Relaţia Ghid spiritual – aspirant sau fascinaţia Cunoaşterii de Sine (1)

de Justina Cojan

Beneficiile unei vieţi spirituale reverberează în întregul Univers. Ghidul nostru spiritual ne spune în acest sens că: ”Atunci când un singur om aspiră şi visează, fiind plin de entuziasm, să se producă o minune şi să apară o lume mai bună, cu ajutorul lui Dumnezeu, acesta nu este decât un vis puternic. Dincolo de aceasta, dacă o mulţime de oameni aspiră împreună cu el şi visează, fiind plini de entuziasm, să se producă o minune şi să apară, cu ajutorul lui Dumnezeu, o lume mai bună, forţa tainică formidabilă ce se declanşează datorită acţiunii lor la unison face, fără îndoială, să se manifeste o nouă realitate, care este cu mult mai bună.”

Taina legii oculte a rezonanţei

Datorită existenţei autentice în relaţia Ghid spiritual – aspirant, noţiuni ca: iluminare spirituală, Sine Suprem Nemuritor ATMAN, libertate spirituală, afecţiune, iubire nesfârşită, Tatăl Ceresc Dumnezeu, au început să prindă ,,consistenţă” în conştiinţa mea, ori de câte ori mă raportez la ele. De la un anumit moment, raportarea la aceste noţiuni, într-un mod sau altul, îmi modifică profund starea, de fiecare dată în bine – aceasta este ,,consistenţa” despre care vorbesc. Cuvinte care prind viaţă în conştiinţa mea, care mă luminează lăuntric, care chiar şi rostite doar, aduc o elevare a conştiinţei.

,,Dintre tainele revelate de Ghidul nostru spiritual una, a cărei fascinaţie rămâne mereu constantă pentru fiinţa mea, este Taina legii oculte a rezonanţei. Cunoşteam acest fenomen, pe ansamblul aspectelor sale, exclusiv din domeniul ştiinţelor aplicate. Am început să practic YOGA pur şi simplu pentru a experimenta o învăţătură, sperând să-mi transform modul de viaţă, care nu-mi mai era suficient. Am înţeles foarte repede că, practicând cu seriozitate învăţăturile acestui sistem, se produce ajustarea şi perfecţionarea propriei fiinţe pe multiple planuri de manifestare: fizic, afectiv, empatic, ştiinţific etc. Încă de la început, am conştientizat manifestarea – a  ceea ce doar în tehnică ştiam că există – fenomenului de rezonanţă. Am înţeles, printr-un exerciţiu sistematic, că YOGA este o practică mai mult decât ştiinţific fundamentată, este o ştiinţă a ştiinţelor. Aşa cum fiecare ştiinţă are metoda ei proprie de investigare, tot astfel şi sistemul YOGA deţine propriile metode şi afirmă că Adevărul Etern şi Imuabil este la îndemâna oricui şi poate fi experimentat. Simţeam că în tot ceea ce practicam se manifesta un fenomen subtil. Urmărindu-mi pentru început existenţa în societate, am descoperit că misterul şi complexitatea faptului constituit de stabilirea, dezvoltarea şi cristalizarea relaţiilor de tot felul, se datorează în mare parte fenomenului subtil şi minunat de rezonanţă ce stă la baza manifestării. Pentru a beneficia de efectele spectaculoase ale acestui fenomen, pentru a-mi ridica ,,factorul de calitate”, trebuia să acţionez în ,,circuitul” misterios al manifestării în care eram integrată, într-o deplină libertate. Libertatea mea ca individ era factorul rezonator. Am înţeles că gradele de libertate şi direcţiile de acţiune ale acestora ca: intuiţie, inteligenţă, discernământ, conştientizate sau nu, sunt cele care îmi produc, prin rezonanţă, o anumită ,,poziţie” în realitatea existenţială. Asimilarea prin cunoaştere existenţială a învăţăturii Ghidului nostru spiritual, făcea ca relaţia Ghid spiritual – aspirant să dobândească noi valenţe, iar comunicarea la nivel subtil să devină tot mai profundă, copleşindu-mă cu beneficii spirituale.“

Printre puţinii oameni care preţuiesc cu adevărat prietenia

Autenticitatea mea ca aspirant în această relaţie Ghid spiritual – aspirant a făcut posibilă o aprofundare a percepţiei asupra Ghidului meu spiritual şi îndeosebi a descoperirii potenţialităţilor din adâncul fiinţei mele. Aceasta se petrecea datorită strădaniei fără de margini a Ghidului spiritual, de a se fixa cu sufletul acolo unde este aşteptat şi ori de câte ori este bine primit. Mă linişteşte asigurator faptul că Ghidului meu spiritual se numără printre puţinii oameni, acei oameni rari, care preţuiesc cu adevărat prietenia. El este pentru mine unic şi incomparabil prin modul în care poate preţui oamenii care doresc să-i fie aproape. Ca prieten nu trebuie să-L rog nimic. Mă copleşeşte de fiecare dată.

