Soluţia tantrică la problemele sexualităţii moderne

Fuziunile amoroase bazate pe iubire reciprocă, continenţă erotică amoroasă și transfigurare ne deschid universul lăuntric şi ne permit să intrăm într-o comuniune inefabilă cu o lume mitică.

Ceea ce este esențial în gândirea mitică rezidă într-o viziune ciclică a vieţii umane şi a celei cosmice. Lumea, dată fiind durata ei limitată, degenerează puțin câte puțin și devine obosită. Iată de ce, dacă dorim să ne vindecăm de caracterul devastator al nemiloasei energii a timpului, va fi necesar să învățăm cum este posibil să ne întoarcem în trecut şi, prin intermediul anumitor procedee ritualice cunoscute celor inițiaţi, să ne conectăm, prin declanșarea anumitor procese de rezonanță ocultă, la anumite surse eterne care sunt vii, în cronotipul specific al originilor. Prin gândirea mitică, iniţiații comunică diferit cu întreaga lume, cu Macrocosmosul, și iată de ce existenţa lor zilnică este profund și extraordinar transfigurată.

Disciplina liber asumată a continenței erotice amoroase ce se bazează pe iubire reciprocă ne ajută să descoperim, sau cel puțin să intuim, legile erotismului care se bazează în primul rând pe iubire reciprocă, pe bunăvoinţă, altruism și transfigurare.

În acest mod, putem afirma cu tărie că asumarea liber-consimţită a auto-disciplinei pe care o reprezintă continenţa erotică amoroasă ne permite să descoperim, în chip infailibil, prin intermediul gramului de practică atentă, perseverentă şi lucidă, faptul că la temperatura organismului, atât bărbatul cât și femeia, pot declanșa misterioase procese de alchimizare a potenţialului substanţial procreator, sau, cu alte cuvinte, pot face ca substanţa sexuală să fie supusă transmutației biologice, în acest mod generând o cantitate uriaşă de energie ce ulterior poate fi canalizată, sublimată şi acumulată pe niveluri superioare ale fiinţei, unde va genera transformări rapide şi profunde. Cei din vechime obişnuiau să spună că fiecare joc amoros obişnuit se termină la fel, însă pentru cuplurile ce abordează continenţa erotică amoroasă, în care iubirea este ingredientul de bază, jocul amoros începe și apoi este menținut într-o stare de continuu început, unde sfârşitul este evitat, într-un mod în aparență paradoxal.

Dorinţa erotică nu are o finalitate prin ea însăși, chiar dacă anumite fiinţe umane o consideră ca fiind ceva figurativ sau simbolic. Atunci când o analizăm dincolo de aparente, vom descoperi că erosul ne împinge înainte şi adeseori ne determină, invitându-ne să căutăm „altceva” sau, cu alte cuvinte, ne îndeamnă să mergem mai departe pentru a-l descoperi pe Dumnezeu și pentru a experimenta trezirea gradată, în universul nostru lăuntric, a stării glorioase androginale. Din punctul de vedere al multor sexologi, un altfel de început presupune faptul că ajungem să interpretăm, să traducem și să realizăm corelația intimă cu natura comportamentului sexual propriu al acestei chemări enigmatice care este întotdeauna lansată prin intermediul dorinței erotice. Din punctul de vedere al unui număr apreciabil de sexologi, este util și chiar necesar să descifrăm, să decriptăm și să decodăm diferitele sensuri ale gesturilor sexuale. În opinia acestora, astfel de gesturi sunt incluse unul în celălalt, tot aşa cum celebrele păpuși Matrioșca sunt încorporate una în cealaltă. În consecinţă, cu privire la jocurile amoroase bazate pe iubire reciprocă, transfigurare și continenţă erotică amoroasă, cei doi iubiți nu vor termina niciodată jocul amoros în același mod, pentru că ei se vor menţine, fără încetare, într-o continuă experiență a începutului.

Această experienţă poată fi înțeleasă doar de către cuplurile care în mod entuziast și perseverent abordează auto-disciplina continenţei erotice amoroase. Această experiență extraordinară ce se bazează pe o iubire reciprocă, ce tinde să devină nesfârșită, le permite celor doi iubiţi să înțeleagă teribilul mister ce este încifrat într-una din cele zece Porunci: „Să nu fii desfrânat”.

În linii mari, ceea ce se înțelege prin disciplina continenței erotice amoroase este faptul că cei doi iubiţi fuzionează amoros, realizând aceasta cu înfrânare (respectarea continenței erotice amoroase). Acest tip de înfrânare, pe care Dumnezeu Tatăl ne-a poruncit să o respectăm, nu este altceva decât auto-disciplina manifestării potenţialului amoros doar atunci când acesta este perfect controlat. În cazul în care cei doi iubiţi îmbrățișează auto-disciplina continenţei erotice amoroase perfecte realizate la unison, putem spune că cel mai vechi joc al lumii, jocul fundamental al iubirii, se va juca mereu cu înfrânare. Astfel, cei doi iubiţi vor împlini în chip esenţial porunca divină „să nu fii desfrânat”, pentru că cei doi iubiţi vor folosi în permanență acest tip de înfrânare în fuziunea amoroasă sau, cu alte cuvinte, vor realiza o fuziune amoroasă în care vor integra într-un mod perfect liber-consimţita auto-disciplină a continenţei erotice amoroase în care fuziunea amoroasă se realizează cu iubire, transfigurare şi consacrare către Dumnezeu a roadelor acelei fuziuni. În acest mod, cei doi iubiți vor descoperi cu fericire sporită faptul că, în cazul în care jocurile amoroase ce sunt realizate numai cu continenţă erotică amoroasă ar fi un păcat sau o greşeală, atunci Dumnezeu nu ar fi permis ca jocul amoros să fie atât de minunat, de plăcut, de dătător de extaz, atât de profund şi atât de intens polarizator.

