YOGA SUTRA ne învaţă…

de Iulia Bontaş
 

YOGA SUTRA, tratatul fundamental YOGA scris de înţeleptul Patanjali, este o  sinteză a căii yoghine şi conţine chintesenţa sa spirituală. În cele patru capitole ale sale, acest tratat revelează aspiranţilor plini de fervoare în căutarea lor către Supremul Absolut atât învăţăturile esenţiale ale practicii YOGA, cât şi nivelurile distinctive în abordarea concentrării mentale şi a stărilor de extaz divin. Patanjali expune într-un mod lapidar şi esenţializat drumul ce este necesar să fie abordat pentru realizarea acestora, familiarizându-ne totodată gradat cu misterul indescriptibil al Realităţii Divine Supreme.
Complexitatea metodelor şi cunoştinţelor prezentate este atât de mare, încât ceea ce ne propunem în această scurtă prezentate nu este decât o spicuire a unor aspecte esenţiale menite a incita căutătorul sincer al Adevărului Divin Ultim la o studiere atentă a acestui tratat şi, cu mult mai important, la o abordare perseverentă şi plină de aspiraţie a sistemului milenar YOGA.
 

Aşa cum afirmă acest tratat YOGA fundamental:
„DUMNEZEU TATĂL care în eternitate este Stăpânul Suprem (ISHVARA) a fost, este şi va fi  Supremul Spirit Absolut în veşnicie omniprezent, atotputernic şi unic (PURUSHA), care nu este vreodată atins de necazuri sau suferinţe şi care de asemenea nu manifestă vreodată tensiunile dureroase fundamentale ale minţii (KLESHA-uri), nefiind niciodată afectat de acţiuni şi reacţiuni (KARMA) ori de nu contează ce tendinţe latente ce se află în conţinutul minţii (VIPAKSHYAIR).” (Cap. I, sutra 24)
„În acesta, (DUMNEZEU TATĂL) (ISHVARA), sămânţa atotcuprinzătoare a omniscienţei divine se află în veşnicie în starea sa supremă (cea mai înaltă şi cea mai deplină care există).” (Cap. I, sutra 25)
„Nefiind vreodată absolut deloc limitat de timp, El (DUMNEZEU TATĂL) este de asemenea şi rămâne permanent, în eternitate, Învăţătorul Ultim (PARAMAGURU) al tuturor înţelepţilor şi Ghizilor spirituali (Guru-şi) care au existat, există sau vor exista.” (Cap. I, sutra 26)

Întregul univers (Macrocosmosul) nu este altceva decât BRAHMAN (Supremul Absolut sau DUMNEZEU TATĂL). Aceasta este singura Lumină spirituală atotputernică ce poate elibera în scurt timp fiinţa umană de VASANA-e (înclinaţii, dorinţe arzătoare) şi KARMA. Atunci când toate VASANA-ele şi KARMA au fost cu adevărat transformate în Pură Conştiinţă, fiinţa umană se stabileşte pentru totdeauna în starea dumnezeiască de eliberare spirituală ultimă denumită adesea şi KAIVALYA sau NIRVANA.

„Pentru cel care cu adevărat vede deosebirea (discriminează) între PRAKRITI (natură) şi PURUSHA (Spiritul Divin Nemuritor ATMAN) încetează complet şi pentru totdeauna identificarea minţii, simţurilor şi trupului cu Sinele Suprem (ATMAN).” (Cap. IV, sutra 25)
„Abia atunci mintea este şi rămâne mai mereu cu adevărat înclinată spre o perfectă discriminare (VIVEKA) şi se îndreaptă foarte repede spre realizarea spirituală ultimă (KAIVALYA).” (Cap. IV, sutra 26)

Pentru a realiza esenţa Sa supremă dumnezeiască, aşa cum tot YOGA SUTRA ne învaţă chiar din a doua SUTRA a acestui tratat, este esenţială transcenderea mentalului discursiv şi a fluxului gândirii comune, căci aşa cum se spune în acest tratat: „YOGA CITTA VRITTI NIRODAH” – YOGA înseamnă suspendarea fluctuaţiilor minţii, oprirea completă şi transcenderea deplină a tuturor modificărilor (VRITTI) ale conţinutului minţii. Doar acolo, în tăcerea absolută de dincolo de minte, în pacea fără de gânduri a conştiinţei supramentale, miracolul dumnezeirii ni se revelează, căci atunci  Cel care cu adevărat vede (ATMAN) rămâne identificat cu el însuşi şi starea de fuziune (YOGA) cu BRAHMAN devine cu putinţă. Dar pentru a putea realiza aceasta, aşa cum tot YOGA SUTRA ne învaţă, este necesară îndepărtarea obstacolelor care cel mai adesea nu permit liniştirea conţinutului minţii.