 ,,Mă confruntam cu probleme nenumărate de grup. Probleme ale planului material. Cum să le rezolvăm mai repede şi mai bine. Soluţia salvatoare a venit de la Ghidul nostru spiritual, cu care m-am întâlnit în astral şi i-am cerut ajutorul: «Nu fi îngrijorată. Am să-ţi trimit ceva din care ai să ai un mare beneficiu.» Bucuroasă, am spus aceasta colegilor mei de grup. Fiecare a început să facă presupuneri: îţi va trimite o MANTRA; trebuie să jucăm la loto; vor apare sponsori etc. Eram liniştită şi mintea mea refuza aceste supoziţii. Le-am spus că noţiunea de ,,beneficiu” pentru el nu are ,,traducerea” noastră. Dumnezeu are alte unităţi de evaluare. Au trecut câteva zile. Într-o dimineaţă m-am aşezat în faţa calculatorului şi mi-am verificat poşta. De la o adresă, necunoscută până atunci, am primit un mesaj care cerea confirmare imediată de primire. Am trimis confirmarea şi am cerut ajutor pentru descifrare. Era un mesaj voce. Nu aveam nicio emoţie, nu făceam nicio presupunere, nu aşteptam nimic. Stăteam cuminţi lângă calculator, aşteptând descifrarea. A început cu un zgomot de fond, după care i-am auzit vocea lui inconfundabilă: «Pentru Nicu şi Margareta Cojan. Dragii mei… Vă îmbrăţişez cu dragoste divină nesfârşită şi vă doresc mult succes.» Mi-am ridicat mâinile şi mi-am cuprins obrajii. O bucurie imensă mi-a adus în ochi lacrimi de fericire. Am simţit cum Beneficiul Divin ne-a cuprins, copleşindu-ne cu o graţie fără de margini. În timpul imediat următor problemele cu care ne confruntam s-au integrat armonios în existenţa noastră, rezolvându-se ca de la sine.”

Totul se petrece după un plan Divin

Relaţia autentică Ghid spiritual – aspirant, odată stabilită, mi-a oferit posibilitatea de a-L primi mereu în suflet pe Ghidul meu spiritual, ca pe o promisiune emoţionantă, uimită în permanenţă de experienţa şi nuanţele adevărului pe care mă ,,obligă” să-l descopăr. Clipele petrecute în preajma Ghidului meu spiritual (în planul fizic sau în alte planuri) au mereu noi valenţe, sunt trăite de fiecare dată altfel, fac să se manifeste instantaneu, în simultaneitate, mii de nuanţe. Fiecare clipă este o călătorie iniţiatică şi din orice discuţie la care particip înţeleg că nu este vorba despre un subiect ci despre un destin spiritual. Oricând şi oriunde s-ar petrece această clipă a întâlnirii, fără excepţie, Ghidul meu spiritual, asemenea unui magician desăvârşit, împrăştie tensiunea fenomenului adus în discuţie cu o luciditate excepţională şi fiecărui dat îi aduce o dezlegare aparte în universul prezent sau în oricare altul. Simt cum prietenia Ghidului meu spiritual nu are graniţe şi se simte bine acolo unde este dorită, iubită, protejată. Lumina comunicării cu Ghidul meu spiritual mă învăluie şi îmi provoacă revelaţii nenumărate sau pur şi simplu îmi dezvăluie atmosfera unui timp adevărat, a timpului prezent. Prezenţa mea cu sufletul în această relaţie Ghid spiritual –  aspirant, ca şi aspirant autentic, îmi transfigurează întreaga existenţă. Mă face să descopăr uimită că există locuri, că există oameni benefici, că există spaţii generoase ce oferă posibilitatea ca spiritul creator să respire, să-mi aducă mereu prospeţime în dorinţa de a face ceva bun, pentru a putea pătrunde misterul ce animă Creaţia. Permanenta prezenţă a Ghidului spiritual în conştiinţa mea îmi oferă bucuria şi surpriza unei întâlniri cu o altă gândire, ce mă duce la esenţa lucrurilor. Mă face să pot fi în orice moment inspirată de iubire, să exist în credinţă şi astfel să dobândesc tot mai mult din puterea cea tainică a cunoaşterii ultime.

