Dezvăluiri esenţiale referitoare la adevăratele scopuri ascunse ale acestei „pandemii”artificiale… (III)

… prin care se urmăreşte totodată o funestă şi satanică păcălire a tuturor oamenilor, spre a accepta o definitivă marcare izotopică prin consimţământ cu sinistrul semn diabolic al Fiarei despre care există deja profeţii clare în Apocalipsă

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Dat fiind faptul că actualmente, iată, trăim cumplite vremuri apocaliptice, vă sfătuim să faceți cunoscute toate conferințele cu această temă tuturor prietenilor și cunoștințelor, deoarece informațiile pe care vi le punem la dispoziție sunt fundamentale.

Citiţi partea a doua a articolului

În cuprinsul conferințelor anterioare cu această temă v-am prezentat anumite aspecte generale care sunt de natură să vă faciliteze înţelegerea planului criminal diabolic pe care această elită satanică urmăreşte să îl pună pas cu pas în aplicare. În acest context considerăm că este necesar să vă amintim despre mesajul profetic al Protocoalelor secrete ale maeştrilor francmasoni. Considerăm că este important să precizăm că, deşi unii cercetători s-au grăbit să spună doar că aceste Protocoale sunt un fals, extrem de puţini au fost capabili să observe că, în realitate, conținutul, enunţul lor propriu-zis s-a aplicat cu o uluitoare rigurozitate și încă se mai aplică cu multă abilitate și viclenie pe această planetă în vremurile apocaliptice pe care acum mai mult ca niciodată le trăim.

Având în vedere acest aspect, pentru a vă edifica se cuvine, dacă dispuneți de textul acelor Protocoale, să îl studiați sau să îl restudiați cu multă atenţie, căci în felul acesta veți descoperi cât de actual este în aceste vremuri apocaliptice conținutul lor. Veți fi astfel capabili să vă dați seama că toate acestea nu sunt o coincidență. Iar astfel vă veți putea convinge că aceste Protocoale secrete nu sunt un fals aşa cum s-a spus adeseori, ci reprezintă o cutremurătoare realitate a unui viclean plan diabolic a cărui finalizare tinde să apară în vremurile apocaliptice pe care deja le trăim. Merită să vă dați seama că dacă aceste Protocoale ar fi fost doar un fals, atunci era imposibil ca conținutul lor să se regăsească actualmente cu o mare acurateţe în vremurile pe care le trăim.

Bătălia finală dintre fiii întunericului şi fiii luminii dumnezeieşti

Studiul atent al acestor Protocoale secrete poate fi completat cu studiul atent al faimoasei cărți intitulată 1984.

Se poate spune că o mare parte din conținutul acestei cărți scrisă de George Orwell a fost inspirat de anumite entităţi spirituale net superioare. Tocmai de aceea, această carte scrisă cu ceva timp în urmă ilustrează, de asemenea, cu o precizie înfiorătoare putem spune, realităţile şocante pe care actualmente le trăim. Prin urmare, și despre această lucrare se poate spune că este o operă profetică.

Trăim deja cu toții cu o acurateţe halucinantă o realitate înspăimântătoare. Coroborând informațiile ce sunt expuse în Protocoalele secrete ale maeştrilor francmasoni cu aspectele stranii, dar totuși actuale, ce sunt descrise în lucrarea intitulată în mod semnificativ 1984, constatăm că această lucrare este cu mult mai mult decât o aşa-zisă distopie.

Distopia este o poveste bazată pe o ficțiune ce descrie o lume tenebroasă, întunecată. Cu toate acestea, din ce în ce mai multe fiinţe umane au observat, mai ales în aceste vremuri, că mesajul profetic al cărții este uluitor de actual în vremurile apocaliptice pe care le trăim.

Tocmai de aceea este evident că lucrarea 1984 i-a fost inspirată lui George Orwell de către entităţi spirituale elevate, care erau capabile să cunoască viitorul pe care actualmente îl trăim.

Ca un corolar, este urgent necesar să studiem sau eventual să restudiem cu multă atenţie într-o altă perspectivă textul Apocalipsei unde, de asemenea, vom constata o mulțime de potriviri profetice uluitoare ce coincid cu vremurile cumplite, cu vremurile apocaliptice, cu vremurile din urmă, ca să spunem aşa, pe care le trăim.

