Dezvăluiri esenţiale referitoare la adevăratele scopuri ascunse ale acestei „pandemii”artificiale… (I)

… prin care se urmăreşte totodată o funestă şi satanică păcălire a tuturor oamenilor, spre a accepta o definitivă marcare izotopică prin consimţământ cu sinistrul semn diabolic al Fiarei despre care există deja profeţii clare în Apocalipsă

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Dat fiind faptul că actualmente, iată, trăim cumplite vremuri apocaliptice, vă sfătuim să faceți cunoscute toate conferințele cu această temă tuturor prietenilor și cunoștințelor, deoarece informațiile pe care vi le punem la dispoziție sunt fundamentale.

Ţinem să precizăm că, de fapt, conținutul acestor conferințe nu se adresează ființelor umane letargice, sceptice, obtuze, ignorante, lipsite de intuiție spirituală, proaste care, datorită somnului cel de moarte al inteligenței în care deja se află cufundate, se vor pripi complet anapoda să gândească sau chiar să susțină cu o convingere tâmpă, ce este de nezdruncinat, că toate acestea sunt imposibile.

În cele ce urmează vă vom vorbi despre bizarele Protocoale de la Toronto. În cadrul acestor documente este expus planul secret al Cabalei satanice a așa-zişilor „iluminaţi” de înrobire a lumii.

Această clică satanică de psihopaţi descreierați, care acum, mai mult ca niciodată, fac eforturi disperate să întroneze, prin haosul pe care l-au creat, un sinistru Guvern Mondial ce ar urma să conducă întreaga omenire în acest mileniu al III-lea, are deja un plan de acţiune ce a fost dezvăluit prin infamele și sinistrele Protocoale de la Toronto.

Textul în sine, mai ales atunci când este studiat cu multă atenție și luciditate, se dovedeşte a fi un straniu document grăitor pentru orice fiinţă umană care este capabilă să vadă ceea ce se petrece dincolo de tot ceea ce oferă mass-media care este deja subjugată şi acaparată într-o imensă măsură de clica satanică a așa-zişilor „iluminaţi”.

O privire de ansamblu prin aceste planuri abjecte ale acestor ticăloşi care luptă să devină stăpânii lumii mai mult ca niciodată în această perioadă este arhirevelatoare pentru situația actuală.

Mass-media în prezent abundă în relatarea cazurilor de jafuri, de tâlhării, de delapidări și violuri, vorbeşte despre o creștere explozivă a numărului de divorțuri, descrie abuzuri sexuale asupra copiilor, vizează o distrugere a familiei, relatează despre o creştere a consumului de droguri, pledează pentru o exacerbare a sexualității în formele abjecte și degradante ale acesteia, face cu insolență o apologie a imoralității, este de acord cu războaiele, ca să spunem așa, inventate sau laudă o tehnologizare agresivă alienantă și dezumanizantă.

Toate aceste probleme ale omenirii, ce este înstrăinată în mod intenționat de propriile valori și care este din ce în ce mai mult îndepărtată de credinţa în Dumnezeu, ni se dezvăluie că nu au apărut și nu apar deloc întâmplător.

Tot acest plan al decăderii, al înregimentării insidioase și a înrobirii omenirii pare la prima vedere nimic altceva decât o farsă sinistră cu o tentă paranoică. La o analiză profundă, inteligentă, lucidă, intuitivă, plină de bun-simț și detaliată a acestei bizare caracatiţe mondiale apar însă o mulțime de amănunte care ne determină să ne punem întrebări cu miez despre mersul lucrurilor în lumea înconjurătoare.

Este straniu că cei mai mulți oameni nu văd și nici măcar nu ghicesc lanţurile care îi ţin prizonieri, care îi menţin într-o stare bizară de letargie. Cei mai mulți dintre ei nu sunt capabili să întrevadă aşa-zisa libertate controlată, micşorată, în care ei trăiesc întocmai precum oile. Totuși, feluritele lanțuri insidioase, invizibile există.

Chiar în ultima vreme strânsoarea înăbuşitoare a acestora începe să se simtă în mod gradat pentru acele fiinţe umane care manifestă curajul să-şi pună întrebări fundamentale referitoare la direcția, la mecanismele tainice şi la destinul lumii în care trăiesc.

Atunci când, printr-o semnificativă necesitate, planurile ultrasecrete, în fond abjecte, ale acelora care vor să instaureze cu orice preț Noua Ordine Mondială cad, ca să spunem așa, pe mâinile opiniei publice, pedeapsa pentru acela care a avut curajul imens să le dezvăluie este una singură: moartea.

