Afacere de miliarde de euro pentru acceptarea unor populaţii străine în România!

9 din 10 români consideră că poporul român ar fi fost necesar să fie consultat prin referendum despre acceptarea unor populaţii străine în România, în urma semnării de către Guvernul României a Pactului global pentru migraţie! 7 din 10 români cred că Guvernul României susţine metisarea populaţiei României!

Asociaţia „Pro Consumatori” a realizat în perioada 23 noiembrie – 5 decembrie 2018 un sondaj de opinie pe Facebook pentru a afla părerea consumatorilor români despre intenţia Guvernului României de a semna Pactul global de migraţie de la Marrakech din 10 decembrie 2018. În urma prelucrării răspunsurilor la cele 2 întrebări care au făcut obiectul sondajului, s-au obţinut următoarele rezultate:

• Considerați că poporul român ar fi trebuit consultat prin referendum despre aducerea unor populații străine în România în vederea stabilirii acestora în țara noastră?
Din cei 386 consumatori care au răspuns la această întrebare, 89% sunt de părere că poporul român ar fi fost necesar să fie consultat prin referendum despre acceptarea unor populaţii străine în România, corelat cu semnarea de către Guvernul României a Pactului global pentru migraţie!

• Credeți că Guvernul României susține metisarea populației României și va semna Pactul global pentru migrație?
Din cei 217 consumatori care au răspuns la această întrebare, 72% cred că Guvernul României susţine metisarea populaţiei României şi va semna Pactul global pentru migraţie. (Ceea ce s-a și petrecut.)

Asociația „Pro Consumatori” împreună cu alte 13 organizaţii (Asociația „Bucovina Profundă”, prin reprezentant Mircea Pușcașu; Asociația „Calea Neamului”, prin reprezentant Mihai Tîrnoveanu; Asociația „Europa Veche” – „Asociația pentru Cultură, Educație și Valori Europene”, prin reprezentant Mircea Pușcașu; Asociația „Gogu Puiu”, prin reprezentant Elena Puiu; Asociația „Noua Dreaptă”, prin reprezentant Tudor Ionescu; „Asociația pentru Revigorarea Tradiției”, prin reprezentant Andrei Boambeș; „Asociația pentru Toleranță în Spațiul Public”, prin reprezentant Gheorghe Poleucă; Asociația „Scut Botoșănean”, prin reprezentant Bogdan Cărăușu; „Frăția Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, prin reprezentant Dan Grăjdeanu; Fundația „Ion Gavrilă Ogoranu”, prin reprezentant Florin Dobrescu; Fundația „Justin Pârvu”, prin reprezentant Delia Asoltanei; Fundația Creștină „Părintele Arsenie Boca”, prin reprezentant Cristian Filip; Fundația „Sfinții Martiri Brâncoveni”, prin reprezentant Marcel Bouroș) și-au asumat misiunea de a informa opinia publică în legătură cu consecinţele grave pe care urmează a le genera semnarea Pactului global pentru migraţie de către România.

Totodată, cele 14 organizaţii, în timpul derulării marşului organizat în data de 5 decembrie 2018, au depus un memoriu la Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne şi la Preşedinţia României, intitulat „Cerem respingerea pactului global pentru migrație!”, al cărui conţinut îl redăm mai jos.

„Supunem atenției următoarele informații referitoare la Pactul Global pentru o Migrație Sigură, Ordonată și Reglementată, document pe care România trebuie să decidă dacă îl semnează sau nu în data de 10-11 decembrie 2018, la Marrakesh (Maroc).

O serie de state, atât din Europa – Austria, Italia, Croația, Polonia, Cehia, Slovacia, Estonia, Ungaria, Bulgaria –, cât și din afara ei – SUA, Israel, Australia – au declarat că se retrag din acest Tratat și NU semnează Pactul Global privind Migrația. Celelalte state întârzie să se retragă, în ciuda atacurilor teroriste de sorginte islamică care au început să însângereze din ce în ce mai mult și mai des Europa. Sperăm că România va refuza să facă această greșeală!

