Căi de eliberare spirituală în tradiţia şivaismului caşmirian

Conform tradiţiei şivaismului caşmirian există trei mari Căi prin care se poate obţine starea de eliberare spirituală. Aceste Căi cuprind trei mari categorii de tehnici iluminatorii care se adresează la trei tipuri de aspiranţi aflaţi pe nivele spirituale diferite.

Marele eliberat şi iniţiat Abhinavagupta – figură centrală a Ghizilor spirituali caşmirieni care au prezentat această vastă şi profundă învăţătură în operele lor – a expus într-un mod magistral aceste Căi în două dintre lucrările sale fundamentale: Tantraloka şi Tantrasara.

Cele trei Căi de acces la Dumnezeu sunt:
SHAMBHAVOPAYA – Calea Dumnezeiască sau Calea lui Shiva, cea mai elevată dintre ele.
SHAKTOPAYA – Calea Energiei Dumnezeiești sau Calea lui Shakti, Calea intermediară.
ANAVOPAYA – Calea personală, accesibilă fiinţei limitate (anu).

Dincolo de aceste Căi – arată Abhinavagupta – mai există o a patra, ANUPAYA, care nu poate fi numită propriu-zis o Cale, pentru că nu are niciun fel de etape (în limba sanscrită upaya înseamnă cale iar anupaya desemnează non-Calea).

Integrarea unei fiinţe care aspiră la starea de desăvârşire spirituală pe una din cele 3+1 Căi este dată – arată Ghizii spirituali caşmirieni – exclusiv de nivelul de intensitate al Graţiei Dumnezeieşti pe care acea fiinţă umană este capabilă să o recepteze.

În această direcţie în Tantraloka se spune:
Shiva, care este Sinele (Esenţa) întregului Univers şi a cărui natură este Lumina Necreată, liberă şi suverană, în jocul impetuos al Libertăţii sale, la început se ascunde şi apoi se iluminează (se revelează) din nou pe deplin: fie spontan, fie într-un triplu mod.

ANAVOPAYA

Cea mai puţin elevată dintre Căi se adresează „atomului” (anu) spiritual, omului obişnuit, care nu este capabil să recepteze Graţia Dumnezeiască decât la un nivel scăzut de intensitate. De aceea, această Cale se mai numeşte şi Calea personală sau Calea fiinţei limitate. Această Cale poate fi urmată de o fiinţă umană obişnuită, care nu-şi poate controla tendințele lăuntrice, gândurile şi emoţiile, care se percepe pe sine ca fiind constrânsă de limitări de tot felul (în timp, în spaţiu, în eficienţă, în cunoaştere etc.), se simte separată de celelalte fiinţe, de univers. Voinţa şi cunoaşterea unei astfel de fiinţe sunt impurificate de aceste elemente limitatoare percepute adesea ca fiind exterioare. De aceea, conştiinţa unei astfel de fiinţe are nevoie de un suport exterior pe care să se sprijine.

Există patru astfel de elemente-suport, fiecărui element corespunzându-i o anumită categorie de tehnici specifice. Acestea sunt:
1) Intelectul (buddhi). În categoria de tehnici corespunzătoare acestui element intră meditaţia.
2) Suflul subtil vital (prana). Aici există foarte multe tehnici specifice, care includ toate formele de pranayama.
3) Trupul (deha). Elevarea şi transformarea conştiinţei personale se realizează prin intermediul posturilor trupești (asana-e), al contracţiilor interioare (bandha-uri) etc.
4) Realitatea exterioară obiectivă. Suportul conştiinţei îl constituie în acest caz un element exterior care este un simbol al unor aspecte dumnezeiești cum ar fi: o icoană, o imagine tradiţională a lui Dumnezeu, fotografia unui Ghid spiritual autentic etc.

La toate aceste tehnici este necesar ca aspirantul să adauge aspiraţia către Dumnezeu. El îşi purifică astfel gradat trupul, conștiința, sufletul, putându-se apoi integra pe o Cale superioară.

Uneori ANAVOPAYA mai este numită şi KRIYOPAYA deoarece pe această Cale este predominantă Energia Acţiunii, kriya shakti.

SHAKTOPAYA

SHAKTOPAYA este Calea Energiei sau Modalitatea intermediară (mijlocie). Pe această Cale esenţială este Energia (shakti în sanscrită) cea care constituie suportul sau vehiculul care îl conduce pe aspirant (după parcurgerea gradată a mai multor etape) în Centrul Roţii Energiilor Dumnezeiești, care este chiar Inima lui Dumnezeu Tatăl, sursa tuturor energiilor.