Serge Monast – un erou mai puţin cunoscut

Nimeni nu are dreptul să aibă acces și apoi să dezvăluie planurile criminale abjecte ale Cabalei satanice a așa-zişilor „iluminați“, iar atunci când vreun detaliu important scapă din plasa de oțel cu care acești ticăloşi vor să prindă omenirea și ajunge după aceea la cunoștința celor mulți, ceea ce urmează cel mai adesea este o înfricoșătoare crimă rituală, perfect camuflată de cele mai multe ori într-o stranie moarte accidentală sau naturală.

Am putea spune că aceasta a fost trista soartă a unui temerar divulgator al anumitor documente strict secrete, care a fost Serge Monast. Chiar dacă nu a acţionat imediat, atunci când temerarul ziarist canadian a dezvăluit în premieră detalii uluitoare despre proiectul secret Blue Beam, care era o altă mașinațiune perfect manipulatoare a clicii satanice a așa-zişilor „iluminați”, furia imensă a Cabalei satanice a aşa-zişilor „iluminați“ nu a avut margini în momentul în care, ulterior, Serge Monast a dezvăluit (se pare doar parţial) manuscrisul ce era cunoscut sub denumirea de Protocoalele de la Toronto.

Dezvăluirile zguduitoare ale lui Serge Monast sunt printre puţinele documente considerate de o mare parte dintre cercetătorii din domeniul conspirațiilor sinistre și a comploturilor mondiale drept o sursă de relatări autentice referitoare la planurile de viitor ale acelora care acționează din umbră și care actualmente, mai mult ca niciodată, vor să stăpânească întreaga lume.

Serge Monast a fost un jurnalist curajos ce a activat în cadrul publicației canadiene de limbă franceză intitulată Ancheta, care a existat în oraşul Quebec. Tot Serge Monast a fondat și agenția de presă independentă International Free Press Network. Serge Monast poate fi considerat unul dintre pionierii dezvăluirilor senzaționale, privitoare la planurile secrete ale Cabalei satanice a așa-zişilor „iluminaţi“.

Se ştie că Serge Monast a murit în condiții suspecte la scurt timp după dezvăluirea documentelor referitoare la Protocoalele de la Toronto și a altor documente ce sunt cunoscute sub numele de Aurora Roşie.

Încă din anul 1994, Serge Monast a declarat în cadrul unui interviu dat unui post de televiziune american cum că primise deja cam toată gama de amenințări posibile, de la anumite apropouri voalate până la ultimatumuri directe cu care s-a confruntat la puţin timp înainte să moară. Ameninţările şi multe reproşuri au venit inclusiv din partea guvernului canadian din acea perioadă, precum şi de la Vatican.

Este straniu că până la urmă autoritățile canadiene l-au declarat iresponsabil și au ales să se dezică de toate activităţile lui. Chiar dacă se bucura de o sănătate de oțel, chiar dacă urma un regim de viață naturist și nu suferise niciodată de probleme cardiace, Serge Monast a avut în mod ciudat un neașteptat atac de cord în urma căruia și-a pierdut viaţa.

La scurt timp după aceea, un alt ziarist, prieten foarte bun și colaborator de nădejde care îl ajutase cu multă dăruire în investigațiile sale cu privire la Cabala satanică a așa-zişilor „iluminaţi”, a murit în urma unui atac de cord ce a fost la fel de suspect.

Ca un paradox ironic, amar al vieții sale, Serge Monast personal a expus în unele dintre documentele pe care le-a dezvăluit diferite modalități paranormale de a provoca astfel de atacuri de cord sau alte tipuri de morţi accidentale – o pedeapsă ocultă ce le lovește pe unele persoane ce sunt deranjante pentru Cabala satanică a aşa-zişilor „iluminați“.

Textul Protocoalelor de la Toronto uluiește și într-o anumită măsură revoltă prin conţinutul lor cam pe oricine. Uimitor este că ideile forţă ale acestor Protocoale sunt uluitor de actuale. Documentele în care Serge Monast relatează maniera în care a intrat în posesia acestor Protocoale au dispărut în mod straniu pentru totdeauna din locuinţa sa în decursul aceleiaşi zile în care a avut fatalul atac de cord.