În urma unui astfel de studiu este cu putinţă să avem o clară imagine de ansamblu cu privire la ceea ce clica satanică a aşa-zişilor „iluminați”, această Cabală plină de ură criminală, urzește actualmente, fără să se mai ascundă, pe față, împotriva tuturor oamenilor, împotriva umanității. Tocmai de aceea se poate spune că deja începem să asistăm la o bătălie finală. Este vorba de o bătălie a fiilor satanici ai întunericului cu fiii luminii dumnezeieşti.

Dacă până în prezent această clică satanică se mai ascundea și își masca cu viclenie planurile diabolice, în lunile ce au coincis cu așa-zisa pandemie, care pentru ființele umane inteligente, intuitive, pline de bun-simț, s-a dezvăluit a fi în realitate o „plan-demie”, scopurile satanice ale acestei clici criminale ies mai mult ca niciodată la iveală.

În cadrul acestor conferințe ce vor urma vă vom dezvălui detalii cutremurătoare ce vor fi de natură să vă facă să descoperiți tentativele disperate ale acestei clici satanice de a marca cu multă viclenie cât mai multe ființe umane de pe această planetă care se vor lăsa păcălite și vor accepta cumplita marcare izotopică despre care se vorbeşte în Apocalipsă.

În felul acesta constatăm cu uluire că Iisus Hristos a prevăzut în urmă cu peste 2.000 de ani ceea ce se petrece în aceste vremuri apocaliptice care, pe drept cuvânt, pot fi considerate vremuri înspăimântătoare. Ţinem să precizăm că prin intermediul acestor conferințe vom expune pentru prima dată pe această planetă scopurile în mod vădit diabolice pe care această marcare izotopică a oamenilor ce urmează să fie realizată prin consimţământ, urmează să se petreacă.

Consecințele pe care le va implica marcarea izotopică a ființelor umane vor fi cumplite şi ireversibile. Această marcare izotopică este și rămâne ceva groaznic ce nu poate fi apoi anihilat. Această marcare izotopică este cu mult mai mult decât cipul despre care unii dintre voi aţi aflat că se introduce undeva sub piele.

Atunci când o fiinţă umană va accepta prin consimţământ marcarea izotopică şi va fi de acord cu aceasta printr-o alegere clară, fermă, consecinţele satanice ale acestei marcări izotopice vor fi definitive. Nimeni, nici măcar Dumnezeu Tatăl, nu va putea modifica consecinţele satanice cumplite cu care se vor confrunta fiinţele umane care vor accepta prin alegere liberă, prin consimţământ, marcarea izotopică.

În cuprinsul conferințelor ce vor urma vă vom detalia punct cu punct în ce constă această cumplită strategie satanică și care vor fi urmările inevitabile ale marcării izotopice a ființelor umane care vor accepta o astfel de marcare prin consimţământ şi în felul acesta vor deveni nişte zombi ce vor fi controlați și manipulați în totalitate de Satana, de Lucifer și vor fi posedaţi, subjugaţi de felurite categorii de demoni.

Luați aminte că, dacă în cazul acelui cip ce se injectează sub piele exista totuși posibilitatea de a fi scos prin mijloace chirurgicale pentru a fi apoi aruncat la gunoi, în cazul marcării izotopice devine imposibil pentru acea fiinţă umană să modifice sau să anihileze nu contează cum efectele uriașe, înspăimântătoare ale acelei marcări izotopice.

Este necesar să ştiţi că în cazul ființelor umane care vor accepta prin consimţământ marcarea izotopică va fi total imposibil după aceea ca o astfel de fiinţă umană să spună ulterior: ,,Vai, îmi dau seama ce greşeală imensă am făcut și îl implor pe Bunul Dumnezeu să mă ajute ca să scap de consecinţele cumplite ale acestei marcări izotopice!

Este necesar să știți că orice intervenție a lui Dumnezeu, despre care în mod cretin unele fiinţe umane și-ar putea imagina că este cu putință ca Dumnezeu să le salveze, devine și rămâne o imposibilitate. Marcarea izotopică este o însemnare satanică totală și definitivă.

Nimeni şi nimic nu vă va putea salva vreodată în cazul în care nu contează din ce motive sau considerente ați ales să vă oferiţi consimţământul pentru a fi marcați izotopic pe frunte.