Nici această Cale nu este accesibilă fiinţei umane obişnuite, deşi nu este la fel de elevată ca SHAMBHAVOPAYA. Aspirantul integrat pe această Cale este necesar să fie capabil să-şi controleze foarte bine conștiința şi emoţiile şi de asemenea să poată fuziona cu o energie foarte intensă din multitudinea de energii care ne animă sufletul, conștiința, aspectele vitale sau trupul.

Această energie (oricare ar fi natura ei) este numită mantra; mantra reprezintă, în acest context, orice energie cu ajutorul căreia ne întoarcem în Conştiinţa Dumnezeiască Universală.

Având în vedere că prin shakti se realizează priza de conştiinţă asupra Luminii Absolute a lui Dumnezeu Tatăl, se poate spune că SHAKTOPAYA este o Cale a reflectării, care la nivelul conştiinţei înseamnă cunoaştere. De aceea, pe această Cale este predominantă Energia Cunoaşterii, Jnana Shakti.

SHAMBHAVOPAYA

SHAMBHAVOPAYA este Calea Divină, Calea lui Shiva (de la Shambhava, un alt nume al lui Shiva, plus upaya) sau Modalitatea Superioară. Această Cale poate fi urmată de acele fiinţe care au un nivel de conştiinţă foarte elevat şi resimt foarte intens Graţia Dumnezeiască, chiar dacă nu la fel de intens ca cele integrate pe ANUPAYA.

Pe această Cale este foarte importantă starea de elan nestăvilit către Dumnezeu, care conduce aspirantul direct în Inima lui Dumnezeu. Acest elan extraordinar se manifestă printr-o iubire foarte intensă şi copleşitoare faţă de Dumnezeu – aspect fundamental pe această Cale.

O altă faţetă a Căii lui Shiva o constituie intrarea spontană, fără efort, în Vidul Creator şi Beatific al Conştiinţei Dumnezeiești. Aceasta presupune o totală detaşare şi transcendere directă a dualităţii, manifestarea fiind percepută acum ca o reflexie în conştiinţă a Transcendenţei Dumnezeiești.

Se cuvine să amintim, în contextul Căii lui Shiva, de faimoasa grupare Kaula, al cărui element definitoriu era raportarea profundă şi constantă la Shiva. Această grupare constituie într-un anumit sens esenţa Şcolii Trika.

În contextul acestei Şcoli, Calea lui Shiva mai este numită şi KAULOPAYA sau ATMOPAYA (Calea Inimii sau Calea Sinelui).

ANUPAYA

Aceasta este Calea rezervată celor extrem de puţini, bărbaţi şi femei, care au o dăruire foarte mare faţă de Dumnezeu, sunt foarte puri şi au inima trezită, fiind astfel capabili să primească Graţia Dumnezeiască copleşitoare care le conferă starea de eliberare.

Pe ANUPAYA nu există etape sau tehnici de evoluţie. La acest nivel fiinţa îşi recunoaşte imediat, fără efort, natura dumnezeiască, printr-o revenire spontană la esenţa sa, în eternitate.

Iată ce spune Abhinavagupta în Tantrasara despre ANUPAYA:
Atunci când o fiinţă este pătrunsă de o Graţie Dumnezeiască extraordinar de intensă, după ce a auzit o singură dată cuvintele Ghidului spiritual, dobândeşte de la sine (spontan) capacitatea de a discerne Realitatea de iluzie, ea se bucură astfel de fuziunea eternă cu Shiva, independent de orice altă aplicare ulterioară a mijloacelor de realizare.”

Desigur, această atitudine spirituală este necesar să fie trăită, nu doar înţeleasă teoretic, pentru a putea primi Lumina orbitoare a Graţiei lui Shiva.

Iată şi strofa rezumativă a Capitolului 2 din Tantrasara despre ANUPAYA:

Nu diferitele căi spirituale îl pot revela pe Shiva
Ci doar Lumina Graţiei Sale;
Cum ar putea să strălucească plenar, într-un vas efemer şi mărginit,
Soarele cel cu infinite raze?
Acela care, cu o privire nobilă, discerne astfel,
Într-o singură clipă, iluminat de propria-I Lumină
Pătrunde în Shiva
.”

Citiți și:
Sensul profund al devoţiunii revelat de către SHIVA
Aspecte metafizice ale doctrinei shivaismului non-dualist din Kashmir (I)
Fiorul mistic al transcendenţei divine (I)

 

yogaesoteric
22 octombrie 2004

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More