Acest Pact succede Declarației Euro-Africane de la New York din 03.05.2018, care descria migrația ca „un fenomen necesar, benefic şi favorabil ce contribuie la dezvoltarea globală”. Această Declarație, extrem de controversată în mediile conservatoare din Statele Unite și Europa este pe cât de falsă, pe atât de contrazisă de crunta realitate: țările care au acceptat migrația în masă se confruntă cu grave probleme sociale, creșterea violenței și a infracțiunilor. Aceasta pentru că, din așa-zișii refugiați din zonele de război (Siria și Irak), majoritatea proveneau de fapt din alte zone, inclusiv din țări africane neafectate de război. Ei sunt bărbați tineri, analfabeți sau semi-analfabeți, fără acte și, fapt care este necesar să fie subliniat răspicat, covârșitor de religie musulmană. Astfel, realitatea este în flagrantă contradicție cu afirmația stupefiantă a lui Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene: „Fără milioanele de imigranți africani, Europa va fi pierdută!ˮ. De fapt, fără ei Europa va fi salvată!

Pactul încearcă, pentru prima dată la nivel oficial, să pună semnul egal între categoria de „refugiat” și cea de „migrant”: „Refugees and migrants are entitled to the same universal human rights and fundamental freedoms, which must be respected, protected and fulfilled at all times.” („Refugiații și migranții sunt îndreptățiți acelorași drepturi universale ale omului și libertăți fundamentale, care trebuie întotdeauna respectate, protejate și îndeplinite de fiecare dată.”) – Introducere, alin. 4. Aceasta produce mari și nefaste implicații legale și socio-economice deoarece refugiații au un statut special, pentru că ei de fapt se retrag temporar din fața unui conflict iminent sau a unui război, din acest motiv statele fiind obligate, prin legislația internațională la care sunt parte, să-i accepte și să-i întrețină. Dacă li se dau aceleași drepturi și imigranților, nicio țară nu va mai putea să-i refuze, nicicând și pentru niciun motiv. Astfel, se dă undă verde tuturor imigranților, indiferent de motive, să se mute oriunde și oricând vor.

Conform Pactului, statele sunt obligate nu numai să-și deschidă granițele pentru migranții lumii, dar să și depună eforturi pentru a-i ajuta să selecteze și să aleagă țara de destinație prin informații cuprinzătoare despre fiecare dintre țările în care aceștia ar dori să se stabilească! (Obiectivul nr. 3 din Tratat). Se promovează și ideea că „migrația – indiferent de motivul ei – trebuie încurajată, autorizată și protejată”.
În acest fel, migrația ilegală ar fi practic legalizată.

Argumente juridice

Pactul Global pentru Migrație, în proporție covârșitoare, cuprinde prevederi care contravin total și absolut Constituției României. Semnarea acestui document de către reprezentanții României, în numele poporului român și al țării ar reprezenta un act de înaltă trădare față de interesul național și valorile fundamentale ale neamului românesc, iar pe cale de consecință, ar urma ca țara noastră și națiunea să fie supuse unei ocupări și decimări fără precedent în istorie. Totul desfășurându-se sub egida falsă a dreptului la migrație și a Drepturilor omului.

În primul rând vrem să atragem atenția că semnarea Pactului Global pentru Migrație încalcă în mod flagrant Constituția României. În temeiul dispozițiilor art. 2 și art. 3, punctele 1 și 4 din Constituția României, vă învederăm că suveranitatea națională aparține poporului român și nimeni altcineva nu o poate exercita în numele său. Semnarea Pactului de către România înseamnă obligarea neamului românesc de a-și asuma obligații contrare Constituției, aceasta reprezentând un grav atac la suveranitatea și interesul național, precum și un abuz.

Constituția României prevede clar:
„România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil.” (Art.1, alin.1);
„Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine.” (Art. 3, alin. 4).