Referitor la consecinţele malefice cumplite ale unei astfel de marcări izotopice vă prezentăm un citat semnificativ ce provine din Apocalipsă: „Iar fumul cel înecăcios al chinului lor – şi aici se face referire la chinul celor care vor accepta marcarea izotopică – se răspândește acolo în vecii vecilor şi de aceea nici ziua şi nici noaptea nu au deloc odihnă toţi aceia ce se închină Fiarei – aici se face referire la Fiara Satanică – şi icoanei ei, şi tot așa va fi afectat şi pedepsit oricine primește pe trup semnul numelui ei.”

Luaţi aminte că despre această grozăvie fără precedent a marcării izotopice a ființelor umane prin consimţământ vă vom prezenta punct cu punct detaliile cutremurătoare ale acestui plan diabolic fără precedent. Luaţi aminte că vă vom prezenta cu lux de amănunte anumite detalii tehnice pe care le veți afla în premieră și astfel veți înțelege că această marcare izotopică ce implică însă consimţământul fiinţei umane în cauză nu este o glumă.

Este cea mai cumplită situație cu care se poate confrunta o fiinţă umană care va alege să accepte acest semn satanic pe frunte, semn care este marcarea izotopică care o schimbă într-o anumită perioadă de timp într-un sui generis zombi ce este subordonat în totalitate forțelor și entităților satanice.

Şi repetăm: în cazul în care se acceptă această marcare izotopică prin consimţământ, nimeni și nimic nu poate să ajute fiinţa umană să facă să dispară sau să anihileze efectele satanice ale acestei marcări izotopice.

Este necesar să știți cu anticipație că de la fiinţa umană ce alege prin consimţământ nu contează din ce motive sau considerente să primească marcarea izotopică, de fapt acceptarea semnului lui Satana, Dumnezeu își va întoarce faţa pentru totdeauna. Este cu putință să se afle printre voi unele fiinţe umane cretine care în imbecilitatea lor imensă vor spune: „Nu, aşa ceva este imposibil! Chiar dacă o să greşim, Dumnezeu n-o să ne lase după aceea și desigur va lua în considerare rugile noastre și apoi o să ne salveze. Că de aia este Dumnezeu şi este atotputernic.”

Luaţi aminte încă de pe acum că posibilitatea unei astfel de salvări ulterioare pentru cei care vor accepta marcarea izotopică prin consimţământ devine imposibilă. De altfel, dacă ați ascultat cu atenţie acel citat din Apocalipsă, în acel mesaj dumnezeiesc ce este profetic nu se face referire la nicio alternativă de salvare a unei fiinţe umane ce va accepta prin consimţământ marcarea izotopică. Spre a vă ajuta să înțelegeți, repetăm acel semnificativ citat ce provine din Apocalipsă: „… și de aceea nici ziua și nici noaptea nu au deloc odihnă toți aceia ce se închină Fiarei şi icoanei ei și tot așa va fi afectat şi pedepsit oricine primeşte pe trup semnul numelui ei”.

Vă rugăm să luaţi aminte că în această nouă conferinţă v-am prezentat un necesar preambul la ceea ce urmează să vă expunem cu lux de amănunte în conferințele ce vor urma. Vă vom detalia aspecte tehnice precise care vor fi de natură să vă ajute să înțelegeți punct cu punct în premieră acest plan diabolic pe care clica satanică a așa-zișilor „iluminați“ intenționează să-l pună în aplicare cu viclenie, dar totodată cu o imensă insolenţă, care așa cum veți putea constata este expusă cu o uluitoare impertinenţă.

De altfel, merită să ne amintim că cei inițiați, dar și marii înțelepți ai acestei planete și chiar unii sfinţi au spus că „de foarte multe ori, atât lucrăturile lui Satana, cât şi tertipurile diavolilor şi ale spiritelor satanice se ascund la vedere în anumite detalii, care detalii nu sunt deloc întâmplătoare”.

Prin urmare, se poate spune că, de fapt, cu acest preambul pe care vi l-am expus intrăm în miezul cel plin de adevăruri cutremurătoare ale acestei teme. Tot ceea ce ați aflat până acum reprezintă o necesară parte introductivă.

Citiţi partea a patra a articolului

Citiţi şi:
În 2021, semnul fiarei intră pe ultima turnantă: ANAF – bănci / recensământ / buletin biometric / vaccinare cu paşaport de imunitate
Semn Providențial de la Fecioara Maria, Împărăteasa Cerului!

yogaesoteric
15 iulie 2021

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More