Vaccinare și pecetluire. O perspectivă spirituală și profetică

Prezentăm mai jos un interviu realizat pe 20 decembrie 2020 cu Părintele Elpidie Vaianakis despre vaccinare, ADN-ul uman, numărul fiarei, Antihrist, pecetluire și Sfânta Euharistie.

Întrebare: Părinte, s-au scris multe despre gravură (pecete – n.n) și cipul pe care oamenii vor fi obligați să-l pună pe trupul lor pe vremea antihristului. Ce ne-ați spune despre această problemă care ne privește pe toți?

Răspuns: Trupul omului este una dintre cele mai mari minuni ale Creației lui Dumnezeu. Pot spune că este unic în toată creația. Dumnezeu, prin urmare, a vrut să fie trupul nostru, în care să pună sufletul nostru nemuritor, Templul Său, pentru a fi venerat acolo de noi toți, copiii Săi, ca Împărat, Dumnezeu Tatăl. Biblia spune că noi suntem „templul Dumnezeului celui viu”. Satana nu poate câștiga sufletul niciunui om dacă nu i-a câștigat trupul anterior. De aceea, el intenționează într-o mie de moduri să ne infecteze trupul, astfel încât acesta să înceteze să mai fie un „templu al lui Dumnezeu” și, astfel, îl poate conduce.

Până acum, satana a vrut să domine omul folosindu-i punctele omenești slabe. Astfel, el l-a făcut pe om predispus la multe și mari păcate, cum ar fi imoralitatea, drogurile, crima, magia și multe altele. Dar de fiecare dată omul s-a pocăit de greșelile sale și Dumnezeu S-a milostivit de el și l-a iertat, iar legăturile și planurile diavolului au fost distruse.

Deci, satana căuta o altă modalitate prin care să poată controla complet conştiinţa umană și să poată direcționa, controla și domina mai bine gândurile, dorințele și sentimentele omului. Cu inteligența artificială a computerelor și o serie de vaccinuri speciale, specializate, va interveni în lanțul codului genetic uman, ADN-ul, și îl va schimba.

Astfel, ADN-ul uman modificat, în loc să acționeze sub Inteligența Dumnezeiască, așa cum a creat-o Dumnezeu, va acționa acum conform poruncilor inteligenței artificiale, care va direcționa spre lucrătorii Antihristului!

De fapt, către controlul cât mai complet al fiecărei persoane în mod separat, unele elemente ale codului din ADN-ul uman mutant vor fi baza necesară pentru a crea o identitate, o identitate exclusivă, cu un număr personal, care va fi unic pentru fiecare fiinţă. Acest număr personal de pe ADN-ul fiecărei ființe umane va fi acum de neșters, fiind permanent și irevocabil. Acesta este înregistrat în supercomputerul central al Antihristului, faimoasa „Bestie”, cu care vor fi conectate toate celelalte calculatoare ale stării antihristice satanice.

Pentru ca toate computerele să poată citi cu ușurință acest număr al oamenilor, este necesară o pictogramă de comandă rapidă pe suprafața trupului uman, pe frunte și pe mână. Starea de sănătate, fiecare activitate umană, cum ar fi cumpărarea, vânzarea și, în general, fiecare tranzacție, va fi complet controlată și va depinde de numărul său personal specific. Va fi identitatea sa oficială. Fără acest număr, acest om pur și simplu nu ar exista. Deci, planul lui satan în prima fază este de a preschimba trupul uman într-un transceptor (emițător-receptor – n.n) mobil, la fel ca un telefon mobil, astfel încât să-l poată ușor domina.

Întrebare: Cum se va preschimba o persoană într-un transceiver mobil, „un telefon mobil”?

Răspuns: Pentru a construi o casă este nevoie de două elemente. Materialele care vor fi necesare clădirii și tehnicienii corespunzători care vor lucra pentru construirea și finisarea ei. În ceea ce privește materialele necesare construirii noului ADN uman mutant, satana a avut grijă să le adune încet și viclean, treptat în trupul uman. El le-a transferat în trupul nostru prin ceea ce mâncăm, bem și respirăm, pe care le contaminase anterior cu diverse materiale invizibile, de o înaltă nanotehnologie.