Prin obiectivele și angajamentele sale, Pactul urmează a restrânge și a afecta autoritatea suverană a statului român. Conform legii suverane, Constituția României, pe teritoriul său Statul își exercită în mod liber întreaga sa autoritate, fiind exclusă intervenția sau amestecul altui stat sau al oricărui alt organism internațional. Cu alte cuvinte, teritoriul României este impenetrabil, ceea ce înseamnă că este interzis oricărui alt stat sau organizație internațională să își poată exercita vreo putere de comandă în țara noastră. Statul român, conform Constituției, este liber să decidă și să nu accepte astfel de imixtiuni. Acordul României la un asemenea Pact ar însemna condamnarea neamului românesc, de către proprii săi aleși, la pierderea identității naționale.

Un alt aspect pe care vi-l învederăm este acela că, prin întreg conținutul său, Pactul Global pentru Migrație încalcă în mod grav inclusiv prevederile Cartei ONU, pacea și securitatea fiecărei națiuni în parte fiind indubitabil amenințate.

Pactul pretinde că ceea ce propune este în conformitate cu Drepturile omului. În realitate, se încearcă redefinirea migrației ca un drept al omului! Aceasta ar însemna că statele nu se mai pot opune în niciun fel venirii imigranților, ei având tot dreptul s-o facă!

Dacă migrația ar fi un Drept al Omului, dreptul firesc al națiunilor ce viețuiesc în propriul lor teritoriu se anulează. Migranții economici, de orice altă rasă, religie, cultură sau grad de civilizație vor avea dreptul să se stabilească la noi acasă iar noi, deși suntem cetățeni cu drepturi depline ai României, nu ne vom putea opune.

Pentru prima dată într-un document oficial, migrația este statuată ca fiind un Drept al Omului. Astfel, Obiectivul nr. 17 pretinde că popoarele europene și locuitorii nativi ai statelor nu ar mai avea dreptul de a se opune primirii și integrării în societate a imigranților.

Opoziția la astfel de pretenții nefirești și divergente cu dreptul internațional a venit instantaneu. Iată ce declară domnul Sebastian Kurz, cancelarul federal al Austriei, țară care a anunțat deja că se retrage din acest Pact: „Din acest Pact nu rezultă sau nu poate rezulta niciun drept al omului la migrație. Dreptul la migrație nu există”.

Pactul Global pentru Migrație insistă – evident părtinitor – pe beneficiile migrației dar nu spune nimic despre problemele pe care ea le generează! Și dacă tot suntem o democrație, întrebăm: poporul român a fost consultat? Ne-a întrebat cineva dacă dorim „beneficiile” migrației în masă la noi în țară? Dacă nu vrem să primim pe cineva la noi acasă, de ce să fim forțați s-o facem? În acest caz mai este democrație sau e dictatură?

Amenințarea socio-politică si demografică

Situația socială deosebit de gravă apărută în Europa ca urmare a strămutării populațiilor provenite din alte zone ale globului, cu altă cultură, nivel de civilizație și valori spirituale a devenit de notorietate negativă. A se vedea situațiile terifiante pentru populația nativă din Germania, Suedia, Belgia, Olanda, Italia, Franța, Italia, Grecia, Anglia etc.

De asemenea, teritoriul României, la fel ca teritoriul oricărui alt stat, este pământul natal, vatra străbună de care populația este legată nu doar prin raporturi de cetățenie ci și prin valori spirituale care nu își schimbă conținutul și formele de exprimare. Teritoriul țării are calitatea de a conferi organizării statale stabilitatea de care are nevoie pentru organizarea statornică a populației care se află pe el. Ca români, europeni și creștin-ortodocși suntem profund conștienți de consecințele nefaste asupra noastră ca popor și ca stat național, suveran și independent, pe care le-ar putea avea semnarea și asumarea acestui Pact.

Atragem atenția că directivele acestei Convenții creează o inginerie socială globală ce poate duce la disoluția popoarelor europene. Astfel de experimente cu strămutări de populații au creat un amestec genetic și religios care s-a dovedit a fi exploziv.

