voia Lui, pentru binele lor. Amin.

Părintele Elpidios Vagianakis

Citiţi şi:

Cinci profeţii semnificative ale Părintelui Arsenie Boca despre România

Unele profeţii ale clarvăzătorului sârb Mitar Tarabih care se referă la România şi chiar la şcoala noastră spirituală de yoga

 

yogaesoteric
1 iulie 2020


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More