Este binecunoscut faptul că aproape de fiecare dată când iubiţii se angajează în actul amoros, ei trăiesc cu impresia că reinventează dragostea, precum și gesturile tipice ale dragostei, chiar atunci şi chiar în acel moment. Mulți dintre ei nu îşi dau seama că aceasta se petrece pentru că, de fapt, fiecare cuplu amoros este special în felul său, pentru că este structurat prin intermediul uniunii a două universuri unice în felul lor. Această realitate misterioasă asigură faptul că, pe această planetă, niciun cuplu nu este identic cu un alt cuplu ce există, a existat sau va exista in viitor. La o analiză atentă, vom descoperi că există anumite diferenţe de comportament amoros, în strânsă legătură cu rasa şi cu zona geografică din care provine cuplul respectiv. Printre altele, aceasta indică faptul că sentimentele noastre, precum și comportamentul nostru erotic amoros nu provine în totalitate din ființa noastră individuală. Primim toate aceste aspecte tot aşa cum primim întreaga noastră structură mentală şi psihică împreună cu o anume limbă.

Dacă vom analiza atent anumite manifestări erotico-amoroase vom descoperi că mediul în care trăim ne infuzează ființa cu tipare comportamentale amoroase și cu sentimente bine definite. Astfel, fiinţa umană care până la un moment dat nu a devenit conștientă de ea însăşi va tinde să se identifice orbește cu o anume comunitate umană.

O astfel de fiinţă umană va avea atunci tendinţa de a face ceea ce fac ceilalți, va avea tendința să creadă tot ceea ce alții cred și va înclina să gândească așa cum gândesc ceilalți. Acest aspect poate fi observat cu ușurință chiar în sfera amoroasă. Dacă vom analiza lucid și atent aceste aspecte, vom descoperi că prin realizarea continenţei erotice amoroase, alegerile înţelepte și acțiunile dumnezeiesc integrate ulterioare sunt singura posibilitate care ne permite să ne eliberăm de un anume tip de limitări auto-impuse.

Să nu uităm că „vom deveni cu adevărat legende spirituale doar în măsura în care ne dăruim unui ideal dumnezeiesc, fiind fără încetare însuflețiţi de răbdare, de entuziasm și de aspirații dumnezeieşti. Atunci când ne oferim în spiritul abnegației și ne înălțăm către ceva dumnezeiesc, sublim, pur şi perfect, ne accelerăm, ca prin minune, procesul personal de creştere şi maturizare lăuntrică. În acest mod, descoperim că nu trăim în această lume într-un mod steril și inutil.

Tantra Yoga reprezintă inducerea gradată de către un Ghid spiritual competent a ceva extraordinar, ce pare de neînţeles la prima vedere pentru fiinţa umană. Cea mai nobilă și înălţătoare plăcere este plăcerea nesfârșită pe care o trăim atunci când experimentăm fuziuni amoroase bazate pe continenţă erotică amoroasă perfectă. Astfel de stări euforice ce sunt rezervate celor puțini sunt cu uşurinţă accesibile în cazul femeilor ce sunt inițiate în arta continenţei erotice amoroase. În astfel de fuziuni erotice extraordinare, conştiinţa se expansionează de la mărginit la nemărginit, în fiinţa noastră trezindu-se în mod gradat bucuria inefabilă a înţelegerii misterelor Naturii, ceea ce, într-un anume punct, îl revelează pe Dumnezeu în întreaga Sa măreție. În acest mod, vom descoperi dintr-un alt unghi semnificaţia tainică a poruncii biblice: „Să nu fii desfrânat”, pentru că, în chip esențial, disciplina liber asumată a continenţei erotice amoroase se manifestă întotdeauna printr-o fuziune amoroasă ce este realizată cu un control perfect.

În sistemul Tantra Yoga, există un adevăr fundamental multimilenar: fuziunile amoroase bazate pe iubire reciprocă și care sunt întotdeauna realizate cu continenţă erotică amoroasă și cu consacrarea fructelor către Brahman (Dumnezeu Tatăl) au un caracter sacru, astfel ele sunt divine. Prin auto-disciplina liber-consimţită a continenței erotice amoroase, cei doi iubiți descoperă faptul că ei, într-o anumită măsură, se reflectă unul pe celălalt, reflectând la modul profund cele trei Lumi (Universul Fizic, Astral și Cauzal), toate galaxiile și chiar întregul Univers (Macrocosmosul).

Fragment din cartea TANTRA YOGA – Calea tradițională esoterică a Indiei ce face cu putinţă trezirea gradată în universul fiinţei umane pline de aspiraţie a extazului amoros, de Premananda și Kameshiananda, carte apărută la Editura Shambala.

Citiţi şi:
Aforisme despre continenţa amoroasă
Cuplul care aplică continenţa sexuală
20 de motive pentru a face dragoste ore şi ore în şir numai cu continenţă

yogaesoteric
21 iunie 2021

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More