Pentru o fiinţă umană lucidă, inteligentă şi înzestrată cu intuiţie spirituală, mai ales acest detaliu semnificat şocant pledează, ca să spunem așa, cât alte 200 de probe şi de fapte cumulate la un loc, că respectivele Protocoale de la Toronto sunt de la un capăt la celălalt autentice Această bizară dispariţie a dovezilor în care Serge Monast a intrat în posesia acestor documente ultra secrete este grăitoare. Ceea ce s-a petrecut în aceeaşi zi în care Serge Monast a murit ne îndreptăţeşte chiar suplimentar, am putea spune, să considerăm că acele Protocoale sunt reale.

Sinistrele Protocoale satanice

În conformitate cu declarațiile lui Serge Monast, Protocoalele de la Toronto sunt rodul unor decizii ce au fost stabilite în timpul unei întruniri ce a avut loc în anul 1967. În luna iunie a anului 1967, conducătorii importanţi ai Cabalei satanice a așa-zișilor „iluminați“ s-au întâlnit la Toronto pentru a stabili clar direcția, dar și ultimele detalii ale unui plan ultra secret ce viza o cădere definitivă a națiunilor.

Serge Monast a mărturisit că membrii acelei reuniuni secrete de cel mai înalt grad erau cei ce făceau parte dintr-un grup secret al aşa-zişilor „iluminați”, ce era cunoscut sub denumirea 666. Planurile lor secrete erau orientate doar în trei direcții principale, fără de care nu ne putem imagina structurarea societăţii moderne.

Pe scurt, cu acea ocazie s-a stabilit, s-a decis un control asupra tuturor factorilor de natură politică, de natură economică și de natură socială pentru deceniile anilor 1970, 1980, 1990. Toate acele decizii vizau preluarea în etape a tuturor formelor de putere mondială și prevedeau ca la sfârşit să se realizeze instaurarea a ceea ce știm că se numeşte Noua Ordine Mondială.

Punctele pe care vi le vom prezenta sunt considerate ca fiind cele mai interesante din conținutul Protocoalelor de la Toronto. Atunci când analizăm cu multă atenție și luciditate respectivele Protocoale, constatăm cu uimire că directivele ce au fost stabilite au continuat și continuă chiar în vremurile pe care le trăim în prezent, nefiind, până la apariția preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, stingherite de nimeni şi de nimic.

Vom fi uimiți să constatăm că multe evenimente la care am asistat au fost prevăzute cu o acurateţe extraordinară încă din anul 1967.

Vă prezentăm în cele ce urmează unele extrase ce pot fi considerate fundamentale din acele Protocoale.

Expunerea conţinutului acestor Protocoale în vremurile apocaliptice pe care le trăim, în anul 2020, are o mare valoare. În felul acesta, descoperim cu uimire care a fost partea finală a acestui scenariu. În felul acesta, suntem puși în gardă cu privire la ceea ce urma să se petreacă dacă mişcarea ce a devenit extraordinar de puternică și care este cunoscută sub numele de Marea trezire nu ar fi apărut.

Acesta este un element cheie care le dă, ca să spunem așa, peste cap planurile criminale, satanice ale acestor mari ticăloşi.

Vă expunem în cele ce urmează anumite decizii ce sunt extraordinare prin acurateţea şi actualitatea lor:

1. Vom amplifica la maxim aşa-zisa societate a distracțiilor inferioare şi a plăcerilor instinctuale care va inspira, va canaliza și va dirija generațiile tinere în direcţia funestă ce va fi dorită de noi. Ne vom folosi din plin de apariția și de dezvoltarea tehnologiei audio-video, precum și de jocurile pe calculator pentru a perverti și chiar pentru a prosti și a aduce într-o stare de inerţie tineretul. Satisfacerea neîntârziată a tuturor instinctelor josnice, primare este o unealtă ce va fi utilizată din plin spre a-i face pe oameni slabi, lipsiţi de voință și ușor manipulabili. O persoană ce cade și apoi se complace în robia simțurilor nu mai are idealuri şi nu prezintă tărie de caracter. O astfel de persoană este individualistă, este orgolioasă, este egoistă și se vrea a fi cât mai independentă prin natura sa și tocmai de aceea ea reprezintă tipologia de care avem nevoie pentru a forma oamenii molatici ai viitorului.