Analizând efectele pe care migrația le-a avut asupra statelor occidentale menționate mai sus, înțelegem crudul adevăr: migrația islamică nu reușește să se integreze în niciun popor gazdă. State dintre cele mai dezvoltate se confruntă în prezent cu o criză majoră la nivel de societate, care începe să afecteze și potențialul și viitorul lor economic, generată de acceptarea fără rezerve și fără discernământ a unor populații total străine și incompatibile cu civilizația, cultura și fundamentul creștin ale continentului european.

Multitudinea de violuri, crime, violențe și nesupuneri civice, precum și agresarea forțelor de ordine din diverse țări, precum și intenția de a impune Sharia (legea islamică) în metropole europene, demonstrează clar că multiculturalismul invocat de marxism este imposibil de implementat și profund dăunător pentru societățile care îl experimentează. Scopul marxismului a fost dintotdeauna destructurarea națiunilor, pentru un mai simplu control internaționalist. Explozia infracțiunilor cu violență – mai ales violuri, crime și tâlhării, înmulțirea așa-numitelor zone no-go în marile orașe europene, în care nici Poliția locală nu mai are curajul să pătrundă, precum și atentatele teroriste, comise în număr covârșitor de atacatori de religie musulmană, soldate cu zeci de morți din rândul populațiilor civile, a arătat că mult-trâmbițatele avantaje ale multiculturalismului lipsesc cu desăvârșire.

Prin acest Pact se încearcă ca toată migrația să devină legală, legitimând astfel intențiile Germaniei de a impune altor țări din UE cote de preluare a imigranților ilegali. Se vrea ca granițele statelor să fie desființate de facto și să devină doar simple circumscripții administrative.

Prin acest Pact se urmărește și o rescriere a întregii legislații internaționale privind migrația, iar aceasta, scăpată de sub control, duce la o presiune devastatoare asupra statelor gazdă, amplificată și de insurecția ideologică a corectitudinii politice. Statele membre ale ONU vor să semneze o înțelegere prin care să declare că instituțiile media din țara lor care nu vor agrea politica guvernamentală de acceptare a migrației nu vor mai fi eligibile pentru fonduri publice.

Subliniem și faptul că a da curs prevederilor din Pact, prin strămutarea masivă a populațiilor, înseamnă a aduce grave prejudicii atât migranților cât și națiunilor lor de origine.

Pactul NU garantează în niciun fel suveranitatea și siguranța niciunui stat european, în consecință nici a statului român

Se încearcă desființarea granițelor statale în fața imigranților. Obiectivul nr. 16 al Pactului este stupefiant: „Toate culturile sunt egale și trebuie respectate ca atare” (lit. a). Pentru a înțelege implicațiile nefaste ale acestei prevederi putem lua exemplul tradiției mutilării genitale a femeilor, practicată pe scară largă în unele țări. Conform acestui Obiectiv al Pactului Global pentru Migrație, la București această practică barbară ar trebui privită cu „respect mutual”, la fel ca în Somalia!

Tratatul prezintă și o serie de obligații ale comunității-gazdă față de migranți, care fac ca noii-veniți să aibă aceleași drepturi sau aproape la fel cu cetățenii europeni, care au muncit și au plătit taxe timp de decenii, pentru a avea acces la același tip de servicii. Europenii, bineînțeles, vor plăti taxe și pentru serviciile acordate migranților.

Obiectivul 17, lit. c:
„[…] prin sensibilizarea și educarea profesioniștilor din media cu privire la problemele și terminologia legate de migrație, investind în standarde etice de redare și reclamă și prin oprirea alocării fondurilor publice sau a sprijinului material către instituții media care promovează sistematic intoleranța, xenofobia, rasismul și alte forme de discriminare legate de migranți, cu respectarea deplină a libertății mass-media (sic!).”

În concluzie, situația de facto creată de primirea masivă a unor populații de imigranți de origine ne-europeană nu este nici pe departe una care să încurajeze statele care încă sunt ferite de acest fenomen să accepte migrarea și integrarea acestor populații pe teritoriul lor. Bunăvoința națiunilor de a ajuta cu asistență temporară pe teritoriul lor s-a dovedit un adevărat act sinucigaș!

