Profeția Sfântului Nil Atonitul despre Antihrist și sfârșitul lumii

Pe la anul 1900, mergând spre jumătatea mileniului al optulea de la facerea lumii, aceasta se va schimba şi se va face de nerecunoscut. Când se va apropia vremea venirii lui Antihrist, se va întuneca conștiința omului de toate patimile cele trupeşti ale curviei şi foarte mult se va înmulţi necredinţa şi fărădelegea. Atunci omul va deveni de nerecunoscut, schimbându-se feţele oamenilor, şi nu se vor mai cunoaşte feţele bărbaţilor de ale femeilor, pentru neruşinata îmbrăcăminte şi a părului de pe cap.

Oamenii din vremea aceea se vor înrăi ca nişte fiare sălbatice, fiind înşelaţi de Antihrist. Nu vor da respect părinţilor şi celor mai bătrâni, iar dragostea va pieri. Păstorii creştinilor, arhierei şi preoţi vor fi oameni cu slavă deşartă, afară de prea puţini, cu totul nerecunoscând calea din dreapta de cea din stânga.

Atunci se vor schimba obiceiurile şi tradiţiile creştinilor şi ale Bisericii. Curăţia va pieri de la oameni şi va stăpâni fărădelegea. Minciuna şi iubirea de argint vor ajunge la cel mai înalt grad şi va fi vai de cei care vor aduna bani. Curviile, preacurviile, sodomiile, hoţiile şi omorurile, în vremea aceea, vor fi pe toate drumurile. Pentru săvârşirea acestor mari păcate, oamenii vor fi lipsiţi de darul Sfântului Duh, pe care l-au primit la Sfântul Botez, precum şi de mustrarea conştiinţei.

Bisericile lui Dumnezeu vor fi lipsite de preoţi credincioşi şi evlavioşi şi va fi vai de creştinii care se vor afla în lume, căci îşi vor pierde cu totul credinţa, nevăzând la nimeni lumina conştiinţei. Atunci se vor duce la locurile ascunse şi sfinte (mănăstiri şi schituri), ca să găsească mângâiere sufletului de multele tulburări şi ispite pe care le vor întâmpina zilnic; dar uşurare nu vor găsi, căci peste tot vor fi piedici şi sminteli. Şi toate acestea se vor face pentru că Antihrist va stăpâni peste tot, va domni în toată lumea, va face semne şi minuni cu înşelăciune şi va înşela pe oameni cu viclenie, ca să născocească şi să vorbească unul cu altul de la un capăt al pământului la celălalt (telefonul, radiotelefonul, televiziunea, n.n.).

Atunci vor zbura prin aer ca păsările (avioanele n.n.) şi vor înota prin adâncul mării ca peştii (submarinele n.n.). Şi toate acestea le vor face oamenii, trăind în tihnă, necunoscând că acestea sunt înşelăciunile lui Antihrist.

Şi aşa de mult va înainta ştiinţa vicleanului, ca să înşele prin nălucire pe oameni, pentru a nu mai crede în Dumnezeu Cel în Sfânta Treime închinat. Atunci, văzând Prea Bunul Dumnezeu pierzania neamului omenesc, va scurta zilele pentru cei puţini care se vor mântui; că se va sili Antihrist cu slugile sale să înşele – de va fi cu putinţă –, şi pe cei aleşi.

Atunci fără de veste va veni sabia cu două tăişuri şi va omorî pe înşelătorul şi pe cei ce-i slujesc lui.

Cuvânt al Sfântului Nil pentru venirea lui Antihrist

Când se va înmulţi fărădelegea, se vor aduna toate păcatele şi fărădelegile lumii şi se vor încuiba într-o necurată fiică a desfrânării, care va fi lăcaş al preacurviei, mama a tuturor fărădelegilor şi a spurcatului Antihrist şi va fi o femeie necurată şi preaîntinată în toată viaţa ei. În această femeie prea desfrânată se vor aduna toate fărădelegile lumii din care se va naşte fiul pierzării, Antihrist.

Din pricina lipsei harului Duhului Sfânt de la oameni, pentru păcatele lor, se vor aduna în pântecele ei toate fărădelegile oamenilor.

