Spre Dumnezeu

După cum spune cartea Facerii, lumea şi Cosmosul sunt creaţiile lui Dumnezeu. Proorocul Isaia, copleşit de maiestatea şi armonia cosmică declara: „Ridicaţi-vă ochii şi priviţi! Cine le-a zidit pe toate acestea?” Părinţii Bisericii afirmă în majoritatea scrierilor că „frumuseţea lui Dumnezeu se reflectă în creaţia Sa, şi că toate făpturile, fie însufleţite sau nu vorbesc despre frumuseţea Creatorului”.

Creştinul timpurilor noastre este tot mai îngrijorat pentru că „viţelul de aur”, zeul străvechi, se arată ca o uzină uriaşă, care a deschis porţile unei tiranii fără precedent, livrând în ambalaje strălucitoare, la scară mondială, ateismul menit să dizolve cultura creştină. Răstignită de multă vreme, robotizată, capitalizată, supusă şi controlată, omenirea pierde puţin câte puţin dimensiunea mesianică. Forţe demonice deţin puterea lumii, oştiri şi legi proprii le organizează şi le apără. Ideologii tiranice şi chiar noi religii create anume să înşele oamenii, le justifică puterea.

O pseudo-religie a dogmelor consumismului, a binelui fals, a finalităţii neantice, a împins lumea să se închine fiilor întunericului, celor care deţin monopolul armelor sofisticate şi tehnicii de manipulare a conştiinţelor. Ateismul lor este absolut, imoralitatea – centrul gândirii şi acţiunii lor. Şi cu cât insistă mai mult pe aceste coordonate, cu atât loviturile date omenirii sunt mai dramatice. Viaţa şi libertatea nu mai pot fi garantate în această civilizaţie „atomică”, de aceea se poate spune că omenirea se află „pe culmile disperării”.

Însă, toate suferinţele care ni se pricinuiesc au menirea să biciuiască pasivitatea lumii şi să lumineze drumul spre Dumnezeu. Numai încrederea în puterea Sa va învinge fii întunericului, iar Creştinătatea va triumfa prin Hristos.

Fericitul Augustin scria: „Toate aceste frumuseţi ce vă plac şi care desfată privirea voastră sunt create de Dumnezeu. Dacă atât de mare este frumuseţea operelor create de El, cu atât mai mult este El Însuşi.”

Armonia cosmosului relevată ca ordine, măsură, echilibru, proporţionalitate, unitate, rigoare compoziţională şi consonantă, toate aceste caracteristici ale Universului nu pot fi întâmplătoare, ci opera unui Creator Atotputernic. Sfântul Atanasie cel Mare întăreşte în scrierile sale aspectul cu privire la ordinea maiestuoasă şi armonia Creaţiei: „Fiindcă nu e neorânduială în toate şi nu e o lipsă de măsură, ci o simetrie; şi nu e haos, ci un cosmos şi o sinteză armonioasă a cosmosului, e necesar să cugetăm şi să primim ideea unui Stăpân care, deşi nu se arată ochilor, le ţine strânse pe toate şi înfăptuieşte o armonie între ele.”

Clement Alexandrinul afirma şi el că armonia universală este opera bunătăţii şi iubirii dumnezeieşti, ce constituie temelia Universului. Ideea inaugurată de el, cum că lumea este o operă de artă perfectă a lui Dumnezeu, este preluată şi de Părinţii capadocieni. Sfântul Vasile cel Mare spunea că „toată această lume, plăsmuită artistic şi înţelept din frumuseţe şi armonie, este o creaţie de artă şi nu poate fi decât opera unui Creator a cărui frumuseţe este inefabilă şi depăşeşte prin necomun măsura frumuseţilor create”.

În cartea Facerii, frumuseţea lui Dumnezeu se reflectă mai întâi în frumuseţea lumii, în macrocosmos, iar la sfârşitul zilei a şasea, prin crearea omului, frumuseţea lui Dumnezeu se reflectă în om, ca microcosmos. „Şi a zis Dumnezeu: Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră. Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său” (Fac. 1, 26, 27).

Aşadar, frumuseţea noastră, nu numai că îşi păstrează caracterul sacru, dar este o reflectare, un simbol al frumuseţii Dumnezeieşti. În om sunt concentrate elementele macrocosmosului şi pentru aceasta Sfinţii Părinţi îl numesc microcosmos. Chipul lui Dumnezeu din om este acela care îi conferă omului demnitate şi frumuseţe spirituală, chemându-l să ajungă asemenea Lui, la desăvârşire. Vocaţia omului fiind, prin urmare, de a zidi acea existenţă voită de Dumnezeu, de a restabili echilibrul în om şi în comunitate.

Citiţi şi:
Frumuseţea este o expresie a perfecţiunii dumnezeieşti
Despre DUMNEZEU (I)

 

yogaesoteric
6 iunie 2021

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More