Argumente economice

Documentul încearcă să ne convingă de „avantajele migrației în ceea ce privește dezvoltarea”. Dar nu aduce nicio dovadă concretă în acest sens. Iar realitatea demonstrează cu prisosință că peste tot unde au ajuns mase mari de imigranți sunt probleme cu integrarea lor, crescând violența și ilegalitățile economice.

Economiile țărilor în care sunt strămutați mulți imigranți au de suferit din cauza facilităților financiare acordate migranților și plătite din banii contribuabililor din țările gazdă. În ceea ce ne privește, alocațiile pentru imigranți acordate de stat, comparabile cu cele pentru copii sau pentru pensii, sunt o sfidare la adresa poporului român.

România nu poate să accepte mai mulți imigranți decât are și trebuie să aibă ca prioritate reîntoarcerea în țară a forței de muncă autohtone, înainte de a se gândi la prețul mai mic (dar mai costisitor din alte puncte de vedere), al forței de muncă alogene!

În contextul dat, vă solicităm ca, în calitate de reprezentanți ai României, să apărați drepturile, libertățile și interesele țării și ale poporului român, aplicând dispozițiile imperative ale legii suverane a statului român – Constituția României și să aveți în vedere că „pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine”.

Vă solicităm de asemenea să țineți cont de punctele de vedere pe care le-au exprimat cu fermitate în apărarea propriilor lor națiuni țări ca Israel, SUA, Austria, Italia, Australia, Polonia, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Estonia sau Ungaria, numărul acestora fiind în creștere. Ele au refuzat categoric acest Pact Global pentru Migrație.

România trebuie să se alăture statelor responsabile, retrăgându-se complet și definitiv din acest Pact!”

„Președintele României, excelența sa, domnul Klaus Verner Iohannis și Primul-ministru, doamna Viorica Dăncilă, nu au înțeles semnificația conceptului de democrație participativă și au căzut de acord, peste voința poporului român, fără a organiza un referendum, să semneze pe data de 10 decembrie 2018, Pactul global pentru migrație. Dacă și Parlamentul României va ratifica acest tratat internațional, atunci România riscă să se confrunte cu grave probleme de natură economică și socială generate de aducerea unor populații străine pe teritoriul țării noastre. 

Din păcate, foarte mulți români nu realizează pericolele acceptării unor populații străine pe teritoriul național. Aceste populații provin din state cu un nivel de educație mai scăzut decât al românilor, cu religii diferite, și, implicit obiceiuri diferite. În țările de proveniență a acelor populații salariul mediu este mult mai mic decât cel din România, ceea ce îi va motiva să lucreze pe salarii mai mari decât în țara lor, dar mult mai mici decât în România, fapt ce va duce la pierderea unor locuri de muncă de către români, singurii beneficiari ai acestei schimbări fiind angajatorii străini! 

Acceptarea altor populații străine pe teritoriul național va duce la triplarea cazurilor de agresiune fizică asupra femeilor și copiilor din România! 

Acele populații nu vor putea folosi România drept țară de tranzit deoarece multe țări din vecinătatea României (Polonia, Ungaria, Serbia, Cehia, Slovacia, Austria) din partea de vest refuză semnarea Pactului global pentru migrație! În concluzie, aducerea de populații străine pe teritoriul țării noastre va fi doar o afacere grasă pentru niște gulere albe din această țară. Acestea vor beneficia personal de sute de milioane de euro din bugetul UE alocați pentru o perioadă scurtă de timp în vederea «integrării acestor populații», după care va trebui să folosim bani din bugetul țării pentru acoperirea costurilor generate de aceste populații!” Conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte APC.

Citiţi şi:

Meleșcanu a semnat Declarația euro-africană ce recunoaște «avantajele migraţiei în ceea ce priveşte dezvoltarea». Ungaria a respins-o

Pactul ONU privind migrația înseamnă încălcarea unor drepturi stabilite prin Constituțieyogaesoteric

30 mai 2019

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More