Despre Graţia Dumnezeiască (I)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 

Graţia dumnezeiască sau harurile dumnezeieşti sunt realităţi misterioase, nesfârşite, copleşitoare ce există în Fiinţa şi în Realitatea intimă a lui Dumnezeu Tatăl. În anumite condiţii, fie atunci când această Graţie dumnezeiască este invocată cu o credinţă puternică, profundă, deplină, fie când un grup sau o fiinţă umană merită, Graţia dumnezeiască – sau, altfel spus, anumite haruri dumnezeieşti – se revarsă din plin. Această Graţie divină se manifestă apoi prin harurile dumnezeieşti ce se trezesc în acel om, prin dinamizarea anumitor vocaţii sau prin trezirea şi amplificarea anumitor facultăţi ce sunt transmise şi asimilate în universul lăuntric, prin intermediul influenţei tainice a Duhului Sfânt.
 
Este important să reţinem – dacă fiinţa umană invocă Graţia lui Dumnezeu cu o credinţă puternică, profundă şi deplină, atunci când este pregătită şi suficient de pură, devine cu putinţă ca Graţia dumnezeiască să se reverse în universul său lăuntric, declanşând procese tainice de rezonanţă ocultă şi făcând cu putinţă să beneficiem atât de pe urma darurilor supranaturale şi a energiilor sublime, paradisiace, nesfârşite, cât şi a realităţilor metafizice ce există în veşnicie în Fiinţa intimă a lui Dumnezeu.
 
Prin revărsarea Graţiei dumnezeieşti asupra sa, se declanşează transformări profunde în fiinţa umană care devine capabilă să realizeze acţiuni pure, profund benefice, ce depăşesc cu mult capacităţile naturii sale. Cuvântul „graţie” înseamnă, totodată, „favoare”. Revărsarea Graţiei dumnezeieşti în universul lăuntric al omului este însoţită de anumite efecte extraordinare, sublime: ea face, printre altele, să apară o stare cu totul aparte de uşurare, de eliberare, înlăturând impresia de greutate sau de dificultate şi permiţând depăşirea stării de automatism, de închistare şi de limitare. În momentele sale de culme, Graţia dumnezeiască ne face să devenim tangenţi cu nelimitatul, cu paradisiacul, cu beatitudinea ce există în veşnicie în fiinţa profundă a lui Dumnezeu.

Revărsarea acestei Graţii în universul lăuntric al omului este intim legată de o impresie copleşitoare de uşurinţă, de creativitate, de viaţă plenară şi de inspiraţie dumnezeiască.
Energiile ei sunt esenţa însăşi a darului divin, oferit omului atunci când merită asta sau când Îl imploră pe Dumnezeu într-un mod sincer, umil şi cu credinţă să-l umple cu energiile Graţiei Sale. Dar trebuie să nu pierdem din vedere că întotdeauna, fără excepţie, energiile Graţiei dumnezeieşti se revarsă în fiinţa umană cu ajutorul tainic al Duhului Sfânt. Graţia dumnezeiască rezumă relaţia care se instaurează între Dumnezeu şi om, pornind de la acest dar.

Ne ajută să triumfăm asupra păcatului şi a morţii


Fiinţa umană are întotdeauna nevoie de manifestarea Graţiei dumnezeieşti, pentru a răspunde apoi cu recunoştinţă şi iubire acestor revărsări de energii tainice. Întreaga Biblie mărturiseşte despre acţiunile prin care se manifestă într-un mod profund şi copleşitor Graţia dumnezeiască, ale cărei tainice energii ne fac să descoperim iubirea insondabilă a lui Dumnezeu. Solicitudinea Tatălui Ceresc se manifestă faţă de fiinţele umane prin iertare, milă şi compasiune. Adeseori, Dumnezeu răspunde la necredinţa oamenilor printr-un preaplin de iubire. Graţia dumnezeiască s-a manifestat fără încetare în cursul multor evenimente istorice.
Dumnezeu Îşi dăruieşte Graţia mai ales mulţimilor de fiinţe umane care Îl imploră la unison, cu umilinţă şi credinţă puternică.

Prin intermediul energiilor acestei Graţii Supreme, fiinţa umană îşi trezeşte Împărăţia Cerurilor în universul lăuntric şi, în felul acesta, devine capabilă să-i descopere realitatea misterioasă în lumea de dincolo. Energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti sunt accesibile tuturor oamenilor, cel mai adesea în strânsă legătură cu meritele pe care le au.
Totuşi, există situaţii când Graţia dumnezeiască este oferită fiinţelor umane ca un dar divin perfect gratuit, fără să li se ia în considerare meritele. Energiile subtile ale Graţiei dumnezeieşti trezesc în om o putere care îi permite să triumfe asupra păcatului, asupra morţii şi îi conferă starea de libertate dumnezeiască. Descoperirea realităţii tainice a lui Dumnezeu evidenţiază, totodată, oceanul copleşitor al energiilor Graţiei Sale care se revarsă în universul fiinţei umane şi o face să trăiască stări copleşitoare, indescriptibile de extaz divin.