În continuare, o serie de 7 vaccinuri, speciale și specializate, vor juca rolul a 7 tehnici specializate care vor întreprinde sintetizarea noului ADN uman mutant, cu materialele care au intrat deja în trupul uman. Cele 7 vaccinuri vor avea rolul să slăbească și, în cele din urmă, să anuleze capacitatea omului de a deveni prin cele 7 daruri ale Duhului Sfânt „templul lui Dumnezeu”. Cel mai important dintre cele șapte vaccinuri va fi al șaptelea. Al șaptelea vaccin va fi bijuteria coroanei nanotehnologiei, întrucât va introduce, fără nicio anulare, în ADN-ul uman mutant final, elementul care va încorpora codul necesar pe care va fi scris numărul – sigiliul fiecărui om.

Este necesar să repet, că restabilirea ADN-ului uman la starea sa inițială nu va mai fi posibilă, motiv pentru care cei care primesc „pecetea” satanică vor fi obligați să suporte consecinţele pe viață, prin cea mai distructivă decizie a existenței lor. Acest număr nu va fi ceva vizibil care poate fi îndepărtat din trupul uman, ci ceva invizibil, deoarece va fi una cu ADN-ul uman, adică propria sa viață. Acest număr va fi legat apoi cu un supercalculator, faimoasa „Bestie”, care va fi gestionat de către Antihrist însuși și de ai lui, care vor exercita și puterea absolută.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, care va evolua într-atât de mult încât va fi divinizată de oameni, Antihristul și personalul său demonic vor putea controla, domina și direcționa gândurile, deciziile, dorințele și sentimentele fiecărei fiinţe umane. Fiecare formă de gândire sau reacție diferită va fi cunoscută prin inteligența tehnică a „Bestiei” și a toiagelor demonice ale Antihristului, care va decide moartea sau, în cel mai bun caz, dispariția existenței transmițătorului uman specific.

Întrebare: Cine îl va ajuta pe satana să-și îndeplinească planul de distrugere a omului?

Răspuns: Prin politică, știință și religie, mulți oameni diabolici fiindu-i devotați. Astfel, Lucifer poate conduce:
– Politica, prin bancherii care controlează banii și determină deciziile politice;
– Știința, prin oamenii de știință satanici care produc arme, virusuri infecțioase și alte construcții satanice capabile să distrugă omul și creația lui Dumnezeu.

Încet, cu înșelăciune, pentru a se ridica la poziții ecleziastice de conducere, liderii religioși sunt dispuși să asculte, să pună în aplicare și să promoveze planurile și legile lui Antihrist cu ușurință și fără rezistență.

De fapt, ei sunt singurii care pot, sub pretextul virtuții „ascultării”, să seducă cu ușurință mulțimea oamenilor, în calitate de conducători și „păstori” ai lor. Liderii religioși vor dori să se unească, de dragul așa-numitei iubiri și păci mondiale, într-o unitate religioasă mondială, „Biserica Mondială”. Apocalipsa Sfântului Ioan ne spune că, în calitate de colaborator al său, Falsul Profet, omul satanic, va conduce în acel moment ,,Biserica Mondială”. El, în calitate de conducător al Bisericii, va dori să-i convingă pe toți creștinii să primească pecetea finală a așa-numitului „Hristos”, adică Antihrist.

Întrebare: Au început toate acestea?

Răspuns: Da, dar sunt încă în faza incipientă. Suntem acum în faza experimentală a vaccinurilor. Înainte de apariția celor șapte vaccinuri speciale și specializate, care vor construi noul ADN mutant la oameni, o serie de vaccinuri experimentale vor fi testate mai întâi pe milioane de oameni cu efecte secundare incontrolabile și periculoase asupra codului genetic al ADN-ului uman, va declanșa autoapărarea naturală a ADN-ului, rezultând noi boli puternice. Acestea vor fi, pentru o lungă perioadă de timp, incurabile. Medicii nu vor putea găsi cu ușurință un remediu pentru aceste boli, ceea ce va duce la moartea a milioane de oameni.

Înainte de pecetluirea finală, care va fi chiar pe ADN-ul uman, se va face mai întâi un efort global pentru a oferi tuturor oamenilor un număr personal. Acest număr nu va fi adevăratul „marcaj”, ci o etapă a acestuia, pentru ca oamenii să se familiarizeze cu „marcajul-marcaj” final. Acest număr va începe la început ca document, pe carduri și alte acte legale, hârtii și, apoi, pentru a-l face mai funcțional în serviciile guvernamentale, astfel încât să poată fi ușor găsit și citit de computerele serviciilor tehnice, va deveni digital.