Fiecare pas pe calea spirituală aleasă este posibil doar prin asimilarea învăţăturii Ghidului nostru spiritual şi presupune o perioadă de ucenicie. Practica cu convingere şi consecvenţă (,,exerciţiul îl face pe maestru”, ,,perseverenţa este cheia succesului”), a diferitelor tehnici din învăţătura oferită de Ghidul nostru spiritual ne va ajuta să ne trezim la o noua realitate, să accedem la adevărata esenţă a tuturor lucrurilor, să înţelegem esenţa mesajului transmis de înţelepţii antici – ,,omul este măsura tuturor lucrurilor”. După un anumit interval de timp, a cărui durată va fi dată de măsura entuziasmului şi a perseverenţei proprii, aspirantul se va confrunta cu un proces de accelerare extraordinară a progresului său lăuntric. El va constata că în propria sa fiinţă totul este pus în acţiune pentru a-i dinamiza creşterea spirituală, va ajunge să îşi oprească risipirea inutilă a energiei mentale, care îi disipa un potenţial latent foarte valoros. Rezultatul oricărei practici trebuie mereu reiterat. Dacă avem un rezultat, dar imediat ne pierdem în hăţişurile necesităţilor existenţiale, vom fi goliţi repede de beneficiile sale spirituale. În acest sens, Ghidul nostru spiritual ne-a pus la dispoziţie exemplificările spirituale, care prin reluare ne vor pune în rezonanţă cu energia inefabilă a oricărui început.
Ghidul nostru spiritual ne învaţă care sunt adevăratele bucurii, devoţiunea, iubirea, discernământul, detaşarea. Dar mai presus de toate, ne învaţă că totul se petrece după un plan Divin.

Orice gest al Ghidului spiritual ne învăţă ceva mult mai profund decât pare la prima vedere

,,L-am întrebat la un moment dat pe Grieg care este lecţia vieţii mele. El mi-a răspuns că: «Tu trebuie să înţelegi că totul se petrece aşa cum trebuie să se petreacă.» Nici nu a terminat bine fraza şi, considerând că-mi este foarte clar mesajul, mintea mea a început să ,,riposteze”: «atunci eu ce să mai fac, dacă totul se petrece aşa cum trebuie să se petreacă!?» Ca şi cum m-a auzit, şi evident că aceasta s-a petrecut, mi-a spus scurt: «Tu trebuie sa faci bine ceea ce faci.» Nu eram singură alături de Grieg şi am înţeles că răspunsul lui era pentru toţi cei prezenţi capabili să-l înţeleagă.”

Mi-a transmis astfel, un profund mesaj existenţial. Nu există o muncă care te aproprie de Dumnezeu şi o alta care să te depărteze. Pentru a obţine Graţia lui Dumnezeu, de care depinde totul, trebuie să facem, cu sinceritate şi ardoare, orice muncă ce ne este dată, deoarece atunci aceasta va deveni o conjunctură favorabilă realizării noastre spirituale. Având această convingere, orice ni s-ar petrece ne va fi de mare ajutor. Dacă între Ghidul spiritual şi aspirant s-a stabilit acea legătură autentică, tainică şi indisolubilă, dată de relaţia Ghid spiritual – aspirant, atitudini obişnuite sunt transformate în trăiri deosebite, transfiguratoare. Simpla – aparent – comunicare cu Ghidul spiritual nu poate aduce în fiinţa noastră nimic altceva, decât o fericire nemărginită.