Ne dilată de la finit la infinit


Energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti impulsionează şi susţin fiinţa umană să participe într-un mod profund şi copleşitor la viaţa divină, permiţându-i să intuiască menirea care îi este rezervată încă de la apariţia ei pe lume. Revărsarea energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti în universul lăuntric al omului este întotdeauna un mister copleşitor, care îi umple de uluire şi de recunoştinţă pe cei ce au privilegiul să o primească, şi totodată, în felul acesta, descoperă că Dumnezeu există cu adevărat şi îi cheamă să participe la viaţa Sa divină.
Pentru a se bucura de binefacerile extraordinare ale Graţiei dumnezeieşti, fiinţa umană trebuie să coopereze într-un anume fel la acest dar.

Efectele pe care Graţia dumnezeiască le generează în universul nostru lăuntric atunci când se revarsă în valuri copleşitoare sunt Iluminarea divină, purificarea amplă şi profundă şi adâncirea comuniunii şi a expansiunii fiinţei în realitatea beatifică nesfârşită a esenţei lui Dumnezeu.
Revărsarea energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti transformă fiinţele umane într-un mod profund şi definitiv şi le face să fie, într-o anumită măsură, asemenea cu Dumnezeu. Energiile misterioase ale Graţiei divine trezesc şi intensifică înlăuntrul lor starea inefabilă de comuniune cu realitatea esenţială a lui Dumnezeu Tatăl.
Revărsarea energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti expansionează întotdeauna conştiinţa omului de la finit către infinit, dezvăluindu-i o realitate de o vastitate uluitoare, universală şi chiar macrocosmică. Energiile Graţiei dumnezeieşti îi ajută extraordinar de mult pe oameni să descopere realitatea dumnezeiască şi îi impulsionează să acceadă la starea de eliberare spirituală.

Face cu putinţă orice miracol


Starea de neputinţă în care se complace adesea cel păcătos, care refuză să facă binele, trebuie să fie abolită, vindecată şi transformată în interiorul fiinţei sale prin intermediul energiilor tainice al Graţiei dumnezeieşti. În felul acesta, fiinţa umană descoperă în ea însăşi puterea de a se transforma datorită energiilor dumnezeieşti ale Graţiei şi va putea să progreseze cu uşurinţă către propria ei eliberare.
 
Atunci când se revarsă în fiinţa noastră energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti ne permit să descoperim că Dumnezeu nu ne cere niciodată niciun lucru pe care să nu-l putem realiza. Atunci când în universul său lăuntric se revarsă energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti, fiinţa umană se transformă şi devine apoi capabilă să trăiască fără a se mai lăsa tentată să făptuiască păcate. Fiinţa umană trăieşte şi există în permanenţă îmbrăţişată de oceanul nebănuit al energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti.
Când cere asta cu umilinţă şi cu o credinţă puternică, profundă şi deplină, energiile Graţiei dumnezeieşti se revarsă în fiinţa sa şi omul descoperă astfel că prin intermediul lor poate dispune în permanenţă de forţa interioară de care are nevoie, cea care îl ajută să se transforme şi să se îndumnezeiască. Fiecare fiinţă umană ar trebui să-şi dea seama că are fără încetare, în mod absolut, nevoie de ajutorul eficient al Graţiei dumnezeieşti, care face cu putinţă o mulţime de minuni în universul său lăuntric.
Atunci când se revarsă din plin asupra fiinţei umane, energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti fac să apară o forţă cu totul aparte, ce îi deschide inima faţă de realitatea tainică a lui Dumnezeu şi totodată impulsionează aspiraţia şi iubirea de Dumnezeu.

Revărsarea energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti în universul fiinţei umane îi transformă natura într-un mod profund şi o face să simtă că, încă de la origine, a fost predestinată să descopere şi să aprofundeze starea indescriptibilă de comuniune cu Dumnezeu, dar nu poate să-şi împlinească această aspiraţie fără ajutorul energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti.
Pe măsură ce energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti se revarsă din ce în ce mai des în el, omul descoperă că, de fapt, nu posedă Graţia dumnezeiască prin el însuşi, ci o primeşte întotdeauna de la Dumnezeu sub forma unor energii tainice. Prin trăirile pe care i le generează, omul are revelaţia că Graţia dumnezeiească este sfinţitoare (în limba latină: Gratia Sanctificans).
Şi descoperă toate acestea din ce în ce mai bucuros, când energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti devin cu adevărat interioare. Integrarea profundă a fiinţei umane de către Dumnezeu depinde într-o foarte mare măsură de interiorizarea şi asimilarea energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti. Omul trebuie să se pregătească într-o anumită măsură pentru a beneficia fără încetare de energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti.
 

Citiţi a doua parte a acestui articol
 
 

Articol preluat de pe www.yogamagazin.ro
 
 

Citiţi şi:

Din tainele Iluminării spirituale

Minunea Dumnezeiască. Legământul dintre om și Tatăl Ceresc este viu
 
 

yogaesoteric

16 mai 2013

 
 
 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More