Deci, toate guvernele vor da tuturor cetățenilor lor un număr personal, cu care vor putea să își desfășoare toate activitățile necesare, care se referă fie la relația lor cu statul, cum ar fi buletinele de identitate, impozite și altele, fie la supraviețuirea lor, cum ar fi achizițiile și vânzările. Apoi, cu ajutorul inteligenței artificiale, toate numerele acestor oameni vor fi conectate la un supercomputer central, „Bestia”. Astfel, în „Bestia” vor fi înregistrați toți oamenii lumii, cu toate informațiile lor personale (înregimentare electronică – n.n).

Ca pretext pentru acest mare mutare globală, întregii lumi i se va spune că este singura modalitate de a asigura mai bine pacea mondială și suprimarea tuturor actelor ilegale și teroriste. Scopul lor secret este să cunoască și să controleze precis toți oamenii, care vor fi forțați să treacă la următoarea și ultima etapă a „pecetluirii” finale, prin care Antihristul își va cunoaște acum toți supușii.

Întrebare: Cum putem reacționa noi, creștinii, la toate acestea? Există vreun antidot care poate neutraliza puterea acestor structuri satanice?

Răspuns: Zilele în care trăim sunt într-adevăr foarte rele. Au început experimentele pentru a face noul ADN uman mutant. Inteligența artificială avansează într-un ritm rapid și oamenii ignoră sau vor să fie ignoranți și indiferenți la ceea ce se petrece. Lucifer a reușit să-i convingă pe oameni că îi pasă de sănătatea lor, astfel încât aceștia să poată accepta cu ușurință experimentele sale… Fie că devenim noi înșine un Templu al lui Dumnezeu sau un templu al lui satan, este alegerea noastră. Depinde de noi dacă vom rămâne uniți cu Dumnezeu Tatăl, ca propriii Săi copii, sau Îl vom părăsi și ne vom alătura taberei lui Lucifer. Suntem liberi să alegem, dar și să suportăm consecințele deciziilor noastre.

Epoca noastră va scoate la iveală pe cei mai mari sfinți ai Bisericii. Pentru cei infectați, subliniez că există un antidot. Așa cum fiecare otravă are antidotul său, tot așa, pentru ei, Sfânta noastră Biserică are antidoturile potrivite. Totuși, problema cu antidoturile pe care le are Biserica noastră este că acestea presupun două elemente spirituale de bază din partea oamenilor, pentru ca „puterea” lor să fie activată. Ele presupun „credință” și „încredere” în Dumnezeu, ceva ce nu mai poți găsi cu ușurință la creștini.

Ca antidot de bază propus de Sfânta noastră Biserică este Sfânta Împărtășanie, adică Hristos Însuși. Energia acestor materiale periculoase de înaltă tehnologie este neutralizată de Sfânta Împărtășanie, care nu va acționa doar terapeutic, ci și descurajant, deoarece nu va permite inteligenței artificiale să intervină în lanțul ADN uman, să „graveze” și să facă mutația, prin acele elemente pe care inteligența dumnezeiască cu infinită Înțelepciune le-a definit! În cazul Sfintei Împărtășanii, puterea lucrătoare a Duhului Sfânt este decisivă. Însuși Duhul Sfânt intervine pentru a menține Voința Dumnezeiască!

Un sfânt antidot este, de asemenea, sfințirea (apei) și mai ales „Marea sfințire a Epifaniilor” (aghisma mare), deoarece nu permite satanei și inteligenței artificiale controlate de el să-și îndeplinească lucrările și planurile. Sfânta Cruce a fost întotdeauna marea frică pentru demoni. Biserica noastră are multe istorisiri, în principal din viața Sfinților noștri, că Sfânta Cruce a desființat puterea otrăvii care le-a fost dată să bea Sfinților Mucenici pentru a muri. Ori de câte ori făceau semnul Crucii, otrava își pierdea puterea și nu putea provoca moartea Sfântului Mucenic. Desigur, să nu uităm că acești Sfinți creștini au avut o credință profundă și o mare dragoste în Hristosul nostru, întrucât de dragul Lui au abandonat totul, pentru a nu-L trăda sau a-L nega pe Hristos!

Rugăciunea zilnică către Dumnezeu și mai ales către Duhul Sfânt, când este făcută cu profundă pocăință și smerenie pentru greșelile noastre, dar și cu dragostea dumnezeiască în inimile noastre pentru Dumnezeu Tatăl nostru, este, de asemenea, un remediu foarte puternic împotriva oricărei lucrări satanice. Rugăciunea din inimă atrage foarte mult Harul dumnezeiesc și creează o protecție dumnezeiască în jurul trupului și sufletului fiinţei care se roagă. Această „armură dumnezeiască” de protecție împiedică orice formă de înrâurire satanică care ar putea să întineze trupul și sufletul uman, prin lucrarea duhovnicească puternică a Harului.