2. Ne vom concentra din plin atenția către încurajarea contestațiilor studențești ce ne avantajează și a protestelor anarhiste ale celor tineri. Vom asocia cu abilitate aceste răbufniri violente ale tinerilor cu toate cauzele referitoare la ecologie. Aceasta se va petrece după ce în prealabil vom manipula și chiar vom forța în felurite maniere statele să adopte politici economice ce vor fi bazate pe o exploatare sălbatică a naturii. Acționând în felul acesta, aşa-zisa protecţie a mediului se va întoarce ulterior din plin în avantajul nostru, mai ales în momentul în care vom obliga statele naţiune să-și răscumpere întreaga datorie internă cu 33% din propriile lor teritorii ce au rămas într-o stare naturală de sălbăticie.

3. Tot acest gol lăuntric atât al tinerilor, cât și al adolescenţilor va fi umplut prin influenţa pe care o vom exercita cu o ştiinţă falsă, incompletă şi virtuală. Vom iniția mereu generaţiile următoare în universul ce va deveni apoi acaparator al computerelor. În acest scop ne vom servi cu multă abilitate de sistemele de educație pe care le vom modifica după cum vom considera că este necesar spre a ne ajuta să ne atingem scopurile. Vom ajunge în final la formarea unor sclavi docili care se vor afla în slujba altor sclavi şi toţi aceştia vor fi controlaţi, influențați și subjugați de noi.

4. Într-o altă direcție, vom face să apară, vom face să prolifereze și vom edifica liberul schimb internațional care apoi va deveni pentru toți o prioritate absolută pentru supravieţuirea naţiunilor state. Implementarea generalizată a acestei noi concepţii economice ne va ajuta chiar foarte mult să grăbim declinul tuturor naționaliştilor din toate statele lumii. În felul acesta vom putea să izolăm toți naţionaliştii în grupări și chiar în partide diverse. După aceea, la momentul oportun, o să-i influențăm după cum vrem noi și chiar o să-i silim să se lupte între ei cu sălbăticie în cadrul unor războaie care vor slăbi mult și chiar vor discredita, conducând la dispariţia noțiunilor de patriotism şi de naţionalism ce vor ajunge să fie respinse de concepţiile generațiilor tinere. În finalul acestui proces națiunile stat vor cădea rând pe rând de la sine.

5. Pentru a asigura reuşita deplină a acestui plan, vom acționa astfel încât ne vom planta agenții noștri de influenţă în posturile cheie ale ministerelor de afaceri interguvernamentale și de emigrări ale naţiunilor state. Odată ajunşi acolo, agenții noștri vor proceda pas cu pas, încetul cu încetul, la modificarea, după cum vom considera noi că vrem, a acestor ministere. Toate aceste modificări vor urmări în principal deschiderea porților ţărilor occidentale unui număr foarte mare de imigranți din Africa, din Asia şi din America de Sud. În paralel, pentru a face să reuşească aceasta, vom provoca o serie de conflicte armate în special în lumea a treia pentru a stârni astfel exodul imigrării în număr foarte mare a săracilor. Prin intermediul unor campanii de presă abil şi inteligent orchestrate, dar totuşi camuflate, ce vor viza convingerea opiniei publice din naţiunile stat, vom provoca apariţia unui aflux din ce în ce mai mare de refugiați. Toate acestea vor avea ca efect principal destabilizarea economiilor interne şi vor face să crească tensiunile rasiale. Pentru a amplifica la culme aceste efecte vom avea grijă ca în aceste torente de emigranți să se afle, să se infiltreze inclusiv organizaţii extremiste religioase, care ulterior vor urmări să-și implanteze într-un mod agresiv, militant propriile religii, propriile obiceiuri şi tradiţii chiar în mijlocul societății națiunilor stat. Cu cât vom reuși mai mult toate acestea, cu atât mai uşor se va ajunge la destabilizarea nu numai socială, ci și economică, dar și politică a națiunilor ce vor fi luate drept țintă de către noi.

Citiţi a doua parte a articolului

Citiţi şi:
Răzbunarea săvârșită prin cozile lor criminale de topor ale așa-zișilor iluminați a fost cumplită: Udo Ulfkotte a fost asasinat mișelește
Proiectul Blue Beam intenţionează simularea venirii lui Iisus pentru a manipula oamenii şi a distruge credinţa şi religiile

yogaesoteric
17 iunie 2021

1 Comentariu
 1. Stefan Grigore spune

  Cum nu vii tu Țepeș doamne
  Ca punând mână pe ei
  Să-i împăarți în doua cete
  În smintiți și în mișei
  Și în doua temniți large cu de-a sila să-i aduni
  Să dai foc la PUSCARIE
  ȘI la CASA DE NEBUNI

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More