După naşterea lui Antihrist va veni toată lipsa în lume. Întâi, va lipsi dintre oameni dragostea, unirea, curăţia şi frica lui Dumnezeu. Oraşele vor fi lipsite de păstori şi de povăţuitori credincioşi. Bisericile lui Dumnezeu vor fi lipsite de episcopi, de duhovnici şi de preoţi evlavioşi, aşa cum au început încă de pe acum a lipsi.

La urmă se va arăta şi necuratul Antihrist, după creşterea vârstei lui, şi se va umple de sataniceasca putere, ca să facă semne şi minuni cu vrăjitoriile lui înaintea oamenilor pătimaşi. Dar peste oamenii cei sfinţi nu va avea nicio putere să-i amăgească cu vrăjile lui, ci numai pe cei întunecaţi de patimi. La început se va arăta blând, ca să plece popoarele la înşelăciunea lui şi să-l pună împărat. De asemenea, se va arăta cu pace şi smerenie, ca să i se închine toţi, fiindcă hrana lui Antihrist este tulburarea oamenilor; căci, când se vor tulbura oamenii, atunci el se va bucura.

Lumea se va tulbura prin uitarea credinţei şi lipsa fricii de Dumnezeu. Căci atunci vor stăpâni în lume desfrânarea, preacurvia, sodomia, iubirea de avere, iubirea de bani, pomenirea de rău, zavistia, uciderea de oameni, beţia, avortul, stricarea familiei şi celelalte greutăţi.

Toate acestea vor cuprinde întregul pământ şi vor stăpâni toate oraşele şi satele, pentru că nu se va găsi atunci alt om vrednic să împărățească lumea. Atunci când vor păcătui toţi oamenii, vor crede că îşi lucrează mântuirea lor. Atunci, în vremea lui Antihrist, se vor defăima Bisericile lui Dumnezeu şi Sfânta Evanghelie şi va fi multă lipsă în lume.

Adică: semne şi arătări de la Dumnezeu, foamete îndoită, atât de hrană trupească cât şi sufletească şi de învăţătura dreptei credinţe. Căci se va încuia cerul, ca în vremea lui Ilie, şi nu va ploua pentru fărădelegile oamenilor. Apoi vor flămânzi oamenii de cuvântul lui Dumnezeu, că nu se va găsi un om drept, cu fapte bune, ca să-i înveţe cuvântul mântuirii. În vremea aceea se va ridica binecuvântarea lui Dumnezeu de la mâncăruri şi băuturi, căci cu cât vor mânca mai mult, cu atât mai mult vor flămânzi.

Atunci se va zămisli răutatea Satanei în inimile oamenilor şi va vieţui păgânătatea cu pecetea lui Antihrist, căci se va ridica darul lui Dumnezeu de la oameni, precum zice Sfânta Scriptură: „Nu va rămâne Duhul Meu în oamenii aceştia în veci, pentru că sunt numai trup” (Facerea 6, 3). Atunci se vor împuţina oamenii pe pământ, vor slăbi şi vor muri cei pecetluiţi de Antihrist ca păsările pe drumuri şi vor mânca oamenii trupuri de oameni morţi, nemaiputând suferi lipsa şi foamea.

Iar înţelesul peceții lui Antihrist este acesta: „Al meu eşti, iar eu sunt al tău; de bună voie vii la mine, iar nu de silă” . Vai şi amar de cei pecetluiţi de Antihrist. Atunci se va face mare tulburare în lume. Căci auzind oamenii că în alte părţi este pace, se vor muta acolo, dar, dimpotrivă, vor găsi mai multă lipsă şi vor auzi de la locuitorii locului aceluia, zicând: „Cum aţi venit în acest loc blestemat, unde n-a mai rămas între noi înţelegere omenească?”. Atunci vor înceta oamenii de a se mai muta din loc în loc. Iar din cauza fierberii mării şi a focului de sub pământ, se va desfiinţa pământul, adică se va usca şi nu va răsări iarba; copacii nu vor odrăsli vlăstare şi izvoarele apelor vor seca, iar animalele şi păsările vor muri de aburii mărilor şi a pucioasei.

Citiți și:
Digitalizarea și transumanismul – pregătesc omenirea pentru venirea lui antihrist
Părintele Elpidie Vaianakis: Antihristul va fi slăvit ca omul-dumnezeu suprem și salvator al întregii lumi

 

yogaesoteric
19 decembrie 2022

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More