,,La o conferinţă cu fetele la Herculane, Grieg evidenţia efectul benefic extraordinar al unei tehnici de PRANAYAMA, aplicată în relaţia de cuplu, mai exact chiar în fuziunea amoroasă. A punctat îndeosebi beneficiile unei retenţii pe plin cât mai prelungite. Ascultam, fiind atentă doar la melodicitatea vocii lui. La un moment dat, Grieg a dat exemplul unei minunate femei, care prin exerciţiu perseverent a ajuns la retenţii pe plin cu durata de trei minute şi căreia, drept „răsplată”, el i-a oferit o iniţiere specială. M-am gândit atunci că voi face şi eu aceasta şi, de ce nu, atunci Grieg îmi va da şi mie acea iniţiere. Vara următoare m-am izolat timp de mai multe zile şi am practicat, printre altele, respiraţia yoghină completă, prelungind cât mai mult retenţiile pe plin, până am ajuns şi eu la o durată de trei minute. Bucuroasă, i-am transmis „performanţa” lui Grieg, având mereu speranţa unei iniţieri suplimentare. Grieg mi-a răspuns scurt: «Foarte bine, mergi mai departe.» După ce mi-am revenit din dezamăgirea că nu se prefigura niciun fel de iniţiere, am fost foarte fericită. Dincolo de toate cele petrecute, am trăit o fericire oceanică, dată de faptul că am putut comunica cu Ghidul meu spiritual. Când, mai târziu, am relatat acest fapt colegilor mei de curs, am trăit încă o dată, împreună cu ei, aceeaşi intensă, sinceră şi inefabilă bucurie.”

Orice gest al Ghidului spiritual ne poate învăţa ceva cu mult mai profund, decât ar putea să pară la prima vedere.

Protagoniştii faptului pe care vi-l relatez nu-şi mai aduc aminte exact cum s-a petrecut acel eveniment, deoarece nu au fost marcaţi în mod deosebit de acesta, precum am fost eu.
,,Eram în primii ani de curs şi am chibzuit împreună cu toată familia să-i facem un cadou lui Grieg, o pereche de sandale. Nu vă mai spun cum am ajuns noi la concluzia că o pereche de sandale ar fi un lucru frumos, util, binevenit pentru Ghidul nostru spiritual. Am căutat mult, am evaluat şi străduindu-ne cum am putut mai bine,  am luat perechea de sandale. Nu ştiu ceilalţi ce gândeau, dar eu îmi făceam în cap tot felul de scenarii. Ce impresionat va fi Ghidul nostru spiritual de acest minunat şi inspirat cadou!! Cât de potrivit este! Cât de util! Bucuroşi, am făcut astfel încât să-i oferim cât mai repede alesul nostru dar. Desigur, nu a fost impresionat, la modul vizibil, aşa cum eu mă aşteptam şi eram oarecum descumpănită. Dar ceea ce a urmat, avea să-mi producă o uimire atât de mare, încât nu am îndrăznit să spun despre aceasta nimănui imediat, ci doar după ce am înţeles mesajul ascuns în esenţa acestui fapt. La puţin timp după ce îi oferisem cadoul lui Grieg, am văzut nepreţuita, pentru noi, pereche de sandale în picioarele unui coleg yoghin. Eu doream ca Grieg să se bucure, să-mi mulţumească măcar şi prin aceea de a purta sandalele. Dar el le-a dăruit primului sosit desculţ la uşa sa. Pentru că mă implicasem profund în această acţiune, am fost impresionată de detaşarea lui, pe care astfel mi-a transmis-o şi mie, ca lecţie de cunoaştere spirituală. Am înţeles că atunci când faci un dar din suflet, nu aştepţi niciun fel de răsplată. Şi mai mult, am început să înţeleg beneficiile spirituale ale îndemnului «dacă dăruieşti, dobândeşti» pe care Grieg mi-l va mai transmite, adeseori, la modul direct.”

Cât de dulce şi înţeleaptă poate fi mustrarea Ghidului spiritual!

Nu de puţine ori, nu puţini dintre noi am judecat în fel şi chip faptul că Ghidul nostru spiritual nu venea la timp la o întâlnire programată. Acest mod de a mă manifesta ţinea de o imaturitate spirituală, care a putut fi corijată şi apoi eliminată doar în timp, prin practica spirituală, care a transfigurat această atitudine în bucuria de a-l aştepta. Am reuşit chiar şi mai mult – să trăiesc mereu, transfigurator, cu nuanţe îmbogăţite, momentul venirii lui. Astfel, aşteptam cu nerăbdare cel mai cordial semn al sosirii lui, un salut pe un ton inimitabil, un gest alert, vioi. Acestea dădeau startul întâlnirilor, îi impuneau ritmul, ocroteau climatul de bună dispoziţie, dădeau entuziasm discuţiilor. Sorbeam cu nesaţ fiecare cuvânt, într-o uimitoare stare de însufleţire. Trăiam fericirea unică de a-i primi, ca pe o iniţiere, mesajul generos, direct, sonor. După astfel de momente privilegiate , angajamentul meu era spontan şi total. De fiecare dată când fac referire la o temă în discuţie, îi aud glasul şi aceasta constituie un suport efectiv pentru atitudinea mea spirituală în ansamblu: ,,Continenţa, sublimarea energiei sexuale în planurile superioare, face ca o energie uriaşă sa fie conservată în structurile psihomentale ale fiinţei. Prin aceasta, oricare fiinţă va sesiza amplificându-se în ea puterea şi înţelepciunea, care o va putea conduce către Cunoaşterea Ultimă.” Cum să fac şi eu aceasta?