Prin Harul Duhului Sfânt i se va dezvălui omului adevărul alegerilor sale, dar și al evenimentelor care vor avea loc. Această putere imensă a rugăciunii de a dezvălui adevărul persoanei care se roagă, se va dovedi a fi un ajutor foarte important pentru creștinii din vremurile din urmă, când Antihristul și urmașii săi vor domni pretutindeni. Aceasta va putea să simtă și, în multe cazuri, chiar să vadă adevărul despre o persoană, dacă este cu Dumnezeu sau cu satana. Acest har îi va ajuta pe mulți creștini devotați să discearnă care conducători spirituali ai Bisericii Îl urmează pe adevăratul Hristos și cine urmează Antihristului!

În Biserică, paiul va fi separat de grâu și vor fi dezvăluiți liderii bisericești nevrednici, dar și sfinții părinți și învățători ecleziastici, astfel încât creștinii să știe în cine să aibă încredere și pe cine să urmeze. Paiul va fi conducerea ecleziastică a „Bisericii Mondiale”, care va aparține Antihristului și va fi condusă de prietenul și colaboratorul său Pseudo-profetul mincinos. Grâul va fi alcătuit din bărbații Bisericii, sfinți care vor constitui „Biserica Catacombelor” ultimilor ani. Creștinii rugători, prin revelația lui Dumnezeu, vor recunoaște cine va fi paiul și cine grâul, pentru a ști cine vor fi acei sfinți părinți și învățători pe care va fi necesar să înceapă de acum înainte să-i urmeze.

Întrebare: Cât de aproape sunt toate aceste evenimente pe care ni le-ați descris în detaliu?

Răspuns: Toate au început și vor culmina în viitorul foarte apropiat. Desigur, satana se grăbește să ia frâiele lumii și puterea prin propriul său fiu – Antihrist. De aceea, el se deplasează insidios, foarte înșelător și în secret, la toate nivelurile puterii, pentru a deveni imediat „liderul mondial”. Dar Dumnezeu nu-i permite pentru o vreme, pentru că oamenii îl ignoră, astfel încât aceștia să poată alege în mod liber pentru ei înșiși pe cel pe care îl vor crede și urma. Se vor produce trei mari evenimente care vor ajuta întreaga lume, mai întâi să gândească și apoi să decidă liber cea mai importantă alegere din istoria omenirii.

Un eveniment are legătură cu tot ceea ce se va petrece de acum înainte cu sănătatea omului, care va suferi în mod constant multiple operații catastrofale din cauza unor medicamente experimentale care vor promite viață și sănătate, dar vor provoca o serie de efecte secundare, chiar și moartea. Al doilea eveniment va fi legat de dorința nestăvilită a unor lideri satanici, care în tendința lor de a conduce întreaga lume, vor provoca un conflict global cu catastrofe mondiale incalculabile. Al treilea eveniment va fi revolta naturii în întreaga lume care reacționează la adevăratul Dumnezeu, ca un ultim efort pentru a-l trezi pe omul hipnotizat de satana și a-l recupera, pocăindu-se și oprind distrugerea iminentă.

Pe scurt, pot spune că un lanț de catastrofe naturale, foarte mari, va schimba însăși structura pământului, în timp ce spectrul foamei, setei, bolilor și disperării va umbri întregul pământ. Deci, dacă omul este tulburat și își dă seama de greșeala sa, prin tot ce se va produce, imediat totul se va transforma în bine și cursul distructiv al lui și al naturii se va opri. Cu toate acestea, omul îşi continuă cursul său egoist și îl lasă pe satana să devină stăpânul și zeul său și acceptă de bunăvoie semnul și pecetea satanei. Atunci vor avea loc evenimente catastrofale mondiale și mai mari și mai teribile, provocând moartea unui număr mare de oameni. Aceste evenimente teribile ale lumii sunt menționate în Apocalipsa Sfântului Ioan.

Întrebare: Cine este acest Antihrist, care va supăra viața întregii lumi?