„Liniştirea aproape completă a conţinutului minţii se realizează foarte bine prin focalizarea fermă şi perseverentă a minţii, prin trezirea, cultivarea şi amplificarea sentimentelor şi a trăirilor profund benefice, a ideilor pozitive (care sunt totdeauna generatoare de rezonanţe binefăcătoare, divine, cu energii subtile corespunzătoare din Macrocosmos şi care totodată sunt opuse celor care mai mereu reprezintă obstacole deoarece nu permit liniştirea minţii.)
 Liniştirea conţinutului minţii se atinge şi prin  exersarea atentă şi perseverentă a respiraţiei ritmice controlate (PRANAYAMA).” (Cap. I, sutra 29-34, comentarii preliminare)
„Prin practica perseverentă a meditaţiei profunde ce se realizează simultan cu rostirea (emisia mentală) a MANTRA-ei AUM se ajunge gradat la o stare net superioară de interiorizare extatică (care face cu putinţă revelarea aspectelor spirituale ultime ale fiinţei şi permite chiar atingerea stării divine de Conştiinţă Cosmică (SAMADHI) şi astfel obstacolele de tot felul (care apar pe calea YOGA) sunt rapid şi cu uşurinţă depăşite.” (Cap. 1, sutra 29)

În aceeaşi direcţie, ca modalitate simplă de oprire şi transcendere a modificărilor conţinutului minţii este indicată în YOGA o constantă şi fundamentală orientare a întregii noastre existenţe (vieţi) către DUMNEZEU prin raportare la o aspiraţie unică, sublimă, divină, de a atinge desăvârşirea spirituală care va face ca treptat să apară în noi o transformare emoţională corespunzătoare acelei aspiraţii fundamentale a sufletului ce se înalţă astfel mereu în dorul său de DUMNEZEU.

Raportarea noastră aproape permanentă la idei sublime, divine, profund spirituale va face ca în fiinţa noastră sa fie atrase treptat, datorită proceselor fundamentale de rezonanţă ocultă ce se stabilesc, energii subtile pure, divine, înălţătoare din focarele tainice de rezonanţă ale Macrocosmosului. DUMNEZEU va răspunde astfel elanului nestăvilit al sufletului ce aspiră sincer către El, permiţându-i reîntoarcerea şi reîntregirea. Tocmai de aceea YOGA SUTRA ne învaţă:

„Prin constantă şi cât mai deplină devoţiune (dăruire extatică) faţă de DUMNEZEU cel unic (ISHVARA-PRANIDHANA) se amplifică şi se manifestă apoi gradat în fiinţa aspirantului starea divin extatică de Conştiinţă cosmică (SAMADHI).” (Cap. II, sutra 45)
„Sau aceasta (stabilizarea cât mai deplină a minţii se poate obţine şi păstra cu uşurinţă) atunci când o anumită activitate senzorială benefică ce este legată de un obiect (sau de o fiinţă) care prin influenţa sa profund binefăcătoare (sau altfel spus prin starea de rezonanţă benefică pe care o face cu putinţă) aduce mintea într-o stare de profundă şi durabilă stabilitate.” (Cap. I, sutra 35)
„Sau aceasta (stabilizarea cât mai deplină a minţii) poate să rezulte prin trezirea şi amplificarea stării luminoase pure care îi permite yoghinului să fie cu totul detaşat, situându-l deasupra stărilor de suferinţă de orice fel.)” (Cap. I, sutra 36)
„Sau aceasta (stabilizarea cât mai deplină a minţii) poate fi atinsă cu uşurinţă prin concentrarea mentală intensă realizată sistematic până când apare o cât mai profundă stare de identificare cu mari modele divine (de exemplu: IISUS, KRISHNA, SHIVA), cu mari înţelepţi yoghini sau cu fiinţe umane desăvâşite spiritual, cum este cazul Ghidului spiritual” (Cap. 1, sutra 37) – a căror Graţie se va revărsa apoi neîncetat, conducându-l gradat pe aspirant către suprema desăvârşire spirituală.

Citiți și:

Sinteza învăţăturii din Katha-Upanishad

Puterile paranormale care apar prin respectarea regulilor NIYAMA

Practica Ghizilor spirituali nemuritori de prelungire a vieții 


yogaesoteric
22 noiembrie 2011

Also available in: English

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More