,,Eram la mare, la prima mea conferinţă cu femeile. Aveam 38 de ani şi eram în anul 2 de curs. Ghidul nostru spiritual ne vorbea despre beneficiile spirituale ale sublimării ciclului menstrual. Ne indica metode concrete, ne recomanda o dorinţă arzătoare şi o practică susţinută, pentru a reuşi. Cu siguranţă, mi-am promis atunci, trebuie să fac şi eu ceva. La îndemnul lui se făceau relatări încântătoare şi incitante în acelaşi timp, despre succesele obţinute în această direcţie. S-a sfârşit vacanţa. Practica mea spirituală îşi urmează cursul ei firesc, axată fiind pe HATHA YOGA. Sunt la a doua conferinţă cu femeile. El ne întreabă răbdător şi cu blândeţe despre realizările noastre spirituale, despre demersurile făcute pentru sublimarea ciclului menstrual, care se lasă cu greu relatate. Nu aveam nimic spectaculos de relatat şi mă simţeam bine până când, deşi amfiteatrul era plin şi ,,infuzat” de o rumoare specifică, nu auzeam decât vocea lui, care parcă mi se adresa numai mie, mustrându-mă de lene, indolenţă şi superficialitate. Nu făcusem nimic din angajamentul luat cu un an în urmă. O linişte adâncă s-a lăsat peste amfiteatru. M-a cuprins o ruşine cum rar mi-a fost dat să trăiesc până atunci. Mi-am refăcut, cu toată fiinţa mea, vechea promisiune: sublimarea ciclului. A trecut vara, a trecut toamna, am trecut pragul dintre ani, iar eu încă nu făcusem nimic. La gândul că vine din nou vara şi nu mi-am ţinut promisiunea, întreaga mea fiinţă s-a cutremurat. Dar până când? – mi-am spus cu năduf. Cât trebuie să mai aştept, şi mai ales ce, ca să mă apuc serios de practică? Am început. Am inserat în programul meu zilnic SHIRSHASANA (postura statului pe cap), ca tehnică pentru sublimarea ciclului. Dacă el ne-a sugerat să realizăm SHIRSHASANA jumătate de oră pe zi timp de şase luni, atunci eu o să fac mai mult. Am ajuns în două – trei luni să practic o oră şi jumătate pe zi, în trei reprize. Eu şi ciclul menstrual am fost într-un gen de întrecere “care pe care”. Cu toate problemele inerente oricărei prefaceri şi încercările la care am fost supusă, în cele din urmă mi-am ,,învins” menstruaţia. Glumind, îmi plăcea să spun că din primăvară până în toamnă ciclul meu menstrual nu a fost sublimat ci spulberat. Din acel moment, modul meu de a percepe lumea înconjurătoare şi integrarea mea în manifestare s-au transformat esenţial. Sublimarea ciclului mi-a adus, pe lângă multe altele, o aprofundare a cunoaşterii existenţiale. Prin sublimarea menstruaţiei am câştigat ceva spectaculos: o parte semnificativă a libertăţii de gândire şi acţiune şi mai presus de toate, o eficienţă deosebită în tot ceea ce manifestam.“

Am înţeles totodată cât de dulce şi înţeleaptă poate fi mustrarea Ghidului spiritual, atunci când eşti deschis să o primeşti astfel. ,,Dacă un aspirant este consecvent, chiar şi aceasta se întâmplă, într-o anumită măsură, prin voinţa şi binecuvântarea Ghidului spiritual. Dacă rezistă în faţa tentaţiilor, aceasta se realizează, într-o anumită măsură, prin voinţa Ghidului spiritual. Dacă lumea îl primeşte cu dragoste şi respect, aceasta, este într-o mare măsură, prin voinţa Ghidului spiritual.”

Citiţi şi:
Gânduri inspiratoare cu privire la relaţia Ghid Spiritual – aspirant
Exerciţii de sinceritate. Pericolele nebănuite ale făţărniciei

yogaesoteric
mai 2009

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More