Răspuns: El va trăi în secret la început și de acolo va conduce liderii mondiali dedicați lui, pe care el însuși i-a ridicat la putere. La momentul potrivit, el se va ridica la puterea politică. Farmecul gândirii sale satanice, capacitatea sa retorică și impunerea sa asupra tuturor conducătorilor și popoarelor de pe pământ, vor fi atât de puternice încât vor fascina întreaga planetă. Ca prim act de impresie, Antihristul va opri toate războaiele pe care le-a purtat până acum în secret. El va fi proclamat „prințul păcii” și toți șefii de stat îi vor preda puterea popoarelor lor. Va controla pe toată lumea și totul. Cu ajutorul demonilor și al inteligenței artificiale, el va efectua chiar și diverse minuni realiste artificiale, pe care le va proiecta către întreaga lume pentru a-i convinge că este un zeu. Că el este adevăratul Hristos care a venit pe pământ pentru a salva pe toți oamenii.

Biserica Mondială, care va fi condusă de mult timp de prietenul său personal și omul satanic, Falsul Profet, îl va accepta ca un om al lui Dumnezeu, ca profet și ca salvator al lumii. Atunci se va disputa oficial că Domnul nostru Iisus Hristos este adevăratul Mesia al lumii și acest titlu de Mesia va fi atribuit Antihristului. Atunci cea mai mare și mai nemiloasă persecuție a adevăratului Hristos și a creștinilor va atinge punctul culminant. Cei care vor accepta să ia pecetea satanică vor fi asigurați de credința eternă și ascultarea față de el. Însă adevărații creștini care, cu ajutorul lui Dumnezeu, rămân credincioși singurului și Fiului adevărat al lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, nu vor primi acestă pecete, chiar dacă va fi necesar să-și dea propriile lor vieți. Pentru această credință, Dumnezeu va interveni în mod miraculos, pentru a-i proteja și a le oferi cele necesare pentru supraviețuirea lor.

Creștinii își vor lua puterea în acel moment, cu ajutorul Duhului Sfânt, din studiul Sfintei Scripturi, din Sfânta Împărtășanie și dorința de a urma Sfinților Părinți. Din acest motiv, Antihristul și urmașii săi vor lupta împotriva acestor trei forțe. Vor dori să rescrie Biblia după cum consideră potrivit. Aceștia vor persecuta din motive nesemnificative pe acei pioși părinți spirituali care se vor opune lor. Ei vor lupta împotriva Sfintei Împărtășanii în toate modurile, astfel încât oamenii să nu o primească, până în momentul în care o vor desființa definitiv, la fel ca și pe toate celelalte „Taine” ale Bisericii. Demonii cunosc foarte bine puterea Sfintei Împărtășanii. Știu că, atâta timp cât este săvârșită în sfintele biserici și cinstită de oameni, el și planurile sale demonice nu vor fi promovate cu succes și nu va putea veni ca lider mondial și Mesia.

Un semn al venirii sale va fi desființarea Sfintei Împărtășanii. Din acest motiv, de acum înainte vom vedea și vom trăi cu toții marele și teribilul război pe care Satana îl va începe împotriva Sfintei Împărtășanii, prin intermediul propriilor săi politicieni, oameni de știință și, din păcate, conducători ecleziastici înșelați.

Ca început, Hristos neprihănit în Sfânta Împărtășanie va fi acuzat de politicieni și oameni de știință că poate infecta și transmite boli oamenilor. Confirmarea acestor acuzații satanice prin condescendența unor preoți va marca începutul oficial al marii persecuții a lui Hristos și a sfintei Sale Biserici. Schimbarea modului în care creștinii primesc comuniunea va fi al doilea pas sacramental împotriva Sfintei Împărtășanii și transformarea Sfintei Împărtășanii într-o formă solidă va fi a treia încercare satanică a îngerilor întunericului. În ultimul și cel mai puternic atac împotriva Sfintei Euharistii, înainte de încetarea definitivă a acesteia, odată cu apariția Antihristului, se va disputa dacă Împărtășania dumnezeiască este Trupul și Sângele lui Hristos, însă va fi considerată un „înlocuitor”.

Am intrat, copilul meu, într-o perioadă ciudată pe care aș putea să o descriu cu încredere ca fiind începutul timpurilor eshatologice. Este momentul în care chiar și aleșii vor greși, așa cum spune Biblia. Îmi doresc ca Duhul Sfânt să ne lumineze pe toți să înțelegem răutatea lui satana și să rămânem credincioși Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul Mesia lumii.

Părintele Elpidie Vaianakis,
20 decembrie 2020

Citiţi și:
În 2021, semnul fiarei intră pe ultima turnantă: ANAF – bănci / recensământ / buletin biometric / vaccinare cu paşaport de imunitate
Dezvăluiri esenţiale referitoare la adevăratele scopuri ascunse ale acestei „pandemii”artificiale… (III)

 

yogaesoteric
30 iulie 2021

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More