Categorie de navigare

Informaţii preliminare

Centrii de forţă

In microcosmosul lăuntric al fiinţei umane există 7 sisteme fundamentale complexe de recepţie şi emisie a celor 7 game fundamentale de vibraţii al Macrocosmosului. Aceste sisteme, cunoscute sub numele de chakras (sau focare de putere) au rolul de a pune fiinţa în rezonanţă instantanee (atunci când sunt treziţi şi conştient controlaţi) cu…
Mai mult...

Actul consacrării în practica yoga

Consacrarea este actul prin care noi oferim în mod conştient, necondiţionat fructele acţiunilor noastre lui Dumnezeu, act care ne absolvă din punct de vedere karmic de efectele respectivelor acţiuni consacrate. În această situaţie noi putem simţi după ce realizăm consacrarea (după formularea specifică: “Doamne Dumnezeule, îţi consacru Ţie…
Mai mult...

Despre iluminare

Iluminarea este orice experienţă beatifică, plenară, care ne expansionează spontan conştiinţa dincolo de limitele sale umane obişnuite. Am putea chiar spune că iluminarea ultimă înseamnă a-ţi da pe deplin seama că nu există nici o limită a acestei expansiuni infinite şi că întreg Universul este viu. A fi iluminat înseamnă a avea o…
Mai mult...

Iluminare – aici şi acum

Ce trebuie, oare, să faci pentru a deveni iluminat? Care sunt, în această stare lăuntrică, semnele succesului? Cum şi în ce sens se schimbă viaţa noastră, pe măsură ce ne iluminăm? PENTRU A DEVENI ILUMINAT NU ESTE NECESAR SĂ FACI CEVA ANUME, DEOARECE ILUMINAREA ESTE O …
Mai mult...

Descoperă că eşti deja o fiinţă LIBERĂ

Aminteşte-ţi în permanenţă că eşti o fiinţă LIBERĂ, care se poate autodetermina în întregime. Nici o altă fiinţă vie, sau grup de fiinţe, nu-ţi poate influenţa vibraţia specifică, dacă tu – cu fermitate – nu vrei aceasta. Prin urmare, nu există nimic în Univers care să poată să se opună voinţei tale libere, decât dacă tu permiţi…
Mai mult...

Cum să ne elevăm frecvenţa vibraţiilor noastre dominante

În general, datorită ignorării unor mecanisme profunde ale psihicului uman, noi nu realizăm că singuri ne creăm premizele suferinţei şi fricii despre care apoi începem să credem că au cauze exterioare nouă. De aceea, cheia echilibrului interior şi a fericirii nu este de a ne lupta cu aspectele negative cu care ne confruntăm la un moment…
Mai mult...

Timp, vibraţii, nivel de conştiinţă

Experienţa timpului poate fi modificată prin schimbarea vibraţiilor predominante ale fiinţei. La nivelul predominanţei SPAŢIULUI, atunci când suntem complet expansionaţi, timpul este adesea perceput ca un etern prezent, deoarece trecerea timpului nu necesită timp pentru a fi conştientizată. Să presupunem că cineva mişcă o masă şi o…
Mai mult...

O respiraţie corectă înseamnă o practică corectă

Respiraţia fiinţei umane este considerată un vehicul cu care ea trece de la conştiinţa obişnuită a stării de veghe la forme profunde de conştiinţă, care îi sunt ascunse omului comun prin intermediul stării de vis şi a stării de somn profund fără vise. De aceea, practicând anumite forme specifice de respiraţie – PRANAYAMA- aceste nivele…
Mai mult...

Elemente despre corpurile subtile

Vehiculele spiritului nemuritor divin (ATMAN) care, în cursul manifestării şi structurării fiinţei umane, fac posibilă evoluţia spirituală şi, în final, prin transcendere, conduc la suprema eliberare, sunt următoarele trei corpuri fundamentale: corpul fizic grosier (STHULA SHARIRA); corpul astral sau subtil (LINGA SHARIRA sau SUKSHMA…
Mai mult...

Graţie şi efort individual

Cel mai important lucru necesar unui aspirant la spiritualitate este aspiraţia către Dumnezeu, dorinţa de a-L căuta şi de a-L găsi. Există multe religii în lume, nenumărate grupări esoterice cu diferite teorii, credinţe şi doctrine, dar acestea nu ne ajută decât în măsura în care ele reuşesc să trezească în noi dorinţa de a-L cunoaşte pe…
Mai mult...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More